Ett öppet brev till den politiska vänstern

photo-2Nyligen publicerade jag en artikel om en hel del saker jag hade läst beträffande minimilönens rashygieniska ursprung. För att riktigt förstå hur hemskt det är måste du läsa de ursprungliga artiklarna och böckerna som jag hänvisar till.

Gör du det kommer du att hitta en omfattande mängd intellektuella, som alla skriver som om frågan redan är avgjord och som argumenterar för minimilönen som en exkluderande åtgärd, en metod för att uppnå social isolering. Varför? Jo, för att de hade idén att om man gör det omöjligt för folk att få jobb kommer det inte att vilja skaffa barn. Och om de inte fortplantar sig kommer de inte att smutsa ner rasen. Med hjälp av denna metod kan civilisationen räddas från ett demografiskt självmord.

Givetvis innebär detta flera lager av ironi, men i viss mening är ondskan bakom idén kusligt rationell. Dessa människor kom att tro på den planerande staten, men det planerade samhället behöver planera mer än hur resurser används. Man måste även planera födslar och demografi. Det är helt enkelt inte konsekvent att förkasta ”marknadens anarki” när det kommer till fysiska resurser samtidigt som man låter individer ha makten att bestämma över sin fortplantning. I viss mån är det faktiskt ännu viktigare för samhällsplanerarna att reglera individers fortplantning.

Dessa monstruösa idéer hade helt rätt när det kom till vad minimilönen skulle resultera i. Den gör det svårare att komma in på arbetsmarknaden. De som befinner sig allra längst ner kommer inte att kunna ta sig in. Detta är exakt den avsedda effekten. De valde exakt rätt verktyg för att uppnå detta mål, det vill säga uteslutning och isolering. Om du vill att jobb ska reserveras för de som staten tycker är värda jobb, är detta ett sätt att göra det på.

Efter att denna artikel publicerats inträffade dock en sak. En dag eller två efter dess publikationen utsattes jag för en massa vilda attacker från den politiska vänstern. De hade av någon anledning fått för sig att jag försökte baktala deras fantastiska minimilön. De anklagade mig för ad-hominem: att de personer som uppfann minimilönen hade en utrotningsagenda och att detta var orsaken till att minimilönen var fel. Faktum är dock att jag inte alls sade något sådant. Jag sa att denna grupp äldre tänkare faktiskt hade förstått något. De hade förstått att minimilönen var en dödlig politisk åtgärd. Och vi borde lära oss av dem samtidigt som vi förkastar deras sociala värderingar.

Det mest slående i hela debatten var att vissa medlemmar i vänsterklanen var fullständigt förblindade. De vägrade att se staten för vad den är: en metod som den privilegierade eliten använder sig av för att kontrollera folks egendom och liv, för att stötta de fåtaligas makt över de många. Det spelar ingen roll hur mycket bevis du presenterar för att stöda din poäng, de kan helt enkelt inte förstå. Problemet är inte ens att de ifrågasätter något i min historiska redogörelse. Istället tittar de, och sedan tittar de åt ett annat håll och fortsätter att upprepa mantrat: staten är god, staten är god, staten är god.

Tidsperioden vi talar om kallas den progressiva eran, men den var långt ifrån progressiv. Den var istället en tidsperiod då den styrande eliten attackerade den ekonomiska tillväxten, ökande livslängd, och en omfattande välståndsökning. På ett fåtal år såg vi inte enbart den första minimilönen instiftas, utan en hel radda av politiska åtgärder med syfte att kartellisera ekonomin och ta oss bort från den förgyllda ålderns relativa laissez-faire.

Till exempel skapades reglering för mat och medicin för att tillfredsställa de allra största företagen på marknaden genom att skapa högre inträdesbarriärer på marknaden, med resultatet att det blev svårare att konkurrera. Detta var så klart avsikten. Det hade absolut ingenting att göra med att skydda konsumenter. Det hade att göra med att skydda de utvalda företagens marknadsandelar, vilket också förklarar varför alla de stora företagen arbetar tillsammans med staten för att se till att dessa regleringar instiftades. Detta var fallet med de allra första matregleringarna (som avsåg köttförpackning) och medicin (regleringar som gällde läkarutbildning och läkarlicenser)

Jag repeterar: dessa regleringar genomfördes inte för att folkmassan skrek efter skydd mot de elaka kapitalisterna. Det genomfördes i samarbete med kapitalisterna, som sökte efter ett sätt att bli kvitt det kaos som de upplevde att marknadsekonomin var.

Detta var sant inom bankväsendet också. Den amerikanska centralbanken grundades för att säkerställa att bankverksamheten begränsades till vissa privilegierade företag och satte stopp för vildkattsbankeran där vem som helst kunde syssla med bankverksamhet och stora banker var tvungna konkurrera på sundhetsbasis. Den amerikanska centralbankens skapande innebar också slutet på konkurrens och marknadsansvar. Det var blott en tidsfråga tills pengarna kom att förstöras helt och hållet i bankkartellens och statens händer.

Samma sak finner vid med antitrustlagar. Detta var ett verktyg som vissa kapitalister använde sig av för att straffa andra kapitalister som invaderade deras marknadsområde. Det var inte en politisk åtgärd med avsikt att skydda allmänheten utan den skapades i syfte att skydda viss industri från konkurrens. I de stora företagens ögon rörde sig historien alltför snabbt och oförutsägbart. Antitrustlagar skulle hjälpa till genom att sätta stopp för detta.

Inkomstskatten skapades på samma sätt, inte för att omfördela välstånd utan för att för att göra det svårare för inkomsttagare som skulle kunna hota eliten. Den satte upp en gräns: du kan enbart tjäna pengar på våra villkor. Det handlade inte om rättvisa; det handlade om kontroll.

När vi ändå befinner oss i den här tidsperioden kan vi lika gärna prata om det första världskriget. Åren efter kriget förde fram en mängd avslöjanden om den företags- och affärselit som tjänade enorma summor på att bygga och utveckla dödsmaskinerna. Det var inte så mycket ett krig för demokrati, som det var ett krig avsett att öka dödsförsäljarnas förmögenhet.

Varför är detta så svårt att förstå? Detta är den verkliga historien, och den finns tillgänglig för alla som spenderar tid med historiker som Gabriel Kolko, Murray Rothbard, Robert Higgs och en mängd andra.

Och dessa banditfasoner är knappast begränsade till de som jag hittills tagit upp här. Ta Den nya given som ett exempel. Den var inte avsedd att stärka massorna mot den rika eliten. Om du läser John T. Flynn och oräkneliga andra dåtida reportrar är det uppenbart att det enbart var en sammanslutning mellan företag, staten och fackföreningarna för att roffa åt sig pengar och makt på folkets bekostnad. Samma sak med Det stora samhället. Det var ett sätt att maskera ett maktövertagande. Obamacare: det medicinska etablissemanget är de verkliga vinnarna.

Efter att ha sett ett århundrade av ”vänsterpolitik” känner vi oss till slut tvungna att skrika: Hur naiva kan ni vara!? Vad är det som hindrar er från att se verkligheten!? Tror ni verkligen, på allvar, att det stora statliga monstret hjälper de fattiga och nertrampade, de marginaliserade och utstötta, minoriteterna och de förtryckta? Sanningen är den raka motsatta!

Tror ni på allvar att ni hjälper exempelvis svarta människor med era regleringar och lönekontroller och den byråkratiska välfärdsstat som i verkligheten enbart skapat inträdesbarriärer och fängelseläger för de arbetslösa? Detta är vad staten gör: den förstör liv, och inte bara för en klass utan för alla klasser som inte tillhör den utvalda eliten, men särskilt de allra mest marginaliserade.

Kära, naiva, vänstersympatisörer.

Ett århundrade av bevis går emot er.

Er politik hjälper endast den politiska klassen, på alla andras bekostnad. Det har alltid varit på detta vis.

Vakna upp, öppna era ögon, och se sanningen för vad den är. Staten hjälper sig själv och inte de människor som du hävdar att den gynnar. Varje politisk åtgärd som ökar statens makt intensifierar faktiskt statens möjlighet att förtrycka de folk som du påstår att du kämpar för.


Originalartikeln har översatts av Joakim Kämpe.

6 kommentarer till ”Ett öppet brev till den politiska vänstern

 • ”… När cannabis förbjöds i USA 1937 hade det politiska och ekonomiska orsaker. Läkare ville stoppa förbudet, och all forskning visade att cannabis var så pass ofarligt att ett förbud absolut inte var motiverat. Däremot fanns det stora företag som såg hampa som en svår konkurrent till sina egna produkter, och därför bedrev man hård lobbyverksamhet i Washington DC för att förbjuda. När president Nixon på 1970-talet startade ”kriget mot droger” så var det för att få stopp på fredsrörelsen som protesterade mot Vietnamkriget – de rökte ju cannabis allihop, så då var det ju praktiskt att förvandla politiska motståndare till tungt kriminella. Och på den vägen är det…”
  https://tantrikblog.wordpress.com/2015/02/17/de-samsta-argumenten-mot-cannabislegalisering/

 • Du har naturligtvis en poäng i att apartheid var något från staten kommande. Som med så mycket annat då det gäller att skikta folk och sätta dem på plats. I ett fritt samhälle med en fri marknad hade svarta kunnat nischa sig på sådant de hade fördelar inom, startat företag och blivit en del av medelklassen på ett betydligt tidigare stadium.

 • Kära naiva högersympatisör, det är sant att staten kan bli korrupt. Men det är bättre att ta risken än att låta anonyma individer styra världen bakom kulisserna.

  • Logiskt kullerbytta. Det behövs en stat för att anonyma individer ska kunna styra världen bakom kulisser. Hur ska fria individer kunna styras när de inte kan hotas med våld?

   • Avskaffandet av illegitimt maktutövande riskerar att leda till illegitimt maktutövande. Vi rekommenderar därför illegitimt maktutövande. Klart som korvspad!

    För övrigt tar jag hellre en konspiration än en stat, ty de tidigare har i alla fall den goda smaken att försöka dölja det faktum att de har som mål att tvinga folk till saker de inte vill göra.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *