Ett privat pensionssystem?

För en tid sedan rapporterade YLE att de utbetalda pensionerna för första gången översteg de inbetalda premierna. Pensionsbolagen måste alltså börja använda det fonderade pensionskapitalet för att betala pensionerna. Att det här skulle hända var inbyggt i systemet, så någon överraskning är det inte. Frågan är nu hur man ska hantera det. Ett alternativ vore Läs mer om Ett privat pensionssystem?[…]

Dackegården till salu

Nu är Dackegården till salu för 3,9 miljoner kronor på Hemnet: Gården i Södra Lindön är känd som ”Dackegården” då detta var Nils Dackes hemgård i det tidiga 1500-talet med minnesstenen ståtligt rest på gården. Södra Lindön ligger i ett vackert odlingslandskap ca 10 km sydost om Vissefjärda. På fastigheten finns en vacker mangårdsbyggnad på Läs mer om Dackegården till salu[…]

Från Miljöpartiet till Menger

Jag heter Benjamin Juhlin. För några månader sedan var jag språkrör för Grön Ungdom i Stockholmsregionen, Miljöpartiets ungdomsförbund i Stockholm. Jag gick med i Grön Ungdom och hade möjligheten att bli heltidspolitiker efter det. Men så skulle det inte bli. I mars lämnade jag partiet efter att ha fastnat för den österrikiska ekonomin och anarkokapitalismen. Läs mer om Från Miljöpartiet till Menger[…]

Politiska pensionsbedrägerier

Här en artikel som föredömligt sammanfattar några av de större statskupperna mot våra pensionsbesparingar. Artikeln har visserligen några år på nacken men den visar föredömligt hur våra förmyndare, som alltid envisas med att vilja tvångsförvalta våra pengar för vårt eget bästa, plundrar oss så fort de kan. Det är inga små summor det rör sig Läs mer om Politiska pensionsbedrägerier[…]

Råd till dig som är ung och arbetslös

Vi befinner oss nu i det femte året med en väldigt skral arbetsmarknad för ungdomar. Den senaste arbetslöshetsstatistiken utelämnar återigen de unga från den minskning som rapporteras. De ingår inte ens i ökningen av temporära arbetstillfällen. USA har bland den högsta arbetslösheten för 20- till 26-åringar i världen. Nära hälften av den amerikanska armén av Läs mer om Råd till dig som är ung och arbetslös[…]

Blir det något svar?

Antagligen inte. Rapportering är en sak, att ”slå fast” handlar om faktum – inte dåliga teorier. Så det är utan tvekan svårt för Bernanke att ”slå fast” att vi behöver mer stimulans av ekonomin för att krisen inte är över. Fast på SvD Näringsliv har man inga problem att blint upprepa vad Makten säger. För Läs mer om Blir det något svar?[…]

Journalistik som politisk opinionsbildning

I ytterligare en artikel på temat ”socialdemokratisk världsåskådning som vore den moraliskt sann och vetenskaplig” under förvissning om att det är granskande rapportering visar SvD Näringsliv var skåpet ska stå. Att dessa stolpskott till ordspottare lurar någon genom att låtsas vara journalister som rapporterar fakta och nyheter blir allmer obegripligt. Just denna artikel handlar om Läs mer om Journalistik som politisk opinionsbildning[…]

Att försvara det oförsvarbara: Snåljåpen, del 1

Snåljåpen fördöms och anklagas för att ligga bakom arbetslöshet, förändringar i konjunkturcykeln samt depressioner och recessioner. I den kända eller snarare ökända ”sparparadoxen” lär sig nyblivna ekonomistudenter att även om det för en individ eller familj kan vara en god idé att spara så är det skadligt för ekonomin totalt sett.