Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

Om socialistisk konservatism

Från och med igår har vi börjat rulla ut översättningen av Hans-Hermann Hoppes kapitel ”The Socialism of Conservatism” från boken ”A Theory of Socialism and Capitalism” i artikelformat. Det är fem delar och de kommer att publiceras i en artikel varje måndag, fem måndagar i rad. De handlar om försöken att med politiska medel bevara samhällets nuvarande struktur: alltså socialistisk konservatism.

Artikeln är viktig för att den inte bara förklarar vilka ekonomiska effekter som pristak, prisgolv och regleringar har, utan också beskriver de sociopsykologiska motiven bakom dessa åtgärder. Regleringar är nämligen destruktiva på så sätt att de inte ger staten några extra skatteresurser, och för att förstå varför staten tillämpar dessa åtgärder måste man tänka annorlunda än när man studerar beskattning.

Hoppes text är också viktig för att den ger oss ett verktyg för att förstå en speciell del av svensk politik. För även om den största delen av berättelsen om Sverige är en berättelse om hur politiker malt vanliga människor mellan inflationens och beskattningens kvarnstenar (för att använda Vladimir Lenins uttryck) är berättelsen om Sverige också en om hur marknadens naturliga harmoni slitits sönder av olika regleringar. På bostadsmarknaden existerar nu köer som skulle göra den sovjetiska byråkraten avundsjuk, och på arbetsmarknaden har en inte särskilt ohelig allians mellan fackföreningar och arbetsmarknadslagstiftning gett upphov till en hög arbetslöshet som särskilt slår mot ungdomar. Många svenskar tar idag allvarlig skada på grund av den ekonomiska politik som gett oss alla dessa farsoter, och det är viktigt att förstå att denna politik inte har som syfte att vara omfördelande, utan är till för att bevara den nuvarande rikedomsfördelningen.

Jag gillar också benämningen socialistisk konservatism eftersom att den påminner oss om hur mycket olika socialistiska åtgärder kan skilja sig åt. Det krävs olika analyser för att förstå olika socialistiska åtgärder. Det ekonomiska kalkyleringsproblemet var förvisso ett enormt framsteg i mänskligt tänkande, men det kan inte appliceras på allting.

Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *