Pensionssystemet 2.0

Det finns en mycket enkel metod att bedöma rimligheten i statliga åtgärdsprogram ur ekonomisk synvinkel. Det enda du behöver göra är att ställa dig frågan om hur den underliggande idén hade tagits emot om den presenterats som en affärsplan för investerare i den konkurrensutsatta, privata sektorn. Nyligen har vi kunnat läsa om att den berömda Läs mer om Pensionssystemet 2.0[…]

Att försvara det oförsvarbara: Surkarten

Det är uppenbart att surkarten inte står under någon skyldighet att omintetgöra sina egna önskningar för att uppfylla någon annans. Ändå är surkarten ofta föremål för omotiverat klander och kritik medan han fortsätter att agera med integritet och mod ställd inför enormt socialt tryck. Detta måste upphöra.

Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.7

PARALLELLER MELLAN DEPOSITIONSSKAPANDE OCH UTGIVNING AV BANKSEDLAR UTAN TÄCKNING En ekonomiska analys av utgivningen av sedlar utan täckning – en verksamhet som växte fram långt efter upptäckten av fractional-reserve banking – är inte ett av denna boks huvudsyften.[1] Det kan dock vara nyttigt vid denna tidpunkt att i viss detalj beakta de redovisningstekniska och juridiska aspekterna Läs mer om Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.7[…]

Fjärde lektionen – Nationalism, socialism och våldsam revolution

Den marxistiska doktrinen förnekar inte möjligheten att det finns en absolut sanning. Däremot hävdar den att absolut sanning endast kan nås i det klasslösa samhället, eller snarare i det proletära klasslösa samhället. Lenins främsta bok [1], eller i alla fall hans mest omfattande bok (som nu är tillgänglig i Collected Works of Lenin), fick vissa Läs mer om Fjärde lektionen – Nationalism, socialism och våldsam revolution[…]

Varför jag är optimistisk

Staten har i alla tider och på alla platser velat ha en befolkning som består av förtvivlade, dystra, hopplösa och nedtyngda människor. Varför? För att sådana människor inte gör något. De är förutsägbara, de går att kategorisera och påverka och de är i stort sett maktlösa. Sådana människor överraskar inte, de hotar inte att förändra Läs mer om Varför jag är optimistisk[…]

Dividend eller lön – ägarna mot de anställda

Kolumn i Åbo Underrättelser.   I dessa kärva ekonomiska tider har flera röster höjts mot höga dividendutdelningar, i synnerhet då företagen ifråga har skurit ner på personalen. Det hävdas att företagen bör satsa på att hålla anställd personal eller till och med anställa nya i stället för att ge en massa pengar till ägarna. Ytligt Läs mer om Dividend eller lön – ägarna mot de anställda[…]

Boktips: The Betrayal of the American Right

För er som inte har last Rothbards bok ”The Betrayal of the American Right” så vill jag verkligen rekommendera den. Boken innehåller fantastiskt många guldkorn och anekdoter om amerikansk nutida historia. Boken beskriver den ”gamla högern” (”Old Right”) i USA och framförallt deras motstånd mot att USA skulle delta i första världskriget, andra världskriget osv. Läs mer om Boktips: The Betrayal of the American Right[…]

Varför FMSF hade fel om busstrejken

Här kommer en något sen men ändå viktig kommentar till FMSFs protestaktion mot busstrejken tidigare i sommar. Förbundet hade som bekant bestämt sig för att chaufförerna inte borde strejka och anordnade därför egen busservice längs delar av linje 3 i Stockholm. Liberaler runt om i Sverige hyllade FMSF som vågade stå emot facket, men tyvärr Läs mer om Varför FMSF hade fel om busstrejken[…]

Tredje lektionen – Individualism och den industriella revolutionen

Liberaler anser att individen individen är viktig. Liberaler ansåg redan på 1800-talet att individens utveckling var det allra viktigaste. ”Individen och individualism” var de progressiva och liberalernas slogan. Reaktionärer har attackerat detta ställningstagande sedan början av 1800-talet. 1700-talets rationalister och liberaler hävdade att det som behövdes var bra lagar. Urtida sedvanor som inte kunde rättfärdigas Läs mer om Tredje lektionen – Individualism och den industriella revolutionen[…]

Därför gick Detroit i konkurs

Läser på SvD Näringsliv en artikel med samma rubrik som denna bloggpost. Men den svarar inte på frågan – den försöker inte ens göra det. Istället är den baserad på en lista över nio punkter som är tänkta att förklara den nyligen offentliggjorda konkursen av en tidigare mycket framgångsrik amerikansk stad. Listan är dock i samtliga fall konsekvenser av det som gick så urbota fel i staden.

Listan hämtar SvD från ekonomerna Peter Hayes och Jim Schwartz, som sammanfattat statistiken och därigenom gjort oerhört tydligt varför det inte finns någon räddning för Detroit. Dvs, en ”förklaring” till konkursen enligt SvD Näringslivs journalister (eller rubriksättare). Den som har minsta sinnelag för ekonomiskt tänkande ser direkt att ingen av punkterna förklarar någonting, utan att de är konsekvenser av något annat som var och en för sig, men framför allt tillsammans, gör situationen ohållbar:

1. Minskande befolkning – människorna flyr staden.

2. Hög arbetslöshet.

3. Höga kommunala (offentliga) utgifter.

4. En imploderande bostadsmarknad.

5. Upptrappat våld/brottslighet.

6. Neddragning av offentlig service.

7. Reparationskostnader till följd av negligerat underhåll av infrastruktur, mm.

8. Dalande skatteintäkter.

9. Ökande offentliga skulder.

Samtliga dessa ”förklaringar” är resultat av den hypersocialisering som experimentet Detroit sysslat med. Från så kallad ”corporate welfare”, som under årtionden hållit ineffektiva och närmast konkursmässiga biltillverkningsföretag under armarna, till en hypermetastasisk välfärds- och ta-hand-om-stat.  […]