Är storbankerna större än Sverige?

delmängdI regel kan man utgå från att de resonemang som verkar vara absurda också är det. Om denna tumregel är särskilt användbar inom den ekonomiska vetenskapen så beror det på ämnets politiska och ideologiska laddning, vilket illustreras av en slarvig artikel om de svenska bankerna i ETC:

De fyra svenska storbankerna är inte stora, de är enorma. Det blir tydligt om granskar bankernas totala ekonomier, det vill säga utlånade pengar, finanshandel och eget kapital. Tillsammans kom de upp i en storlek på 12 809 miljarder kr år 2013 jämfört med en svensk BNP samma år på 3775 miljarder kronor. De fyra svenska storbankerna är alltså tre gånger större än den svenska ekonomin…

Det är oklart hur ETC får ihop ekvationen att fyra svenska banker – uppenbart en delmängd av den svenska ekonomin – skulle vara ”tre gånger större än den svenska ekonomin” i sin helhet. Det är som att inte ens matematiska självklarheter får stå i vägen för den ideologiska slutsatsen att globalisering och ”avregleringar” leder till en orimlig koncentration av förmögenheter i banker och storföretag på medborgarnas bekostnad.

Kritiken mot artificiellt uppblåsta balansräkningar i finanssektorn är i sig inte kontroversiell, men att manipulera sin publik med irrelevanta datajämförelser är oseriöst. BNP är ett mått på nettovärdet av de färdiga varor som producerats i en ekonomi under ett år. Detta ställs i artikeln mot det bokförda värdet på bankernas tillgångsportföljer, d.v.s. värdet av all produktion som dessa tillgångar förväntas generera i framtiden. Om man jämför ett års produktion med produktionen för alla kommande år är det inte så överraskande att bankernas storlek relativt ekonomin blir sensationell – så otrolig att den transcenderar matematikens och logikens lagar.

Mer relevant vore att jämföra BNP med bankernas vinster. För 2014 landade BNP på 3908 miljarder och storbankernas samlade nettoresultat på 82 miljarder. Man skulle alltså grovt kunna säga att bankerna är 48 gånger mindre än den svenska ekonomin, inte 3 gånger större.

Frågan är dock hur mycket uppståndelse den siffran hade väckt.

5 kommentarer till ”Är storbankerna större än Sverige?

    • Jag vet inte hur bankerna redovisar t.ex. valutahandel. Det går att omsätta långt mycket mer än Sveriges BNP på det. Du och jag kan skicka fakturor till varandra och på så sätt omsätta mer än Sveriges BNP. I och för sig skulle det öka Sveriges BNP, så vi skulle nog aldrig gå om den. Bara detta lilla visar hur korkat det är att mäta med BNP.

    • Japp, B:et står för brutto, men jag tror att Ola har rätt i att använda vinst snarare än omsättning. Anledningen är att man i BNP räknar netto i produktionens steg, inte hela värdet. (Av den anledningen tror mainstreamare att konsumentmarknaden är större än B2B fastän den egentligen bara är ungefär 1/4.) Eftersom bankerna är producenter (av pengar 😉 ) så är det deras nettotillägg som ska räknas.

      I alla fall om jag förstått det rätt. Men jag är mikroekonom, inte makroekonom, så jag låter Ola reda ut begreppen.

  • Det stämmer, BNP är ett förädlingsmått snarare än ett ”bruttomått” som exkluderar bulken av alla insatsvaror och varor i arbete. Vid intresse finns det en hel del nyttig läsning från bl.a. Skousen, Reisman och Rothbard på området.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *