Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.3

BANKERNAS ROLL I PENNINGDEPOSITIONSAVTALET De ekonomiska händelser och bokföringsprocedurer som svarar mot det monetära bankdepositionsavtalet skiljer sig skarpt från de vi undersökte i föregående del, relaterat till låne- eller mutuum-avtalet. (Vi behandlade låneavtalet först för att bättre kunna illustrera de huvudsakliga skillnaderna mellan de två avtalen, genom jämförelser.) I fallet med en vanlig (eller tillsluten) deposition Läs mer om Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.3[…]

Till försvar av marknadens sämsta producenter

Det här är en berättelse om några människor som jag lärde känna, som levde “på marginalen” och vad österrikisk ekonomi kan lära oss om dem och andra som dem. Studenter av den österrikiska ekonomiska skolan är bekanta med begreppet “marginalitet”. Carl Mengers marginalnyttoteori revolutionerade den ekonomiska vetenskapen: alla skolböcker förklarar marginalprodukt och marginalkostnad, och det Läs mer om Till försvar av marknadens sämsta producenter[…]

Lars E O Svensson

Knappt har den svenske hyperkeynesianen Lars E O Svensson lämnat riksbankstyrelsen förrän han börjar göra allehanda konstiga uttalanden i media. Tydligen är det så att alla som jobbar på (och främst de i styrelsen) har noll koll på ekonomiska modeller. Den enda som egentligen visste något var ju Svensson. Enligt honom själv, alltså. De andra Läs mer om Lars E O Svensson[…]

Staten krossar BitCoin

BitCoin är en fantastisk innovation. Men som vi argumenterade i en tidigare artikel krävs det växelbörser om användningen av BitCoin ska kunna sprida sig från konsumtionsledet bakåt i produktionskedjan och verkligen kunna kallas ”pengar”. Därför förutsade vi också att det är just på växelbörserna som staten kommer att försöka krossa BitCoin, givetvis under den sedvanliga Läs mer om Staten krossar BitCoin[…]

Demokrati är vår tids religion

Religion har i tusentals år använts som maktmedel för att manipulera och kontrollera folkmassor, från Egyptens faraos och Mayakulturens människooffer till Gustav Vasas reformation under 1500-talet och dagens islamiska stater i mellanöstern. Guds ord var lag, och i Sverige var kungen och prästerna Guds utvalda på jorden, och därmed var också kungens och prästernas ord Läs mer om Demokrati är vår tids religion[…]

Keynesianismens lockelser

Den ganska nyligen avlidne men inflytelserika nationalekonomen Armen Alchian lär ha sagt att ”there is no such thing as macroeconomics” (”det finns inget sådant som makroekonomi”). Det finns ytterst goda skäl till att hålla med Alchian, oavsett om det var ett uttalande gjort i all seriositet eller delvis med glimten i ögat. Makroekonomi är nämligen Läs mer om Keynesianismens lockelser[…]

Hur stor är den minimala staten?

Statens vara eller icke-vara är ett hett diskussionsämne, med statsförespråkare i alla färger på ena sidan och anarkister på andra sidan. Debatten har ofta sin utgångspunkt i att anarkisten måste rättfärdiga sin position med konkreta exempel på hur saker och ting skulle fungera utan en stat. Vem ska bygga vägar, dirigera flygtrafik, fånga brottslingar, och Läs mer om Hur stor är den minimala staten?[…]

Att försvara det oförsvarbara: Den privata falskmyntaren

Lexikonet definierar ”förfalskning” som ”tillverkad; falsk; fabricerad utan tillstånd; imitation av någonting som avses bedrägligen att utges för att vara äkta”. På detta sätt är falskmynteri en speciell typ av bedrägeri. I normalfallet av bedrägeri utgörs ”falskheten” av att man byter en vara mot en annan vara eller pengar. När det gäller falskmynteri är det Läs mer om Att försvara det oförsvarbara: Den privata falskmyntaren[…]

Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.2

BANKERNAS ROLL SOM SANNA FINANSIELLA MELLANHÄNDER I LÅNEAVTALET Låt oss börja med att anta att en bankir mottager ett lån på 1 000 000 penningenheter (p.e.) från en kund. Ett verkligt låneavtal slår fast att kunden skall ge upp tillgängligheten till 1 000 000 i form av nutida varor (pengar) som han kunde ha spenderat eller Läs mer om Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.2[…]

Hooverdammens galenskap

Professor Malamud, som talade på Freedomfest i Las Vegas för att argumentera för den Keynesianska sidan under en debatt med Lawrence Reed från FEE, föreslog under sitt tal att publiken borde besöka den närliggande Hoover-dammen, så att de med egna ögon kunde se ett exempel på en produktiv tillgång som skapats av Franklin Delano Roosevelts Läs mer om Hooverdammens galenskap[…]

Det viktiga är att du röstar

De senaste åren har jag ansträngt mig för att fylla igen de kunskapsluckor skolsystemet lämnade efter sig. Det är så mycket som de många historielektionerna glömde upplysa om. Mitt intryck av skolhistoria är att den var ytlig, fokuserad på att rabbla fakta, men utan diskussion om kausala samband och de idéer som drev händelseförloppen. Det Läs mer om Det viktiga är att du röstar[…]

Svenskt Näringsliv och sovjetiska löner

Prissystemet är ekonomins signalnätverk. Det talar om för entreprenörer hur konsumenterna vill att de ska använda dyrbara resurser som råvaror och arbetskraft. Den smarte entreprenör som på ett listigt sätt lyckades kombinerade plast, glas, metall och arbetskraft för att tillverka iPhones har av konsumenterna välförtjänt belönats för sin förmåga att förgylla deras tillvaro. Den entreprenör Läs mer om Svenskt Näringsliv och sovjetiska löner[…]