Jobbtillväxt innebär inte att vi blir rikare

Som svar till Obama-administrationens senaste påståenden om att de har skapat ”miljontals jobb” undersökte jag data på mises.org för att se om det faktiskt stämde. Det visar sig att jobbtillväxten sedan recessionen 2008 faktiskt varit ganska svag, och knappast någonting att skryta om. Våra slutsatser från dessa analyser tenderar dock att baseras på ansatsen om Läs mer om Jobbtillväxt innebär inte att vi blir rikare[…]

George Reisman

Den klassiska ekonomin versus utsugningsteorin, del 4

En radikal omtolkning av arbetarnas rätt till hela produkten Det faktum att vinster är en inkomst som kan tillskrivas företagarnas och kapitalisternas arbete, och också det faktum att deras arbete består i att tillhandahålla styrande och vägledande intelligens på produktionsprocessens högsta nivå, föranleder en radikal omtolkning av läran om arbetarnas rätt till hela produkten. Nämligen Läs mer om Den klassiska ekonomin versus utsugningsteorin, del 4[…]

Veckan som förgick, v. 12

Glad Påsk! Påsken är Frihetens högtid. Ett sätt att känna sig fri är att stänga av nyhetsflödet, njuta av familjesamvaro och i största allmänhet stoppa huvudet i sanden. Till dig som ändå väljer att fortsätta läsa citerar vi skylten vid ingången till Dantes helvete: Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate. Vi vet vid det här laget att vi Läs mer om Veckan som förgick, v. 12[…]

Av princip, eller för att jag gillar det bättre?

Ayn Rand hade en förmåga att uttala sig för saker in absurdum. Av god anledning: för om man står för principen bakom något, vilket även Kants etik bygger på, så bör man stå bakom principen även om den dras längre än man själv tycker är lämpligt. Om man inte kan stå för den ”hela vägen” Läs mer om Av princip, eller för att jag gillar det bättre?[…]

Har läskunnighet förbättrat världen?

Man skulle kunna anta att i takt med att läs- och skrivkunnigheten ökar, skulle den allmänna intelligensen stiga med den, och således skulle den ekonomiska efterfrågan på bra litteratur också öka. Detta var i grova drag Jefferssons idé, och det har faktiskt alltid varit roten till vårt fria och allmänna utbildningsväsende. Den har dock i Läs mer om Har läskunnighet förbättrat världen?[…]

Du skall icke tala om en kvinnas synder

Tidigare i veckan publicerade tio företrädare för projektet Se barnet ett debattinlägg på Sydsvenskans opinionssida. De börjar med att peka på ett verkligt problem om barn som tvingas bevittna vuxnas våld i nära relationer, men skiftar snabbt läsarens fokus genom att sätta på sig genusglasögonen: Idag lever 150 000 barn i Sverige i våld, enligt den nationella kartläggningen Brott i nära Läs mer om Du skall icke tala om en kvinnas synder[…]

Veckan som förgick, v. 11

Trots vad vissa kanske påstår, och trots att bevisen pekar i den riktningen, har vi ingen korruption i Sverige, och det engelska konceptet av en revolving door i politiken existerar helt enkelt inte. Det kan även verka som att morden och våldet ökar i Sverige, men det är en illusion, sannolikt iscensatt av främmande makter Läs mer om Veckan som förgick, v. 11[…]

Varför är det billigt i Thailand?

Enligt BigMac-index kostade i januari 2016 en Big Mac i Sverige 70% mer än samma burgare i Thailand. För en svensk är det billigt att äta i Thailand. BigMac-index är ett lättsamt sätt att jämföra skillnader i köpkraft mellan olika delar av världen. Luddigt talat är köpkraften i ett land ”inversen av prisnivån” – stark köpkraft Läs mer om Varför är det billigt i Thailand?[…]

Lagliga betalningsmedel – en guldgruva för staten

Staten förfogar över många verktyg för att förmå sina medborgare att använda papperspengar. Till de mest missförstådda av alla dessa verktyg hör utan tvivel rättsbegreppet  ”lagliga betalningsmedel”. I Riksbankslagen anges att: Sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken är lagliga betalningsmedel. (5, 1§) Lagliga betalningsmedel – vilka alltså i Sverige utgörs av Riksbankens sedlar och mynt – är ett begrepp av sådan historisk Läs mer om Lagliga betalningsmedel – en guldgruva för staten[…]

George Reisman

Den klassiska ekonomin versus utsugningsteorin, del 3

Vinster och arbete: Företagarnas och kapitalisternas produktiva bidrag I en förkapitalistisk ekonomi är arbetsinkomsten vinst; alltså är vinst uppenbarligen en arbetsinkomst. I en kapitalistisk ekonomi finns det också många fall där vinster uppenbarligen är en arbetsinkomst: alla de fall där företagarna utför arbete i sina egna företag, antingen som arbetsledare eller som kroppsarbetare. Ändå har Läs mer om Den klassiska ekonomin versus utsugningsteorin, del 3[…]

Veckan som förgick, v. 10

Vad har kvinnor, överfall, genusvetenskap, glaciärer, barnprogramledare, Kultur och Mötesplatser, Vladimir Lenin, Josef Stalin, Donald Trump, och vildvittrorna i Ronja Rövardotter gemensamt? De har alla figurerat i en synnerligen underhållande vecka, som nu äntligen gått till historien. Kvinnodagen En gång om året, på den så kallade kvinnodagen, har världens alla män, det så kallade Patriarkatet, kommit överens Läs mer om Veckan som förgick, v. 10[…]