Messiansk kommunism under den protestantiska reformationen

Denna artikel, som är den första av två, är ett utdrag ur Murray Rothbards An Austrian Perspective on the History of Economic Thought, vol. 1, Economic Thought Before Adam Smith. Det kanske inte är alldeles uppenbart varför den översatts och publiceras här, annat än att den har skrivits av Rothbard och att den bidrar till folks Läs mer om Messiansk kommunism under den protestantiska reformationen[…]

Ojämlikhet och orättvisa

Inledning I och med publiceringen av Thomas Pikettys “Capital in the 21st century” har det blivit på modet att tala om inkomst-skillnader. Igen. Den stora frågan är vad resonemanget egentligen går ut på. De flesta är överens om att det knappast skulle vara rättvist eller ens görbart att fördela alla tillgångar jämnt över befolkningen. Kommunism Läs mer om Ojämlikhet och orättvisa[…]

Sokratiska visdomar

Följande citeras ur Platon – Staten (Jan Stolpes nyöversättning) (Thrasymachos talar) ”- Du är verkligen enfaldig, Sokrates! Glöm inte att den rättrådige mannen i alla lägen får stå tillbaka för den orättrådige. Tänk först på affärslivet, när en rättrådig går i bolag med en orättrådig: när bolaget upplöses finner du aldrig att den förre vinner Läs mer om Sokratiska visdomar[…]

022: Ekonomiska revolutioner

Hur ofta får man inte höra myten att staten genom klok politik skapar välstånd? Till exempel antas äldre tiders bönder varit för dumma för att slå samman sina små åkerremsor till större, effektivare, åkerlappar och det var därför nödvändigt att med skiftesreformer tvinga dem för deras eget bästa. I själva verket var tegbruket ekonomiskt rationellt. Läs mer om 022: Ekonomiska revolutioner[…]

Vad har staten gjort med våra pengar? Del 8: Inflation och statens inkomster

Till skillnad från alla andra organisationer får staten inte sin inkomst som betalning för utförda tjänster. Staten ställs därför inför ett annat ekonomiskt problem än alla andra. Privatpersoner som vill ha fler varor och tjänster från andra måste producera och sälja mer av sådant som andra vill ha. Staten behöver bara hitta något sätt att beslagta fler varor utan ägarens tillstånd.

Nationalekonomi på svenska

I språkvårdande syfte bjuder vi idag på lite användbara ord för ekonomiska diskussioner på ärans och hjältarnas språk. Som regelbunden läsare på mises.se bör du vinnlägga dig om att uttrycka dig bildat på ditt eget tungomål istället för att använda anglicismer och onödiga utrikiska ord. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord, och jorden var Läs mer om Nationalekonomi på svenska[…]

Vi gjorde det!

Efter en 45 dagars lång insamlingsperiod kunde det under förra veckan konstateras att insamlingskampanjen lyckats. Vi gjorde det. Vi samlade in tillräckligt med pengar för att översätta Ludwig von Mises bok Human Action! Den svenska österrikiska rörelsen är ung, men den har visat sig vara väldigt stark. Kampanjen spreds på Flashback, Facebook och Twitter i Läs mer om Vi gjorde det![…]

Välgörenhet och fattigdom

Ur ”Power and Market” av Murray N. Rothbard. Ett vanligt klagomål är att den fria marknaden inte skulle utrota fattigdomen, att den skulle ”låta människor svälta”, och att det är bättre att vara ”godhjärtad” och ge ”välgörenhet” fria tyglar genom att beskatta resten av befolkningen för att subventionera de fattiga och de mindre bemedlade. För Läs mer om Välgörenhet och fattigdom[…]

Skottpengar på nationalekonomer: det dystra läget i vetenskapen

I kölvattnen till min Wall Street Journal-artikel om svensk sjukvård och Obamacare har det blossat upp ett antal smärre diskussioner. Gammelmedia håller nästan uteslutande tyst om artikeln, detsamma gäller proffstyckare i både Sverige och USA, men den har trots detta diskuterats ganska friskt på sociala nätverk. Precis som väntat har många svenskar stolt deklarerat att undertecknad Läs mer om Skottpengar på nationalekonomer: det dystra läget i vetenskapen[…]

Den simplaste frågan är den som extremisten och utopisten sällan vill besvara

Voluntaryismen/ libertarianismen är oerhört enkel eftersom den kan besvara den mest relevanta av alla politiska frågor: Frågan om HUR en politisk reform skall genomföras. Just denna fråga förekommer sällan eller aldrig i mer utopisk socialistisk och fascistisk doktrin. Och det är inte så konstigt att förstå. Frågan om HUR brukar här nämligen oftast vara ytterst Läs mer om Den simplaste frågan är den som extremisten och utopisten sällan vill besvara[…]

Lägg ner centralbankerna

Under den senaste tidens oväsen kring inkomst- och välståndsskillnader är det aldrig någon som har ställt frågan varför just ojämlikhet är så himla hemskt. Som jag har skrivit tidigare är det allra viktigaste inte alls jämlikhet – det allra viktigaste är din levnadsstandard. Föreställ dig att du tjänar 400 000 kronor per år och din chef Läs mer om Lägg ner centralbankerna[…]