Allt som är fel får enbart staten göra

Mitt senaste inlägg om miljöpartisten som argumenterade för att penningtryckande ur tomma intet var bedrägeri, och som på grund av detta drog slutsatsen att det var statens uppgift att syssla med denna verksamhet, blev kritiserat för att det inte tillförde något nytt och att det inte gav ”food for thought”. Det stämmer så klart. Min Läs mer om Allt som är fel får enbart staten göra[…]

Vi lagar Valkompassen

Nu har vi kommit till den välsignade årstid då tidningarna börjar sprida valglädje omkring sig. Vi provade SvD:s Valkompass för att få veta vad vi tycker och för att få vägledning om vilket av de åtta socialdemokratiska partierna vi bör rösta på. Måste erkänna att vi kände oss lite instängda i frågorna då alla svarsalternativen var av Läs mer om Vi lagar Valkompassen[…]

Handelshinderavtalet snart i hamn

I ungefär ett års tid har statsmän suttit på rad för att förhandla om det transatlantiska frihandels- och investeringspartnerskapet mellan EU och USA, TTIP. Men vad förhandlar de om? Vad finns det egentligen att förhandla om när det gäller frihandel? Frihandel är fritt utbyte av varor och tjänster människor och företag emellan. En affär kan Läs mer om Handelshinderavtalet snart i hamn[…]

Omregleringar är inte avregleringar

När jag läser dagspressen behöver jag inte leta länge innan jag hittar artiklar om konsekvenserna av de senaste årens avregleringar. Det finns ingen hejd för vad avregleringar har ställt till med: en kapsejsad skola, en sjukvård i kris, gamlingar som far illa, rovgiriga investmentbolag som skickar vinsten utomlands osv. Ett gäng rovgiriga kapitalister har med Läs mer om Omregleringar är inte avregleringar[…]

De gamla liberalernas illusion

Massan kommer aldrig med nya idéer, varken sunda eller osunda. De väljer enbart mellan de ideologier som har utvecklats av mänsklighetens intellektuella ledare. Deras val är dock definitivt och det avgör historiens gång. Om de föredrar dåliga idéer kan inget förhindra katastrofen. Upplysningstidens samhällsfilosofi misslyckades med att se de faror som osunda idéer kan ge Läs mer om De gamla liberalernas illusion[…]

Lite om libertarianism och MI

För mig var de ekonomiska skälen för libertarianismen av mindre betydelse än de etiska, psykologiska och epistemologiska skälen. Om vi börjar med de sistnämnda så kan vi tala om en öppen och fri marknad av idéer, trosuppfattningar, kunskapstraditioner och metoder som väljs i frihet och där vissa idéer och uppfattningar inte tvingas på folk som Läs mer om Lite om libertarianism och MI[…]

018: Samhällsevolution

Vi lever inte vid historiens slut. Samhällen kommer och går i en dynamisk process som brukar innehålla välbekanta faser. Från frihet till välstånd och moral, till centralisering av politisk makt, moralisk korruption, reglerad skolning, korporativism, militarisering, perversion av rätten, höga skatter, påkostade byggnader och demokrati. Vi blandar historiska utblickar för perspektiv med citat från kloka Läs mer om 018: Samhällsevolution[…]

Vad staten är rädd för

Ur ”Anatomy of the State”. Självklart fruktar staten allra mest fundamentala hot mot dess egen existens. Staten kan dö på huvudsakligen två sätt: (a) den blir erövrad av en annan stat, eller (b) genom en revolution där den blir kullkastad av sina egna undersåtar. I korthet, via krig eller revolution. Det finns inget som kan Läs mer om Vad staten är rädd för[…]

Help us translate Mises’ masterpiece into Swedish!

A philosopher and an economist, Ludwig von Mises dedicated his life to the struggle for freedom and sound economic theory. For much of the 20th century, he was the foremost proponent of the Austrian school of economics, and for some years he stood strong, completely alone, against the rise of keynesian economics and ever-greater statism. Läs mer om Help us translate Mises’ masterpiece into Swedish![…]