Ovanligt tydligt om Riksbanken i dagspressen

Ett hus för falskmynteri?
Ett hus för falskmynteri?

”Riksbanken hade, för att ta två exempel, inte ­jagat den långa svansen av låg inflation om vi bara hade haft ett inflationsmål på 1 procent eller räknat in ökade fastighetsvärden i prisutvecklingen. Där­emot hade vi haft större fokus på de strukturella reformer, den budgetkonsolidering, skattepolitik och de förändringar som ger tillväxt. Allt billigare pengar leder däremot till felinvesteringar och till växande tillgångsvärden som en gång bubblar upp till kriser.

När Riksbanken ökar den negativa räntan stimulerar man i stället för tillväxt en ökning av tillgångsvärden på bekostnad av reala investeringar i företag. Man ökar riskerna för bubblor och framtida finans­kriser och motverkar en utveckling av den faktiska tillväxt- och konkurrenskraften. När det är bättre att investera i en bostadsrätt än i ett litet garage­företag skapas de framtida kriser vi vill undvika.”

Inte alla rätt, men definitivt inte alla fel heller. För att vara publicerat i dagligpressen – förvånansvärt bra! Att man inte borde ha något inflationsmål alls är väl kanske mer vår åsikt, men observationen att det är ren och skär idioti att ha ett inflationsmått som exkluderar den huvudsakliga konsekvensen av inflationen just nu (prisökning på fastigheter) skriver vi gärna under på. KPI är idiotiskt. Likaledes så är det helt korrekt att om man nu ville ha ekonomisk ”tillväxt”, vilket vi inte har i Sverige (BNP per capita har knappt växt på 10 år), så är rimliga reformer att staten slutar gå med underskott, att man lägger om skattepolitiken (d.v.s. Sänk skatterna. På allt. Desto närmare noll desto bättre). Likaledes är det helt korrekt att billiga pengar är en trevlig rökridå som tillfälligt får det att se ut som att ekonomin ”går bra”. Priset för det kommer som vanligt bli dyrt vid nästa lågkonjunktur.

Personligen förutspår jag att nästa lågkonjunktur kommer bli mycket värre i Sverige än i övriga länder, precis tvärtom vad som hände förra gången, främst för att vi kan anta att fastighetsmarknaden i Sverige kommer massakreras likt på 90-talet. Och när folk skriker om att någon måste ”stoppa prisfallet på fastigheter”, se då till att påminna att det kunde man bara ha gjort på uppvägen, d.v.s. stoppad pris-ökningarna. Och skulden ligger faktiskt i princip helt hos Riksbanken, som har valt att tolka sitt uppdrag som att 5-10% kreditexpansion årligen är lämpligt för ”prisstabiliteten”. En annan tänkbar tolkning är att 0% kreditexpansion är ganska lämpligt, då det förhindrar finansbubblor.

Slutligen noterar vi att artikeln faktiskt lyckas tangera den österrikiska konjunkturcykel-teorin när den talar om felallokeringar av resurser, och att folk ”investerar” i bostadsrätter istället för företag. Så, vem är författaren till ovanstående artikel? Gunnar Hökmark, intressant nog.

6 reaktioner på ”Ovanligt tydligt om Riksbanken i dagspressen”

 1. Kul att Mises.se för en gångs skull berör ämnet ekonomi!

  Höken har fått mothugg av några makroidiotekonomer:
  http://www.svd.se/sverige-behover-ha-minusranta/om/riksbankens-minusranta

  ”I inflationsmåttet KPI (Konsumentprisindex), som är Riksbankens målvariabel, ingår nämligen en post som kallas för egnahem. I denna post mäts utvecklingen av de kostnader som är förknippade med boende, och här ingår bland annat ett kapitalstocksindex och ett räntesatsindex.”

  ”Men det är viktigt att skilja på relativpriset mellan vissa varor och relativpriset mellan pengar och en genomsnittlig varukorg, alltså det KPI avser att mäta.”

  Angående svensk konjunkturcykel så har den varit i otakt med den internationella (amerikanska), 1921 och 1992 var mycket värre för Sverige än för Amerika 1929, 2001, 2008.

  1. Det är förbjudet att inneha kontanter i Sverige redan idag. Redan bara 137000 kr i madrassen leder till åtal, om statssnuten snokar upp det. Om de har brottsligt ursprung så borde bevisbördan ligga på den som påstår det och baseras på brotten snarare än själva innehavet. När vi EU-medlemmar emellanåt förbjuds ta ut mer än 500 spänn om dagen, så är det högst rationellt och samhällsbyggande att lagra betalningsmedel i någon form.
   https://www.gp.se/nyheter/vastsverige/1.2793756-atalas-for-pengar-i-madrassen

 2. Fast Yngves gjorde väl motstånd mot det här och försökte motverka fastighetsbubblan. Tills det uppdraget lyftes över till finansinspektionen. Sedan dess har riksbanken agerat enligt sitt uppdrag, det vill säga inflationsmålet så som det ser ut.

  1. Stefan har sedan många år skrivit överraskande vettiga debattartiklar om att räntan måste höjas. Jag tror att vet mycket väl att han skadar samhället. Jag tror att han mår dåligt på sitt jobb och stannar bara för den höga lönens skull. Vaknar kallsvettig av mardrömmar om nätterna och yrar: ”Nå spricker hitche allti, nå spricker itt”, på Närpesiska.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *