Asfaltsblomma

En asfaltsblommas mödor

”340 000 nya jobb sedan 2006” Med detta budskap försöker den sittande regeringen locka väljare. Vi antar här att siffran stämmer. Trehundrafyrtiotusen. Det är en ansenlig mängd jobb! Hundratusentals medsvenskar som räddats ur utanförskapet och inkluderats in i värmen. Bra jobbat Alliansen! Eller? Det knepiga med den här typen av retorik är att det inte Läs mer om En asfaltsblommas mödor[…]

Vad har staten gjort med våra pengar? Del 14: Den klassiska guldmyntfoten

För att förstå dagens monetära kaos måste man gå igenom 1900-talets internationella monetära utveckling översiktligt, och se hur varje uppsättning av osunda inflationistiska ingrepp kollapsade av sina egna inneboende problem, bara för att lägga grunden för en ny vända av interventioner.

Lagstiftning: Den misslyckade guden

Följande är ett citat av Herbert Spencer, vars ord tyvärr är lika aktuella, om inte mer aktuella, idag än de var då han skrev dem. ”Även om vi har slutat att anta att våra teologiska trosuppfattningar är ofelbara, och av denna anledning slutat lagstadga dem, har vi ännu inte slutat att lagstadga en mängd andra Läs mer om Lagstiftning: Den misslyckade guden[…]

Ett meddelande till röstboskapet

Ni kan inte föreställa er på hur många sätt världen är precis tvärtom mot vad ni har fått lära er. Ni betraktar killen som säljer droger till sina kunder så att hans familj kan få mat på bordet som världens avskum, samtidigt som ni håller hycklaren som delar ut stöldgods i statens namn för ett Läs mer om Ett meddelande till röstboskapet[…]

Valkampen rasar – tid för eftertanke

10669369_675199279243553_8934757379826466096_oDet pågår en hysterisk, förljugen och enfaldig valrörelse, och då är det hög tid att fundera över vad som är viktigt i våra liv. Vilka moraliska och etiska värderingar skall vi hålla högt?

Är det demokrati och politik som skall leda oss till att bli goda människor som tar hand om våra närmaste, uppfostrar våra barn och lever ett gott liv? Eller bör det vara så att de regler som finns i alla stora religioner, låt oss kalla dem naturlagar, ger oss bra riktlinjerna för vad som är viktig?

När jag observerar valrörelsen, som en utomstående politisk ateist, får jag  känslan av att jag befinner mig på en liten ö av förnuft omgiven av ett hav av dumhet. Valrörelsen är ett imbecillt spektakel som för närvarande pågår dag in och dag ut.

Aktörerna består av förljugna och makthungriga politiker som lovar både det ena och det andra. Underhållningen levereras av  mainstream-media. På hundratusentals affischer och reklaminslag sprids en enfaldig och idiotisk propaganda. Men det värsta är att jag hela tiden måste tänka: det är vi skattebetalare, folket, som finansierar hela spektaklet. Vi finansierar politikerna, partierna, affischerna, reklamen, presstödet med mera. Allt detta finansieras med skattepengar som staten har tillägnat sig med våld eller hot om våld.

Ett annat fenomen som kommer fram speciellt under valrörelsen är den närmast religiösa tron på demokratin, en gud som tillbes med religiös frenesi. Hela mainstream media deltar i denna väckelserörelse. Folket sugs med och man frågar sig hur det är möjligt att så många kan låta sig bli så fundamentalt lurade. Var finns förnuftet, logiken, den kritiska analysen?

De som inte röstar misskrediteras och kallas för soffliggare och anses vara missanpassade och ”odemokratiska” medborgare. Man vill absolut inte respektera deras åsikter, dvs. att politik och demokrati suger. […]

Rysk socialism

Tidigare har vi definierat socialism som en institutionaliserad policy för omfördelning av ägande. Mer exakt en överföring av ägande från människor som förvärvat det, antingen genom att bruka knappa resurser eller genom avtal med personer som gjort det tidigare, till personer som varken har uppoffrat knappa resurser eller förvärvat det genom avtal. För en orealistisk Läs mer om Rysk socialism[…]

Metodologisk individualism och kollektivism

Inledning Dagens artikel rör förhållandet mellan metodologisk individualism och holistiska perspektiv vilka även går under namnet metodologisk kollektivism. I denna artikel kallar jag fortsättningsvis dessa metodologier för MI och MK. Försvarare av MI har kritiserat vad de kallar otillåtna abstraktioner och induktioner av sociala förhållanden och sammanhang som enligt dem i själva verket alltid ytterst handlar Läs mer om Metodologisk individualism och kollektivism[…]

029: Skoltvång och fördumning

Härskare har i alla tider velat “undervisa” undersåtarnas barn enligt enhetliga läroplaner för att fostra ett lydigt folk och befästa den rådande ordningen. Detsamma gäller demokratiska härskare. Alla barn är olika och utvecklas bäst av olika typer av undervisning. Civilisation kännetecknas av att individuella olikheter får blomma ut. Men den statliga skolans egalitära ideal strävar Läs mer om 029: Skoltvång och fördumning[…]

Näringsfrihet och marknadshygien

Politiker drömmer om världsherravälde. Företagare drömmer om hundra procent marknadsandel och monopol. En monopolist kan ta hutlöst betalt för undermåliga varor och tjänster och sälja dem med stor vinstmarginal. Att monopolsituationer brukar leda till onödigt höga priser och undermåliga produkter är därför inte förvånande. Staten och dess tjänster är kanske den bästa illustrationen av detta Läs mer om Näringsfrihet och marknadshygien[…]

Den som ger sig in i leken

Ett av de dummaste argumenten (som visserligen snarare är ett påstående) är att ”om man inte röstar så har man inte rätt att klaga”. Det är lätt att se var en sådan sorts logik kommer ifrån, men svårare att förstå att någon faktiskt håller med om den. Visserligen är det skrämmande hur ofta en upprepad Läs mer om Den som ger sig in i leken[…]

Scientismens utmaning: Massfenomenens natur

Följande artikel är ett utdrag ur ”Theory and History” och har översatts till svenska av Robert Sundström. Vissa människor tror att samhällsvetenskapens mål är att studera massfenomen. Då studiet av individuella karaktärsdrag inte utgör något särskilt intresse för dem så hoppas de att studiet av beteendet hos sociala aggregat kommer att avslöja information av verkligt Läs mer om Scientismens utmaning: Massfenomenens natur[…]