Senaste nytt ifrån fixarna

Många inbitna alliansenvänner som är företagare har gång på gång fått bli besvikna när utlovade reformer inte har blivit av. Nya kapitel i den tragiska historien för företagare skrivs varje dag med ännu snårigare regler kring 3:12 regler och andra påfund. Ni som följer med i denna tragiska dokusåpa har säkert hört hur komplicerade företagskonstruktioner skapas för att komma runt fixarnas regleringar.

Detta spel följer ett visst mönster där fixarna lagstiftar för att sätta åt företagare ännu mer och folk letar efter kryphål för att komma runt reglerna. Förr eller senare hittar någon ett sätt att komma runt reglerna och då fixar fixarna en ny reglering. Det här lapptäcket fortsätter i absurdum och fixarna står och debatterar detaljerna i sina regleringar.

Det senaste kapitlet i historien skrevs när bolagsskatten sänktes vid årsskiftet. Bolagsskatten är nu 22 % för det räkenskapsår som börjar 2013-01-01 eller senare, tidigare var den 26,3%. Redan när sänkningen aviserades så började skattekonsulterna fundera på hur man skulle kunna få den lägre skatten även om man hade ett räkneskapsår som avslutades innan 2013-01-01. Lösningen blev att starta ett dotterbolag med ett annat räkneskapsår och sedan flytta pengarna (vinsten) via ett koncernbidrag till dotterbolag och vips kunna nyttja den lägre skattesatsen.

Detta kom tyvärr fixarna på nyligen och har nu täppt till detta hål med ytterligare en reglering. Detta görs genom att begränsa möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag (min fetstil):

I denna promemoria lämnas förslag om begränsningar av möjligheterna att göra avdrag för koncernbidrag. Förslaget innebär att företag med beskattningsår som börjar före den 1 januari 2013 och som avslutas efter den 18 april 2013 vid tillämpningen av 35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) under det beskattningsåret bara får dra av 83,66 procent av koncernbidrag som har lämnats till ett företag med beskattningsår som börjar efter den 31 december 2012 och som avslutas efter den 18 april 2013. Syftet med förslaget är att förhindra att företag med hjälp av koncernbidrag flyttar vinster hänförliga till beskattningsår som påbörjats före den 1 januari 2013 till ett annat företag i koncernen där vinsterna blir föremål för den lägre skattesats som gäller för beskattningsår som påbörjats efter den 31 december 2012.

Självklart så får varje reglering ett stort antal andra konsekvenser som man både kan se och inte se. T.ex. de som använder koncernbidrag i andra syften blir genast begränsad i sin verksamhet. Man tar sig för pannan. Nästa steg är självklart att någon hittar ett sätt att komma runt detta och fixarna fixar igen.

Entreprenörer och företagare jagas med blåslampa. Varför kan inte bara Alliansen avskaffa socialdemokraternas 3:12 regler istället för att fortsätta med detta dårskap? De skulle trots allt få ut 22% nu av allt kapital som ligger låst i flera bolag. Sanningen är att det inte är någon skillnad då alla partier består av fixare som väntar på att få fixa oss och ekonomin på det ”rätta sättet”.

Sammanfattning:

 1. Fixarna fixar en reglering för att hantera konsekvenserna av en initial reglering.
 2. Någon hittar en väg runt regleringen.
 3. Gå tillbaka till steg 1 i infinitiv regress.

1 reaktion på ”Senaste nytt ifrån fixarna”

 1. Profilbild

  En tanke är att kryphålen är avsiktliga, att makthavarna inte vill ge sina vänner möjlighet att klara sig undan, så att skatterna bara drabbar de som sysslar mer med sin verksamhet än med förvaltningsjuridik. Men jag tror inte det är realistiskt. Lagstiftningsprocessen är extremt omständlig och otymplig med många som drar åt olika håll på olika nivåer. Den ekonomiska teorin är bara en mycket liten pusselbit. Förslaget ska komma upp på statsministerns fullspäckade schema och måste tajmas med allt annat som händer och är på G. Sen ska det utredas i sak och formuleras juridiskt. Åsså måste det funka medialt och parlamentariskt, inom partiet och internationellt. Sen är det äntligen upp till ett nystan av myndigheter att implementera det hela på något sätt. Inte konstigt att de resignerande deltagarna bara frågar hur det hela påverkar deras budget, för cash nu är lätt att förstå och använda.

  Konspirationer och planerade avsikter är så gott som uteslutna. Man ska inte se staten som en Dr. Evil (ur Audstin Powers), utan snarare som en zombie. Även de direkt inblandade på högsta nivå är maktlösa inför skeendet, såsom finansminister Feldt en gång berömt diktade, fotograferat över hans axel i riksdagsbänken samma dag som hans regering införde dem:
  ”Löntagarfonder är ett jävla skit,
  men nu har vi baxat dem ända hit.
  Sen ska de fyllas med varenda pamp,
  som stött oss så starkt i våran kamp.
  Nu behöver vi inte gå flera ronder,
  förrän hela Sverige är fullt av fonder.”

  T.o.m. AH, med sin princip om vem det är som bestämmer, var uppgiven inför sin byråkrati (och särskilt irriterad på de statliga järnvägarna, det är universiellt och tidlöst). Han löste det genom att göra enskilda individer han intuitivt litade på till Generalbevollmächtigten, en slags projektledande statliga entreprenörer med fullmakt att göra precis vad som helst, och titta dem i ögonen när han begärde: ”Gör det jag vill ha gjort!” (lagar är för urmakare). Management by gangster. Mycket effektivare än byråkrati, i sitt onda syfte, men det är inte sådan svenska staten är idag. Svenska staten är mer som en blåskärm på din PC.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *