Uppföljning av artikel om libertariansk invandringsdebatt

I höstas publicerade Mises.se min artikel ”Är fri invandring förenlig med libertarianism?”. Den var ett utdrag från uppsatsen ”Lärdomar från libertariansk invandringsdebatt”. Jag var väldigt överraskad över den positiva respons jag fick. Att så många människor i lugn och ro läste min artikel om ett känsligt ämne var roligt. Tack vare denna uppmärksamhet tänkte jag ta tillfället i akt och skriva detta inlägg där jag följer upp några delar av diskussionen som följde på artikeln.

Jag vill börja med att poängtera en sak som var tydligare i uppsatsen än det var i artikeln. Hans-Hermann Hoppes kritik av fri invandring i ett statligt samhällssystem gäller lika mycket för en nattväktarstat som för en välfärdsstat. Om man studerar själva argumentet märker man att det gäller för alla statssystem.

Inte heller utgår Hoppes argument från att skattebetalarna skulle ’äga staten’ eller ’vara staten’, och att invandringen därför borde begränsas i ett statligt samhällssystem. Föreställningen om att vi skulle vara staten är någonting som tänkare i den Misesianska/Rothbardianska traditionen vanligtvis avfärdar med enkelhet, vilket gör det väldigt svårt att förstå hur man ens börjat tro att Hoppe skulle varit en anhängare av denna uppfattning i invandringsfrågan. Detta argument är förövrigt ganska dåligt, men som tur är behöver vi inte ta itu med det eftersom det aldrig luftats i den libertarianska invandringsdebatten.

När man skrivit någonting ska man inte gömma det intressanta, och eftersom jag självfallet inte kan förutsätta att alla kommer att läsa fotnoterna i uppsatsen skulle jag vilja lyfta fram något intressant kring Ron Paul. Att Ron Paul är en intellektuell människa med förmåga att tänka visste vi redan efter att ha läst hans böcker. Min uppfattning av honom som en intellektuell person stärktes dock efter att jag i mitt uppsatsarbete förstått att han varit insatt i förändringarna i den akademiska libertarianska diskursen kring invandringsfrågan. Jämför man Ron Pauls åsikt i invandringsfrågan mellan hans presidentkampanj på 1980-talet och de under 2000-talet ser man en tydlig förändring. I kampanjen under 80-talet försvarade han tydligt principen om fri invandring, medan han förhöll sig mer skeptisk under de senare kampanjerna. Jag tror att det beror på att han läst och tagit till sig Rothbards och Hoppes argument. När de som avfärdar hela Ron Pauls kamp gör det för att han inte är ’frihetlig’ i invandringsfrågan ska de alltså veta att de också avfärdar den äldre Rothbard för han inte är tillräckligt frihetlig. Just nu verkar ”liberaler” av allehanda sorter förvisso bestämt sig för att kritisera Ron Paul för hans åsikter om utrikespolitik, men när pendeln svänger tillbaka till hans åsikter i invandringsfrågan kan detta vara bra att komma ihåg.

Till sist skulle jag vilja ge uttryck för en önskan. Svensk invandringsdebatt måste börja handla om människors värderingar istället för om BNP-beräkningar. Det tillför absolut ingenting att ställa frågor om ”invandring är bra för ’Sverige’”, det intressanta är vad individerna som tar emot invandraren tycker, om invandringen är ’önskad’ eller ’oönskad’. Detta subjektiva inslag saknas ofta helt när liberaler diskuterar invandring.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *