Om statens uppkomst

Samhällsvetenskapen tillämpad i sin bästa form syftar till att utifrån axiom, någonting som inte kan bestridas utan att bevisas, och med hjälp av formell logik formulera sanna teorier om verkligheten. Ludwig von Mises döpte detta till praxeologi: läran om mänskligt handlande. I denna artikel ska vi använda oss av den praxeologiska metoden för att försöka Läs mer om Om statens uppkomst[…]

Att försvara det oförsvarbara: Spekulanten

”Död åt spekulanterna!” är ett rop som har hörts under varenda hungersnöd som någonsin existerat. Det yttras av demagoger som menar att det är spekulanten som orsakar att folk svälter ihjäl genom att höja livsmedelspriserna, och denna anklagelse får ett entusiastiskt stöd av den stora massan av ekonomiska analfabeter.

Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.6

YTTERLIGARE SVÅRIGHETER NÄR EXPANSION INLEDS SAMTIDIGT AV ALLA BANKER Då vi i detta sammanhang måste erbjuda ett förenklat perspektiv för att belysa processerna av kreditexpansion är det nu nödvändigt att göra ytterligare några anmärkningar och förtydliganden. Till att börja med härrör den expansiva process som vi just har beskrivit helt och hållet från en ökning Läs mer om Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.6[…]

Andra lektionen – Klasskonflikt och revolutionär socialism

Marx tog för givet att ”intressen” är oberoende av mänskliga idéer och tankar. Han sa att socialism var det perfekta systemet för proletariatet. Han sa att det var klassintressen som bestämde individers tänkande och att detta skapar oförenliga konflikter mellan de olika klasserna. Marx återvände sedan till den punkt som han utgick från – nämligen Läs mer om Andra lektionen – Klasskonflikt och revolutionär socialism[…]

Gandhi om hur man genom själv-välde bygger en fredfull värld utan staten

”Frihet börjar på botten… Ett samhälle måste byggas så att varje by är självförsörjande och kapabel att hantera sina egna affärer… Byn kommer tränas och förberedas att gå under i försöket att försvara sig själv mot alla externa attacker… Detta exkluderar inte beroende av och villig hjälp från grannar eller från världen. Det kommer vara Läs mer om Gandhi om hur man genom själv-välde bygger en fredfull värld utan staten[…]

Klaus Bernpaintner på Mises.org om den sjuka svenska vården

Klaus Bernpaintner, Senior Fellow på Ludwig von Mises – institutet i Sverige, har idag en artikel på Mises.org med titeln The Truth About SwedenCare. Artikeln går igenom det stundande fiaskot som i USA går under namnet ObamaCare och vad amerikanerna har att vänta i framtiden. Som vanligt då Klaus skriver är det väldigt läsvärt och Läs mer om Klaus Bernpaintner på Mises.org om den sjuka svenska vården[…]

Inkrementalism: de små stegens tyranni

En fråga som mången libertarian bör ha ställt sig är varför frihetens idéer verkar ha så svårt att få verkligt inflytande över samhället. Visserligen hävdas från allehanda etatistiska håll att ”nyliberalismen” (vilken i många sammanhang verkar likställas med libertarianism) varit en stor politisk kraft bakom omvälvande förändringar i västvärlden sedan åtminstone början av 1980-talet. Men Läs mer om Inkrementalism: de små stegens tyranni[…]

Varför jag slutade bry mig om politik

När jag var ung kände jag ett brinnande behov av att vilja förstå politik, och jag spenderade mycket tid på att studera det. Men ju äldre jag blev, desto mer avtog avkastningen. Och de senaste åren har jag helt och hållet slutat bry mig. Dessa dagar funderar jag endast på följande frågor: Vem krigar mot Läs mer om Varför jag slutade bry mig om politik[…]

Att försvara det oförsvarbara: Den som inte ger till välgörande ändamål

Istället för att vara en välsignad handling kan bidragandet till välgörenhet ha skadliga effekter. Dessutom är den moralteori, på vilken välgörenhetstanken grundar sig späckad med motsägelser och skapar hyckleri hos dem som utövar den.

Riksbanken är usel

Även om vi ofta belyser och kommenterar på medias nästan totala och förvånansvärt långtgående ekonomiska ignorans, så finns det trots allt guldkorn och även sanningar i media. Som idag, när SvD Näringsliv har en artikel med rubriken Riksbanken är usel på att spå framtiden. Endast rubriken behövs för att förstå vad artikeln handlar om. Tyvärr Läs mer om Riksbanken är usel[…]

Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.5

HELA BANKSYSTEMETS KREDITEXPANSION OCH SKAPANDE AV KONTOMEDEL  Vi har redan sett enskilda bankers stora kapacitet att skapa omloppsutlåning och depositioner. De är de facto normalt sett kapabla att fördubbla sin penningmängd på egen hand. Vi skall nu se hur banksystemet med fraktionella reserver i sin helhet ex nihilo ger upphov till en mycket större mängd depositioner Läs mer om Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.5[…]

Böhm-Bawerks kritik av exploateringsteorin

Den österrikiska ekonomen Eugen von Böhm-Bawerk är känd bland ekonomihistoriker för den fantastiska boken History and Critique of Interest Theories (1884). Innan han gav sin egen förklaring av räntefenomenet (i den andra volymen som gavs ut 5 år senare) klassificerade och motbevisade Böhm-Bawerk alla tidigare förklaringar av räntefenomenet. I mina egna klasser i ekonomisk historia Läs mer om Böhm-Bawerks kritik av exploateringsteorin[…]