Libertarianska feminister flörtar med Mises

Medan jag plöjde igenom den fruktansvärt förvirrade artikeln “The Feminism of Ludwig von Mises” undrade jag för mig själv: Vad i hela friden har barnmorskor med Mises att göra!? Båda två dyker upp i denna artikel. Jag antar att det är för att barnmorskor är ett kvinnodominerat yrke, och Mises var en gammaldags europeisk ekonom Läs mer om Libertarianska feminister flörtar med Mises[…]

Interventionismens misslyckande

Inget är idag mer avskytt än den fria marknaden, det vill säga kapitalismen. Allting som idag anses vara otillfredställande påstås vara kapitalismens fel. Ateisterna gör kapitalismen skyldig för kristendomens överlevnad, men påven beskyller kapitalismen för spridandet av icke-religionen och våra medmänniskors synder, och de protestantiska kyrkorna och sekterna är minst lika vigorösa i sina attacker Läs mer om Interventionismens misslyckande[…]

Om så kallad azizonomics

Det finns vanligt storhetsvansinne och så finns det storhetsvansinne av de ytterst småsinta som blåser upp sitt ego på Internet. John Aziz är tydligen en av den senare sorten, som jag nyligen råkade snubbla över. Det här är en stubbe som tydligen var österrikare men sedermera blev mäkta imponerad av den intetsägande Keynes – och Läs mer om Om så kallad azizonomics[…]

015: Staten och kapitalet

Staten är en ekonomisk parasit som är beroende av näring från sin värdorganism, samhället. För att kunna växa så mycket som möjligt försöker den maximera sitt näringsuttag. Olika idéer har genom tiderna legat till grund för detta. Viktiga begrepp för att förstå detta är regale, nollsummespel, monopol, land-/stadslag, stadsprivilegier, merkantilism, exportlobbyism, innovationsmyndighter, motköp, etc. Några Läs mer om 015: Staten och kapitalet[…]

Inflationsspiralen

Det råder ett utbrett missförstånd om inflation och deflation. Av alla förvirrade idéer håller jag just denna villfarelse mest kär. Det var nämligen den som en gång fick mig att börja tänka och inse att det är något allvarligt fel på gängse ekonomiska teorier. Den var min väg till den österrikiska ekonomiska skolan. Jag arbetade Läs mer om Inflationsspiralen[…]

Om minimilöner

Få saker är egentligen så intressanta att följa som politiska debatter om grundläggande ekonomiska frågor. Samtidigt är de nästan uteslutande så frustrerande att det är svårt att göra så utan att bli fysiskt illamående. En sådan debatt är den ständigt återkommande om effekterna av att sätta eller höja minimilöner. Denna är återigen i ropet efter Läs mer om Om minimilöner[…]

Mt. Gox problem växer

I efterdyningarna till bitcoin-banken Mt. Gox kollaps kommer några uppseendeväckande avslöjanden. Ett dokument som nyligen släppts bekräftar några olyckliga och sedan länge misstänkta sanningar gällande hur klienternas bitcoinsinsättningar hanterades. (Dokumentet kan vara falskt, men jag accepterar det som sant tills övertygande bevis om motsatsen presenterats). Den första av dessa sanningar är att Mt. Gox erkänner Läs mer om Mt. Gox problem växer[…]

Sokrates om huruvida man bör lyda staten

Det finns mycket att lära av (eller åtminstone om) de gamla grekerna. Efter att ha fått tag på Platons samlade skrifter i nyöversättning av Jan Stolpe (6 delar) så dröjde det inte mer än drygt 50 sidor innan jag hittade den första paragrafen som kan vara av intresse för libertarianer. Vi har alla hört argumentet Läs mer om Sokrates om huruvida man bör lyda staten[…]

Vad är en hållbar ekonomi?

Jag lyssnade, efter inrådan från närstående, på Sveriges Radios program Klotet om ”Framtidens ledare utan hållbar kunskap”. Programmet intervjuar studenter på Handelshögskolan i Stockholm om huruvida de får lära sig om den politiskt korrekta klimatförändringsdoktrinen i nationalekonomikurserna. Föga förvånande är svaret nej. Och lika lite förvånande svarar alla studenter ”ja” på frågan om det inte Läs mer om Vad är en hållbar ekonomi?[…]