Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

En förfallets historiker

von-misesDen outtröttlige ekonomens Ludwig von Mises memoarer, som skrevs 1940 medan han levde i exil i Geneve, innehåller följande rörande, nästan tragiska, stycke:

”Emellanåt hade jag en förhoppning om att mina skrifter skulle bära praktisk frukt, och visa vägen för politiken. Jag har hela tiden letat efter bevis för en ideologisk förändring. Men… jag har kommit att inse att mina teorier endast förklarar hur en fantastisk civilisations faller samman, de hindrar det inte. Jag började med en vilja att vara en reformatör, men jag blev blott en förfallets historiker”.

När man läser alla Mises verk är det tydligt vad han menar med förfall: det avsiktliga förstörandet av civilisationen i sig, genom den totala statens uppkomst.

I vår tid tror jag att vi håller på att bevittna motsatsen: statens långsamma, systematiska, periodiska, men likväl obevekliga och fantastiska förfall, något som är nödvändigt för civilisationens återkomst.

Dessa trender, oavsett om vi talar om de i Mises tid eller i vår, bestäms inte av historiska krafter bortom de intellektuellas kontroll. Det är de intellektuella som hjälper till att forma den samhälleliga ordningen. Det finns ingen historisk oundviklighet. Historiens förlopp under de kommande hundra åren kommer att bestämmas, vilket alltid har varit fallet, av de idéer som folk har om sig själva och de val som de gör.

Mises visste denna sanning, och 1940 skrev han de ovanstående meningarna, där han erkänner att han hade besegrats under den första halvan av sitt yrkesliv.

Hans mästerverk Nationalökonomie hade tryckts i Geneve, men sjönk utan att göra något väsen av sig. Det är inte säkert hur många kopior, om ens några, som nådde hela vägen till Amerika. Europa var redan försjunket i krig. De så kallade vise männen frän USA, England och Ryssland, förmenta världsplanerare i sitt rätta element, skulle snart nå toppen av sin makt. Den politiska ideologi och den ekonomiska teori som Mises hade ägnat hela sitt liv åt höll snabbt på att förpassas till historiens bakgård.

I sitt personliga liv var paret Mises nu politiska flyktingar, och utsatta för dödsfaror under större delen av de fyra veckor som det tog att resa till USA. När de anlände hade de varken familj att hälsa dem välkomna eller några ägodelar, då de hade skickats separat. De flyttade från ett litet hotell till ett annat, och levde uteslutande på besparingar. Mises hade inget lärosäte.

Mises hade redan avslutat sina mästerverk: ”The Theory of Money and Credit”, ”Nation, State, and Economy”, ”Socialism”, ”Epistemological Problems”, ”Liberalism”, och ”Nationalökonomie”, men de var för det mesta endast kända i ett Europa som inte längre existerade. Två hade översatts till engelska, men cirkulerade främst i brittiska akademiska cirklar.

Mest talande var att den intellektuella floden hade vänt, och nu arbetade mot honom, i form av nationell och internationell socialism i Europa, och Keynesiansk plannering i USA via den Nya Given.

Mises insikt att han hade varit en förfallets historiker kommer två tredjedelar in i hans memoarer, efter att han har berättat om det ena fallet efter det andra, hans varningar, och slutresultatet som vanligtvis var tvärtemot hans rekommendationer.

Mises insåg dock att han hade spelat en viktig roll i att hindra Österrike från att bli kommunistiskt, och i att se till att den österrikiska inflationen avstannade innan den nådde samma nivåer som i Weimarrepubliken.

Han var fullt medveten om hur begränsad hans förmåga att förändra historiens förlopp var. Ingen enskild intellektuell kan garantera ett visst förlopp. Idéer kan sätta historien i gungning, men det finns inget som säger att goda idéer kommer att besegra dåliga. Oavsett var man tittade 1940, verkade dåliga idéer vinna, medan bra idéer avfärdades och krossades av händelsernas kraft.

Hopp och misströstan

Mises förstod också att han tillhörde den andra generationen av europeiska liberaler som ställdes inför händelser som var så fruktansvärda att ingen av 1700-talets liberaler någonsin hade kunnat förutse dem. Det gränslösa hoppet var en integral del av den klassiskt liberala världsåskådningen, och Wien-ekonomerna förde detta vidare, inklusive en ung Carl Menger.

Många av de klassiska liberalerna tappade dock hoppet när de bevittnade det första världskrigets massakrer och omfattande etatism. Mises noterade att pessimismen hade brutit ner Mengers styrka så till den grad att han drog sig tillbaka mycket tidigt och berövade världen vidare insikter från en av dåtidens tids mest lysnade ekonomer. Misströstan präglade hans sista två årtionden och det omintetgjorde hans intellektuella förmåga.

Man får en känsla av att Mises i sin ungdom kan ha besvärats av Mengers exempel. Mises kanske tänkte att allt var förlorat, men att sitta still och vara orolig åstadkommer ingenting. Att ge sig in i den intellektuella kampen för sanning kommer inte med någon garanti om att sanningen kommer att vinna, men utan ett sådant engagemang är allt hopplöst

Som Mises beskriver det i ett inspirerande stycke:

”Hur vi formar våra liv när vi ställs inför en oundviklig katastrof är en fråga om sinnelag. I högskolan hade jag valt en vers av Vergilius till motto: Tu ne cede malis sed contra audentior ito. (Ge aldrig efter för ondska, utan kämpa allt djärvare mot den). I krigets mörkaste timme erinrade jag mig detta motto… jag skulle inte förlora mitt mod, inte ens nu. Jag skulle göra allt som en ekonom kunde göra. Jag skulle aldrig sluta säga det som jag visste var rätt.”

En fråga om sinnelag

”Det är en fråga om sinnelag”, var Mises teori om varför vissa gav upp och andra fortsatte kämpa. Vi kan endast förundras över det faktum att den andra halvan av Mises liv, trots omfattande personliga, intellektuella och politiska katastrofer, var lika produktiv som hans första. Hade han gett upp hade inte ”Human Action” funnits, inte heller ”Omnipotent Government”, som är en kritik av nationalsocialismen som är ännu mer förödande än Hayeks ”Vägen till träldom”, och inte heller ”Bureaucracy” eller ”Theory and History”. De flesta av dem skrevs under de år då staten kontrollerade alla priser och all produktion i större delen av världen, och dödade cirka 56 miljoner människor i det allra blodigaste kriget. Men Mises gav inte upp. Han stred med det allra mäktigaste vapnet av dem alla.

Hade han inte gjort det hade den österrikiska skolan inte funnits idag, och vi skulle inte haft något hopp om en frihetlig framtid. Mises stred ända till slutet, även om ingenting hände mellan 1940 till 1973 som var fog nog att ge honom hopp om att friheten skulle segra. Under de åren ökade den omfördelande statens storlek explosionsartat, guldmyntfoten förstördes till slut, USA blev ett militärt globalt imperium, den reglerande staten inkränktade mer och mer i vanliga människors liv, och Sovjetunionen, som hävdade att de sysslade med den sortens socialism som Mises hade sagt var omöjlig, verkade för de allra flesta naiva observatörer vara en säker, stabil och statistiskt blomstrande plats.

Varför fortsatte Mises? Vi kan säga att det var för att han var medveten om sanningen när andra inte var det. Tyvärr är det inte en tillräcklig, även om det är en nödvändig, orsak. Det krävs mer än att vara utbildad och att veta sanningen. Det krävs mod och envishet, två egenskaper som är precis lika sällsynta.

En person måste bedömas efter sina handlingar. Det är fantastiskt när en person har rätt idéer, när en politiker är för frihet, när akademiker har en tillgivenhet för sanningen. Men det är endast till gagn för samhället när dessa människor är villiga att följa sina idéer och omsätta dem till handlingar.

De rätta idéerna

I många år har vi hört att idéer har konsekvenser. Men Richard Weaver menade inte att idéer har konsekvenser oavsett om folk sätter dem i handling eller inte. De måste förespråkas offentligt, de måste levas och försvaras, för att kunna göra någon skillnad, och även i de fall när det inte verkar finnas något hopp om att det skulle göra någon skillnad, måste vi likväl handla på detta sätt.

Det är här som Mises verkligen utmärkte sig jämte alla sina samtida kollegor, varav många sörjde frihetens bortgång men var alltför villiga att rida statsdyrkarvågen för främja sina egna karriärer. Moralteologi har aldrig krävt hjältemod av någon, i motsats till vanlig dygd. Det betyder dock inte att vi inte borde erkänna och hylla hjältemod när vi ser det. Och Mises var sannerligen en hjälte.

Det är ännu mer nämnvärt att Mises fortsatte trots att det enda han såg var civilisationens förfall. Som Ralph Raico har argumenterat var tiden då Mises levde, en tid då alla fruktansvärda former av socialism uppstod, långt värre än någon av oss kan föreställa oss idag.

Om vi ska följa Mises exempel borde det alltså inte spela någon roll för oss om vi ser på världen som hopplöst på väg mot etatismens brant, eller om vi kan hitta bevis på att vi faktiskt lever i en ny frihetlig tidsålder. Som Henry Hazlitt brukade poängtera, hänger argumentet för principfast intellektuell aktivism inte på frågan huruvida det finns ett verkligt hopp om att vi skulle kunna vinna under vår livstid.

Vi måste förbereda oss på alla möjliga sätt. Vi måste själva bli förfallets historiker: historiker om hur staten minskade, tills den slutligen förföll, tillsammas med alla dess apologeter och sykofanter och alla de som är beroende av den. Tills de förpassas till historiens bakgård måste vi kämpa för att säkerställa friheten, och vi måste basera kampen på en stark intellektuell grund, bland denna generation lärare och studenter, och alla andra efterkommande generationer.

Vi måste vinna, eftersom civilisationens framtid hänger på att frihetens idéer vinner.

Det var detta som Mises trodde på, och det var detta som fick honom att kämpa vidare när allt såg som allra mörkast ut. Nio år efter att han utropade sig själv till en förfallets historiker, publicerades hans bok ”Human Action” som en lysande stjärna på den intellektuella himlen. 66 år senare lyser dess ljus starkare och starkare, för var dag som går.


Denna artikel är en nedkortad version av ett tal som hölls på Mises-institutets Liberty Conference, den 29e Januari 2000, i Auburn, Alabama.

Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *