Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

Talet som Emma Watson borde ha hållit

Som vissa läsare kanske är medvetna om har vi på Mises.se tagit på oss att laga vissa offentliga uttalanden, artiklar och tal. Senast var det Lisa Magnussons text om skolval som reparerades. Idag har turen kommit till Emma Watson.

emma-watson-v2

OBS: Bilden är givetvis ett montage.

Idag startar vi en kampanj med namnet ”MotStatenFörMänniskan”.

Jag står här idag för att be er om hjälp. Vi vill göra ett slut på statens våld, och för att vi ska lyckas behöver alla involvera sig.

Detta är den första kampanjen av detta slag: Vi vill försöka sporra så många människor som möjligt att förespråka statens nedmontering. Och vi vill inte bara prata om det, utan vi vill säkerställa att det är ett gripbart mål.

Jag utsågs för sex månader sedan, och ju mer jag har talat om libertarianism desto mer har jag insett att libertarianismen ofta sammaknippas med ett hat mot fattiga, mot barn och mot de svaga. Om det är något jag nu är säker på är det att detta måste få ett slut.

För att förtydliga är libertarianism definitionsmässigt: ”Idén att ingen man eller kvinna får initiera fysiskt våld mot någon annan.” Det är allt.

Jag började ifrågasätta samhällets våldsbaserade grund när jag vid åtta års ålder kallades girig eftersom jag inte ville dela med mig av mina leksaker till andra barn som ville leka med dem. De barn som ville ha mina leksaker kallades inte giriga.

När jag var 14 förbjöds jag från att ta ett betalt jobb, för mitt eget bästa.

När jag vid 15 års ålder fick börja jobba, insåg jag helt plötsligt att en stor del av min inkomst togs ifrån mig mot min vilja av ett ljusskyggt gäng som kallade sig skatteverket.

Och när jag vid 18 års ålder insåg att mina manliga kamrater nu kunde tvingas in i militärtjänst och skickas till främmande länder för att dö, allt för att staten skulle kunna leva vidare.

Jag bestämde mig där och då för att jag var libertarian, och detta verkade inte alls särskilt komplicerat för mig. Men under mina studier har jag fått lära mig att libertarianism är ett fult ord.

Tydligen tillhör jag den gruppen människor vars uttryck anses vara alltför starka, för aggressiva, icke-inkluderande, anti-statliga och oattraktiva.

Varför är ordet så obekvämt?

Jag tycker det är rätt att jag tillåts arbeta om jag vill, oavsett tid och lön. Jag tycker det är rätt att jag bestämmer över min egen kropp. Jag tycker det är rätt att jag har rätt att bestämma över mitt eget liv. Jag tycker det är rätt att jag behandlas som alla andra individer, och att ingen är herre över mig. Tyvärr kan jag inte säga att det finns något land i världen där allt detta stämmer.

Inget land i världen kan säga att de har lyckats uppnå full frihet.

Dessa rättigheter anser jag vara mänskliga rättigheter, men jag tillhör en av de lyckligt lottade. Jag är priviligierad eftersom jag lärde mig vikten av kärlek och frihet från mina föräldrar. Jag gick i en skola där ingen individ fick sin frihet begränsad. Mina mentorer såg mig som en individ med stor potential, precis som alla andra individer bara de tillåts vara fria och kan frodas. Jag har påverkats starkt av libertarianer från förr. Även om de inte vet det är det dessa personer som förändrar dagens värld. Och vi behöver fler som dem.

Om du fortfarande hatar ordet, kom ihåg att det inte är ordet som är viktigt utan idén och ambitionen bakom det, för människor tillåts inte vara fria. Faktum är att väldigt få har varit det, statistiskt sett.

1991 gav Murray Rothbard ett välkänt tal om Sovjetunionens kollaps. Tyvärr har många av de saker han hoppades skulle hända inte inträffat än.

Men det som stod ut för mig var att han talade inför en relativt liten publik. Hur kan vi förändra något om enbart ett fåtal vet om att vi finns?

Gott folk, jag vill ta detta tillfälle i akt att formellt bjuda in er till vår rörelse. Frihet är viktigt för oss alla, även för dig.

För jag har sett mina föräldrar få sin inkomst konfiskerad trots att de har arbetat hårt för dessa pengar, medan de som konfiskerade dem inte hade gjort något för att förtjäna dem.

Jag har sett unga män lida av mentala sjukdomar för att de skickats till krig för att döda människor i statens namn och gjort och tvingats se saker som ingen människa borde behöva göra eller se. Många av dessa människor är djupt deprimerade och begår självmord.

Vi talar sällan om alla de människor som dödas, misshandlas och fängslas för att de har begått en handling som staten anser är fel men som inte skadat någon, till exempel för att ha haft en olaglig växt i fickan. Men jag vet många som dödats, misshandlats och fängslats och jag vet att när den här typen av offerlösa brott ej längre är olagliga kommer det våld som begås i deras namn att minska, kanske rentav helt försvinna.

Om människor inte tillåts utöva aggressivt våld skulle ingen vara underkastad någon annan. Om vissa människor inte tilläts kontrollera skulle människor inte kontrolleras.

Alla borde ha rätt att hitta sin egen potential, och alla borde ha rätt att vara en stark och egen individ. Det är dags att vi slutar se rättvisa som en gråskala, och istället ser det lika svart och vitt som det är: Antingen är en handling en aggression eller inte, antingen är något stöld eller inte, antingen är det frihet eller slaveri.

Om vi slutar tvinga folk att agera på ett särskilt sätt för att gynna oss själva, och istället ser på dem som individer med en egen vilja och med egna mål, och tillåter dem följa sin egen väg, först då är vi fria, och det är exakt detta som MotStatenFörMänniskan handlar om. Det handlar om frihet.

Jag vill att alla är med oss i denna kamp. Allas barn, syskon och föräldrar kan vara fria att återta det allra mest mänskliga i oss, som staten under så lång tid har undertryckt.

Du kanske ser på mig nu och tänker, vem i hela friden är den här ”Harry Potter” – flickan? Och varför talar hon i FN. Det är en mycket bra fråga och lita på mig när jag säger att jag själv har tänkt samma sak. Jag vet inte om jag har något här att göra. Det enda jag vet är att jag bryr mig om detta problem. Och jag vill göra något åt det.

Eftersom jag har sett det jag har sett, och eftersom jag har givits möjligheten, känner jag att det är min plikt att säga något. Edmund Burke sa en gång i tiden att ”allt som behövs för att ondskan skall triumfera är att goda män och kvinnor inte gör något”.

I min nervositet för att hålla dett tal, och i ögonblick då jag har tvivlat, har jag sagt till mig själv: Om inte jag, vem? Om inte nu, när då? Om du har liknande tvivel när möjligheten visar sig hoppas jag innerligt att dessa ord kommer att vara behjälpliga.

För verkligheten är att om vi inte gör något kommer staten att fortsätta suga ut folket. Oräkneliga miljoner kommer att dödas i krig mot andra stater, eller mördas av den egna staten. För allas skull måste vi få ett slut på detta våld.

Om du tror på frihet kan det hända att du också är en libertarian.

Och det förtjänar du applåder för.

Det är möjligt att vi kämpar för ett gemensamt ord för att beskriva oss, men de goda nyheterna är att det existerar en frihetsrörelse. Den heter MotStatenFörMänniskan. Jag uppmanar er att ta ett steg framåt, att göra er synliga, att våga stå för era åsikter, att vara mot staten men för människan.

Fråga sedan er själva, om inte jag, vem? Om inte nu, när då?

Tack.


Artikeln har översatts och förbättrats av Joakim Kämpe och Klaus Bernpaintner.

Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

14 kommentarer till ”Talet som Emma Watson borde ha hållit

 • Lysande Joakim och Klaus! När jag läser Emmas originaltext undrar jag om frihet kan skapas med tvång, våld eller hot om våld.

  Exempel. En kvinna och en man söker samma jobb. Kvinnan är bättre utbildad och har bättre meriter än mannen. Vid fråga om lönekrav begär kvinnan lägre lön än manen.

  Frågan är nu. Hur rättar vi till att kvinnan kommer att anställas med den lön hon begärde som är lägre än manens löneanspråk?

  Jag tänker inte försöka bevara den frågan utan överlåter den åt de personer här på mises.se som hyser kärlek till staten, liten eller stor.

 • Hahahahahahaha! Jag försöker komma på ngt att säga men förbättringskonceptet helt enkelt för underbart kul för att kommenteras hahaha!

 • Ludwig von Mises ville inte avskaffa staten. Han ville att staten skulle garantera människors frihet, Human Action.

  Adam Smith ville inte avskaffa staten och lagarna. Han ville att lagarna skulle underlätta för företagande, sa alltså nej både till ett tillstånd utan lag som inte garanterade frihet för företagande och för lagar som försvårade handel och företagande.

  Vi kan förstå detta som att Adam Smith skulle ha önskat ett lagstiftning som gjorde företagarna nyttiga i ett omställningsarbete för att minska miljöproblemen och skapa ett samhälle med en produktion och konsumtion som inte har dagens negativa belastning på naturen.

  Kvotering är jag av princip emot. I ett fritt samhälle ser jag dock en poäng i att feminister vill hota med tvingande lagstiftning. Detta är en del av utbytet av information och åsikter i ett fritt samhälle tänkt att öka lönsamheten för företags ägare att utse fler kvinnor i ledande ställning.

  • Anställning av kvinnor i styrelser eller direktion sker om det tillför företaget den kompetens de behöver. Det behövs inga kvoteringar för det. Percy Barnevik fick ett pris för att han anställde en kvinna i ledningen. Hans kommetar till det var att han anställde henne för kompetensen inte för att hon var en kvinna.

