Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

Sysselsättning driver inte ekonomisk tillväxt

underkonstrEnligt chefen för den amerikanska centralbanken Federal Reserve Janet Yellen – och de flesta andra ekonomer – är nyckeln till ekonomisk tillväxt högre sysselsättning. Stark sysselsättning är nyckeln till en starkare ekonomi. Om sådant är fallet innebär det att en förändring av arbetslösheten direkt påverkar den ekonomiska tillväxten.

Detta synsätt baseras på att om fler personer är sysselsatta kommer fler personer att ha råd att spendera. Som ett resultat kommer då ekonomin att växa.

Vi behöver mer välstånd, inte nödvändigtvis mer arbete

Den huvudsakliga drivkraften bakom ekonomisk tillväxt är en växande kapitalbas som intjänats genom uppskjuten konsumtion och ökad produktivitet. Att minska arbetslösheten utan att fokusera på välstånd kommer inte att driva ekonomisk tillväxt som sådan.

Det är kapitalet som finansierar förbättringen av produktionsprocesserna. En förbättrad och större produktionsinfrastruktur möjliggör större och effektivare produktion av varor och tjänster som är nödvändiga för allas välbefinnande.

Om arbetslösheten var den huvudsakliga faktorn bakom ekonomisk tillväxt skulle det enkelt kunna lösas genom att hitta på alla möjliga sorters sysselsättningar.

Att folk har arbete är i sig inte det viktiga, utan det är att ha dem sysselsatta i aktiviteter som skapar välstånd som är det relevanta. Politiker skulle exempelvis kunna följa Keynes och hans lärjungars råd och sysselsätta folk med att gräva gropar, eller andra statligt sponsrade projekt. Notera att målet här endast är att sysselsätta så många som möjligt.

En simpel analys av detta baserat på sunt förnuft kommer dock snabbt att ge förståelse för att detta endast kommer att leda till att det verkliga välståndet utarmas. Kom ihåg att alla aktiviteter, produktiva eller icke-produktiva, kräver finansiering. När centralbanken eller staten försöker minska arbetslösheten med diverse stimulanser kan det leda till en ökning av kapitalvaror i icke-välståndskapande projekt som i sin tur leder till kapitalkonsumtion istället för tillväxt. Det sker därmed en omfördelning från välståndskapande aktiviteter till värdelösa projekt och till följd av detta minskar man tillväxten av verkligt välstånd.

Arbetslöshet som sådant skulle dock kunna lösas enkelt genom att frigöra arbetsmarknaden från statliga regleringar. På en fri arbetsmarknad skulle alla som ville ha ett arbete kunna hitta det med lön anpassad efter kvalifikationer.

Självklart skulle individer som efterfrågar icke-marknadsmässiga löner och inte är redo att flytta till andra orter inte kunna garanteras ett arbete.

Om exempelvis marknadslönen för bagaren John är $80,000 per år och han insisterar för att få en lön på $500,000, skulle han sannorlikt inte få en anställning.

Över tid kommer en fri arbetsmarknad att säkerställa att alla individer tjänar en lön i enlighet med vad individen kan bidra med. Alla avvikelser från arbetarens verkliga bidrag kommer att korrigeras genom konkurrens.

Köpkraft är nyckeln

Det som slutligen avgör välståndet hos individer är inte arbetet i sig, utan köpkraften i termer av varor och tjänster som de kan köpa för sina tjänade pengar. Det är inte mycket till hjälp för individer att arbeta om lönen inte möjliggör ökad köpkraft. Individers köpkraft avgörs av vilken ekonomisk infrastruktur de lever inom. Ju bättre infrastruktur desto mer kan varje enskild individ producera.

Större utbud innebär i sin tur att arbetare kan åtnjuta högre löner i termer av köpkraft.


Originalartikeln har översatts.

Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

3 kommentarer till ”Sysselsättning driver inte ekonomisk tillväxt

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *