020: Libertarianism och dess konsekvenser

Libertarianism säger bara att man inte ska stjäla eller använda oprovocerat våld mot andra människor. Diskriminering är inte i strid med libertarianism. Det betyder inte att en libertarian nödvändigtvis ständigt diskriminerar människor i sin omgivning, även om han har rätt att göra det enligt libertariansk teori. Diskriminering är nödvändig för att bevara samhällen. I en Läs mer om 020: Libertarianism och dess konsekvenser[…]

Svensktextat: Message to the Voting Cattle

Inför det stundande EU-valet, eller röstkortsbålet, vilket man nu föredrar, kan det vara på sin plats att påminna om den utmärkta produktionen Message to the Voting Cattle. Det är ett utdrag ur Larken Rose’s The Iron Web. Jag vill inte avslöja för mycket genom att ge en massa sammanhang till filmen. Det är mycket bättre Läs mer om Svensktextat: Message to the Voting Cattle[…]

Hur staterna förhåller sig till varandra

Ur: Anatomy of the State. Eftersom jordens yta är uppdelad mellan olika stater måste en stor del av en stats tid och energi användas åt mellanstatliga relationer. En stat har en naturlig tendens att expandera sin makt och externt sker sådan expansion genom erövring av mer landyta. Såvida ett territorium inte är statslöst eller obebott Läs mer om Hur staterna förhåller sig till varandra[…]

Piketty och avundsjukans lustgård

Missunnsamhet är den enda känslan som räcker livet ut och som garanterat aldrig kommer att svika dig. Alla andra känslor är flyktiga och opålitliga i jämförelse. Jag har i flera år försökt att hata någon men det är omöjligt: hatet falnar likt en torkad blommas färger. Men inte missunnsamheten! Den är den perfekta lösningen på Läs mer om Piketty och avundsjukans lustgård[…]

Röstandets praxeologi

Att rösta om beslut över gemensam egendom i privata sammanhang är oproblematiskt. Men ett politiskt system som bygger på röstning kan aldrig bli ”rättvist”. Dels för att det inte finns något objektivt mått på sådan rättvisa, men också för att det alltid finns möjlighet att oförtjänt rösta till sig frukten av andras arbete. Beroende på hur rösträtt och röstvikter fördelas får man olika förskjutning av välståndet i samhället. Emedan demokrati således innebär systematiskt förtryck av minoriteter måste det enligt normala etiska kriterier klassas som institutionaliserad mobbning och därmed ett omoraliskt system.

Statstelevisionen visar sitt rätta ansikte

Statstelevisionen visar sitt rätta ansikte igen i ”vetenskapens” värld – sociala klyftor (12/5-14). I ”vetenskapens” (?) värld har man försökt bevisa genom att intervjua ”världsledande” forskare hur sociala klyftor – snyft, snyft- håller människor i fattigdom, påverkar hälsa, skolgång och medellivslängden. Det är klyftornas fel inte några andra faktorer som kanske har betydelse. Snyftreportaget strider Läs mer om Statstelevisionen visar sitt rätta ansikte[…]

Extremvänsterns våld och samhällsanalys

I kölvattnen till SVT Uppdrag Gransknings dokumentär om extremvänsterns våld – Det goda våldet – har det (äntligen) blivit debatt om våldsvänsterns ”aktioner”. En del av debatten handlar om att trots att extremvänstern hävdar ”självförsvar” så finns inga belägg för detta. Men dessvärre finns inget djup i diskussionen, för problemet är egentligen inte att våldsvänstern Läs mer om Extremvänsterns våld och samhällsanalys[…]

019: Spara och Slösa

I öppet trots mot modern ekonomisk teori är sparande ännu en förutsättning för ekonomisk utveckling. Det är dessutom ett sätt att skapa ekonomisk trygghet för individer och samhällen. Efter lite ekonomisk teori på ämnet diskuteras olika sätt att spara rent praktiskt. Enär valtider närmar sig vigs givetvis även en del tid åt att narras med Läs mer om 019: Spara och Slösa[…]

Libertarianismens framtid

Marxister var ökända för sina inbördes strider över väldigt triviala skillnader. Den ena gruppen bröt sig loss från den andra, bytte ordföljden i det tidigare namnet, och utropade sig till den nya och rena gruppen. Den nya gruppen poängterade att den första gruppen var en del av den fascistiska konspirationen att undertrycka den kommande triumfen Läs mer om Libertarianismens framtid[…]