   • @ Göran

    I ett fritt samhälle är debatten fri. Om du vill sälja måste du marknadsföra dina produkter. Anser du att kvinnor inte anställs i ledande ställning efter kompetens och du önskar en förändring här så är det förnuftigt att resa krav på kvotering även om man inte anser att kvoteringen i sig är bra. Det är vad som kan ske för att kvotering inte ska ske som är det vettiga.

    Det är du som ägare av företaget som bestämmer. Du behöver alltså inte vara rädd för att anställa kvinnor. Oavsett vilka du har i din styrelse måste du kunna snacka med dem. Det är bra för ditt företag att du har en lika fördelning, åtminstone om det är en stark viljepreferens hos folket att kvinnor ska finnas i styrelser och ledande befattningar i samma utsträckning som män.

    Det är kompetensen som ska avgöra, ja visst, men om det inte varit så under en lång tid då män anställts mekaniskt kan det vara dags för medvetna ställningstaganden så att det slentrianmässiga upphör, ty det skadar näringslivet.

  • Hot om tvingande lagstiftning för att forcera jämlik könsfördelning, innebär ju en abrupt våldshandling mot fritt utbyte av information och åsikter i ett fritt samhälle.
   Marika Formgren uttrycker nog vad många libertarianer håller med om när hon beskriver sig som ”konservativ i den meningen att [hon] tror att samhällsförändringar bör växa fram organiskt”
   http://sv.wikipedia.org/wiki/Marika_Formgren

   • Det där är inte alls liberalt! Är du liberalt sinnad menar du att det är okej med marknadsföring. Du säger inte att dina varor får sälja sig själva, köpas ”på ett organiskt sätt”.

    Konsumenterna har rätt att ställa krav på marknaden. Varför är det fel att de agerar på marknaden och låter producenterna förstå att de önskar fair trade och jämställd fördelning mellan män och kvinnor i styrelserna. Vi lever inte under 1800-talet då män från medelklassen fick gå före kvinnor och arbetarklassens barn även om det inte var ett utslag av kompetens.

   • Som konsument kan jag alltid undersöka vad ett företag har för policy och välja bort de företag jag inte gillar. Jag har bojkott mot massor av företag för att jag inte gillar dem på ett eller annat sätt. Med Internet kan vi nå varje företag väldigt enkelt och kan uttrycka våra åsikter om företaget och dess produkter eller tjänster. Äger du aktier i ett företag har du som aktieägare rätt till information från företaget utöver vad andra har, icke aktieägare. Allt ovan är frivilligt.

    Argumenten mot frivillighet brukar vara, speciellt från vänsterhåll, att det inte går att sätta sig in i allt detta och därför behövs politiker och statstjänstemän som hjälper dig att fatta kloka beslut. Men vad är skillnaden mot att hålla reda på vad företag säljer och vad politiker och statstjänstemän gör? Vilka medborgare läser de politiska partiernas innehållsdeklaration och vilka medborgare läser regeringens direktiv till myndigheterna?

    När något sker frivilligt går det att avbryta, men vad statstjänstemän och politiker hittar på går inte att avbryta. Etanol som drivmedel i Sverige infördes med tvång och inte organiskt. Vad blev konsekvensen av det? 800 bensinmackar fick läggas ner och ingen vill köra på etanol längre. Har vi hört någon politiker ens be om ursäkt för det?

    Redan nu kan jag peka ut nya regeringens innovationsråd som ett fiasko.

   • Självklart är yttrandefrihet OK! På en fri marknad, i ett fritt samhälle kan du självklart agera och argumentera så mycket som du vill för all sorts progressiv förnyelse och förändringar. Det är ju den statligt påtvingade forceringen som finansieras med skattemedel, bidrag och subventioner som måste bort.

   • Om en stor majoritet av befolkningen vill att ett projekt startas så har det legitimitet. Visst kan projekt misslyckas. Det har alltid skett och kommer alltid att ske. Det måste finnas en konsekvensanalys.

    Där staten gör fel beror det på att svaga människor varit i händerna på illuminiatitrixande. Ska människovärdet bevaras kan vi inte låta dessa religionens fiender få fortsätta med sin hets mot islam och sitt Kristushat.

  • Du har redan dragit den utläggningen femtielva gånger. Man kan inte ha ett fritt samhälle och en stat samtidigt. Staten ska inte lagstifta sönder människors företag. Statens lagar dödar människor.

   ”För verkligheten är att om vi inte gör något kommer staten att fortsätta suga ut folket. Oräkneliga miljoner kommer att dödas i krig mot andra stater, eller mördas av den egna staten. För allas skull måste vi få ett slut på detta våld.”

 • Väldigt bra skrivet och översatt, liksom texten av Lisa Magnusson. Underhållande för den som redan kallar sig för libertarian, och förhoppningsvis en tankeställare för någon som i framtiden kommer att kalla sig för libertarian. Dessvärre tror jag att en övertygande majoritet av av de som läser denna text tillhör den första kategorin. Ser framemot fler trasiga texter som blir reparerade av er!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *