Ekonomi och praxeologi, del 1

FÖRORD av Llewellyn H. Rockwell, Jr. Det var fruktansvärt då ekonomin, samhällsvetenskapernas drottning, anammade naturvetenskapens metoder: empirism och positivism. Den här förändringen skedde inte utan anledning ungefär samtidigt som intellektuella och politiker började tro på staters förmåga att kunna planera samhället. Trots dessa teoriers totala misslyckanden är de fortfarande sedda som sanningar. I denna utmärkta Läs mer om Ekonomi och praxeologi, del 1[…]

003: Pengar

Vari vi spekulerar kring moderna betalningsmedel som BitCoin, LiteCoin, FeatherCoin, MegaCoin, InfiniteCoin. Samt drar lärdomar av gamla betalningsmedel, diskuterar Sveriges första mynt penningen, rikets första finanskris år 1350 under konung Magnus Eriksson. Dessutom börjar vi nu våga oss på att vara lite politiskt inkorrekta. Cornucopia: Bitcoin, fiatpengar och pyramidspel Numismatiska föreningen: Penningar Fäderneslandets historia: Magnus Läs mer om 003: Pengar[…]

Thomas Hobbes och den absoluta staten

I sitt berömda arbete Leviathan skrev Thomas Hobbes om hur den absoluta makten överförs från folket på en enskild person i staten genom ett samhällsfördrag: The only way to erect such a Common Power, as may be able to defend them from the invasion of Forraigners and the injuries of one another and thereby to Läs mer om Thomas Hobbes och den absoluta staten[…]

Bylund och Nevander i The Free Market

Månadens utgåva av Mises-institutets medlemstidning The Free Market har Per Bylunds artikel om Sweden’s Great Depression på framsidan. Artikeln baseras på en pågående artikel om Sveriges depression under 90-talet och är ett samarbete mellan Per Bylund, Ola Nevander och Erik Gestrinius. Månadens utgåva innehåller även en intervju med Marc Abela samt en text om Leonard Read.

Nationalekonomi vs. keynesianism

I och med finanskrisen sattes återigen den keynesianism på kartan, som vi sedan 1970-talet i viss mån gjort oss av med. Numera kommenterar sådana som Paul Krugman, vars expertis egentligen är internationell handel, utförligt på sin New York Times-blogg om hur staten måste ”satsa” och ”stimulera” och på andra sätt ”fixa” ekonomin. Och folk lyssnar. Läs mer om Nationalekonomi vs. keynesianism[…]

Ekonomin bakom ObamaCare

Ludwig von Mises deklarerade i slutet av sitt verk Human Action att den primära medborgerliga plikten var att lära sig hur ekonomin fungerar. Den amerikanska befolkningens växande missnöje med Patient Protection och Affordable Care Act – allmänt känd som ObamaCare – illustrerar på ett tydligt sätt Mises poäng. Ingen borde egentligen bli förvånad över att Läs mer om Ekonomin bakom ObamaCare[…]

Introduktion till ”Ekonomi och praxeologi”

Idag är vi här på Mises.se stolta över att presentera introduktionen till Hans-Hermann Hoppes viktiga bok ”Economic Science and the Austrian method”. Den har på svenska översatts av Benjamin Juhlin, och har fått titeln ”Ekonomi och praxeologi”. Från och med idag och 5 fredagar framåt kommer vi att publicera hela boken. Vi kommer sedan att Läs mer om Introduktion till ”Ekonomi och praxeologi”[…]

Rothbard citeras i Europaparlamentet

Godfrey Bloom från UKIP (United Kingdom Independence Party) tog sig tydligen nyligen friheten att citera, eller man kanske bör kalla det för parafrasera, Murray Rothbard i Dödsstjärnans innersta rum (dvs. i Europaparlamentet). Som ni ser nedan kallar han staten för en institution av stöld, vilket är ett rätt så anmärkningsvärt påstående. Fullständigt omedvetet ger Godfrey Läs mer om Rothbard citeras i Europaparlamentet[…]

002: Pris eller politik

Vari vi presenterar lattjolajbanlådan och ur densamma drar underhållning och lärdomar: Boverket lär sig att ekonomi är på riktigt, folkpartiet föreslår samtyckeslagar, Göteborg är ett Grekland i miniatyr. Vi funderar över hur det ser ut när en spion har oturen att trilla i en väska, hinna låsa den utifrån, och sedan placera sig i sitt Läs mer om 002: Pris eller politik[…]

Korrespondens med Munkhammar

Viktor Munkhammar, kolumnist på di.se, skrev en kolumn om deflationshotet, med vilket menas sjunkande priser. Ingenting nytt, rätt så långt samma typ av argument som man hör av alla som talar om deflation. Jag bestämde mig för att skicka litet feedback till Viktor och pressa honom på en djupare förklaring på varför fallande priser är Läs mer om Korrespondens med Munkhammar[…]

Bitcoin går bananer

Bitcoin har haft en makalös kursutveckling under november månad. Från att ha legat kring 200 dollar per bitcoin har kursen varit upp och vänt på 1000 dollar. När ett pris sticker iväg på detta vis drar det med sig förhoppningsfulla amatörspekulanter vilket medför risk för gråt, tandagnisslan och bortspelade semesterpengar. Det kan vara värt att Läs mer om Bitcoin går bananer[…]