Hur man återgår till sunda pengar

Den här texten är skriven av Murray N. Rothbard och anpassad efter banksystemet i USA. Men principen för hur man skulle kunna återgå till ett fribanksystem är densamma i länder som exempelvis Sverige. Vidare bör det tilläggas att denna text är skriven 1983 vilket gör att guldpriserna som nämns inte är aktuella i dagsläget. För Läs mer om Hur man återgår till sunda pengar[…]

Studera ekonomin så som den är, inte som den borde vara

I en artikel i New York Times försökte sig Robert Shiller på att attackera idén att ”en oreglerad konkurrenskraftig ekonomi är optimal för alla”. Även om han är en försvarare av vissa aspekter av den fria marknaden, är han orolig över den mängd manipulering och bedrägeri som genomsyrar marknaden. I hans ögon innefattar en konkurrenskraftig ekonomi flera entreprenörer Läs mer om Studera ekonomin så som den är, inte som den borde vara[…]

66: Jeff Deist – President för mises.org

Studion gästades av Jeff Deist, president för amerikanska mises-institutet. Ett mer radikalt möte än väntat. Jeff är från början skattejurist, men tog över styret av institutet för drygt ett år sedan. Mitt i internetåldern tror han fysiska möten är nyckeln till friheten. Vänster-högerskalan har ersatts av en konflikt mellan vanligt folk och galningar. Jeff har Läs mer om 66: Jeff Deist – President för mises.org[…]

Hans Palmstierna i Det goda samhället

Institutets Hans Palmstierna begår idag premiär på Det goda samhället. Nils Lundgren skrev där nyligen att Statens våldsmonopol – Låter ruggigt. Han hänvisar till välbekanta figurer som Murray Rothbard, Max Weber, David Friedman. Kontentan av Lundgrens text kan sammanfattas med några citat. En mindre stat med ett fast grepp om våldsmonopolet är liberalismens mål. Åt vilket håll Läs mer om Hans Palmstierna i Det goda samhället[…]

Att tro på staten är att misstro mänskligheten

Vill du göra någonting gott för världen? Bra! Det finns två huvudsakliga metoder: du kan engagera dig i vinstdrivande eller ideell verksamhet. Du riskerar naturligtvis att misslyckas med din satsning. Som entreprenör eller ideell aktivist är det omöjligt att undvika risk, såvida du inte med våld eller hot om våld tvingar människor att stödja det Läs mer om Att tro på staten är att misstro mänskligheten[…]

Om demokrati, decivilisation och jakten på en ny motkultur

Eftersom alla handlingar fordrar användandet av specifika fysiska medel – en kropp, ett rum, externa objekt – måste en konflikt mellan olika aktörer alltid uppstå när två aktörer försöker använda samma fysiska medel för att uppnå olika syften. Källan till konflikt är alltid och undantagslöst densamma: brist på, eller rivalitet om, fysiska medel. Två aktörer Läs mer om Om demokrati, decivilisation och jakten på en ny motkultur[…]