Om att rösta : Kommentarsfälten går varma

Det visar sig att våra inlägg gällande röstandets vara eller icke-vara bland libertarianer har lett till en stor mängd debatt bland våra läsare, vilket vi självklart tycker är mycket roligt. Därför tänkte jag lägga lite ytterligare bränsle på brasan, och samtidigt befästa min roll som officiell dysterkvist. Så som situationen ser ut i Sverige finns Läs mer om Om att rösta : Kommentarsfälten går varma[…]

Felet är inte hur politiken genomförs

Johan Norberg skriver i dagens metro [1] om utfallet av EU-valet, och hur missnöjes-partier och EU-kritiker har skördat stora framgångar. Analysen tycks mynna ut i att problemet är hemlighetsmakeriet, och känslan av översitteri från de som tar besluten i EU. Detta är symptomatiskt för mycket av den generella synen på EU – om bara EU Läs mer om Felet är inte hur politiken genomförs[…]

En sociologisk analys av beskattning

Detta för mig till mitt andra ämne: En sociologisk analys av beskattning. Om beskattning är ett medel för att förstöra välstånd, då blir frågan om varför beskattning förekommer än viktigare; och varför det finns ännu mer av det; och varför vi under de senaste hundra åren har erfarit en stadig ökning inte bara i den Läs mer om En sociologisk analys av beskattning[…]

021: EU-val och demokrati

Med anledning av veckans bröd-skådespel, dvs. valet till Europaparlamentet, diskuteras feministisk extremism, “högerns” framgångar, Nya moderaternas kollaps, demokrati, de konflikter den ger upphov till etc. (Ber om ursäkt för en del partipolitik.) Dessutom en del personliga reflektioner, knök-konservativa värderingar och släktanekdoter. EU-spektaklet Vem vann? En kort och lång valanalys Intersektionalitetens sten-sax-påse-spel

Konsten att göra nyheter

Journalistik handlar om att skapa nyheter där sådana inte finns. Det är i alla fall vad journalisterna själva har gjort av sitt yrke de senaste decennierna. Ju dummare desto bättre, för då kan man får riktigt feta rubriker. (Rubrikerna behöver dessutom inte ha med artikelns innehåll att göra.) Detta är tydligt vareviga dag, men är Läs mer om Konsten att göra nyheter[…]

Pikettys kapital och verkligt kapital

Thomas Pikettys bok, Capital in the Twenty-First Century, har fått massvis med utrymme i media och den har recenserats ett dussintal gånger, så jag kommer inte att skriva en allmän recension. Däremot vill jag gärna kommentera hans syn på kapital och kontrastera den med ett mer österrikiskt synsätt. Pikettys huvudslutsats är att kapitalavkastningen är större än Läs mer om Pikettys kapital och verkligt kapital[…]

Vem vann? En kort och lång valanalys

evil_ballSom bekant är vi här på Mises.se varken särskilt förtjusta i politik eller dessa skådespel som går under namnet ”demokratiska val”. Det betyder dock inte att vi inte tycker att det emellanåt är intressant att dyka ner och göra analyser av det demokratiska systemet.

Eftersom det tydligen nyligen har varit ett val till EU är det på plats med en analys, eller snarare två: en kort, för de som inte orkar läsa, och en längre.

Den korta analysen:
Staten vann i år igen.

Den längre analysen:
När man läser valrapporterna, och jag måste erkänna att jag inte läst särskilt många, får man intrycket av att valet mer än något annat handlar om framgången för de mest extremistiska partierna. Som vanligt basuneras det i media ut att högerextremismen är på framfart i Europa, och det stämmer. Se till exempel på Le Pen som drog in ca. en fjärdedel av rösterna i valet. Men även vänsterextremismen är på framfart, vilket ex. Sverige är ett tydligt exempel på, där ett parti som fick tillräckligt med röster för att få ett mandat bland annat vill skicka en särskild grupp människor till omskolningsläger.

Detta var bara två exempel. Det går att hitta många fler. […]

En ekonomisk analys av beskattning

Inledningsvis vill jag förklara de generella ekonomiska effekterna av beskattning. Detta kommer att utgöra en praxeologisk analys av beskattning och kommer därför inte att säga särskilt mycket mer än vad som redan har sagts av andra ekonomer. Att säga att det inte finns mycket nytt att tillägga vad gäller de ekonomiska konsekvenserna av beskattning är Läs mer om En ekonomisk analys av beskattning[…]

Acceptans, drömmar och människovärde

Acceptans Acceptans är ett centralt begrepp inom psykoterapi och behandling och åsyftar bland mycket annat en klients förmåga att acceptera en svår verklighet som en anhörigs bortgång, beskedet om en svår sjukdom eller något annat som för klienten utanför sin trygghetszon och innebär lidande. Att förtränga verkligheten, att hoppas på något som sannolikt inte kommer Läs mer om Acceptans, drömmar och människovärde[…]