Kontrollerad tillväxt

Det svenska Misesinstitutet växer så det knakar och fler och fler hittar till mises.se.
Den Österrikiska ekonomiska skolan och Ludwig von Mises insikter om hur ekonomi fungerar i verkligheten kommer, om vi får gissa, att bli mer och mer relevant i takt med att Keynes läror dras till sin spets och slutligen körs i botten fullständigt.

Vårt syfte är att bevara och sprida sunda ekonomiska idéer så att de inte faller i glömska. De kommer nämligen att behövas förr eller senare då vi tillsammans måste bygga upp det ekonomiska systemet igen.

Men tillväxten av antalet läsare på bloggen innebär ett oväntat problem för redaktionen. Ett problem som vi just nu diskuterar en lösning på.

När antalet läsare ständigt ökar så innebär det att vi skribenter vill skjuta upp våra publiceringar. Eftersom antalet läsare kommer att vara fler i morgon än vad de är idag och ännu fler om en vecka, en månad eller ett år – så är det ju bättre att vänta med att publicera en artikel så länge som möjligt.
Det här lägger en död hand över redaktionen. Vi riskerar att hamnar i en ”dödssprial”; Alla skriver, men ingen vill publicera – i alla fall inte just nu.

Redaktionsledningen sliter sitt hår och funderar på åtgärder. Eftersom vi är frihetligt sinnade, så har redaktionsledningen inte föreslagit tvingande åtgärder för att få skribenterna att publicera sina texter – i alla fall inte ännu.  Däremot skissas det på lösningar som kan reglera inflödet av nya läsare. Det gäller att hitta en balanserad och kontrollerad tillväxt som varken är för hög eller för låg.

Det är en balansgång på slak lina. Om tillväxten är för hög så får det – som beskrivits här ovan – konsekvensen att inget blir publicerat.
Om antalet läsare skulle minska så får det också katastrofala konsekvenser. Alla skribenter skulle publicera sina texter direkt och därmed tömma lagret av hel- och halvfärdiga texter. Ingen av skribenterna skulle ha tid att jobba särskilt länge med en text och absolut ingen tid till korrekturläsning och faktakontroll.

Det gäller därför att hitta ett sätt att hålla en tillväxt som inte är för hög och absolut inte är negativ. Redaktionsledningen vill helst inte att skribenterna ska låta sig styras av tillströmningen av nya läsare. Ett drömscenario vore därför att tillväxten var noll. Men risken med att styra mot en noll-tillväxt är att det, på grund av osäkerhet i mätmetoderna, är svårt att säkerställa att tillväxten inte är negativ.
För att skaffa en betryggande säkerhetsmarginal har man därför bestämt att en tillväxt på exakt två procent per år är eftersträvansvärd. En tillväxttakt på två procent är också i linje med vad andra jämförbara frihetliga institut har.

Det torde vara tämligen enkelt att reglera en för hög tillväxt. De mest naturliga åtgärderna som redaktionsledningen har i sin verktygslåda är att göra hemsidan otillgänglig under vissa dagar, eller en viss tid av dygnet. En möjlighet är också att köpa in texter från Aftonbladet, DN Kultur och ETC. Det senare får snarare ses som en panikåtgärd som bara ska användas i yttersta nödfall.

Att öka antalet läsare när vi befinner oss under tvåprocentsmålet är lite svårare. Institutet har, genom lyckliga omständigheter, kommit över en gammal sedelpress från Weimarrepublikens glansdagar på 1920-talet. Med den tänker sig redaktionens direktorat att trycka upp tillräckligt många sedlar som behövs för stimulansåtgärder. Sådana kan handla om att köpa ett visst antal turkiska likes, eller helt enkelt betala folk för att läsa, eller åtminstone låtsas läsa, våra texter.

Vi på institutet ser inga som helst problem med de föreslagna lösningarna. Vi känner stolthet och tillförsikt på vår vandring längs den stadiga och kontrollerade vägen mot hållbar tillväxt.
Du som läser kan också känna stolthet. Du är en del av det kollektiv som, arm i arm, marscherar vägen mot den uppåtgående solen. Det finns absolut ingen anledning att känna oro eller ifrågasätta direktoratets planer. De har både verktygen, kunskapen och förmågan att förutse och planera för alla eventualiteter.

En god jul önskar jag er. Nästa gång ni läser något av mig här på mises.se är om en månad. Då har ni blivit 0,16 procent fler. Exakt. Det ska vi se till. Lita på oss.

6 kommentarer till ”Kontrollerad tillväxt

  • Det är ju svårt att veta vilken besöksstatistik man ska gå efter, exempelvis om man ska räkna antalet ”hits” på sidan eller antalet unika besökare. En lösning vore ju att skapa en besökskorg, där man kan ta besöksstatistik från vissa populära artiklar och vikta dessa för att representera den genomsnittlige Misesbesökaren. Då skulle man med lätthet kunna styra tillväxttakten till 2 procent genom att exempelvis justera vikterna efter behag.

  • Ni kan stimulera skrivandet genom att skriva fina artiklar, skicka ut dem i havet och radera dem. Det kommer tvinga skribenterna att återskriva artiklarna, vilket stimulerar hemsidan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *