Kategorier
Blogg

Bevara freden

Invandringsfrågan har polariserat Sverige. Människor som förut var vänner har plötsligt blivit fiender. Ett intensivt hat har växt fram mellan meningsmotståndare. Den ena sidan kör ständigt över den andra, och den andra svarar med hotbrev. Båda företeelserna är främmande för ett civiliserat samhälle, och kommer i förlängningen att leda till det fredliga samhällets undergång. Tonläget är så hätskt att det knappt kan bli värre. Om inget förändras kommer vi snart vänjas vid att få höra om våldsamheter mellan de två sidorna. Dessa våldsamheter kommer inte äga rum emellan invandrare och svenskar, utan mellan de som är för ökad invandring och de som är för minskad invandring.

Hur kunde det bli såhär?

Kärnan i problemet är att det inte finns någon konfliktlösningsmekanism i demokratin. Demokratin är bara ett sätt att se till att den som är mäktigast vinner, men det garanterar inte på något sätt att förloraren känner sig tillfreds med utfallet. Det är precis det som har hänt här.

Själva konflikten är egentligen inte särskilt komplicerad. Människor har olika åsikter om hur man ska hjälpa andra människor, i vilken utsträckning och om man ens ska göra det. Det är ingen stor grej. Människor har olika åsikter om det mesta. Det är det demokratiska systemet, där man ska komma överens om en lösning som gäller för alla, som gör att det hela blir ett problem. Helt plötsligt är ens egen förmåga att få det som man vill beroende av att andra människor inte får det som de vill. Demokrati sår splittring mellan människor. En gammal gubbe vid namn Joseph Schumpeter noterade att det var svårt att få människor att komma överens i en demokrati eftersom många frågor inte har en naturlig kompromiss. En pacifist och en krigsälskare kan inte komma överens om hur mycket det ska krigas. Samma gäller invandring. En person som är för en markant minskning av den nuvarande invandringsnivån kan inte komma överens med en person som är för fri eller ökad invandring.

Det är sorgligt att det blivit såhär. Det är inte meningen att människor ska hata varandra. Tack vare att vi är olika kan vi samarbeta med varandra för att alla ska få det bättre ställt, och detta tenderar att göra människor till vänner. Men även om vi inte blir vänner kan vi i ett fritt samhälle tjäna på att samarbeta med varandra. Så är det inte i det demokratiska samhället. Här gäller en lösning för alla. Här letar både nya och gamla medier ständigt efter möjligheter att hetsa emot vissa människor i jakten på läsare. Här söker politiker i alla partier ständigt efter olika ”konfliktlinjer” som de kan exploatera för att ställa människor emot varandra och få fler röster.

Försöken att lösa detta med mer diskussion och debatt kommer att vara fruktlösa. Det här är en fråga som rör subjektiva värderingar: hur många invandrare vill DU leva med? Det är olika för olika människor. Att debattera det och tro att man skulle kunna hitta en lösning är som att tro att en evighetslång debatt om vilken glass som är godast till sist skulle kunna resultera i att alla börjar köpa samma glas.

Det svenska samhället befinner sig på ruinens brant. Det är viktigt att saker och ting snabbt lugnar ner sig. För att det ska gå måste människors tvångsmässiga beroende av varandra upphöra. Varje svensk måste få bestämma över sig själv, över sin tomt och över sin egendom. Om vissa svenskar vill inhysa flyktingar i sina bostäder borde de få göra det, och om andra svenskar inte vill ha några invandrare i sina grannskap borde de få slippa det. Man behöver inte förstå andra människors beslut eller hålla med dem, men om folk inte klarar av att tolerera att andra människor fattar andra beslut än de själva kommer det civiliserade samhället att gå under.

Sluta bråka

30 svar på ”Bevara freden”

Hyckleri 1:
Den gode säger: Vi måste hjälpa de som flyr från krig.
Den icke gode säger: Jag vill inte hjälpa dem.
Den gode säger: Då skickar jag statens våldsapparat på dig.

Hyckleri 2:
SD-politikern säger: Vi måste hjälpa flyktingarna i deras närområde.
SD-hataren skriker: Djävla rasist!
Hans Rosling säger: Vi måste hjälpa flyktingarna i deras närområde.
SD-hataren skriker: Ja, helt rätt, du är en god människa!

Med ovan sagt. Handlar det bara om att ha rätt känsla nu för tiden och aldrig om att ha något sunt förnuft?

Om det som nu är en liten gapig minoritet som trycker ner massorna och deras EGENTLIGA åsikter kommer det förr eller senare gå käpprätt åt h—te!
Detta har ju nu även bevisats i undersökningar av Demoskop: http://www.demoskop.se/publicerat/vem-vagar-prata-om-sina-asikter-2/

Om vi nu ponerar att svenska folket verkligen hade önskat sig en massinvandring borde väl ändå integrationen fungerat fantastiskt osv.
Så är det ju nu inte. Slutsatserna man drar av detta är att det är några helt andra än svenska folket som drar i trådarna.
Det är ytterst tveksamt om ett folk som är urbefolkning i ett område verkligen önskar sig den här utvecklingen. SAMT att betala för den via dryga skatter. Bli förnedrad och hånad för sin kultur av massmedia och politiker dag ut och dag in.

Ni har nog dessvärre rätt i att Sverige riskerar att gå ner sig i ett träsk av politiskt våld.
Hade någon sagt det för tio år sen hade man kanske inte tagit det på allvar.

Grejen är att det svenska folket inte är en enhet. Det finns en stor grupp av människor som vill ha mindre invandring och det finns en stor grupp (om än inte lika stor) som vill ha mer invandring. Den andra gruppen har mer makt över medier, akademi och partierna, men de hämtar också mycket av sin makt från att även de har ett stort folkligt stöd. Om invandringsmotståndarna var 99% av befolkningen skulle invandringen minska. Det finns inga överherrar som har en absolut makt som inte på något sätt är beroende av något folkligt stöd.

Jag förstår din frustration över att bli hånad och förnedrad. Medier bär ett stort ansvar för det farliga läge vi befinner oss i. Förhoppningsvis tar vi oss ur det, för det är bättre med ett Sverige med civilisation än med ett utan.

Själv försöker jag resonera utifrån begränsad mängd resurser som ska fördelas. Men jag förvånas ständigt över att folk inte förstår att det finns en begränsad mängd pengar att fördela även att det finns en begränsning i utbildningstakt av polis, lärare och läkare. Samma tankar gällande bostadsbyggande verkar gå många förbi.

När det gäller inhysa invandrare i sina egna hus. En kraftig ökning av invandrare kommer ju även påverka samhällstrukturen negativt även för de som inte vill ha folket grannskapet.

Det är nog lite vilseledande att tänka om det i termer av knappa resurser. I ett kapitalistiskt samhälle med nio miljoner invånare i ett geografiskt område som Sverige tar inte bostäderna slut för att man har en invandring på 100 000 per år. Titta på Manhattan. Mycket av det vi betraktar som knappt är mycket knappare än vad det behöver vara, och har blivit så på grund av statliga ingrepp i ekonomin. Jag tänker att det är rimligare att fokusera på frågan: vem vill människor umgås med? Och där är det ett fullt rimligt svar att säga att man inte vill umgås med invandrare, och också att svara att man gärna umgås med invandrare.

Om man tar ett fritt statslöst samhälle kommer det inte påverka dig särskilt mycket. Du har möjligheten att bo i ett ”gated community” och kan välja att bara resa till andra etniska homogena samhällen. Om du menar att det påverkar dig för att du inte trivs med att det bor icke-svenskar i Sverige kan jag bara säga sorry, men det är deras egendom. Du får bara bestämma över din egendom.

Norden tillhör Nordfolken! Inte svårare än så! De som kommer nu har absolut ingen historia i vår del av världen och hör därför inte hemma här eller har ingen som helst rätt att kolonisera vårt land även om en del förrädare vill det!

De som vill ha araber och dylikt som grannar får försöka flytta till ett sådant land helt enkelt och sluta göra Norden multirasligt!

Om du inte klarar av att tolerera att andra människor gör andra saker med sin egendom än vad du gör med din, då är det kanske du som ska flytta. Om det är något som sticker ut i västvärldens historia är det att idéer om äganderätt och självägande spridits och fått fäste. John Locke, Salamancaskolan, Frédéric Bastiat, Jean-Baptiste Say är några namn på de tänkare som spridit dessa idéer. Ett tolvårigt rike lämnar inget bestående avtryck i en tradition som sträcker sig flera hundra år tillbaka, iallafall inget mer än en ful påminnelse om vilken barbari som ruvar i nationalismen och socialismen. Jag vet inte var du ska flytta, men de orientaliska folken du föraktar håller lustigt nog på samma övertygelser om äganderätt och tolerans som dig.

”Om du inte klarar av att tolerera att andra människor gör andra saker med sin egendom än vad du gör med din, då är det kanske du som ska flytta”

Ja, han kan t.ex flytta till Schweiz, det närmaste man kan komma ett libertarianskt samhälle på denna jord. Där har man även insett det helt uppenbara, nämligen att om man tillåter fri immigration från tredje världen så eliminerar man, permanent och irreversibelt, allt hopp om något som kan kallas frihet.

Per, om du åkte upp till nordligaste Norge skulle ingen där tycka att du har rätt att vara där, vare sig svenskar eller ens sydländska norrmän. Med det sagt att det inte finns någon homogen syn på vad som är ett gemensamt nordbosområde.

Bara att åka ut på landet. Ställa sig vid en åker. Tänk sedan, vad du eller jag har för gemensamt med den som äger åkern. Ja, inte är det mycket mer än språket och en del av kulturen. Å andra sidan skulle jag känna mig ha mycket mer gemensamt med denna totalt okända markägare än vad jag skulle med i stort sett alla invandrare i Sverige. En hund betraktar husse eller matte som flockledaren, men tappar allt intresse för dem när den ser en annan hund. Allt är inte sociala konstruktioner. Själv undrar jag vad det är för fel på mig som inte kan ha den tolerans som vänsterfolk tycks ha, förutom mot typer som mig som skriver på mises.se.

@ Göran

Du är kollektivistisk i ditt tänkande! Så fort de invandrade knyter kontakter med svenskar och med intressen i Sverige får de band hit. Tala inte om de kontrakt som skulle ingåtts mellan människor som kommer hit och markägare och företagare om det funnits frihet och inte kollektivism i världen!

Man kan bara begråta att den liberala agendan är död: att ingen tycks kunna hävda frihetens sak, den sak som, om det fått råda, skulle fått människor att bosätta sig där de har sina nära och kära, sina minnen, sina band.

Vad är det för frihet att romer inte får slå läger på ödetomter?

”Vad är det för frihet att romer inte får slå läger på ödetomter?”

Det är en frihet som är varaktig och stabil.

@ utlandssvensk

Så du tycker friheten att slå sig ner på ödetomter är varaktig och stabil. Nå, den tycks hotad idag.

Därtill är det ett märkligt resonemang Benjamin Juhlin för då han menar, på en och samma gång, att människor som vill låta flyktingar slå sig ner på sina tomter ska få det och de som inte vill ha flyktingar i grannskapet ska få slippa det. Sista påståendet tycks vara ett utslag av en kollektivism man mer förknippar med Nordkorea än med en libertarian.

Om du låter en knarkare bo hos dig på Rikingingö, om du nu bor där, kan väl inte folk i grannskapet inlägga ett veto mot ditt beslut. Lagrum kan du inte presentera för våra dagars förhållanden, med en stat som bär upp rättsordningen, och du lär knappast kunna det i ett libertarianskt samhälle heller, om du inte vill att individen hela tiden ska underordnas ett kollektiv.

@Dan

Det du inte verkar förstå är att libertarianer inte vill förbjuda olika former av associationer. Om du vill forma ett kollektiv där ni bestämmer att majoriteten ska få förtrycka minoriteten i kollektivet så ska du få göra det tillsammans med dina kompisar. Det enda krav en libertarian ställer på en sådan sammanslutning är att den som vill lämna den får göra det.

Eftersom likar dras till varandra innebär det att den som äger en mark omger sig med andra markägare med likartade åsikter. Det känns väldigt främmande att någon helt plötsligt skulle börja inhysa en massa romer på sin mark. Tror du att markägare inte skulle prata med varandra, att de inte skulle komma överens om några gemensamma värderingar?

@ Göran

Du tycks mig mycket naiv. Det är klart att en del skulle acceptera en knarkfabrik i garaget, andra att folk fick komma in, åtminstone om de kunde sälja sex e dyl.

Ska det inte finnas några gemensamma normer i samhället vet man inte vad som kan hända en då man är ute och går i stan. Det finns då ingen rätt att hävda. Folk som vill döda ska tydligen få göra detta. Inte ens en minimalstat finns i ditt (mar-)drömssamhälle.

Utan en underliggande rättsordning finns ingen real äganderätt. Jo, det är sant att du inför dina medmänniskor, också de som hävdar att de vill ha dina grejor, att du har en moralisk rätt till ditt och datt.

@Dan

Jag är gärna naiv och tror gott om mina medmänniskor än att som en socialist tro att alla inte förstår sitt eget bästa utan måste ha politiker som bestämmer vad som är bra för dem.

Gemensamma normer sätts inte av staten. De utvecklas genom att människor umgås med varandra och präglas av varandra.

Under 1800-talet var den vilda västern i USA med en knapp statlig inblandning en mycket tryggare plats än New York med poliser, politiker och byråkrater.

@ Göran

Märks att du inte vet mycket om Vilda Västern. Det var inte många år Billy the Kid och många av de andra blev. Men det är inte den saken det här handlar om. Det handlar om att staten kan lägga en grund som etablerar en respekt för fria val. Sedan, när detta mönster är inarbetat och marknaden upparbetad, som då vi en tid haft energifrågan löst, då kan staten mer och mer dra sig undan, vittra bort för att de kommersiella krafterna själva tillsammans med de ideella, nu med nya resurser, agerar för att skapa framtiden.

Toleransen för främmande folkslag och kulturer som inte är förenliga med vår egen gör allt prat om frihet till en omöjlig utopi. Frihet som som ni ser den är skapad av och för västerlänningar och det är jag helt för men försöker man öppna gränserna och låta alla världens folk invandra och tro att de ska bli precis som oss och vara lika frihetligt och tolerant sinnade så är man ute och cyklar helt och hållet. Slutresultatet av ett sådant samhälle blir så långt ifrån frihet man kan komma. En frihetlig rörelse måste alltid kombineras med en etniskt medveten rörelse (nationallibertarianism tex) annars slutar det med ett väldigt ofritt samhälle. Sedan kan man förneka verkligheten och inte låtsas om det och fortsätta skrika sig hes om tolerans hit och dit men det förändrar inget.

@Per,

100% rätt!

Att tro att frihet är möjligt utan en västerländsk kultur är som att tro på att eld kan uppstå i vakum. Många skribenter här är som förvirrade studenter som har läst några böcker om kemi men helt missat att alla experiment äger rum i normal luft och sen har de, av närmast religösa skäl, fått för sig att närvaron av luft är betydelselös.

Det är djupt tragiskt, men tyvärr verkar det helt hopplöst att förklara det för dem, även om alla med ögon i huvudet borde se vad fri immigration innebär i dagens Sverige.

@ Per

Snarare är det väl som så att friheten förstärks av att folk som upplevt förtryck kommer hit. Det är sorgligt att folk behöver fly och visst tycker man att hjälp borde kunna ges i närområdet, men så sker inte om krisen är omfattande. Folk som upplevt ofrihet vill inte förslava värdfolket utan de lär modifiera sig efter de nya omständigheterna.

Det bör också slås fast, naturligtvis, att de som kommer hit har att respektera friheten, dvs ytterst andras val. I annat fall bör man söka sig till Nordkorea eller andra länder med ett ofritt samhällssystem.

”Snarare är det väl som så att friheten förstärks av att folk som upplevt förtryck kommer hit. ”

Ja, friheten förefaller ju förstärkas varje dag i Malmö….

Allvarligt talat, om du verkligen tror på det där så lever du i en sån renodlad fantasivärld att all vidare debatt är meningslös. Ta ooch läs några böcker om hur det har gått för urspungsbefolkningen i länder som har islamiserats.

@ Per

Förr för cirka femtio år sen eller mer kallade man vissa i Malmö för ”backabusar”, andra kallades ”tattare”. Det finns alltid ett behov av att ha några att se ner på och snacka skit om. Men vi är alla människor. Malmö är möjligheternas stad, precis som Stockholm, Göteborg m fl.

Vi kanske kan få nytt handelsutbyte av nya människor och uppstår mer frihet kommer kanske en hel del att flytta tillbaka. Tror du att syriska entepenörer, läkare, lärare m fl hellre sitter i svensk förort istället för att bo så som de en gång gjort innan kriget slog sönder allt detta?

Ju mer utbildning folk får desto öppnare till sinnet blir de.

Ja friheten har verkligen stärkts Dan! Tacka vet jag föra alla bilbränder, attacker mot brandkåren, gruppvåldtäkter osv osv! Det är verkligen berikande och frihetligt! Vi ska vara tacksamma!

Jag tror de flesta som kommer vill stanna pga av att här kan de bygga upp sina egna små Syrien utan att behöva jobba för det heller och ha en högre levnadsstandard än i hemlandet! De ges starka incitament att stanna och kolonisera vårt land och föda mer barn på svenskarnas och frihetens bekostnad när deras anti-frihetliga kulturer och religion breder ut sig. Och man kan ju fråga sig vad gör dessa syriska läkare i Sverige när de behövs så väl i sitt hemland där det är krig och sårade som behöver vård! Eller varför 70-75 % (?) av de som flyr till Europa och till Sverige från Syrien så kallade ”flyktingar” är män i 20-30års åldern!!! Då är man inte flykting utan vuxna män som borde stanna och försvara sitt land mot IS! Jämför under Vinterkriget när finländarna skickade barn till Sverige men hur hade det sett ut om 20-30åriga finländarna flydde till Sverige istället för att kämpa för sitt land? De skulle inte ha betraktas som flyktingar med flyktingskäl utan som omanliga fegisar och landsförrädare!

Jag ser dock inte ner på andra folkslag de har rätt till sin kultur i sitt hemland! Det handlar helt enkelt om att vara realistisk och se verkligheten som den är och inte fastna i några utopiska verklighetsfrånvända drömmar.

”Det handlar helt enkelt om att vara realistisk och se verkligheten som den är och inte fastna i några utopiska verklighetsfrånvända drömmar.”

Jo, jag håller med! Men det är tyvärr helt hopplöst att stanna i Sverige om man har den inställningen. Landet är helt dominerat av närmast overkligt okunniga utopister och det gäller hela det politiska spektrat.

@ Per

Det beklagliga i att Syrien och andra länder töms på medelklassen är inte bara lögner folk sprider ut om att de nu blottställda människorna skulle krossat sina liv av fri vilja för att bli trasproletariat i andra länder, för att senare kanske få jobb men bo i förort, nej, det handlar också om hur förut sjyssta och balanserade människor med judiskt påbrå nu släpper alla hämningar och far ut i en ohämmad rasism. Man får nästan intrycket av att folkomflyttningarna sker för att judarna nu ska kompenseras för allt hemskt de utsatts för av ”kristna”.

Muslimer får betala priset. Människor som kanske inte ens vill ha någon religion utan leva med ett friare sökande efter djupets sanning än vad de traditionella religionerna kan ge.

Du har ju helt rätt Utlandssvensk och tack för att du skriver här.

Dock misstänker jag att verkligheten kan komma i kapp för alltfler svenskar (se på SD som verkar närma sig 30 %) inte helt orealistiskt att det kan vända men det ser ganska mörkt ut.

Jag förstår helt klar de som vill flytta men jag är för nationalistisk och framförallt för lokalpatriotisk att lämna mitt kära hem och ge upp det till främlingar.

@ Per,

Det var mycket vänligt och tack själv!

Jag flyttade för många år sen och det kanske inte är helt lätt att nu förstå vad det innebar att vara kritisk till massimmigration och mångkultur i Sverige för 10-15 år sen. Man kan väl bara sammanfatta det med att det var fullkomligt omöjligt att leva i landet då, om man inte var villig att ljuga om sin åsikter (vilket många gjorde). Det var en helt enorm befrielse att lämna dårhuset.

Sen ser jag mig som libertarian och har skrivit på detta forum då och då sen det öppnade. Tyvärr förefaller dock de flesta som i Sverige kallar sig libertarianer ha irrat in sig i, minst sagt, verklighetsfrämmande utopier vad gäller immigration. Det verkar heller inte gå att göra så mycket åt det, det påminner mest om någon form av religion.

Men man kan trösta sig med så absolut inte är fallet på många andra platser. Schweiz lyckas t.ex utmärkt med att förena en väldigt libertariansk grundsyn med en sund immigrationspolitik. Troligen pga. det ena helt uppenbart förutsätter det andra!

”…ha irrat in sig i, minst sagt, verklighetsfrämmande utopier vad gäller immigration.”

Om grundsynen är fri invandrings om den bygger på att den inte finansieras genom våld, den som invandrar tar hand om sig själv vad gäller försörjning och bostad och acceptans och anpassning till rådande kultur där denne vill bo, vad är då den verklighetsfrämmande utopin i grundsynen?

Om vi ser på det rent praktiskt, då förstår jag att vi har hamnat i en verklighetsfrämmande utopi. Tanken hänger inte med i hur det fungerar. Men hur vill då du att det ska fungera?

@ Göran,

”Om vi ser på det rent praktiskt, då förstår jag att vi har hamnat i en verklighetsfrämmande utopi”

En rimlig och resonerande person som gör denna observation går då tillbaka till ritbordet och omformulerar sina teorier. En fanatiker fortsätter att stirra på sin befintliga karta och även om den indikerar en väg där han med sina ögon kan konstatera att det är ett stup, så marscherar han resolut vidare.

Flera skribenter här har i princip fallit ner i rent vanvett och tappat allt som liknar en moralisk kompass, enbart pga. att ”fri immigration” MÅSTE upprätthållas. Detta är inget nödvändigt tillstånd för en person som kallar sig libertarian och von Mises, Rothbard, Hoppe och många fler insåg helt klart detta och kom fram till rimliga och pragmatiska slutsatser vad gäller invandring.

Det är en absolut självklar och grundläggande förutsättning för allt som ens kommer i närheten av något som kan kallas ett libertarianskt samhälle att västerländska normer och värderingar dominerar. Att då frivilligt skapa ett läge där dessa värderingar upplöses i tron att detta skapar ”frihet” är som att rösta fram Lenin för att man vill ha lägre skatter. Det är inget annat än rent vanvett.

@Göran,

Jämför gärna:

1. Rothbards ”Nations By Consent”, där han mycket tydlig omvärderade sin inställning till immigration baserat på vad han såg med egna ögon:
”I began to rethink my views on immigration when, as the Soviet Union collapsed, it became clear that ethnic Russians has been encouraged to flood into Estonia and Latvia in order to destroy the cultures and languages of these people.”

med
2. T.ex min debatt nyligen med Per Bylund:
http://www.mises.se/2015/09/11/veckans-mises-weekends-med-bylund/

Som jag ser det gjorde Rothbard det varje frisk människa rimligen bör göra: När han observerade ett pågående folkmord så reagerade han och drog den ytterst rimliga slutsatsen att inga teorier som kan leda till detta är försvarbara. Tyvärr har den insikten inte spritt sig till de flesta libertarianer i Sverige.

Det kan väl hända att man kan bli missnöjd med utfallet i ett demokratiskt val, men jag tycker att man ska vara medveten om att det finns stora demokratiska brister i det svenska systemet. I Tyskland finns t ex en partilag som kräver demokratiska strukturer inom partierna, vilket innebär att partitoppen inte kan ändra på det som i Sverige kallas ”provval”, d v s listningen av personer som ska upp på valsedeln (vilket t ex Judith Burda (M), klagade på när hon blev petad från valbar plats för att toppen ville ha in Abdirizak på Gbg-listan). Partitoppen kan inte heller utan vidare utesluta medlemmar när de känner sig hotade (vilket tyska SPD planerade med Sarrazin, men inte fick igenom – SD gör visst sånt hela tiden). P g a medlemsföraktet (partierna är ju skattefinansierade) har svenskarna lämnat partierna och har dels ingen tillgång till makten och dels inte ens chansen att bli nämndeman. Här är det en liten, liten grupp (politiker och journalister) som skriker högt om sina åsikter som kör över väljarna. De får rösta, ja, men de kan inte få in vanligt folk på valsedeln, för partitoppen bestämmer vilka som har rätt ”värdegrund”. Eller ger mest röster från en viss grupp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.