Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

12 kommentarer till ”Förräderi är bland de svåraste av brott

 • Vilhelm Moberg ägnar också ett kapitel i ”Min svenska historia” åt ämnet skogen och folkfriheten.

  Det finns en anledning till att det tunt befolkade och vidsträckta småländska höglandet blev ett gränsland mellan Danmark och Sverige.

  Egentligen flera små länder (Värend, Finnveden, Möre m.fl.) där invånarna bodde i små åtskilda röjningar i skogen, och där det var svårt för statsmakten att tränga in.

  Terrängen är dessutom som skapt för gerillakrig.

  Småländer kan också vara öar i havet:
  http://da.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%A5landsfarvandet

  Moberg understryker också betydelsen av att man i gränsbygderna, där befolkningen på bägge sidor var nära befryndade med varandra, vid behov kunde gå över riksgränsen, in ”i den andra stugan” utom statsmaktens räckhåll.

  Frågan är om något viktigt i detta avseende gick förlorat genom Sveriges annektering av Östdanmark 1658?

  Berlinmuren är ingen unik företeelse i historien, som t.ex. fil dr Ingemar Ingers påpekar:

  ” – att där har funnits en period på över 140 år efter Skånes skilsmässa från Danmark, då all trafik mellan dessa länder var av svenska myndigheter inte bara strängt försvårad, men närapå förbjuden, då handel och samfärdsel var nedlagd, då t.o.m. införsel av danska böcker var förbjuden. Det barbariska förbudet emot all slags förbindelse mellan Skåne och Danmark infördes på 1680-talet till följd av svenska myndigheters misstänksamma hållning. Förbindelsen mellan släkt och vänner på bägge sidor om Sundet blev därigenom förhindrad, och särskilt kännbart var detta för adeln och prästerskapet samt städernas borgerskap. Det ligger en lång och smärtsam väg ifrån denna isolering och till de lättnader som småningom – med början på 1820-talet – genomfördes. Och fastän vi nu i flera generationer har haft fri fart, gör sig följderna av denna långvariga isolering fortfarande gällande, -”

  http://www.maltelewan.com/skanelandwebben/skaane-danmark.html

  Denna järnridå blev mer långlivad än Stalins.

  • Berlinmuren. Det är en träffande jämförelse till vad Förrädarland handlar om. Och det var alltså 140 år innan just det där förbudet utgick.

   • Min fundering är bara, i en tid när vatten band samman och skogar skilde åt, hur lätt det var för statens kontrollapparat att övervaka denna långa gräns i öde skogsmarker?

    Den danska staten byggdes ju upp kring transportlederna bälten och Öresund medan den svenska staten byggdes upp kring Vänern, Vättern och Mälaren?

 • Tja, man skulle kanske läsa den boken. Dock finns väl i tid närmare förräderi?! Landsförräderi borde väl snarare kallas statsförräderi, då det är statsmakten som utmanas och det är väl det som menas i artikeln? Enligt wikipedia (en inte helt trovärdig källa enär vänsterextremister styr) står:

  Enligt svensk rätt (i modern tid) kan landsförräderi endast begås då Sverige är i krig. Landsförräderi innebär enligt svensk lag att man hindrar, missleder eller förråder dem som är verksamma för rikets försvar eller förleder dem till myteri, trolöshet eller modlöshet alternativt förråder, förstör eller skadar egendom som är av betydelse för totalförsvaret alternativt åt fienden anskaffar krigsfolk, egendom eller tjänster eller begår annan liknande förrädisk gärning.” Det stämmer ju inte alls med G Wasas tyranneri, men det var andra tider då…

  Vidare finns högförräderi och då avses enligt wikipedia: ”Högförräderi är enligt nu gällande svensk rätt brott mot rikets säkerhet i syfte att lägga landet under främmande välde.” Här börjar vi nosa på pudelns kärna i nutid. EU bör väl räknas dit samt massimporten av muhammedaner som får upprätta baser i landet, understödda av vidriga Saudiarabien samt den antisvenska staten. I mitt bakhuvud finns att ”högförräderi” avskaffats, åtminstone för regering och riksdag.

  Ett annat förräderi är folkförräderi. Där har man svårt att hitta något på nätet, trots att det är högaktuellt. Så jag framställer det som när makteliten i ett land går emot sin egen befolkning, till vurm för andra folkslag. Sovjetunionen efter bolsjevikernas statskupp i Ryssland är förmodligen ett bra historiskt exempel, där man bl.a. svälte ihjäl tiotals miljoner. Liksom i Sverige idag och många andra västerländska samhällen!

  Vidare finns högförräderi och då avses enligt wikipedia: ”Högförräderi är enligt nu gällande svensk rätt brott mot rikets säkerhet i syfte att lägga landet under främmande välde.” Här börjar vi nosa på pudelns kärna i nutid. EU bör väl räknas dit samt massimporten av muhammedaner som får upprätta baser i landet, understödda av vidriga Saudiarabien samt den antisvenska staten. I mitt bakhuvud finns att ”högförräderi” avskaffats, åtminstone för regering och riksdag.

  • Folket röstar in dessa s.k. högförrädare i riksdagen. Ska då inte alla som röstar betraktas som högförrädare?

  • Här kan man som Lysander Spooner i ”No Treason” ställa frågan:
   Med vilken rätt blev vi ”en nation?” Med vilken rätt kan vi fortsätta att vara ”en nation?” Och med vilken rätt kan antingen den starkaste eller den mest talrika gruppen som nu existerar inom de territoriella gränser, som kallas ”Sverige”, hävda att det verkligen finns en sådan ”nation” som Sverige?
   När den svenska staten ockuperat olika länder runt Östersjön har också allt motstånd mot svenskarna kriminaliserats som ”landsförräderi”.
   http://www.scania.org/document/articles/history/0804best.htm

   • Eftersom termen landsförrädare inte passar in på ockuperade områden nu för tiden är ordet utbytt mot terrorism och snart kommer de svenskar som vill gå ur EU att börja kallas för separatister (för att understryka ordets negativa klang). Fredrik Reinfeldt använder redan det ordet när han talar om grupper i Europa som vill lämna EU.

   • Det fascinerande med dessa grupper – t.ex. de storsvenska chauvinisterna i SD – vilka kräver att ”folket måste få säga sitt” om medlemskapet i EU, är dock att de absolut under inga omständigheter vill tillåta desamma att få säga sitt om medlemskapet i Sverige 😉

  • Det jag menade med rubriken ”Förräderi är bland de svåraste av brott” är att belysa att vad staten kallas förräderi är en sak och vad en enskild människa menar med det är en annan. Staten hävdar att landsförräderi är värre än mord, medan det egentligen är en plikt att att förråda staten när den står som motståndare till dig och de dina. Att förråda dig själv, din familj och dina vänner är dock en helt annan sak. Det kan man inte göra utan att befläcka sitt samvete något oerhört. Och det är detta som Moberg tar upp i boken generellt och i detta kapitel av boken speciellt.

   • En sak som nästan aldrig nämns är att en av anledningarna till att det finns så få byggnader kvar i min hemstad Helsingborg från 1700-talet, är att gårdarna vars ägare tagit ställning för Danmark i kriget (i princip alla stadens invånare) och dömts som ”landsförrädare”, beslagtogs och revs.

    De fick bl.a. utgöra byggnadsmaterial till Råå vallar, som nu är en populär badplats.
    http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5%C3%A5_vallar

    ”Förrädarna” ville bara att sjöfarten över Öresund skulle återgå till det normala, torghandeln komma igång igen och att det i stadens kyrka frimodigt skulle predikas på danska.

    Se t.ex. Tor Flensmarcks & Björn Gyllix bok ”Ve de besegrade”

 • Förresten, orsaken till till blodbadet i Ronneby där samtliga tvåtusen invånare utan urskiljning höggs ned och den systematiska ödeläggelsen av nordöstra Skåne och Blekinge med ordern ”röva, bränna och ihjälslå för fäfot allt levande, män, kvinnor och barn” var enligt historikern Birgitta Petrén:

  ”Sedan sin tid som hertig i Kalmar hade [svenske kungen] Erik haft ett horn i sidan till staden i Blekinge, som lagt beslag på en stor del av exporten.”

  Detta trots att gränshandeln var förbjuden och belagd med dödsstraff, för att vinsten skulle stanna inom Gustav Vasas volksgemeinschaft.

  https://web.archive.org/web/20080828222839/http://www.forumscaniae.net/historia/ronneby.html

  • Enligt Moberg kom också Dackehärens eldvapen via den danska gränsen:

   ”Dackebönderna blev den första folkhär i Sverige som utnyttjade dem. Från hjälpsamma vänner och anhängare i Blekinge på andra sidan riksgränsen fick smålänningarna en helt modern vapenutrusning, bestående av eldrör, hakar, lodbössor, krut och kulor.”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *