Stockholms rika finansierade försvaret

Intressant Wikipedia-artikel om ”Korvlinjen” som var två befästa försvarslinjer norr och söder om Stockholm. Försvarslinjen kallades i folkmun för korvlinjen på grund av sitt utseende. Bygget finansierades av privatpersoner som samlades i ”Föreningen för Stockholms fasta försvar” och ”Palmqvistska fonden till Stockholms befästande”. Tillsammans med välbärgade medborgare samlade de in pengar för att köpa mark och låta Läs mer om Stockholms rika finansierade försvaret[…]

Interventionismens slut

[Följande artikel är hämtad från Human Action, kapitel XXXVI – The Crisis of interventionism] 3. Interventionismens slut Den interventionistiska perioden måste komma till ett slut eftersom interventionism inte kan leda till ett permanent system för hur samhället ska organiseras. Det finns tre orsaker till detta. För det första: restriktiva åtgärder leder alltid till en lägre produktion Läs mer om Interventionismens slut[…]

Minimilön och fattigdom

I ett längre blogginlägg på Washington Posts wonkblog hävdas idag, med utgångspunkt i vetenskapliga studier, att fattigdomen minskar om man höjer minimilönen. Även om Sverige inte har i lag reglerad minimilön (utan kollektivavtal istället) så är det ett fenomen som illustrerar en grundläggande ekonomisk sanning – som är under ständig beskjutning av diverse socialister och Läs mer om Minimilön och fattigdom[…]

007: Tillväxt eller dö

Folkets ointresse och okunskap om politik är ännu ett ”hot mot demokratin”. Grundläggande ekonomiska principer: sparande, kapital, arbetsdelning, handel. Hur sparande och arbetsdelning bestämmer den odefinierbara storheten ekonomisk tillväxt. Varför gillar klåpare hög tillväxt? Vad skulle hända vid nolltillväxt? Och en bok om fisk.

Mer bostadssocialism efterfrågas

Centralplanerare har uppenbarligen svårt att tänka på andra lösningar än just centraliserade sådana. I en artikel i DN (också i Aftonbladet) uttalar sig riksbankschefen Stefan Ingves om de hoppande problemen i bostadssektorn. Av någon besynnerlig anledning har den låga räntan lett till högre belåning, vilket gör att svenska hushåll idag i genomsnitt har en 170-procentig Läs mer om Mer bostadssocialism efterfrågas[…]

På Västfronten intet nytt? – en frihetlig överblick på året som gått.

Trots att många ting tycks förbli grå så rör det på sig under ytan. Mycket positivt har inträffat under året som visar på uppenbara svagheter i det orwellska system som under billiga förevändningar begränsar vår frihet. Denna nyårsartikel blir en summering av det år som varit och konstaterar att det faktiskt finns hopp om en Läs mer om På Västfronten intet nytt? – en frihetlig överblick på året som gått.[…]

Julafton i matrisen

The Matrix (1999) regisserad av bröderna Wachowski är i mångt och mycket den perfekta analogin för att beskriva livet inuti en illusion. Den filosofiska frågeställningen som ges – skulle man vilja leva i en perfekt illusion istället för en miserabel värld efter undergången, är intressant ur många perspektiv. Särskilt intressant är den för oss som, Läs mer om Julafton i matrisen[…]