George Reisman

Den klassiska ekonomin versus utsugningsteorin, del 2

Utsugningsteorins begreppsram Det finns tre aspekter av den klassiska ekonomin som bidrar till utsugningsteorin. De båda bäst kända är förstås arbetsvärdeteorin och den järnhårda lönelagen. Något mindre framträdande, men inte mindre viktig, är den begreppsram inom vilken utsugningsteorin framförs. Denna ram är uppfattningen att löner är den ursprungliga och primära inkomstformen, från vilken vinster och Läs mer om Den klassiska ekonomin versus utsugningsteorin, del 2[…]

Solidaritet

Beskatta hans mark, beskatta hans hus, beskatta både brädor och grus. Beskatta hans traktor, beskatta hans häst, lär honom att skatt är bäst. Beskatta hans jobb, beskatta hans lön, han jobbar ändå på under stånk och stön! Beskatta hans ko, beskatta hans gröda, beskatta hans vatten, beskatta hans föda. Beskatta hans slipsar, beskatta hans hatt, Läs mer om Solidaritet[…]

Krymplingar, fula och dumma

I en tidigare bok med titeln ”Brain Droppings” skrev jag några saker om politiskt korrekt språk. Jag täckte dock inte alla områden, utan missade att diskutera tre viktiga grupper av människor som av liberaler (reds. anm. författaren använder liberaler i dess amerikanska mening) blivit associerade med det här taffliga och oärliga språket: jag utelämnade de Läs mer om Krymplingar, fula och dumma[…]

Om deltagande i lagen

Hur ser ett samhälle utan en fungerande rättsstat ut? Vanligtvis mycket illa. Detta är ett libertarianskt problem då libertarianer inte gillar staten, och för den libertarian som inte läser historien korrekt ett närmast oöverstigligt problem. Rättsstaten är det stående argumentet för varför en statsapparat behövs, och ett argument som åtminstone 99 procent av befolkningen anser Läs mer om Om deltagande i lagen[…]

Keynesianska villovägar, del 1

“Det är uppenbart att Palmstierna och Moraeus inte riktigt har förstått pengars roll i en marknadsekonomi.” Vi väljer att börja vår serie av artiklar, där vi bemöter Syll, Edvinson och Ahnlands slutreplik från debatten i SvD i höstas, med ovanstående citat. Det känns lämpligt att börja just där, för vad pengar är och vilken roll Läs mer om Keynesianska villovägar, del 1[…]

George Reisman

Den klassiska ekonomin versus utsugningsteorin, del 1

Denna uppsats publicerades ursprungligen i en festskrift till F.A. Hayek, The Political Economy of Freedom: Essays in Honor of F.A. Hayek; redigerad av Kurt R. Leube och Albert H. Zlabinger (München & Wien, Philosophia Verlag, The International Carl Menger Library, 1985). I sin ursprungliga form är den tillgänglig som pamflett från The Jefferson School of Läs mer om Den klassiska ekonomin versus utsugningsteorin, del 1[…]

77: Peter Schiff om finanskriser, guld och presidentkandidater

Många har börjat sin frihetliga karriär med Peter Schiff. I detta avsnitt har RM äran att ha honom som gäst. Vi talar dollar, euro, guldpris, räntor, centralbankirer och den ständigt annalkande finanskraschen. Dessutom skolan, som han anser var för viktigt för att staten ska få hålla på med. Avslutningsvis kommentarer på de aktuella presidentkandidaterna.

Krossa glaskistan!

När det kommer till jämlikhet på arbetsplatsen, är det största gapet av alla det faktum att män drabbas av cirka 92% av alla arbetsrelaterade dödsfall. Enligt Bureau of Labor – statistik för åren 1992 – 2014, stod kvinnor för 43% av den totala arbetade tiden, men de drabbades enbart av ynka 8% av alla arbetsplatsdödsfall. I Läs mer om Krossa glaskistan![…]

Bad Boy of Pharma

En intressant historia utspelar sig i den amerikanska läkemedelsbranschen. Finansäventyraren Martin Shkreli köpte i augusti tillverkningen till läkemedlet Daraprim. Det är ett 62 år gammalt preparat som används mot infektioner, till exempel vid AIDS. Eftersom det är så gammalt åtnjuter det inte längre några statliga konkurrensskydd. Efter köpet höjde Shkreli omedelbart priset från $13.50 till $750 Läs mer om Bad Boy of Pharma[…]

Politisk korrekthet handlar om kontroll, inte gott uppförande

Idag skulle jag vilja prata om vad politisk korrekthet är (åtminstone dess moderna version), vad det inte är, och hur vi kan bekämpa det. Till att börja med behöver vi förstå att politisk korrekthet inte handlar om att vara trevlig. Det är inte enbart en samhällsfråga, eller en del av kulturkriget. Det handlar inte om artighet, inkludering eller Läs mer om Politisk korrekthet handlar om kontroll, inte gott uppförande[…]

Vederläggning av Smith och Marx, del 2

Jag har fram till nu fastställt att vinster är en inkomst som kan tillskrivas utförandet av arbete under de förhållanden som Smith och Marx postulerat som sin utgångspunkt, ja, faktiskt den enda sådana inkomsten under dessa förhållanden, eftersom inga löner betalas i produktionen utan förekomsten av kapitalister. Är nu vinster som görs av kapitalister, snarare Läs mer om Vederläggning av Smith och Marx, del 2[…]