Minarkister och NSA

Långt ifrån det mest intressanta utfallet av Edward Snowdens avslöjande att NSA via ett antal företag spionerar på folk över hela jordklotet i en omfattning som George Orwell inte ens kunde drömma om, är två nypublicerade artiklar på Reason och Cato (för de som inte vet detta kallas dessa två publikationer ibland, kanske till och med ofta, för Treason och Stato).

För att återknyta till min tidigare artikel om den ”minimala” staten (som de facto inte alls behöver vara särskilt minimal), och Bylunds artikel om det sluttande planet, är det roligt att se att dessa artiklar från Reason och Cato i ena fallet försvarar NSAs övervakning och i det andra fallet förklaras det att ”vi” har värre saker att oroa oss för. Det kan upplevas märkligt att artiklar som dessa publiceras av libertarianska organisationer som Reason och Cato, men det är det egentligen inte.Detta är snarare en fullkomligt logisk konsekvens av den blinda tron på staten, rent specifikt nattväktarstaten.

Minarkisterna hävdar bestämt att staten ska, och de facto är den enda som kan, skydda oss, och att dess huvuduppgift är försvar. NSA har genomfört sitt program i försvarssyfte. Således är det legitimt. Det spelar ingen roll om det är 0.00001 promille eller 100 % av folks privatliv som det spioneras på. Principen är att staten har rätt att göra vad som helst för att uppfylla sin försvarsfunktion.

Alltså kan vi, till tidigare diskussion om skattenivåer i den ”minimala” staten, lägga till potentiell (dvs. sannolik) totalitär övervakning. Och minarkisten kan inte motsätta sig detta på ett principiellt plan, då han redan har gett upp sin rätt till ett gäng beväpnade banditer, att göra som de vill.

Dela för frihetens skull

137 reaktioner på ”Minarkister och NSA”

 1. Profilbild

  Japp, ett uppenbart exempel på både sluttande plan och inkrementalism – vilka bägge är exempel på principlöshet. (En princip medger inte inkrementalitet.)

 2. Profilbild

  Påståendet att minarkister står för att allt staten gör i försvarssyfte är legitimt är uppenbart en halmgubbe. Hobbes argumenterar iofs. för något sådant, men annars tror jag det är tunt om förespråkare.

  En däremot mer intressant fråga är hur långt en stat eller privat organisation kan gå när de inhämtar information när det finns misstanke om brott. Vi kan tänka oss i ena änden av spektrumet (NSA) att enheten kan avlyssna och tillgodogöra sig all möjlig data hela tiden utan någon egentlig misstanke och i den andra att ingen avlyssning och inget spionage får ske överhuvudtaget – oavsett misstankegrad.

  Det NSA gör är uppenbarligen fel och kränker rättigheter (om inte annat företagens rättigheter). Men den andra positioner verkar, utan att jag tänkt igenom ämnet särskilt noggrant, även den ha stora problem. På samma sätt som när staten (eller en tänkt privat skyddsorganisation) häktar en person vid viss grad av misstanke, måste den väl också kunna inhämta information på annat sätt vid viss misstanke? Det kan knappast vara så att en persons skuld först måste bevisas innan någon tvångsåtgärd är berättigad.

  1. Profilbild

   Ja det kan mycket väl vara så att jag angriper en halmgubbe som har få eller nästan inga förespråkare. Jag känner ju knappast de flesta minarkister i världen, i Sverige eller ens i Stockholm. Däremot, vilket jag skrev om här, finns det välkända och högljudda minarkister som förespråkar en till synes obegränsat stor stat så länge det går till ”försvar”. Det är dessa jag har utgått ifrån. Det är möjligt att de flesta minarkister inte skulle hålla med ex. Hospers, Rand eller Donway beträffande detta, däremot har jag inte läst något som tar upp just detta.

   Det du tar upp är dock väldigt intressant. Du säger att inte allt som staten gör för att uppfylla sin försvarsfunktion är legitimt. Så vad är det som bestämmer om staten går över gränsen? Hur beslutas det? Kan en grupp människor (staten) ha mer rättigheter än en enskild individ, eller är det bara individer som har rättigheter? Vad är försvar? Finns det kanske någon princip som står över ”försvar”? Eller är det rent av så att försvar inte är en gigantisk jätteprodukt utan den är knapp och kan tillhandahållas i olika omfattning till olika kostnader? I så fall, hur centralplanerar man rätt kostnad och rätt omfattning? Varför skulle inte dessa tjänster lida under samma restriktioner och lagar som gäller för andra knappa varor?

   1. Profilbild

    Ja, hur skapar man planekonomiskt ett värdeskapande rättsväsende? Bra fråga! Och det har arbetats på den saken i över tusen år. En rad mekanismer används för att styra upp rättsskipandet. Som offentlighet, beviskrav, samtidighet, jämställdhet mellan åtalad och målsägande, förutbestämda strikta ritualer, proportionalitet o.s.v.

    En planekonomisk lösning är ju nödvändig för ett rättsväsende, för det kan ju omöjligen finnas en marknad för det ensidiga våld som först brottet är, och som sen även straffet är. Detta handlar inte om varor och tjänster, utan om brott och straff.

   2. Profilbild

    Tack för svaret. Jag nöjer mig i frågan huruvida positionen skulle vara på något sätt representativ eller inte.

    För att förtydliga något min andra tankegång så rör den egentligen inte hur försvarsfunktioner ska tillhandahållas eller bekostas. Den inriktar sig mer emot resonemanget om principer och sluttande plan.

    Vi är överens om att vad vi kan kalla hemlig avlyssning (som får inkludera nedladdning och lagring av personlig information osv.) är en kränkning av den utsattes rätt. Då vi inte är pacifister utan liberaler är vi säkert också överens om att en individ, eller en organisation, när de utsätts för initierandet av våld så får de utföra handlingar, som i en annan situation hade kränkt den utsattes rättigheter, för att försvara sig.

    Är det någon principiell skillnad mellan, låt säga, handgripligt tvång – våld – och kränkning genom avlyssning som gör att det senare absolut inte får nyttjas för att försvara sig. Jag har svårt att se det. Hemlig avlyssning är dock verkningslöst som omedelbart försvar om t.ex. en knivman springer mot mig utan är ett sätt att få information om någon förbereder ett brott.

    Frågan är då om man får ta till den här typen av handlingar i preventivt syfte. Jag vill hävda att man vid en viss misstankegrad (vi kommer tillbaka hit senare) har rätt att göra det. Jag kan alltså tränga mig in hos min granne, som jag misstänker bygger en vätebomb i syfte att spränga staden, för att förhindra detta. På samma sätt som Polisen idag tvingar en misstänkt till förhör osv.

    Vilken misstankegrad som krävs för att ingripa måste alla – privatpersoner, företag och staten – som har tänkt att agera i föravar ta ställning till (utom de som kräver klart bevis, men det vore underligt om en granne, polis eller säkerhetspersonal skulle vägra sparka in en dörr till en lägenhet för att det inte var bevisat att dödsskriken där inifrån faktiskt härrörde från en brottslig handling).

    Poängen är att USA har uppenbarligen gjort en felaktig bedömning och hävdar att även utan misstanke så får försvararen vidta den kränkande handlingen, men finns det något som hindrar en privatperson eller ett säkerhetsföretag att göra samma, felaktiga bedömning? Och är det verkligen ett sluttande plan där det enda principfasta hade varit att endast ingripa när brottslig gärning är bevisad?

  2. Profilbild

   Sedan årtusenden har akademiker och praktiker inom rättsväsendet utvecklat avväganden om tillräcklig misstankegrad och ritualer som garanterar oberoende domare och offentlighet i övervakningsbeslut åtminstone i efterhand. Det NSA ägnar sig åt har ingenting alls med rättsväsende att göra, det är bara en gangstermaffia. ankor skanar dock förmåga att skilja mellan våld och frivillighet, så de kan aldrig fatta vad ett rättsväsende är. Enligt deras logik så har ju NSA uppenbarligen vunnit konkurrensen på våldsmarknaden nu, så ankorna borde hylla denna sin fullbordade triumf. Dagens stater är det anarkokapitalsiternas slutmål och ideal, de starkaste våldsorganisationerna har ju vunnit konkurrensen.

  3. Profilbild

   Jag vet inte om det finns en ny definition av halmgubbe eller om ingen läste Kämpes inlägg. Inlägget handlar alltså om att Stato och Treason försvarar NSA. Stato och Treason är två av de största minarkist-sidorna som existerar, så det är knappast en halmgubbe.

   1. Profilbild

    De två personerna definierar inte minarkism. Lika lite som anarkism definieras av de enstaka individer som har utfört våldsdåd i den idéns namn.

    De som förespråkar skatter och/eller NSA de ska benämnas sossar, inte minarkister.

 3. Profilbild

  Minarkisterna konstaterar faktum, att det omöjligen kan finnas en marknad för våld.

  Marknad är ömsesidig frivillighet.
  Rättsväsende är ensidigt våld.
  Det är per definition varandras motsatser.

  Ankorna vill konkurrera våld mot våld, och får storstryk av sion överlägsne konkurrent staten. Deras teori är falsifierad och förlöjligad. De avslöjar sin medvetenhet om sin djupa förnedring ocxh intellektuella hopplöshet genom att ljuga ihop halmgubbar som att minarkister skulle förespråka skatter och Gestapo.

 4. Profilbild

  Att det finns minarkister som både förespråkar skatt och övervakning är ett empiriskt faktum och knappast en lögn. Det var lite vad detta inlägg och min tidigare artikel handlade om. Hospers och Rands ord (dock genom Hospers, och Hospers kan ju mycket väl ha ljugit om Rand) samt Donway står för sig själva, likaså artikeln i Cato. Även svenska minarkister som ex. Norberg och Svensson förespråkar, så vitt jag vet, skatt. Din minarkistkollega PerKQ förespråkar för den delen också skatt.

  Så vad exakt är det som du upplever som lögnaktigt?

  1. Profilbild

   Själv har jag trott att minarkist är någon som tror på nattväktarstaten dvs endast lag, polis och militär som t.ex. Ayn Rand.

   Men det var väl fel. Antar att benämningen är bredare.

 5. Profilbild

  Alltså, om man tror att juridik handlar om en marknad för våld så är det inte konstigt att man hamnar snett i sina slutsatser.

  En etymologisk tillbakablick kanske kan hjälpa:

  Juridical: c.1500, from Latin iuridicalis ”relating to right; pertaining to justice,” from iuridicus, from ius ”right, law”

  Juridik är en marknad för rätt och rättvisa. Hur man skapar fred mellan människor i samhällen. Fredsdomare etc. Och den långa utvecklingen herr Egensinning talar om pågick under årtusenden. Men som vanligt när något monopoliseras så kommer utvecklingen att ersättas av stagnation, tillbakagång och korruption. Det är helt naturligt att den gamla fina marknaden för rätt då kommer att ersattas av ett monopol för våld.

  1. Profilbild

   Ja, jo, skapa fred.
   ”Ius” av kejsar Justianus, om jag inte är felinformerad, förresten.
   Så med vilka medel gör man det då?

   Om någon slår dig på käften och stjäl vad du råkar bära med dig. Hur menar du att det är en marknadsmässig transaktion? Och hur menar du att en annan marknadsmässig transaktion kan skipa rättvisa angående vad som där och då inträffade?

   Antag t.ex. att den som överfaller dig och stjäl dina pengar är en byråkrat vid Skatteverket, försäkrad av säkerehtesföretaget Staten. Vad förhindrar dig som anarkokapitalist att förhandla med denne såsom allting fungerar idag?

   Du förespråkar att alla har rätt att använda våld för att ”konkurrera” mot andra. Att våld är nånting man använder på samma sätt som man använder pengar för att ”byta” till sig saker man vill uppnå. Och det förespråkar ju staten också. Nu möts ni båda alltså på lika marknadsvillkor, där eventuellt en av er är skickligare än den andre i denna lek. Hur går det? Vem vinner er våldskonkurrens på denna ”marknad” i ”tjänsterna” brott och straff? Spännande!

 6. Profilbild

  Jag tänker inte lägga i mig denna diskussion annat än att påpeka:

  Om vi som i grunden har nästan lika syn på samhället och dess utveckling, istället för att tjafsa med varandra, koncenterar oss på att angripa/diskutera med de 99 % andra som jobbar stenhårt för att förstöra, kan vi möjligen ge ett bidrag till det bättre. Annars inte!

 7. Profilbild

  Herr Egensinnig tycks lite fixerad vid våldsutövning. Det kan ha att göra med att han har en etatistisk tunnelsyn på juridik. Låt oss försöka vidga blicken lite.

  I slutändan handlar det om att människor i de flesta samhällen vill kunna ha en fungerande vardag. Då gäller det att vara överens om så enkla saker som rätt till liv, lem och egendom, samt vad som är acceptabelt för att skydda dessa mot angrepp. Hur löser man dispyter om egendom, hur tilldelar man skadestånd vid överträdelse? Synen på dessa saker varierar i olika kulturer och dessutom utvecklas de med tiden. Denna syn är dock ett samhälles fundament. Hur finner man då denna gemensamma grundsyn och moral som ”samhället” vilar på. Det är ett rörligt mål och det enda sättet att följa samhällsmoralen juridiskt är att många olika aktörer på denna juridiska rättvisemarknad i konkurrens får ”utforska”, erbjuda sina bästa idéer om konfliktlösningar (”domar”) och ersättning vid skada. Folk kommer betala bäst för de ”bästa” konfliktlösningstjänsterna i meningen att de bäst motsvarar det ”allmänna rättsmedvetandet”.

  Det är helt analogt med hur man upptäcker ständigt varierande priser på en fri marknad. Vill man sabotera produktion, kvalité, innovation så ska man ”kodifiera” priserna till en tvingande prislista.

  Vill man sabotera juridiken, rättvisan och få ett stelt system som inte följer det allmänna rättsmedvetandet så ska man kodifera och monopolisera lagen, och helst också konkurrensskydda de som tolkar denna ”lag”.

  Hur får man då någon som blivit ”dömd” att följa domar på en fri marknad? Tja, till exempel som man alltid gjort. Man konfiskerar hans egendom och gör honom laglös, det vill säga utan lagens skydd, tills han inställt sig.

  Detta är givetvis bara en modell, utan massa detaljer. Det finns många möjligheter. Men man behöver lägga ifrån sig det etatistiska tankesättet om våldsutövning och lyfta blicken från våld till rättskipning.

  http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/247/165.html

  1. Profilbild

   Brott och straff är ensidig våldsutövning. Därför måste varje diskussion om rättsväsenden vara ”fixerad” vid det.

   Rättsväsendet för sånt som har att göra med brottsbalk och rättegångsväsende skiljer sig förvånandsvärt *lite* kulturer emellan! Eftersom marknad är omöjlig när det gäller brott och straff så är det en annan mekanism, en konservativ traditionell evolution som har avancerat i det ämnet. Brottsbalkens och rättegångsbalkens moral är i högsta grad libertarianska. Mycket såsom nybyggare i vilda västern, eller på forntida Island, implementerat dem. Det främsta problemet idag är att de inte tillämpas även mot statlig verksamhet som liksom har fått trumf över rättsväsendet. Minarkism är viljan att åtgärda det problemet.

   För mig är varje människas rätt att slippa andras tvång inte ett ”rörligt mål”, det är för mig tvärtom en fast princip. Begreppet ”ersättning” skulle jag vilja se definierat närmare. Alltså att man med ensidigt våld tar något från någon, och att någon av någon anlitad tredje part sen hittar på att det där ska man betala 24 spänn för, som om det vore ett pris (vilket jag hoppas att du förstår att det inte är). Brottet är ensidigt våld. Och det rättfärdigar ensidigt våld som straff också. Och det enda straffet bör vara inlåsning i cell given tid. ”Böter” är ett vidrigt fenomen, det är en handel i våld till en statligt fixerad prislista.

   Du föreslår att man ska konfiskera den dömdes egendomar. Hur stor andel av dennes egendomar? Med vilka bevis? Vem ska göra det? Vem ska konfiskationen tillfalla? Domstol A? B? C? D? Allihopa ska de kanske kivas om bytet? Hur kan ett rättsväsende råda utan monopol på lag? Vilken lag vill du ha som konkurrerar mot lag som upprätthåller allas negativa rättigheter? Hur menar du att brottslignar ska välja mellan motsatta lagar på en ”marknad för lagar”?

   Du öppnar upp för en väldigt lång rad problem, som faktiskt alla redan har löst på ett mycket tillfredsställande sätt av vårt uråldriga rättsväsende.

   1. Profilbild

    På brott behöver nödvändigtvis inte följa ett straff såsom du definierar ett straff. Som det är nu så innebär böter att pengarna går till staten och i bästa fall några ören till den som utsattes för brottet.

    Det finns kulturer där t.ex. inlåsning anses vara ett resursslöseri med en människas produktionsförmåga.

    Vi skulle kunna ha straff som innebär att brottslingens produktionsförmåga ska utnyttjas till att betala rättegången och sedan kompensera den som blivit utsatt för brottet. I princip skulle då även straffets längd bli avgörande av den tid det tar att kompensera.

    Det viktiga är att den som utsätts för brottet kompenseras och inte någon stat. Med statligt inlåsningsstraff innebär det att först utsätts någon för ett brott, får ingen kompensation och ska sedan även betala för straffet.

    I princip kan man säga att staten vinner på brottslighet. De får pengar för att bekämpa den. Massor med människor försörjer sig på brottslingar. Citat från en brottsling: ”Den största hämnd vi brottslingar kan göra är att vägra göra ett enda brott på fem år. Snacka om många som skulle bli arbetslösa.”

    Sedan kan man även ställa sig frågan. Vad tror ni att en brottsling skulle respektera mest: 1) Ett medborgargarde, eller 2) en polis?

 8. Profilbild

  Gustav,

  Fortsätter här då kommentarstrådningen inte är särskilt uppenbar och milt förvirrande.

  Det som händer om en marknadsaktör (ett företag eller en individ) kliver över en av samhället icke accepterbar gräns är att man kan ställa marknadsaktören till svars för det. I statens fall kan man dra staten inför… en statlig domstol.

  1. Profilbild

   Staten är en marknadsaktör. Staten handlar med våld. Varför drar du inte staten inför en av dina privata domstolar? Vad är det som hindrar dig? Har staten kanske producerat en teknologiskt överlägsen våldstjänst som du inte klarar av att konkurrera mot på våldsmarknaden? Jaha, så gick det med din idé om att alla ska använda våld som konkurrensmedel mot varandra? Vem vann störst marknadsandelar i er anarkokapitalistiska drömvärld som nu har realiserats?

  2. Profilbild

   Joakim

   Då återstår bara diskussionen om huruvida anarkokapitalism är en möjlighet och därtill den mest principfasta ståndpunkten eller en motsägelse. Jag tror inte vi kommer få ut så mycket av den så istället tackar jag för ett gott meningsutbyte och önskar god natt.

 9. Profilbild

  Om vi säger såhär, herr Egensinnig, så åkallar jag bara den högst naturliga rätten att få vara ifred. Som anarkist skulle det inte falla mig in att tvinga på dig en samhällsordning mot din vilja, det är bara minarkister och andra statskramare som sysslar med sånt..

  De som har hyfsat lika syn på rätt till liv och lem, hur dessa fredas, samt hur rätt ska skipas kan jag leva tillsammans med. De som inte delar den synen kan leva under annan lag. Om deras lag är acceptabel för mig kan vi t.ex idka handel annars avstår jag hellre.

  Jag är övertygad om att det finns många bättre fria alternativ än det juridiska monopolet vi har nu. Om du inte delar den synen kan du såklart fortsätta underkasta dig ett efterblivet system och tro att det går att fixa bara för att den innefattar brottsbalken som måhända är en hyfsat bra kvarleva från en juridiskt bättre tid.

  1. Profilbild

   Allas negativa rättigheter är vi båda överens om.
   Frågan är hur det ska upprätthållas i praktiken. Jag konstaterar att det inte är en tjänst som kan köpas och säljas, eftersom varken brott eller straff är ömsesidigt frivilliga. Jag konstaterar vidare att Brottsbalken beskriver nästan uttömmande och med få undantag hur du har rätt att slippa utsättas för tvång. Därför vill jag ta tillvara på den, och det rättsväsende som upprätthåller den, och bara putsa på de mindre fel som finns med den.

   Jag vill ha ett juridiskt monopol som slår vakt om varje människas rätt att slippa andras tvång. Vill du ha något annat som konkurrerar mot det? Jag tyckte du skrev att du BARA åkallar den högst naturliga rätten att få var i fred. Men ändå vill du ha någon motsats till det som konkurrerar mot det som du ”bara” vill ha? Din logik haltar där.

   Vill du ha monopol på alla negativa rättihgeter, eller vill du att en motsats till den idén ska tillåtas ”konkurrera”?

 10. Profilbild

  Jag tycker det är väldigt uppenbart att tanken på en minimal stat där en av få uppgifter staten skulle ha är att skydda individerna även är en tanke som inte sätter någon som helst gräns på hur stor staten skulle kunna bli.

  1. Profilbild

   Idag konfiskerar staten kontant ca 50% av allt som produceras i samhället (och reglerar mycket av resten). 1% av BNP går till rättsväsendet, hälften av det till polisen och rästen till domstolar och kriminalvård. Det inkluderar en massa förvaltningsdomstolar och SÄPO m.m. icke-brottsbekämpande. Så statens expansion har verkligen inget samband med dess upprätthållande av Brottsbalken. Ett rättsväsende är mycket mycket billigt att bedriva.

 11. Profilbild

  Det finns mängder av vis att upprätthålla lokal decentraliserad rättsskipning utan stat och på frivillig basis. Under anarki torde man inte behöva grubbla på straff för brott mot icke-våldsprincipen då detta skulle vara detsamma som att totalt straffa ut sig socialt resten av livet. Problemet med minarkism är min..och vad är max av min ? Och vem avgör när max av min är uppnåt ? Och är det inte då försent ?

  1. Profilbild

   Det som kräver våld för att produceras, vilket straff kräver, kan inte skötas marknadsmässigt eftersom det inte är ömsesidigt frivilliga transaktioner. Det måste skötas planekonomiskt, jag kallar det för statligt. Ankor fantiserar diffust om att det ändå kan skötas ömsesidigt frivilligt mellan brottsoffer-brottsling-misstänkt-dömd-straffad. utan att förkalra hur, annat än den uppenbart orealsitiska förhoppningen att brottslingar inte behöver bestraffas på något sätt därför att de ”blir impopulära”. Så varför är inte vår brottsliga stat impopulär och socialt utfrusen idag då? Se er omkring ankor, ert koncept funkar inte!

 12. Profilbild

  Minarkismen kommer att leda till övervakning oavsett om minarkister är för övervakning eller inte.

  Kommunismen kommer att leda till fattigdom trots att kommunister säger att den leder till en tillvaron där knappheten upphört, paradiset. Det är inte utifrån paradiset som kommunismen ska bedömas, eftersom vi vet att den inte leder dit, utan efter de konsekvenser vi vet följer av ett kollektivt ägande av produktionsmedlen. På samma sätt ska inte minarkismen bedömas efter någon typ av idealstat som bara förtrycker människor lite utan efter de naturliga konsekvenser som följer när det inte finns något principiellt motstånd mot staten som sådan.

 13. Profilbild

  Vi skall inte ha något statligt juridiskt monopol.Hurra för när släkten hedermördar flickor som straff för att de har velat bestämma själva över sina liv.Staten skall inte lägga sig i att släkten gör sådant.

  1. Profilbild

   Ytligt kan det se ut så, men kan vi inte tänka på olika alternativ. Vad gäller hedersrelaterat våld så har den svenska staten mer eller mindre valt att blunda för den. I det fallet finns det ytterst lite hjälp från staten.

   Hedersrelaterat mord skulle bättre bekämpas om var och en helt öppet kunde deklarera vad de anser om det utan att behöva anklagas för att vara en rasist. Helt enkelt deklarerar man att man inte accepterar den form av kultur i Sverige och vill man bo i Sverige så får man överge sin hederskultur eller flytta till ett annat land som accepterar det.

   Det är de sociala normer vi lever med som gör oss till svenskar mer eller mindre och konkurrerande juridiska system bygger på de sociala normerna, så skydd för kvinnor eller män som utsätts för påtryckningar på grund av hedersrelaterande normer kan få skydd under de sociala normer som gäller där de bor om de så vill.

   Jag vill här även påstå att det största brottspreventiva medlet inte är hot om straff utan sociala normer. Det är jobbigare när mamma och pappa blir arg på en än när en anonym stat blir det.

   1. Profilbild

    Jaha, så du är en slags lokalkulturbaserad rättspositivist?
    Jag förespråkar tvärtom monopol på varje människas negativa rättigheter oavsett allting annat.

  2. Profilbild

   Jag kan visserligen inte tala för någon annan, men jag får en känsla av att någon som t ex Fadime Sahindal skulle ha svårt att ta argumentet på allvar. Så berätta igen – vad är det ”statliga juridiska monopolet” värt?

 14. Profilbild

  ”Principen är att staten har rätt att göra vad som helst för att uppfylla sin försvarsfunktion.”

  Jaså finns det någon minarkist som hävdar detta?

  Det är lite lustigt när anarkister ska börja lägga ord i minarkisters munnar.

  Principen är att staten enbart har mandat att uppfylla en försvarsfunktion på uppdrag av invånarna. Hur långt bestäms av invånarna och ingen annan.

  Jag börjar inse att det enda mises.org vet om minarkismen är dessa fyra rader i orginal om minarkismen:
  http://wiki.mises.org/wiki/Minarchism

  ”Minarchism is a political ideology that accepts the role of a minimal state, the term was coined by Samuel Edward Konkin III[1]. Minarchism is usually classified as being a libertarian ideology and can be contrasted with anarchism another common libertarian ideology which sees no role for a state. Minarchists generally believe that the state should be limited to providing such services as national defense and the criminal justice system, however, these views vary among different minarchists. Some prominent thinkers who could be classified as minarchists include Robert Nozick, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek and Ayn Rand”

  Mises.org har alltså fått med sig att Ludwig von Mises var minarkist men inte så mycket mer.

  1. Profilbild

   Ja principen är väl snarare att staten kommer att ta sig rätten att upprätthålla sin existens och existensberättigande med alla medel till hands.

 15. Profilbild

  Jag tror nog anarkister har lite bättre koll än så. Några frågor till PerKQ

  1. Är din ministat ett territoriellt våldsmonopol? (Ja eller nej)
  2. Finansieras den med tvång? (Ja eller nej)
  3. Vad händer med den som ”äger” mark inom territoriet och som inte vill vara med och finansiera? (Kort svar)

  1. Profilbild

   Om jag får svara tills PerKQ gör detsamma:

   1) Den är i princip global. Men realistiskt lär den börja som en reform av en existerande stat som är territoriellt avgränsad.

   2) Nej, tvång är ju en kränkning av varje människas negativa rättigheter, vilket är det som definierar vad en nattväktarstat är.

   3) Ingen som inte vill, tvingas finansiera nattväktarstaten. Men oavsett om man äger mark eller nåt annat eller ingenting, så tvingas alla respektera varje människas negativa rättigheter. Nattväktarstaten är den frivilligt skapade resurs som efter förmåga upprätthåller monopolet på varje människas rätt att slippa andras tvång (självklart genom att använda tusenårig erfarenhet av proceduriell rättsäkerhet). Av praktiska skäl troligen först inom sina ärvda statliga gränser, men i förlängningen för alla människor oavsett såna petitesser som vederbörandes position. Den som tvärtom tvingar någon människa, är en brottsling som ska dömas och bestraffas, denne är inte en konkurrent, lagen och påföljden är inte en fråga om förhandling. Det ska bara förhandlas om bevisfrågan, om vem som verkligen har gjort vad, enligt sedan mycket länge redan etablerad praxis.

   1. Profilbild

    Låter sympatiskt än så länge. Varifrån ska resurserna komma till att upprätthålla monopolet som ska skydda allas negativa rättigheter? Anta till exempel att staten ett år bara får in frivilliga bidrag som motsvarar 1000 kr för att folk tycker tjänsten är så kass. Vad gör ministaten då?

   2. Profilbild

    Hur ska ankornas privata s.k. ”säkerhetsföretag” finansieras då? Vad händer med er modell ifall nazisterna eller islamisterna eller ännu opåtänkta men värre Z finansieras med mer pengar?

    Minkarna har ingen nackdel alls i relation till ankorna i finansieringsavseende. Kom ihåg att rättsväsende idag i Sverige kostar bara 1% av BNP. Ankorna hoppas att detta rationaliseras till kanske 0.9% av BNP. Ni måste komma med starkare argument än bara *kostnaden* för upprätthållandet av allas negativa rättigheter.

    Mycket av polisens verksamhet kan privatiseras. Liksom inte minst kriminal”vården”. och även domstolar i de (civilrättsliga) fall då parterna kommit överens om att anlita en viss privat domstol, så sker redan i hög grad. Och när så gott som allt utom brottsbalken avskaffats så kommer det resterande rättsväsendet att ha en ganska lugn och sysslolös vardag.

   3. Profilbild

    Själva teorin för ankdammen havererar inte om folk plötsligt ledsnar på att betala för skyddstjänster och i stället förlita sig på gör-det-själv-skydd. För anarkoteorin är detta ett ”problem” av samma dignitet som om människor plötsligt skulle sluta köpa skrivmaskiner. Dvs inget alls. Anarkoteorin håller för sådana preferenser.

    Däremot havererar själva teorin för minkfarmen redan på skrivbordet om alltför många avstår den frivilliga avgiften för dess ”våldstjänster”. Oavsett vad du säger att din ministat kostar så kan jag ge dig situationer där teorin havererar: Du säger den kostar X och då säger jag att den havererar om den får in avgifter mindre än X.

    Anledningen till att jag siktade in mig på finansieringen är för att det är det enklaste skrivbordstest jag kan konstruera som ministatsteorin inte klarar medan anarkoteorin gör det. Det finns naturligtvis många andra exempel, men det räcker med ett för att skjuta en teori i sank.

   4. Profilbild

    Klaus,
    problemet med ankor är att de inte har något ideal, ingen idé om hur ett skydd för människors rätt att slippa utsättas för tvång ska organiseras. Visst måste tillräckligt många satsa tillräckligt mycket på det som är moraliskt rätt, det kommer man inte ifrån. Det kan innebära som idag att man arbetar två-tre dagar per år för den sakens skull (1% av BNP). Jag väntar ju inte på att någon Gud eller gudsson en dag kommer att nedstiga till Jorden och magiskt fixa allting åt oss.

    Minarkismen tilltalar mig därför att en liten del av dagens stat, delar av dess rättsväsende, faktiskt upprätthåller människors negativa rättigheter. Och gör det med metoder som utvecklats erfarenhetsmässigt under mycket lång tid. När resten av staten avvecklas så bör vi inte kasta ut barnet med badvattnet. Ankor pratar om att de vill konkurrera mot detta, men av någon anledning gör de inte det idag.

   5. Profilbild

    Egensinnig, kan du vara vänlig att koncist svara på denna fråga så lovar jag att besvara alla andra frågor sedan.

    Vad gör ministaten den dagen den inte får in tillräckligt med pengar för att driva sin minimala verksamhet? (Drar ner på verksamheten? ”Försvarar” sig? Annat?)

   6. Profilbild

    Klaus,
    När nattväktarstaten inte får inte tillräckligt med pengar så reagerar den på exakt samma sätt som vilket ”säkerhetsföretag” som helst skulle göra och dra ned på sin verksamhet. Nattvätkarstaten består ju inte av någonting annat än människors vilja att bidra till att försvara allas negativa rättigheter.

   7. Profilbild

    OK. Och när ministaten avskedat en massa militärer, poliser och domare, och allmänt dragit ner, då folk slutat betala för att den är kass, men folk ändå efterfrågar juridiska tjänster, och då startar upp verksamhet som konkurrerar med ministaten, vad gör det juridiska monopolet då?

   8. Profilbild

    Så din ”minimala” stat är alltså global. Det låter varken särskilt liberalt eller minimalt. Med andra ord, i tillägg till det som skrivits tidigare om hur maximal den minimala staten är, kan vi nu lägga till det globala våldsmonopolet. Inte heller på det territoriella planet visar sig den ”minimala” staten vara minimal. Alla ska med!

  2. Profilbild

   1) ja det är enda syftet med staten, dvs att hålla ett våldsmonopol inom en territoriell gräns.

   2) Nej ingen tvång, men är man inte med så är man i praktiken rättslös. Staten använder inte sina små resurser på att utreda mord på dem som frivilligt står utanför staten.

   De som frivilligt står utanför staten får inte använda våld.Inte ens i självförsvar.

   3) Den som äger mark och inte vill finansiera har ingen rätt att med våld försvara sinn egendom.

   Hoppas det var klara korta svar. Du ska inte ha några illusioner att du har rättigheter när du står utanför våldsmonopolet.

   1. Profilbild

    Haha, det var det mest absurda jag läst i kommentarsfälten på mises.se någonsin, alla kategorier.

    Låt mig bara ta och dra i en av de många toktrådar som dina påståenden ger upphov till: Om en som prenumererar på staten kommer till min tomt med en högaffel och avhyser mig med hot om våld så måste jag alltså flytta?

   2. Profilbild

    De som frivilligt står utanför staten får inte använda våld. Inte ens i självförsvar.

    Varför inte det? Är ju mer absurt än dagens system, där man får försvara sig och gripa skurken, men riskerar högre straff än skurken, om man råkat ta i lite för hårt än vad staten efteråt tycker var nödvändigt.

    Den som äger mark och inte vill finansiera har ingen rätt att med våld försvara sin egendom.

    Se min text strax ovanför.

    För mig är det självklart att självförsvar inte är förbjudet och gäller alla. Är detta PerKQ:s egna hittepå, eller är det en generell hållning hos ”minkar”? Om det senare, konverterar jag till anarkist…

   3. Profilbild

    Enligt PerKQ existerar tydligen inte ”egendom” utan staten. Således gör han gemensam sak med socialisterna, som också hävdar att det är tack vara staten som det finns ”egendom”, istället för att som libertarianerna hävda att staten är det största hotet mot egendom som finns.

    Om PerKQs minarki är en generell hållning eller inte vill jag inte svara på. Problemet blir dock att alla dessa minarkister måste komma överrens på något sätt om de ska kunna leva under samma stat, och de tycker onekligen väldigt annorlunda om väldigt många saker. För anarki blir som sagt meningsskiljaktigheter inga problem.

   4. Profilbild

    Det klart att det finns egendom även om staten inte finns.
    Det är männskliga rättigheter som inte finns.

    Men i ett anarkistisk samhälle så krävs det två saker för att ha egendom.

    1) Få tag på egendom genom arbete eller mord.
    2) försvara sin egendom mot angripare.

    Det är enbart genom fyisk styrka som man kan behålla sin egendom.

   5. Profilbild

    Eftersom man enligt dig inte får försvara sig om man inte står under monopolets beskydd så har man de facto ingen egendom så fort man ställer sig utanför. Ergo, utan stat, ingen egendom. Sen lägger du till att det inte finns mänskliga rättigheter utan staten också. De som har ställt sig utanför monpopolet är inte längre att beteckna som människor, och således har du där ett rättfärdigande för slaveri.

   6. Profilbild

    Kämpe, Jag är flexibel och allt går att förhandla.
    Enligt erat resonemang så kan inga andra än anarkister komma överens om ett politiskt beslut. Ganska naivt och bevisligen en direkt felaktig hållning.
    Med vänlig hälsning,
    Per

   7. Profilbild

    Din så kallade ”förhandling” genomförs med en pistol som du riktar mot den andra partens huvud. I vanliga ordalag kallas detta inte en förhandling.

   8. Profilbild

    Alla som är med i staten har rätt och skyldighet till självförsvar. Det är anarkister som väljer att stå utanför staten som inte har rätt att använda våld. Men jag kan absolut tillåta de svaga anarkisterna att försvara sig med. Men man utreder inte mord på dem av kostnadsbesparings skäl.

    Jag är flexibel och redo att förhandla med de andra minarkisterna.

 16. Profilbild

  Nej du kan betala avgiften till staten och begära att staten kör bort honom.
  Tror du att ett våldmonopol inte är att våldsmonopol eller?
  Vad har du för illusioner egentligen.

 17. Profilbild

  Förövrigt så kan ingen som är medlem i staten springa omkring med högafflar och på eget bevåg hota med våld. Det är det bara staten som kan göra. Du är således relativt säker.
  Om du blir mördad så har dock din familj ett problem då staten inte använder resurser på ditt fall.

  1. Profilbild

   Tack,svårare än så är det inte. Man får det man betalar för och man kan inte konkurera utan att bli överkörd.

 18. Profilbild

  Om ni vill ha en minarkist i ledningen på mises.se så kan ni ta kontakt.
  För balansens skull så borde det vara en minarkist där.

  Mises var en duktig minarkist och det var ingen tvekan om att han kunde sammarbeta med sinn student Rhotbard anarkisten. Så gräv ner stridsyxan med de pubertala anti-minarkist artiklarna och fundera på hur man ska bevara staten liten.

  1. Profilbild

   Ett sätt att bevara staten liten är att hela tiden hävda att den inte behövs och finna argument och bevis för det. Allt har en tendens att växa om man inte kämpar emot det.

   Tittar vi lite på hur skatter och staten i Sverige har växt, så har mycket av det varit åtgärder som skulle vara temporära. Hur gick det sedan?

   Du gillar straff, så en åtgärd kanske är att införa ansvar för statstjänare och straff när de gör något de inte får göra och även straff när de ljuger. Vi skulle även kunna bestämma att inget staten gör får vara hemlig, inte ett enda dokument ska kunna hemligstämplas.

 19. Profilbild

  Fortfarande luktar minarkism centralmakt, varför kan inte skydd finansieras lokalt,temporärt, och olika av folk där de bor ? Varför måste Pajala ha samma ”prenumeration” som Akalla ? Domstolsväsende,lagstiftning och s.k. kriminalvård verkar på mig inte vara några vettigt prövade och historiskt utvecklade medel att bevara. Respekt för de anarkistiska principerna om icke-våld,egendom och frihet kan implementeras på alla möjliga vis lite olika varstans utan risken att vi börjar finansiera ett nytt banditgäng. Systemet med vald lokal ”sheriff” och frivilliga ”deputys” vid behov i olika former är ju inte så korkat. Då ligger vapnen i folkets händer.

  1. Profilbild

   Just exakt det minarkistiska ställningstagandet: monopol på
   ”de anarkistiska principerna om icke-våld,egendom och frihet”
   Så gott som precis såsom statens brottsbalk beskriver dessa negativa rättigheter.

   Monopol eftersom du bara accepterar negativa rättigheter, eller hur? Du vill motarbeta ”konkurrens” i form av att andra kränker negativa rättigheter, eller hur? Att förespråka negativa rättigheter och att eftersträva motsatsen till det i form av ”konkurrens”, är ju varandras motsatser. Så vilket av följande båda ömsesidigt uteslutande alternativ förespråkar du?
   1) Monopol på allas negativa rättigheter.
   2) Konkurrens mot punkt 1 ovan (per definition alltså att du föredrar att somliga människor med våld kränker andra människor).

   1. Profilbild

    Jag förstår inte vad som menas med monopol på rättigheter. Rättigheter är inte något som någon har monopol på, rättigheter har alla.

    Anarki är inte konkurrens om vilka rättigheter som gäller, utan det är väl definierat att icke-aggressionsprincipen och rätten till egendom gäller. Så jag förstår inte vad du menar med att anarkisten förespråkar ”konkurrens” om vilka rättigheter som gäller.

    Att det finns människor som är våldsamma och inte respekterar andras rättigheter har ingenting att göra med vilka rättigheter man faktiskt har. Där det råder konkurrens i ett anarkistiskt samhälle är när det gäller att skydda de rättigheter som man har. Och den konkurrensen vill minarkisten förbjuda och ersätta med en stat som på något magiskt sätt ska kunna skydda allas rättigheter genom att bryta mot dem, ett helt ologiskt koncept.

    Varför du fortsätter att säga att det är en marknad för våld och så vidare förstår jag inte. En marknad är per definition något som är frivilligt. Det är ingen marknad för våld, det är en marknad för försvar. Det är frivilligt att försvara sig eller inte.

    Vad gäller bestraffning så har jag min uppfattning klar, bestraffning är omoraliskt och alltså inte tillåtet, så där råder det heller ingen logisk konflikt. Den som förespråkar bestraffning, oavsett om det sker i ett anarkistiskt eller en minarkistiskt samhälle har bevisbördan för varför bestraffning är rättfärdigt. Men det är ännu större svårigheter i ett minarkistiskt system, inte bara ska det i så fall finnas ett monopol på bestraffning, rättvisa straff ska bestämmas på något sätt. Det är helt analogt med ett kommunistiskt system där man sätter priset på bröd.

 20. Profilbild

  Sven..i släkt och klansamhällen förekom mycket våld…det är nog därför brudarna tvekar..varför tror du nån vill tillbaks till den skiten ? Är det du som skulle bli våldsam utan statsmakt ? ..eller är det som vanligt ”dom andra” och inte du som är våldsbenägen ?

 21. Profilbild

  Hur ihåliga är ankornas små hjärnor?

  Konkurrens är att alternativ erbjuds. Alla ignorerar långt mer än 99.9% av alla alternativ som erbjuds. Det är konkurrens.

  Nu överfalls du av en rånare som misshandlar dig och tar allt du har med dig. Konkurrera mot det om du kan! När rånaren har levererat sin råntjänst till dig, på ett enlgit ankorna perfekt marknadsmässigt sätt, så vad gör ankan då?

  Jo, han anlitar Hells Angels för att mörda rånaren som han har traumatiserats av och hatar så hårt att han lätt offrar sitt eget liv om så skulle krävas för att rånaren ska dödas. HA mördar rånaren, och några som råkade vara i närheten, med granatkastare enligt din beställning. Enligt ankorna var även detta ett perfekt mönsterexempel på en marknadsmässig tjänstetransaktion: mordleverans.

  HA är här cost leaders genom att helt ha avskaffat sånt som lagar och rättegångar och istället bara levererar de mordtjänster som kunderna betalar för. Ankorna menar att det bara är så som skyddet av allas negativa rättigheter kan upprätthållas. Kunden var i detta fall redan hatad och utfrusen av alla eftersom han på ankornas perfekta marknad köper nya mordtjänster varje dag, och förhandlar aldrig med någon, så han har ingenting att förlora på att fortsätta erbjuda sin konkurrensvariant av rättsväsende. Han är HA:s största kund. Hans konkurrenskraft består i att han har valt ett rättsväsende som lätt konkurrerar, alltså spränger, bort bleka finniga pappersbärande ankor.

  Hypotetiskt? Inte alls! Staten är den ideala anarkokapitalistiska aktören som har vunnit konkurrensen på den perfekta marknaden för våldstjänster. Så varför inte använda den produkti som ankornas perfekta marknadskonkurrens har bevisat vara mest efterfrågad när det gäller marknadstjänster som att råna och straffa? Ankorna har ju bevist att deras rättstjänster är komplett värdelösa, utkonkurrerade även av den extremt ineffektiva staten på den ankornas ideala marknad för konkurrens våld mot våld. Hur mycket rån och straff har du själv valt att konsumera förresten? Om inte, varför inte? Var priset för högt? Kunde du inte välja? Är kanske en marknad för brott och straff en rent logisk självmotsägelse?

  1. Profilbild

   Rent ut sagt att det bara löjligt att ta med HA i hela resonemanget. Utan en stat skulle de ha mycket svårare att hålla på med sin verksamhet. HA skyddas av staten mer än staten skyddar oss från HA.

   1. Profilbild

    Eftersom ni ankor av oförklarade skäl vägrar leva som ni lär och ta upp konkurrensen mot staten på våldsmarknaden, så har jag inget bättre exempel än HA.

   2. Profilbild

    Vi lever ju som vi lär. Vi ser aggression som otillåtet och använder därför inte aggression.

    Du föreslår alltså att vi ska sluta följa våra principer för att visa att vi följer våra principer. Det kanske fungerar för en minarkist som inte inser det ologiska i att bryta mot en princip för att försvara den, men det funkar inte för oss.

 22. Profilbild

  Kämpe, ni ska absolut få försvara er.
  Men det är den minimala statens medlemmar som bestämmer vilka reglerna är.

 23. Profilbild

  ”Men det är den minimala statens medlemmar som bestämmer vilka reglerna är.”

  Det blir en terrorbalansfråga. En minimalstat är inte en stat som vi har idag. I ett överföring skeende så kommer staten att kunna slå ut privata initiativ. Men eftersom den är ineffektiv och inkompetent så lär folk sig snabbt att det är säkrare att ta hand om skyddet själva tillsammans med folk man litar på och bryr sig om. Ministaten hyr in samma gangsters man anställer nu och samma mentalt svaga nollor sluter upp bakom. Lär inte bli mycket bestämmande där.

  Det är förvisso en trevlig vision men jag tror inte man skall missa det ganska otrevliga ekonomiska situation vi nu sitter i just nu, väldigt reelt. Det är inte alls omöjligt att statens position faktiskt förändras. Den kommer att göra det. Dom kommer försöka skydda sig. Värdet med mises.se ligger i att debattera vad man kan göra med denna förändring. Men om staten skulle dras tillbaka i storlek, finns det ingen som helst anledning att tro att dom inte kommer göra alt som är möjligt att bygga upp den igen under falsk marknadsföring så som samhällsbyggnad.

  1. Profilbild

   En av de mest effektiva säkerhetstjänsterna sägs Tysklands vara och det sägs att det är tack vare att de inte får vara beväpnade och inte gripa folk. De får spana, men när någon ska gripas måste de låta den vanliga polisen göra det. Tack var detta använder de mer hjärnmusklerna än benmusklerna.

   Vad jag vill kommafram till är att privata och konkurrerande ordnin.gshållare kan bestå av flera företag som utreder brott och letar rätt på bovarna. En annan sköter patrullering på stan (har vi redan i form av ordningsvakter), andra jobbar förebyggande osv. Varje företag behöver vara duktiga på det de gör.

   Hasse Aro har t.ex. kritiserat dagens statspolis att duktiga poliser inte får någon kredit för det. Dåliga poliser och duktiga poliser har samma lön. Inom statlig verksamhet är det mer så att de individer som vill något hålls tillbaka och blir mobbade.

   Oavsett mitt svammel ovan, tycker jag att det plockas på stora skygglappar när det kommer till våld och behov av en stat i det fallet. Det verkar som om vissa har en överdriven rädsla för brott. Eller, kan de bero på egna drifter av att dras till brott som är svåra att tygla och bygger utifrån dem upp en föreställning att alla andra även har dem.

   Som jag ser det så är ett fritt samhälle en mindre grogrund för brott, än ett repressivt samhälle. Statens våldsmonopol handlar om att bestämma över det våld som ska tygla människorna till staten, vara statens lydiga får. Därav att det inte får finnas konkurrerande våldsutövare, som ska läsas som organisationer som kan skydda människorna från våld från staten.

   1. Profilbild

    Väldigt mycket kan privatiseras inom rättsväsendet.
    Här är en notis där en branschorganisation inom säkerhetsbranschen föreslår privatisering av polisiär verksamhet:
    http://www.securityuser.se/news.asp?newstype=1&newsid=5884

    Men lagen måste vara monopolistisk. Och det är för mig självklart att den ska vara ett monopol på att försvara allas rätt att slippa andras tvång. Och lo and behold, här finns redan Brottsbalken som är ett anarkistiskt manifest som besrkiver just dessa dina rättigheter till dig själv och din egendom!

    Konkurrens mellan lagar är logiskt omöjligt. Och även om det kunde finnas en sån marknad för våld, så har ju ankorna här visat att deras våldstjänster är underlägsna konkurrenten statens, de har ju ingen marknadsandel inom rättskipningsbranschen. På en marknad finns det konkurrenter, andra människor som erbjuder alternativ. Men brott och straff introducerar en annan aktör, våldsutövaren som ensidigt tvingar som motpart. Därför är Ludwig von Mises marknadslogik not applicable i det sammanhanget. Något som han själv verkar ha varit fullt medveten om.

   2. Profilbild

    Okej, låt mig säga en gång till att det råder inte konkurrens mellan lagar i anarki. Lagen är tydlig: rätten till egendom och principen om icke-aggression. Det är den enda lag som finns och den är absolut.

    Vem ser till att lagen följs? Alla! Det finns helt enkelt inte någon som har några rättigheter som inte andra har. Det finns inget objektivt sätt att utse vem som ska vara statens representant och ha monopol på att bryta mot lagen.

    Att i det läget uppfinna en magisk organisation som har rättigheter som ingen annan har och som dessutom genom någon sorts gemensam god vilja inte skulle missbruka denna makt, det är inte något annat än önsketänkande.

    Kanske skulle det uppstå fickor av tvång i ett anarkistiskt samhälle. Men det problemet löser man inte genom att legalisera dem, det löser man genom att ta avstånd från dem.

    Dagens problem är inte så mycket att statens representanter använder våld, det kan vem som helst göra, utan att i princip alla har den förvridna moraliska uppfattningen att staten har rätt att göra det. Det är den vi måste ändra på. Och den ändrar vi inte på genom att föreslå en mindre stat, det ändrar inget i sak. Det ändrar vi på genom att avskaffa staten totalt. Rättigheterna är universella, det betyder att ingen har mer rättigheter än någon annan. Oavsett vem de påstår sig representera.

 24. Profilbild

  Vad är den stora grejen med att göra ”minimalstat” som enda alternativ till lokal,decentraliserad rättsskipning av folk själva ? Är det det centrala som anses poängfyllt ? Rikstäckande och internationellt koordinerat ? Möjligheten till större insatser om hela styrkan utövas samlas på en stökig plats ? Skulle ett så fullständigt rättskaos provoceras fram av några motståndare till frihet så har ett misslyckande gjorts på andra fronter än i bestämmandet om rättsskipningens utformning. Och då måste det naturliga upprättandet av ett centralt våldsmonopol ses som ett misslyckande för anarkin.Ett rejält sådant. Men att förutsätta misslyckandet innan och ha en statsmakt utifall…låter som att bygga in misslyckandet i projektet.

  1. Profilbild

   Om du slutar använda ordet ”stat” så blir det lättarre för dig att fokusera på saken i sig. Jag accepterar ingenting annat än ett monopol på varje människas rätt att slippa utsättas för andras tvång. Tusenårig tradition har utvecklat rättssäkra metoder för att tillhandahålla sådant skydd. För mig är det uppenbart att kunskapen om hur negativa rättigheter kan försvaras borde tillämpas, inte skrotas. Frågan om organisationers terroteriella indelningar är helt irrelevant.

 25. Profilbild

  PerKQ skrev:

  ”Men i ett anarkistisk samhälle så krävs det två saker för att ha egendom.

  1) Få tag på egendom genom arbete eller mord.
  2) försvara sin egendom mot angripare.”

  Ovan gäller inte bara i ett anarkistiskt samhälle utan i alla samhällen överallt och alltid och det är ingenting som någon någonsin kan ändra på. Så ser verkligheten ut vare sig man tycker att naturlagen Might is right är ”bra” eller inte; på samma sätt som man får acceptera Newtons lagar i sin vardag.

  Staten är den som ”får tag på egendom” genom mord eller rån. Anarki råder när människor som inte accepterar att deras grannar blir rånade/mördade har större våldspotential än vad rånarna och mördarna (vare sig dessa kallar sig för Staten eller något annat) har.

 26. Profilbild

  Bra inlägg av Göran, Hans H, Nils Dackarna och Michael.

  Kämpe verkar mest arg och bitter just nu.

  Kämpe det är en bra site du driver.
  Du gör ett jättebra jobb.

  1. Profilbild

   Tack. Kan du inte kommentera mitt inlägg då då? Staten, om den så är mini eller ej, är den som mördar och rånar.

 27. Profilbild

  Apropå det där med att Kämpe är arg och bitter. Det är helt förståeligt. Men det finns hjälp!

  Jag tror att om man blir arg eller upprörd när man får höra en åsikt som inte stämmer med det man själv tycker, så är det för att man inte på riktigt har tagit tag i känslomässiga problem som man har gå grund av att man har blivit illa behandlad tidigare. Det naturliga försvaret mot detta är att bli arg, upprörd, rädd (det som brukar kallas för fight-or-flight).

  Det är ett bra försvar mot direkta fysiska hot. Men det är till nackdel när man ska försöka diskutera. Fråga dig själv, varför blir jag arg bara för att någon säger något som jag tror är fel? Svaret på den frågan kan ge dig självinsikt.

  Filosofi från grundläggande principer är ett bra vaccin mot dessa känslomässiga reaktioner. Jag säger inte att reaktionerna är fel eller omoraliska, jag säger bara att de är vad de är och om du med rationellt tänkande kan slippa dem så kommer du att må bättre av det.

  Ett tydligt exempel är de uppenbart känslomässiga reaktionerna som jag fick som respons på mina påståenden att aggressiv bestraffning är omoraliskt. Jag förstår mycket väl att det inte resonerar väl med mångas känslomässiga behov av att bestraffa någon som har gjort en illa, men om man lyfter blicken en aning och frågar sig varför man vill bestraffa någon. Vari grundar det sig? Är det för att man själv har blivit bestraffad när man gjort någonting fel? Vad är det i tingens ordning som gör att man kan bestraffa någon med samma medel som man själv anser egentligen är fel, men som vid bestraffning blir rättfärdiga?

  Vi behöver inte ta upp den diskussionen igen, jag tog det bara som ett exempel på filosofiska frågor som man kan ställa sig. Istället för att anpassa moralen efter sina känslor (idealism) så kan man anpassa sina känslor efter moralen som går att härleda objektivt.

  1. Profilbild

   Tack för omtanken. Jag kan dock hälsa alla de som är oroliga att jag varken är arg eller bitter. Jag konstaterade enbart det faktum att PerKQ menar att jag enbart får försvara mig på hans villkor, vilket är slaveri. Det är ett kallt konstaterande.

   1. Profilbild

    Det tycker jag var skönt att höra med.

    Nu kan du absolut klassificera min minimala stat som slaveri.
    Jag vil då ha minimalt slaveri till en lägre kostnad än vad du skulle behöva satsa själv för att hålla undan mördare och tjuvar från din egendom.

    Staten kan absolut lägga ut mycket på privata aktörer med. Så du kan eventuellt välja
    vilket polisbolag som du vill ringa till.

   2. Profilbild

    Ser du någon nackdel eller konflikt i att det finns en centraliserad monopolistisk maktstyrning? Vad jag menar är att det inte är någon mening med konkurrerande polisorganisationer om de som vill ha tjänsterna (du och jag) inte själva får välja vilken polis vi vill anlita utan det bestäms över våra huvuden.

 28. Profilbild

  Du vill alltså ha något, och är beredd att använda våld för att få det du vill ha? Är det så jag ska tolka det sista du skrev?

  Då har jag tyvärr inget argument mot det, är det det du vill så är det det du vill.

 29. Profilbild

  Vitsen är att man inte kan konkurrera med våld. Våld är en produkt som man vill minimera.
  Oavsett om det finns x antal beställare av mord så vill man minimera handeln med mord.

   1. Profilbild

    Jo, det är klart att man måste använda våld för att få som man vill mot de som använder våld mot en själv! Utan straff (straff är ju ensidigt våld) så är man ett brottsoffer med vilket brottslingar leker precis hur de vill oavsett din filosofi och vilja, likt en katt leker med ett trådnystan.

    Och det är ju där ankorna befinner sig idag. Ni är väldigt slap happy i er ”konkurrens” mot staten på ”våldsmarknaden”! Allting i samhället är ju nu exakt så som ni vill ha det. Ni försöker ”konkurrera” på ”våldsmarknaden”. Staten ”konkurrerar” tillbakak genom att knacka ned er med batonger tills ni jamar och spinner. Ni inser att er produkt är underlägsen i pris och kvalitet och erkänner er besegrade av dessa enligt er orgelerade marknadskrafter. Enligt ankorna är denna process exakt densamma som den som gör att Gilette säljer rakhyvlar för mer än vad Wilkinson gör. Ni har ju definierat brott och straff som vilken oreglerad marknadsmekanism som helst. Stalin använde t.ex. mycket våld för att hans våldsprodukt var så överlägsen allas konkurrenter, och därför maximerade enligt er hans våldsprodukter samhällets välstånd. Han vann ju över alla konkurrenter som ville annorlunda. Och varför gjorde han det ifall han inte skapade mer välstånd än vad varje alternativ hade kunnat göra?

   2. Profilbild

    Jag förstår faktiskt inte hur du, efter så många inlägg, fortfarande kan komma med helt bisarra påståenden, som att ”Allting i samhället är ju nu exakt så som [anarkisterna] vill ha det”.

    Jag vet inte riktigt vad mer jag ska säga som inte redan är sagt för att förklara vad anarki innebär.

    Principen om icke-aggression.

    Inte principen om aggression.

    Hur du med den extremt tydliga principen kan få det till att det handlar om konkurrens i att använda aggression kan jag faktiskt inte förstå. Det är liksom som att din logik är helt omvänd mot hur alla andras logik är.

   3. Profilbild

    Vad upprätthåller denna er icke-aggreasion?

    Jag föreslår våldsmonopol för att upprätthålla denna princip, som jag själv förespråkar mycket varmt.

    Vad föreslår ankrona för att göra detsamma? Hittills har ni alla bara föreslagit ”konkurrens” och låtsats som om våld, alltså brott och straff, vore varor på en marknad. Det är inte precis svårt att gäcka er som påstår detta! Lyteskomedin fortsätter utan att ni fattar varför alla skrattar åt er.

    ”Principen” om att våld är en vara bland alal andra på en konkurrensutsatt marknad, är en text som du skrivit ned i en bok som din överlägsne statlige konkurrent, helt i enlighet med denna din princip, eldar upp för att sedan mörda författaren. Så vem vann konkurrensen på den ”marknaden”?

    Eller vill du tvärtom tvinga fram monopol på icke-aggression trots allt?

   4. Profilbild

    Ja du föreslår aggression för att upprätthålla icke-aggression.

    Jag föreslår icke-aggression för att upprätthålla icke-aggression. Det är liksom mer logiskt. Vill man inte ha ett visst beteende så får man börja med att låta bli att uppvisa samma beteende själv.

    Det håller inte att förespråka en princip för att sen i nästa andetag förespråka dess motsats.

    Det är bara du som pratar om konkurrens om våld. Principen om icke-aggression säger att all aggression är fel, det handlar alltså inte om att konkurrera om att använda våld. Konkurrens i anarkistisk mening är bara ett giltigt begrepp när det inte råder tvång.

    Jag vet inte riktigt varför du vill gäcka någon eller varför diskussion skulle bygga på att gäcka den andre. Det verkar vara viktigare att förlöjliga motståndaren än att komma med argument. Men det är en härskarteknik som fungerar dåligt här.

    Jag vill inte tvinga fram någonting. Jag tror att frivillighet är bättre än tvång. Jag tror att vi frivilligt kan komma överens om att inte använda aggression.

    Om någon av oss sedan trots det blir angripen har vi rätt att försvara oss och att hjälpa varandra att göra det. Så då gör vi det. Det är inte svårare än så. Och inte heller lättare än så.

    Jag tänker inte tvinga dig att bli anarkist, det vore en logisk vurpa. Jag presenterar bara argumenten och så får du ta ställning till dem helt själv. Jag hoppas förstås att du inser det ologiska i att förespråka en sak samtidigt som man också förespråkar dess motsats.

   5. Profilbild

    NORPAN:
    ”Om någon av oss sedan trots det blir angripen har vi rätt att försvara oss och att hjälpa varandra att göra det. Så då gör vi det”

    HUUUR gör du det!???

    Antag att någon stryper ihjäl den här i världen som du älskar mest, medan denne tuggar på pappret som du har skrabblat ned dina ”principer” på.

    HUUUR går det sedan till när du och dina vänner ”försvarar” er mot detta som nu oåterkalleligen har hänt? Har du mental kapacitet att skilja dina tankespöken från verklig handling ute i verkligheten, eller är allting bara en kaotisk sörja i ditt nervcellsnäste?

    Snälla förklara detta. Hela diskussionen handlar uteslutande bara om denna gåta. Vad gör du när din älskade har mördats? Skiter du kanske ut ännu en kopia av din pacifistiska på ännu ett dasspapper?

    Du verkar inte ha en aning om vad ett brott är för någonting. Din overkliga dogm utgår ju från att verkligheten inte kan existera. Du påstår, eller snarare ”tror”, hela tiden att våld är en vara som handlas ömsesidigt frivilligt liksom alla varor och tjänster, och att därför är straff fel. Har du levt hela ditt liv i en ostkupa i princessans skafferi, eller låtsas du bara för att det ger en sån patetiskt lytiskkomisk effekt?

    Är hela den här sajten kanske en sekt av idioter som menar att deras ”tro” är viktigare än verkligheten? Är det här menat som en förnedrande parodi på Mises logiska verk om hur verkligheten fungerar?

   6. Profilbild

    Alltså, det är det här jag menar med personangrepp. Vi har haft den här diskussionen förut, men du verkar inte förstå, så jag ser inte riktigt varför jag ska fortsätta.

 30. Profilbild

  PerKQ..(det låter illa uttalat 🙂 ) ….Hur mycket våld skulle du och de du umgås med exellera i om det inte fanns ett statligt våldsmonopol ? Blir ni helt stolliga och stjäl och mördar hej vilt ? Eller är du xenofob och tror att vi andra är olika dig och att vi genast griper tillfället och mördar dig och tar vad du har ? När projektet med statens avveckling börjar så tror jag inte det är en liten klick muskelbyggare som gör jobbet..jag tror det är en medveten befolkning..inget att vara rädd för. 🙂

  1. Profilbild

   Du kan gå in runt 7 minuter på denna video från Steven pinker
   http://michaeljohnbertrand.com/?p=1997

   Jag var på en fest med en yxmördare en gång så det är det närmaste jag har kommit idag.
   Utan det statliga monopolet så skulle jag anta att varje 15-åring skulle mörda en annan man istället för att konfirmera sig som en ritual att komma in i vuxen världen.

   Sedan så skulle man antagligen av praktiska själ behöva mörda en man vart 10 år.
   Om man hade haft lyckan att bli 60 år. Så skulle en normal vuxen man ha mördat ca 5 till 10 andra män.

   Människan är genetisk exakt samma idag som för 100 000 år sedan. Män är enbart byggda för att mörda så effektivt som möjligt. Kvinnorna samlar in mat och passar barnen.
   Har du några mera frågor?

   1. Profilbild

    Ett dilemma som varje arme har är att soldaterna har en motvilja mot att skjuta ihjäl andra människor även om det är fiender. Under amerikanska inbördeskriget när soldaterna stod på led och sköt mot varandra har det visat sig att de flesta soldaterna missade med flit.

    Psykologisk forskning inom t.ex. USA:s arme har projekt där man försöker sänka denna motvilja mot att mörda andra människor.

    Jag tror inte människor är så mordiska som du tror. De flesta våldsbrott sker dessutom under påverkan av alkohol. När folk är vid sina sinnens fulla bruk, mördar de inte.

   2. Profilbild

    Varför sitter djuret människan och ser på mord på TV och film varje dag då?
    Ungdomarna sitter och spelar spel som man mördar en annan människa en gång i minuten. Detta tyder på en fascination för våld och mord.

    Man drömmer mardrömmar för att virtuellt träna sig i olika situationer.

    Hela film och spelindustrin är en virtuell träningsstudio i våld och mord.

    Det finns inget djur som så systematiskt har mördat sin egen art som människan.

   3. Profilbild

    Man får skilja på människans natur och människans (nuvarande) kultur.

    Ett påstående om människans natur måste gälla alla människor i alla tider.

    Min natur är inte att spela spel där folk blir mördade eller att bli fascinerad av våld och mord på tv. Jag är människa. Alltså kan det inte vara sant att människans natur är sådan. Jag är ett motexempel.

    Man kan vara fördomsfull på många sätt.

 31. Profilbild

  Pinker ? Herregud. Ju större stat ju tryggare vi bli. Vem vill tillbaks till stamkonflikter ? Utveckling går alltid framåt. Tyvärr PerKQ…det där att det var värre förr stoppar inte kraven på förbättringar framåt. Genetiskt våldsamma…jaja…politik baserad på genetik…det pratar vi inte om längre.

 32. Profilbild

  Pinker är bra och är en av orsaken till att jag är minarkist. Nej vi blir inte tryggare av att bygga en större stat än nattväktarstaten enbart latare och ofriare.

  Vem vill tillbaks till stamkonflikter?
  Anarkisterna!

  Klart att politik ska basera sig på att begränsa problemen av de genetiska svagheterna som djuret människan har.

  Människan har även en svaghet i logiken så att vi blir passiva av för mycket fattigdom och elände.

  Ett barn faller ner i en brun och hela världen följer med varje minut på tv.
  15 miljoner barn dör av svält varje år och världen gäspar.

 33. Profilbild

  Norpan

  Man får skilja på människans natur och människans (nuvarande) kultur.

  Ett påstående om människans natur måste gälla alla människor i alla tider.

  Min natur är inte att spela spel där folk blir mördade eller att bli fascinerad av våld och mord på tv. Jag är människa. Alltså kan det inte vara sant att människans natur är sådan. Jag är ett motexempel.

  Man kan vara fördomsfull på många sätt

  Enligt dig så kan man inte då säga något generellt om arten människan o ch med att vi alla är individer. Kanske inte fördomsfullt med desto mera inskränkt tänkande.

 34. Profilbild

  Norpan – Enligt dig så kan man inte då säga något generellt om arten människan i och med att vi alla är individer. Kanske inte fördomsfullt av dig men desto mera inskränkt tänkande.

  1. Profilbild

   Jo man kan säga saker generellt om människor, det är den vetenskapen vi kallar för praxeologi. Till exempel kan man säga att människor agerar för att uppfylla sina mål, man kan säga att människor anpassar sig till sin omgivning, man kan säga att människor påverkas av sin omgivning. Och så vidare.

   Men man kan inte säga att människan till sin natur är våldsam när det finns gott om motexempel.

 35. Profilbild

  Det finns även gott om exempel på att människor är våldsamma.
  Skulle du säga att något djur till naturen är våldsamt.
  Jag är intresserad av att veta om du klarar att se att våld är en naturlig del av naturen.

  1. Profilbild

   Det finns gott om exempel på människor som gör alla möjliga saker. Det betyder inte att det är en del av den mänskliga naturen.

   Jag förstår inte riktigt vad du menar med din övriga kommentar. Vad betyder det att ett djur är våldsamt? Är ett lejon våldsamt när det fäller en gasell? I så fall är lejon till sin natur våldsamma, eftersom alla lejon beter sig på detta sätt.

   På samma sätt kan man väl då säga att till exempel kor inte är våldsamma.

   I normalfallet när jag talar om våld så menar jag aggressivt våld. De flesta människor skulle förmodligen vara kapabla till att försvara sig om de blev anfallna. Om det är det du menar med att vara våldsam så kanske man skulle kunna hävda att människan till sin natur är våldsam.

   Men att det skulle ligga i den mänskliga naturen att med berått mod misshandla och mörda andra människor ser jag inte riktigt.

 36. Profilbild

  Kan du även svara på om du vet någon art på jorden som mördar sin egen art i större utsträckning än människan?

  1. Profilbild

   Krokodiler skulle kunna vara en sådan art. Säkert flera fiskarter som mördar en hel del av sina fränder. Hundar dödar utan dåligt samvete sina fränder om de är sjuka eller på annat sätt inte passar in i flocken..

 37. Profilbild

  Jag kan nyansera min ståndpunkt att det är extremt onaturligt att döda en människa i samma flock eller klan. Människan har däremot en lång och för mig då även naturlig böjelse att
  döda människor i andra flockar och klaner.

  1. Profilbild

   PerKQ: har du också denna böjelse att vilja döda människor som du inte känner? Säg till isåfall och låt mig gärna veta var du är så att jag kan undvika dig.

   1. Profilbild

    Det går väl att betrakta medlemmar på Mises.se som en klan, så vi ska väl inte behöva bli mördade av varandra.

    Då kan vi även betrakta alla andra sammanslutningar som klaner vilket innebär att varje människa är korsbefruktad med en mängd klaner i samhället. Gruppen man inte skulle bli mördad av blir således ganska stor.

 38. Profilbild

  Nej men jag tror den ligger där latent. Även jag har blivit pacificerad av statens framväxt.
  Staten den instansen som har reducerat våldspiralen.

  Jag tror att du skulle bli förvånad vad som finns inbyggt i norpans gener om man triggar
  rätt parametrar.

  1. Profilbild

   Men nyss sa du ju att det var vår natur, nu säger du att det inte är vår natur utan att det beror på vår omgivning. Hur ska du ha det?

   1. Profilbild

    Det ligger latent i våran natur men omgivningen måste trigga det. Människan är inte en mördarmaskin som bara tänker på nästa mord. Oftast så funderar vi på vad vi ska äta och hur det skulle kännas att sätta på olika brudar.

   2. Profilbild

    Okej, så vad du menar är att en övergång till ett fredligt samhälle (anarki) skulle trigga alla dessa mördarmaskiner, bara för att deras mord med nödvändighet inte skulle få konsekvenser? Att alla egentligen vill mörda från början, att alla barn är små mördarmaskiner som vi måste tygla med våld för att de inte ska blomma ut?

  2. Profilbild

   ”Staten den instansen som har reducerat våldspiralen.”

   Det här är ett häpnandsväckande påstående med tanke på att staten är den instansen som har dödat fler människor än någonting annat i världshistorien.

   1. Profilbild

    Ganska naivt påstående då staten numera har våldsmonopol och därmed har reducerat antalet mord per 100 000 invånare med 100 gånger.

    Så för varje mord som staten idag gör så skulle anarkin generera 100 mord mellan individer. Vad ska du säga till de 99 oskyldiga som mördas i anarkin?
    Den som staten mördar är troligen skyldig till mord själv.

   2. Profilbild

    Det går ju bra att påstå vad som helst, men vad har du för bevis för att anarki leder till flera mord?
    Som vi tidigare har konstaterat så rådde det knappast anarki under medeltiden.
    Det ser bara illa ut att du upprepar samma sak igen.

   3. Profilbild

    ”Den som staten mördar är troligen skyldig till mord själv.”
    Ännu ett häpnandsväckande påstående med tanke på alla som har dött under repressiva stater i det blodigaste århundradet någonsin (det senaste).

    Antalet mord per invånare i världen har bara minskat om man inte räknar statens dödande som mord.

   4. Profilbild

    Nej då den faktiska mord nivån har sjunkit 100 gånger. Det är du som spottar ut siffror som du inte har något vetenskapligt stöd för.

   5. Profilbild

    Jag har väl inte skrivit några siffror. Vad är ”den faktiskta mord nivån”. Vad räknas som mord? Det räknas uppenbarligen inte som mord när någon dödar i statens namn, av någon anledning.

    Det är förstås svårt att uppskatta hur många som dödats i statens namn, men om vi tar Europa under 1900-talet så är en väldigt försiktig uppskattning 100 miljoner. Om vi räknar på en befolkning på 500 miljoner så är det alltså 2 promille per år. Det motsvarar 200 på 100000, långt över medeltidens siffror.

    Men siffror är ju bara fakta, och påverkar inte den underliggande moralen, annat än genom att belysa vad som händer när man accepterar omoral.

   6. Profilbild

    Det kanske är bättre med lite mer mord om vi samtidigt slapp delta i statens krig.

    Hur många människor tar staten död på indirekt genom myndighetsdirektiv? Korkade kostråd t.ex.. Den massiva ökning av hjärtinfarkter är ett direkt resultat av statligt ingripande. Lustigt nog kan man åtala korkade företagare, men inte korkade politiker eller byråkrater. Och de företage som inte kan åtalas står under statens beskydd.

   7. Profilbild

    Ganska naivt påstående då staten numera har våldsmonopol och därmed har reducerat antalet mord per 100 000 invånare med 100 gånger.

    Det är ju rätt häpnadsväckande att man använder statens mordstatistik, där mord definieras som överlagt dödande som inte sker av staten, som argument för statens fredlighet. Vänligen sök upplysning från t ex RJ Rummel.

 39. Profilbild

  Norpan matematik verkar inte var din starka sida.
  Men fakta kvarstår under 1900 talet så var sannolikheten att en man skulle mördas av en annan man inklusive världskrigen 1 man per 100 000 män per år.

  Det fanns vissa stammsamfund i amazonas som man har haft en sannolikhet på 60% att man dör pga av mord.

  Du bör se på denna video innan du funderar vidare:
  http://www.ted.com/talks/steven_pinker_on_the_myth_of_violence.html

  1. Profilbild

   Efter att ha lyssnat på den föreläsningen så argumenteras det väl inte att det är staten som minskar på våldet, eller? Jag tycker det hela sammanfattas i det sista Pinker säger, att det är den vidgade synen på världen och den ökade interaktionen mellan människor som minskar våldet.

  2. Profilbild

   Jasså, matematik är inte min starka sida?

   Om man ska kritisera någons matematik så kan man väl åtminstone säga vad som var fel.

   På vilket sätt hjälper den kommentaren mig annars? Och om din kommentar inte är i avsikt att hjälpa mig så betackar jag mig för sådana. Jag ser inte vad de har med saken att göra.

   Bara för att visa hur fel din siffra 1 man per 100 000 män per år är så gör jag en grov underskattning och räknar BARA tredje riket och BARA militärer som dog och BARA andra världskriget. Där är siffran uppskattad till 5,5 miljoner döda enligt wikipedia (ja, det finns säkert bättre källor).

   5,5 miljoner av 500 miljoner på 100 år är ungefär 0,1 promille per år. det är samma sak som 10 på 100 000.

   Det är klart att jag kan räkna fel, men det hjälper inte om du inte säger vad felet är.

 40. Profilbild

  Det finns en massa ruskigheter i människans historia.Pinker väljer ut dem med omsorg.Problemet är att man inte kan ta historiska tillstånd och säga -Där hamnar vi om vi avvecklar staten. Det är vad som kallas kontrafaktiska påståenden. Sådana har alltid använts av den rådande makten. Vill ni tillbaks till slavsamhället ? Vill ni ha det som i Nordkorea ? etc. m.m. För varje steg i mänsklighetens expanderande frihetssträvan så är det nya kunskaper,nya erfarenheter och nya människor som tar steget. Inte vildar från amazonas. Släpp ut amazonas spjutgubbar på Plattan så visst blir det stökigt. Men det är inte de som skall avveckla staten. Stora kloster är fulla med folk som tagit mycket svårare livsval än ickevåld och de lever där efter dessa val. För nutidens människor att välja bort våld,tvång och herrar är det alltså inget Pinkerskt ras ned i kaos,tvärtom.

 41. Profilbild

  Jag måste säga att jag är imponerad av den enorma optimismen som ni har för arten människan. Det är absolut en positiv egenskap som jag inte vill ta ifrån er.
  Så då lägger jag för tillfället ner min lilla informationskampanj om människans inbyggda naturliga ondska.

  Här är ett postulat som jag tror att vi kan vara eniga i:

  Om rasen människan är god och ALLA människor gemensamt tar avstånd från ALLA konstelationer som utför våldshandlingar och om människor löser sina konflikter genom att
  sätta sig ner och resonera SÅ behövs inte nattväktarstaten.

  Då är det en fråga om man tror på postulatet. Min tips är att överbefolkningen i världen kommer trigga igång mera våld i framtiden. Våld är helt enkelt naturens sätt att bereda plats för sin egen flock.

  Den som (över)lever får se.

 42. Profilbild

  Jag måste säga att jag är imponerad av den enorma optimismen som ni har för arten människan. Det är absolut en positiv egenskap som jag inte vill ta ifrån er.
  Så då lägger jag för tillfället ner min lilla informationskampanj om människans inbyggda naturliga ondska.

  Här är ett postulat som jag tror att vi kan vara eniga i:

  Om rasen människan är god och ALLA människor gemensamt tar avstånd från ALLA konstellationer som utför våldshandlingar och om människor löser sina konflikter genom att
  sätta sig ner och resonera SÅ behövs inte nattväktarstaten.

  Då är det en fråga om man tror på postulatet. Min tips är att överbefolkningen i världen kommer trigga igång mera våld i framtiden. Våld är helt enkelt naturens sätt att bereda plats för sin egen flock.

  Den som (över)lever får se.

 43. Profilbild

  Rasen människan är god ? 🙂 …nu är ju mänskligt agerande nästan lika lite baserat på ”godhet” som på genetik…Människan är ganska egennyttig och rationell, detta gör att förhållanden som alla individer har utbyte av går att inplementera, d.v.s. ickevåld,rätt till egen kropp och egendom.Det är traditioner som borde gå att införa mycket lättare än en mängd andra beteenden som förekommer men endast är till nytta för vissa individer och t.o.m. minoriteter. Människor vill gärna anpassa sig till för arten gynsamma förhållanden och anarki erbjuder ett sådant för alla utan att ha ett standardrecept för hur alla är eller bör vara.Vår uppgift är alltså inte att skilja mellan Gott och Ont, Biologiska kinks, eller något suddigt, utan att visa vägen till omständigheter som gör människan så fri som möjligt att växa till vad hon önskar.Det blir nog inget möte i dagarna där vi sitter ned och tar ställning till postulat, det blir ett upplysningsarbete och en debatt med anhängarna av förtrycksstrategier. Det kan ta tid PerKQ…men det tog tid att avskaffa slaveriet oxå. Lugn och fin 🙂

  1. Profilbild

   Jag tror, kanske till skillnad från dig Hans H, att människans beteende till stor del är baserat på ”godhet”. det enda sättet att få individer att frivilligt utföra handlingar som uppenbarligen är till deras nackdel är att få dem att tro att dessa handlingar är goda, och att de därmed uppfyller deras inneboende behov av att vara goda.

   Anarki uppfyller dock både kriterierna eftersom det är ett koncept som är lätt att definiera som gott. Icke-aggressionsprincipen uppfattar de allra flesta som intuitivt god, och den går dessutom att härleda objektivt (mitt påstående).

   Det råder här ingen inneboende konflikt mellan individens och kollektivets välbefinnande. Individen tjänar på att vara fredlig, liksom kollektivet gör det.

   Det är när filosofi och praktik möts på detta sätt som man har anledning att misstänka att man har hittat rätt.

 44. Profilbild

  Kort om överbefolkningen. Den väntas plana ut ca 2050 och dala nedåt. Detta p.g.a. standardhöjningarna och de minskade födslotalen därav. Detta är i stort sett alla organ idag eniga om. Detta förutsätter ju att det barnfattiga väst inte stoppar Kinas,Indiens och Latinamerikas utveckling och teknologi med t.ex raffinerade lagar kring energianvändning såsom de gröna svältprofeterna nu exellerar i. Inga resursbrist krig i sikte alltså Per KQ 🙂

  1. Profilbild

   Då gäller det att lägga grunden och sälja in budksapet till de 99% som idag tycker att
   staten är en bra ide.
   å det anarkistiska samhället vara klart ca 2100.

   Om ni vill växa från 1% till 80% på 87 år så måste ni växa:

   Med 5% tillväxt per år

   1%
   1,05%
   osv

   87 år senare

   80%

   1. Profilbild

    5% tillväxt per år är inte mycket. Det motsvarar att en anarkist av tjugo lyckas värva en person per år. Så det ska vi nog ordna!

 45. Profilbild

  Egensinnig,

  Skärp dig!

  Från och med nu kommer jag att lägga dina inläg i granskningskön och alla inlägg som innehåller någon form av personangrepp eller allmänt raljerande kommer inte att publiceras utan kastas direkt.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *