Politiker och den fria marknaden

richard-branson-just-do-it-quote-e1363968725893Efter den senaste tidens politiska kaos så beundrar jag dem som fortfarande orkar hänga med i alla svängningar, själv tröttnade jag för länge sedan. Politik är bara något som tar en massa energi och tid ifrån viktigare saker. Politik är ett skådespel där man låtsas att man sitter inne på svaren på alla problemen i vår värld. I själva verket är det precis tvärtom. Politiken kan aldrig lösa några problem endast förvärra dem. Politiken är ett parallellt universum där man låtsas ha lösningen på problem som man löser genom att introducera nya regleringar och problem. Politikerna vet att det redan finns en lösning på alla problem och det är den fria marknaden. Självklart vill de inte släppa den fria marknaden fri då den skulle göra dem arbetslösa direkt.

Så under tiden politiken tillåts att konsumera allt mer tid, energi och resurser så får vi leva med att dåliga skolor får leva vidare. Vi får leva med en inhuman flyktingpolitk och en icke existerande integration. Vi får också leva vidare med ett svagt rättsväsende där individens rätt ställs på undantag till förmån för omotiverat långa häktningstider eller hela bostadsområden som polisen överger och lämnar laglösa.

Politikerna lovar oss att de har lösningen på detta bara vi röstar extra noggrant den 22 mars. De ska ordna allt bara de får förbjuda vinsterna eller alternativt vill alliansen få fortsatt förtroende trots att alliansen de senaste åtta åren bara har kommit allt längre ifrån den fria marknaden varje år. De röster som ropar efter en allians mellan Moderaterna och Socialdemokraterna är inte fel ute, skillnaderna har aldrig tidigare varit så små.

I veckan har en del företagare och profiler ur näringslivet vaknat till liv och gått ut till försvar för att företag ska få göra vinst. Vissa av kommentarerna är lovande, Olof Stenhammar säger:

Det är farligt att signalera att vinster är fel, anser han.

– Vad är nästa steg? Att samhället ser ned på vinster i alla branscher? Vinst är en förutsättning för näringslivet. Vinst är avgörande för att man ska ta risken och satsa. Vinst är bekräftelsen på att man gör rätt. Företag som inte gör vinst läggs ned.

Sven-Olof Johansson säger:

– Att stoppa Förbifarten uppskattas kosta 4 miljoner kronor om dagen. För motsvarande kostnad på årsbasis kan man anställa 1 500–2 000 sjuksköterskor. De har stoppat det av politisk prestige och sådant får tydligen kosta pengar, säger han på telefon.

Börje Ekholm:

Även Börje Ekholm, som är vd för familjen Wallenbergs noterade maktbolag Investor, anser att politikerna måste ta ansvar. Han påpekar att företagen har krav på sig att leverera bra produkter och tjänster och att medborgarna borde kunna ställa samma krav på politikerna.

Först kan man bli lite glad när man läser de här kommentarerna. Äntligen några näringslivsprofiler som går ut och vill försvara den fria marknaden och rätten att göra vinst. Tyvärr tror jag att detta är långt ifrån sanningen. Flera av de större företagen har investerat mycket pengar i dagens system och vill inte ha för stora förändringar. De vill ha stabilitet och ser gärna en koalition mellan moderater och socialdemokrater. Om de menade allvar med det som de säger så skulle de inte stötta politikerna i den omfattning som de gör. De vet att de måste hålla sig väl med den politiska makten. Speciellt Wallenbergarna har varit duktiga på detta samspel med framförallt Socialdemokraterna under många år.

Hyckleriet har inga gränser. Det som inte dessa profiler förstår är att när man väl började med att reglera den fria marknaden så begav man sig ut på ett sluttande plan. Även parasiten tänker för sig själv att det inte kan göra så mycket om man bara begränsar och lever lite på den fria marknaden. Den fria marknaden kan klara av lite av denna vara men det finns en gräns där parasiten går över till att förstöra sin värd tills värden dör ut och även då i förlängningen parasiten själv.

Det finns undantag som superentreprenören sir Richard Branson som sannolikt helt privat kommer att revolutionera hur vi reser till rymden med hjälp av Virgin Galactic. Hans senaste projekt är att skicka upp tusentals småsatelliter för att ge de tre miljarder människor som inte har tillgång till mobiltelefoni ska få det till ett bra pris. Tyvärr är ingen perfekt och det finns en hel del att kritisera när det gäller Bransons förhållning till den politiska makten men det visar ändå vad enskilda entreprenörer har makten att göra utanför politiken.

Många politiker är medvetna om risken med att döda marknaden helt. De vet att de måste balansera regleringsvapnet tillräckligt mycket så att det inte slår över och dödar värden. De ser fria marknaden som en kassako som de hoppas kunna rida på utan att avskaffa den. Lösningen i form av en fria marknaden finns precis runt hörnet men våra politiker kommer aldrig att låta oss prova den vägen. De vill inte att du ska förstå eller ana alla problem som skulle lösas om de bara sparkade sig själva. Istället vill de att ni ska förfasas över de senaste turerna i regeringskrisen och vara med och mobilisera massorna till ännu ett skådespel den 22 mars.

Om politikerna hade kunnat hade de avskaffat den fria marknaden, men de vet att om de gör det så dödar de all form av liv. Detta var dock inget de tänkte ut själva utan de var själva tvungna att prova i form av kommunismen. Lite som att Laila Freivalds var tvungen att flyga till Phuket för att se att det verkligen fanns.

En annan aspekt är att den fria marknaden gynnar de minst bemedlade och de fattiga som får ta del av den fria marknadens innovationer. De med kapital har råd med bra skolor och rättvisa även om marknaden är reglerad och kostsam. Detta försöker politikerna dölja i så stor utsträckning som möjligt genom att lura röstboskapen att framtiden är att bli bidragstagare i en reglerad värld.

Politik är ett skådespel, ett farligt destruktivt skådespel. Politik kan inte skapa något som vi inte redan kan ge oss själva med hjälp av den fria marknaden. Vi kan själva skapa bra skolor, rättsväsende och alla tjänster vi kan drömma om med hjälp av den fria marknaden. Men så länge den fria marknaden förstörs och regleras så kommer vi endast att få se bleka kopior av de fantastiska lösningar som den fria marknaden är kapabel till.

Det bästa politikerna kan göra den 22 mars är att göra sig själva arbetslösa. Det bästa vi kan göra är att hålla oss så långt borta ifrån allt vad politik innebär.

13 reaktioner på ”Politiker och den fria marknaden”

 1. För kapitalismen skötte det verkligen fint med skolan som riskkapitalister lekte med eller varför inte nämna caremas vanvård eller hur jobbigt det är att hitta vissa mediciner på apotek. En annan favorit är ju lönedumpning som sker genom t.ex polacker som jobbar billigare än svenskar men som spar och spenderar i polen istället, annat exempel är ju dokumentären corporations som pekar problemet med företagsmodellen och hur företagen t.ex lobbar eller säljer farliga produkter, vilket i en frimarknad skulle vara helt ok tills folk slutade köpa hos dem vilket folk inte gör nu så varför skulle det göras då i en frimarknad. Slutligen så tycker jag vi borde införa 6 timmars arbetsdag för att lösa arbetsbristen samt höja minimumlönen och en sista kritik är att äkta kommunism har aldrig prövats.

  1. Det var ju en socialdemokratisk före detta redaktör eller direktör för Aftonblandet som ledde Carema så nog hade de både möjligheten att sköta det väl och att missköta. Varför det gick som det gick beror på det val som gjordes…

  2. Nej, rikskapitalet har inte skött skolan bra i vissa hänseenden. Men kommuner och stat sköter inte heller skolan i något bra hänseende. Är det någon mening med att ställa dessa mot varandra?

   Vi kan även se på lite statistik. Cirka 50 kommuner i Sverige har inga friskolar, dvs. några riskkapitalister inblandade i skolverksamheten. Dessa 50 kommuner presterar sämst i de nationella proven. Dessa kommuner har även lite invandrare i sina skolor, så det argumentet kan uteslutas.

   En fri marknad som ideolog är totalt emot företag som lobbar. En fri marknad är emot statliga bidrag, speciallagar för vissa företag, ekonomiskt skyddade av politiker, bankgarantier, räntepolitik, ofrihandelsavtal, motköpsavtal osv.

   Det roligaste med lönedumpningsargumentet är att när svenska byggnadsarbetare eller lastbilschaufförer jobbar i andra länder än Sverige då vill de inte ha samma löner som arbetarna i de andra länderna. Ska en polack ha samma lön som en svensk i Sverige borde även en svenska ha samma lön som polacken i Polen.

   Var polackerna spenderar sina pengar är ointressant eftersom det är produktionen som räknas och den sker i Sverige. Dessutom spenderar de en hel del pengar i Sverige också om det nu är det någon vill gråta över. Att det finns en marknad för polacker i Sverige beror på att det inte finns brist på svenskar som vill utföra de arbeten som polackerna gör i Sverige. En hel del svenska byggnadsföretag anställer polacker och balter på grund av att de inte hittar svenskar till jobben. Dessa utlänningar har samma avtal och löner som svenska byggnadsarbetare. Undantag finns givetvis. Och, många väljer även att bosätta sig i Sverige och flyttar hit med hela familjen.

   Sex timmars arbetsdag är helt okej. Det går att införa om vi samtidigt sänker skatterna för att kompensera lönesänkningen. Faktiskt hade vi kunnat haft fyra timmers arbetsdag idag om vi inte hade krävt den välfärd vi har idag.

  3. Hej. Jag ser att du precis som jag har mycket kvar att lära om vad som verkligen är en fri marknad och hur den fungerar.

  4. @Väster

   Självklart borde ju du lämnas ifred och få utöva din rätt att leva efter äkta kommunism med likasinnade!

  5. Per-Olof Persson

   1. En fri marknad existerar endast om frivilliga avtal sluts mellan producenter och konsumenter. I ett frivilligt avtal kommer parterna överens pris, kvalité etc. Producenten levererar en vara eller tjänst, och konsumenten betalar för varan eller tjänsten.

   Om någon av parterna bryter mot avtalet kan avtalet brytas och den andra parten kan bli skyldig att betala den andres skada (se Avtalslagen). Om konsumenten inte är nöjd har denne en möjlighet att välja en annan producent.

   Konkurrensen mellan producenterna kommer att se till att man försöker att få nöjda konsumenter. Alla konsumenter kommer inte alltid att vara nöjda. Men de har åtminstone genom sina val en viss möjlighet att bli nöjda. Denna möjlighet finns inte i socialistiska planekonomier.

   En fri marknad existerar således inte om det är kommunen/staten som sluter avtalet i konsumentens ställe. Konsumenten har ingen möjlighet att bryta avtalet och välja en annan producent om denne är missnöjd. Dagens situation handlar endast om att kommuner/stat försöker få mer varor/tjänster till ett lägre pris.

   2. 6 timmars arbetsdag innebär att de anställda producerar 25 % mindre per dag (om inte produktiviteten påverkas). Detta innebär att försäljningsintäkterna sjunker med 25 % per anställd och då måste också kostnaden per anställd sjunka med 25 %, om inte massarbetslöshet ska uppkomma.

   3. En höjning av minimilönen innebär, allting lika (om inga andra faktorer förändras än minimilönen), att arbetslösheten ökar. Alla arbetsgivare använder kalkyler för att anställa, producera och investera. Om kostnaderna överstiger intäkterna blir det ingen anställning.

   4. Möjligheten att lobba är inte marknadsekonomi. Detta är ett sätt att påverka politikerna för att själv få olika typer av fördelar.

   5. Farliga produkter kan, i varje fall, minskas genom att producenten måste betala för den skada produkten orsakat till den som har lidit skada. Att enskilda individer är oärliga har inget med marknadsekonomi att göra, utan är ett psykologiskt fenomen som även finns i kommunistiska planekonomier (som inte straffar beslutsfattarnas oärlighet och brott som massmord).

   6. Att anställa polacker till en lägre lön är ett frivilligt avtal där den anställde anser sig tjäna på avtalet. Polacken tjänar mer pengar än att arbeta i Polen. Vi får en vinst-vinst-situation där svenska konsumenter (hyresgäster etc) får lägre priser (lägre hyra etc). Lägre priser höjer realinkomsterna för både pensionärer och arbetare.

  6. @Väster: De exempel du pratar om har lite med den fria marknaden att göra. Medias beskrivning av Carema-skandalen är inte sann och apoteken har vi skrivit om här. Vi har ingen fri marknad idag utan snarare en totalt sönderreglerad marknad. Jag har inga problem med att du provar äkta kommunism så länge du inte tvingar någon annan att delta i ditt experiment.

 2. Simon Månskiöld

  Domedagsretoriken slår vilt och hårt, men vete sjutton vad den träffar eller gör för nytta.
  Jag tycker inte det är vedervärdigt att bo i Sverige. Visst är samhällsklimatet märkligt, men de flesta av oss lever ungefär som vi önskar. Vi accepterar demokrati för att skydda oss mot uppenbar diktatur, inte för att särskilt många tror att det är det absolut bästa systemet. Vi får fortfarande vara totalt antisystem-tänkande, vi får vara revolutionära, vi får tillochmed vara nazister om vi skulle känna för det. Inte så länge till, säger ni då kanske, men det återstår fortfarande att se. Just nu har vi faktiskt åsiktsfrihet, vilket är värt en hel del.

  Det jag är mest arg på är medierna. Att de inte klarar av att formulera verklig samhällskritik. Att de inte vill bredda åsiktskorridoren ens en millimeter. Det är deras uppgift att ifrågasätta politikens värld och de tar den inte på allvar utan spelar med i systemet utan att ens förstå vad de bevakar. Politikerna själva tror jag i gemen är oskyldiga. De vill göra skillnad och agerar i det forum de lärt sig att det passar sig. Hade vi haft ett vettigt debattklimat hade fler förstått att det finns andra, bättre, vägar.

  (Obs! Jag gillar er på mises och håller med om det allra mesta, men ibland blir det lite väl höga brösttoner. Glöm inte att tänka ”Å andra sidan” då och då.)

  1. Ibland får vi hoppa över några generationer framåt i tiden för att blicka lite mot hur det kan komma att bli. Vad vi får säga minskar för varje dag som går. Det är små steg, knappt märkbara, dag för dag. Det handlar om i vilken riktning dessa mikroskopiska steg tas.

   Politikerna är knappast oskyldiga. Jag har träffat och snackat med flera riksdagspolitiker och det som slår mig mest är hur centrerade de är kring just sina åsikter och vad de anser vara viktigast. Det är värsta är att de vill tvinga på andra människor sina åsikter. Dessutom bygger de oftast sina åsikter på total okunskap. Det kallar jag inte att vara oskyldig. De är i högsta grad skyldiga till sin ignorans.

   En gång var jag på ett seminarium. Tomas Bodström var där och talade. Han svarade på frågor. Han hade ett koppel statstjänare från sitt kansli med sig. Eftersåt stod de i en klunga och talade om hur skickligt Bodström hade undvikat att svara på frågorna från publiken. Jag bara undrade: Är det det, det handlar om? Det verkar mer som ett krig mellan politikerna och väljarna där det gäller att övertyga väljarna att anfalla fienden i stället för politikerna.

   Demokrati verkar mest vara att slåss mot varandra för att vinna makt att kunna förtrycka de andra. Går vi tillbaka till demokratin i rom kan vi finna att demokrati alltid har varit ett spel om makt och ingenting annat. Den har varit utformat för att gynna vissa och hindra andra att få för stor makt. Den har aldrig existerat för att kunna vara effektiv eller ta tillvara allas intressen. Den har mer existerat för att splittra och för att motverka hög kunskap och skicklighet.

   Men jag håller med dig om att måste ha ett bättre debattklimat. T.ex. kunde vi gått kunna få lite program på SVT som inte bara är vänsterorienterat.

  2. @Simon: ”Domedagsretoriken slår vilt och hårt, men vete sjutton vad den träffar eller gör för nytta.”
   Jag tycker inte att det blir så mycket domedagsretorik, det är bara ett konstaterande och ren fakta i hur politiker agerar. De beskattar och reglerar allt de lägger vantarna på. Jag ser inte att jag har fel i sak.

   ”Jag tycker inte det är vedervärdigt att bo i Sverige.”
   Nej inte jag heller, jag tycker om Sverige (minus staten och politikerna då). Jag instämmer i din kritik av medierna.

   ”(Obs! Jag gillar er på mises och håller med om det allra mesta, men ibland blir det lite väl höga brösttoner. Glöm inte att tänka ”Å andra sidan” då och då.)”
   Vi gillar dig med tack för dina kommentarer.

 3. Simon Månskiöld

  Mm. Ska sägas är att jag inte direkt är optimistisk över utvecklingen.. Snarare är jag lätt förvånad att siter som Mises inte är inblandad i någon slags diskussion om de verkligen ska tillåtas. Ska man verkligen få vilja avskaffa demokratin? Om FI/Mp-vänster får mer inflytande misstänker jag att åtminstone diskussionen kan bli verklighet.

  Det jag vänder mig emot är konspirationstänket. Jag tror verkligen folk vill det bästa, men är för dåligt bildade och till viss del indoktrinerade så att deras lösningar leder till det totalt motsatta. Jag gick i en kristen friskola och är van att ifrågasätta allmängiltiga sanningar (det FINNS

  1. Jag utgår från att folk vill det bästa. Därav kan vi låta föräldrarna utbilda sin barn om de vill det för jag utgår från att de vill sina barn det bästa. Att vilja för folks bästa centralt styra utbildning bygger på väldigt dåliga kunskaper om hur enskilda individer fungerar och hur enskilda individer fungerar i grupp och speciellt om gruppen är väldigt stor som ett helt land.

   Ron Paul, före detta amerikansk kongressmedlem, säger att det finns två sorters politiker. De som vill vara politiker för att tjäna folket, och de som vara politiker för maktens skull. Under sina år i kongressen träffade han på en handfull som var politiker för att tjäna folket. Han säger att det tar bara en vecka att skilja på dessa två sorters politiker.

   Angående demokrati och att ogilla den. Demokrati är en väg mot kommunistisk diktatur. Det känns även lite konstigt att bli kritiserad för att vilja avskaffa demokrati, då det faktiskt delvis bygger på att ge människorna frihet. Att vilka tvärtom, verkar konstigt i min ögon sett.

   Inte för att vara elak, men just att ha den tankarna om mises.se är mer eller mindre ett direkt bevis för att demokrati bör avskaffas. Såsom demokrati innebär i Sverige handlar det om en tävlan där olika ideologier tävlar om att få förtrycka de andra ideologierna. Vad vi här på mises.se vill är att varje ideologi ska få genomföra det som de anser vara bäst. Vill vänsterfolk ha en skola som drivs enligt vänsterideologi ska de få ha det. Vill folkpartiet ha en skola enligt folkpartistisk ideologi ska det få ha det. Ja, varje ideologi får ha sin skola. Vad gör demokrati så fint som helt enkelt förbjudet detta? Vill några i Sverige leva enligt socialistisk ideologi fullt ut så sak de få göra det. Vi på mises.se vill gärna se att en grupp socialister bosätter sig tillsammans och bildar ett samhälle enligt sin ideologi och vi som vill ha en fri marknad kan få bosätta oss i ett område och göra det. Förslagsvis skulle vi kunna köpa Gotland.

   Denna diskussion har jag haft på annat ställe och det största motståndet är att vi som vill ha en fri marknad kan bli rikare än de som vill vara socialister. Lustigt att socialister inser sina begränsningar och med våld vill stoppa de som vill avvika.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *