Hjälp till att översätta Mises mästerverk till svenska

misesEmellanåt framträder stora tänkare med banbrytande idéer. Ludwig von Mises var tveklöst en sådan tänkare och hans idéer var verkligen banbrytande. Från och med idag har Ni möjlighet att vara med och se till att ett av hans allra viktigaste verk översätts till svenska.

Under sin verksamma period hann Mises skapa en egen vetenskapsgren (praxeologi), vederlägga socialismen och marxismen, förklara pengars ursprung och göra penningteori till en integrerad del av den ekonomiska vetenskapen, lägga grunden till några av de största ekonomiska debatterna genom historien, ge upphov till en mycket omtalad teori om konjunkturcykeln, rädda Österrike undan en förödande hyperinflation och en kommunistisk statskupp, och mycket mer.

Han var under hela sitt liv aktivt motarbetad av etablissemanget som inte tyckte att han var tillräckligt pragmatisk eller kompromissvillig, vilket var orsaken till att han aldrig hade en betald universitetstjänst. Trots detta var en av de enda saker han ångrade att han hade varit alltför villig att kompromissa!

Som officer i det första världskriget såg han många unga lovande vetenskapsmän dö till ingen nytta och när det andra världskriget var annalkande tvingades han fly undan nazisterna. Han flydde till USA och var tvungen att börja om sin karriär, nästan 60 år gammal, i ett land med ett främmande språk. Obehindrad fortsatte han framåt, fast övertygad om att en människas karaktär kännetecknas av hur väl hon hanterar tuffa tider.

3803Under sin tid i USA kom Mises att inspirera många unga och lovande ekonomer, bland annat Murray Rothbard, Hans Sennholz och George Reisman. Efter sin död 1973 grundades ett institut i hans namn, den konjunkturcykelteori han gav upphov till tilldelades ekonomipriset i Nobels minne, och en Austro-libertariansk rörelse som var starkt influerad av Mises verk och liv grundades.

Även efter sin död var Mises kontroversiell, vilket dock inte har hindrat hans idéer från att spridas. De är idag mer populära och omtalade än de har varit på mycket länge, kanske till och med någonsin.

Det är tveklöst så att Mises är en hjälte, eller som Hülsmann uttryckte det i den fantastiska Mises-biografin: han var liberalismens siste riddare. Han är även en stor förebild för oss personligen och orsaken till att vi startade Mises Sverige för drygt fyra år sedan. Det var tack vare vårt gemensamma intresse för Ludwig von Mises som vi bestämde oss för att åka till en Mises-konferens i Salamanca, och det var på denna resa som idén om Mises Sverige först tog form.

Boken Human Action, som publicerades 1949 efter att Mises hade flytt till USA och som sammanfattar hela Mises vetenskapliga teori om mänskliga handlingar, utgör hörnpelaren i den Austro-libertarianska rörelsen. Det är en magnifik bok och det första helt integrerade verket inom den österrikiska ekonomiska skolan. Det är även ett av de sista integrerade verken inom ekonomi som skrivits.

Namnet Mises förpliktigar och det är ett stort arv att förvalta.

Det är därför vi med stor stolthet kan avslöja att vi idag startar en insamling, i samarbete med Tebjudningen, för att översätta detta mästerverk till svenska. Insamlingen kommer att pågå i 45 dagar och vi behöver Er hjälp för att lyckas nå vårt mål på 60 000 kronor!

Som Mises själv uttryckte det:

Alla bär upp en del av samhället på sina axlar. Ingen får sitt ansvar avlastat av andra, och ingen kan hitta en trygg väg för sig själv om hela samhället är på väg mot förstörelse. Därför måste alla, för sitt eget bästa, kraftfullt kasta sig in i den intellektuella kampen. Ingen kan stå obrydd vid sidan om; allas intressen hänger på resultatet. Vare sig han väljer eller inte, kastas alla människor in i den stora historiska kampen, det avgörande slaget som vår epok har kastat oss in i.

Hjälp oss att förvalta Mises arv och sprida hans idéer.

Delta i den intellektuella kampen och donera till översättningen redan idag!

1 reaktion på ”Hjälp till att översätta Mises mästerverk till svenska”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *