Lägre styrränta kommer att leda till högre deflationstryck

De kritiska rösterna mot Riksbanken blir allt mer högljudda, tyvärr av helt fel anledning. Ett antal ekonomer gör en stor sak av att makrostatistiken visar att en del priser har börjat falla i Sverige och att marknaden därför i princip verkar prisa in en ytterligare sänkning av reporäntan vid nästa räntemöte i juli. Givet att Läs mer om Lägre styrränta kommer att leda till högre deflationstryck[…]

Vad har staten gjort med våra pengar? Del 7: Penningförvaring & sammanfattning

Egendomligt nog har många argumenterat för att det skulle vara omöjligt för bankerna att tjäna pengar om de var tvungna att hålla “100-procentiga reserver” (där guld alltid representeras av sitt kvitto). Men det finns faktiskt inget egentligt problem, mer än det finns för någon annan förvaring.

Ropen skall skalla, jordgubbar till alla!

Via en av våra läsare har jag blivit uppmärksammad på ett alldeles utmärkt empiriskt exempel på vilka det är som gynnas av den fria marknaden, och vilka det är som motsätter sig den och gynnas av monopol eller kartellverksamhet. Exemplet: Jordgubbsförsäljningen i Karlstad. Via artikeln får vi reda på att: ”De senaste åren har försäljningen Läs mer om Ropen skall skalla, jordgubbar till alla![…]

Hur lagen blev maktens verktyg

I början av 1700-talet var det ekonomiska livet till stor del styrt av sedvana, det vill säga icke nedtecknade rättsregler. Exempel på detta är att byarnas inre liv reglerades av byrätten, vars regler var lokala och i större delen av landet inte nedtecknade. Sedvanan var en del av rättssystemet lika mycket som de skrivna lagtexterna. Läs mer om Hur lagen blev maktens verktyg[…]