Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

Evangelium enligt staten

Din mammaVi läser nu ur Evengelium enligt staten, Politikerns första bok, 1 Kapitlet, 1 Versen.

I begynnelsen var kaoset och förödelsen och människorna var som vilda djur. Över hela landet var enbart gråt och tandagnisslan. Sedan hände det sig att politiker nedsteg från himlen. De sken av prakt och ära och talade så till folket: ”Vi är Herren eder regering, och vi har beslutat att hedra landet med vår närvaro på det att vi må rädda eder från edra synder. Lyd våra bud, betala skatt till oss och ni kommer nå frälsning. För ni är inte annat än dumma, våldsamma djur som enbart genom vårt upplysta styre kan utvecklas till ett civiliserat, lyckligt och blomstrande folk.”

Och politikernas ord slog folket med häpnad och ingöt i dem fruktan. Men politikerna talade till dem: ”Frukta icke. Om ni blint lyder guden som kallas regeringen och lyder alla våra infall utan att tänka, då kommer ni att nå frälsning. Men de av eder som inte lyder våra bud — hedningarna och de som begår brottet att tänka själva — är i våra ögon onda. De skola kastas i fängsligt förvar och bannlysas från det kollektivistiska paradis som vi kommer skapa åt eder. Lägg undan edert eget omdöme, eder fria vilja, edra samveten och moraliska föreställningar och följ oss, statens högsta prästerskap, helt utan eftertanke och ifrågasätt inget.”

”Den dåraktige bygger sitt hus ovanpå överenskommelser, samarbete och frivilligt utbyte, men den vise bygger sitt hus ovanpå politiska löften, statligt tvång, och lusten att härska över andra. Fri vilja, självbestämmande och fredlig samvaro är djävulens verk och leder enbart till svavel och eld, lidande och kval. Men blind lydnad, tanklös lojalitet och orubblig underkastelse är vägen till frälsning.”

”Ni har hört att det sagts eder att älska eder nästa och att ni skola göra för andra så som ni vill att de gör för eder. Men vi, politikerna, säger till eder, be för att de som inte är som eder skola fängslas eller utrotas. Men be även för att eder nästa skola bli beskattad och styrd. Begär att edra vänner skola kontrolleras och förslavas. Hänge eder åt politikens ritualer med allt av edert hjärta och hela eder själ så att vi, statens högsta prästerskap, kan härska över hela mänskligheten, för dess eget bästa. Enbart så kan ni uppnå varaktig fred.”

”Vi är Herren eder regering. Lyss till våra budord.”

”Ni skola inga andra gudar hava före staten.”

”Ni skola inga moraliska föreställningar eller värdesystem hava som går före edra härskares godtyckliga infall.”

”Ni skola inte missbruka Herren eder regerings namn, ej heller taga till orda mot oss, statens högsta prästerskap. För de som gör sådant är syndare, kriminella och terrorister i våra ögon och skola rensas från jordens yta.”

”Glöm aldrig valdagen, på det att den må bevaras helig.”

”Döm icke politikerna på det att ni icke skola bli bannlysta från edra flygplatser.”

”Hedra edra riksdagsmän på det att deras herravälde över landet som Herren eder regering stulit från eder skola bestå.”

”Ni skola mörda, genom att rösta på de som aldrig slutar hetsa till krig.”

”Ni skola döda, när regeringen befaller eder att göra det. Och dödandet skola kallas ’försvar av nationen’, ’tjäna sitt land’ och ’spridande av demokrati’. Människan kan inte uppleva kärlek större än denna, att en man beger sig till andra sidan jordklotet för att mörda fullständiga främlingar, för att vi sade till honom att göra det.”

”Ni skola stjäla, genom att rösta så att eder nästa blir beskattad, och ni skola hata och förfölja den som motsätter sig det.”

”Ni skola hava begär till eder nästas inkomst, och hans hus, och allt som är eder nästas, och be till Herren eder regering att den skola taga dessa saker från eder nästa och ge dem till eder.”

”Sannerligen, sannerligen säger vi eder, det är girigt och själviskt att behålla det som ni arbetat ihop, men ädelt och dygdigt att taga det som eder nästa har intjänat.”

”Ni skola bära falskt vitnessbörd, genom att kalla tjuvar och rånare för ’statstjänstemän’, genom att kalla inkräktare och tyranner för ’representanter’ och genom att kalla de som förespråkar frihet åt alla för ’kriminella’ och ’terrorister’.”

”Välsignade äro de som visar blind lydnad, för politikerna skola belöna dem.”

”Välsignade äro de som hungrar och törstar efter makt, för de skola bli belåtna.”

”Välsignade äro de som röstar, för de skola legitimera tyranni och förtryck.”

”Välsignade äro bankirerna, för de skola förskingra allt på jorden.”

”Välsignade äro de uniformerade våldsverkarna, för de skola komma undan med mord.”

”Välsignade äro de med svarta hjärtan, för de skola få makt över andra.”

”Välsignade äro krigshetsarna, för de skola betrakta sig själva som gudar.”

”Välsignade äro de som förföljer de oskyldiga åt politikerna, för de skola bli befordrade.”

”Och fördömda äro hedningarna och extremisterna, som höjer sin röst mot vårt tyranni, de som uppmuntrar eder att ifrågasätta auktoriteten och som instruerar eder att vara olydiga inför omoraliska befallningar.”

”Vi, politikerna, säger eder, dyrka de som förödmjukar och utnyttjar eder. Böj rygg inför de som rånar och förtrycker eder. Och rösta på de som använder eder för onda syften och som förföljer eder.”

Så slutar vi läsa ur Politikerns första bok i Evangelium enligt staten.

 

Texten är översatt av Peter Strömberg från detta föredrag av Larken Rose:

Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

6 kommentarer till ”Evangelium enligt staten

  • Anders Isaksson skriver i ”När pengarna är slut”:

    ”Vid 60-talets slut blev det en våldsam fartökning i den dittills relativt långsamma reformeringen av det svenska samhället: fokus flyttades från produktion till konsumtion, från sparande till lånande, från lika villkor till jämlikhet, från fackligt medinflytande till facklig makt, från blandekonomi till statlig näringspolitik, från politiken som process till politiken som primat.”

    Mycket bättre än så kan det väl inte sägas.

  • Jo, detta var både kul och rätt. Dock kunde man tagit bort den gammalmodiga bibelordvalen (det finns en nyare översättning), men kanske ville översättaren vara originalet trogen?! ”Skola” vet väl knappt någon yngre vad det betyder?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *