Månad: oktober 2013

Tom Woods Show

Idag är undertecknad intervjuad på Tom Woods Show. Temat är Sverige – och givetvis den globala myten om den socialistiska utopin. Långt ifrån mitt bästa framträdande, men förhoppningsvis sticks några …

Tom Woods Show Läs mer »

Lapptäcket

Enligt ett gammalt känt kretslopp så inför staten reglering X för att lösa problem nr1. Problemet är att reglering X alltid oundvikligen ger upphov till problem nr 2,3 4, 5. …

Lapptäcket Läs mer »

Vad är ett brott?

En filosofisk betraktelse över vad som är ett brott. Det finns tre typer av brott, varav två egentligen inte bör betraktas som brott. • Brott mot ”naturlagarna”, vilka är universella …

Vad är ett brott? Läs mer »

Att försvara det oförsvarbara: Det feta kapitalistsvinet till arbetsgivare

Det är inte minimilönen som står mellan den västerländska civilisationen och en tillbakagång till stenåldern. Det är marknadskrafterna och det vinstmaximerande beteendet hos entreprenörer som ser till att lönerna inte sjunker under produktionsnivån. Produktionsnivån i sin tur, bestäms av teknologi, utbildning och mängden kapital i ett samhälle, inte av mängden socialt progressiv lagstiftning.