Politikerna har storhetsvansinne

[Den här intervjun med Hans-Hermann Hoppe av Moritz Schwarz publicerades ursprungligen i den tyska veckotidningen Junge Freihet den 2:a November 2012]

Är skatter att jämställa med beskyddarpengar? Är staten en sorts maffia och demokrati bedrägeri? Filosofen Hans-Hermann Hoppe anser det. Han är inte bara vara en av den libertarianska rörelsens mest framstående och banbrytande intellektuella, utan även den kanske skarpaste kritikern av hela det västerländska politiska systemet.

Schwarz: Professor Hoppe, i din antologi “Der Wettbewerb der Gauner” (sve. “Skurkarnas konkurrens”) skriver du att “99% av medborgarna skulle svara ja på frågan om staten var nödvändig”. Jag med! Varför har jag fel?

Hoppe: Vi har alla formats av staten eller statslicensierade institutioner från barnsben – daghem, skolor, universitet. Så det resultat du citerar är inte förvånande. Men om jag frågade om du skulle säga ja till att en institution skulle ha sista ordet i varje tvist, inklusive dem som den själv var inblandad i, skulle du säkert säga nej — såvida du inte hoppades på att du själv skulle styra denna institution.

Schwarz: Eh.. Det stämmer.

Hoppe: Självklart, eftersom du vet att en sådan institution inte bara kan medla i konflikter utan även orsaka dem; du inser att den därefter kan lösa dem till sin egen fördel. I ljuset av detta skulle åtminstone jag frukta för mitt liv och egendom. Men det är ändå just detta, den avgörande makten över det juridiska beslutsfattandet, som är det särskilda kännetecknet för den institution som kallas staten.

Schwarz: Det stämmer, men å andra sidan bygger staten på ett samhällskontrakt, som ger individen skydd och utrymme för personlig utveckling, som han utan staten skulle sakna — i allas kamp mot alla.

Hoppe: Nej, staten är allt annat än resultatet av ett kontrakt! Ingen med ens ett uns av sunt förnuft skulle gå med på ett sådant kontrakt. Jag har ingått många avtal, men inget av dem är som detta. Staten är resultatet av aggression och underordning. Den har utvecklats utan avtalsgrund, precis som ett gäng som vill ha betalt för beskydd. Och angående allas kamp mot alla: det är en myt. Vidare: det är stater som har hundratals miljoner människors liv och omätbar förstörelse på sina samveten bara under 1900-talet. Jämfört med det är offren för privat brottslighet nästan försumbara. Och tror du verkligen att konflikter mellan invånarna i tregränsområdet (mellan Frankrike, Tyskland och Schweiz) vid Basel, som lever tillsammans i ett tillstånd av anarki, är mer flertaliga än konflikter mellan invånarna i Dortmund och Düsseldorf, som bor i en och samma stat? Inte vad jag vet.

Schwarz: Vad är det som gör demokratin till konkurrens mellan skurkar, enligt dig?

Hoppe: Alla högt utvecklade religioner förbjuder lustan efter andras egendom. Detta förbud är grunden för fredligt samarbete. I en demokrati å andra sidan, kan vem som helst lusta efter vem som helsts egendom och agera i enlighet med sin önskan — det enda villkoret är att han lyckas få tillgång till maktens korridorer. Under demokratiska förhållanden är således alla ett potentiellt hot. Och det som tenderar att hända i massval är att de samhällsmedborgare som försöker nå maktens korridorer och stiga till de högsta positionerna är de som saknar moraliska spärrar mot att ta över andras egendom. Vanemässiga amoralister som har en särskild förmåga att forma majoriteter ur mängder av ohämmade och motstridiga krav.

Schwarz: “Politker: lata utsugare!” Är du inte rädd för att få kritik för att klaga på samma nivå som tabloid-tidningen Bild?

Hoppe: Än sen? Fram till mitten av 1900-talet fanns det knappt någon betydelsefull politisk tänkare som inte talade föraktfullt om demokrati. Nyckelordet var: mobbstyre. Den populistiska kritiken mot demokrati, som kan hittas i Bild eller fikarummet, är helt ok. Men den går inte djupt nog, eller långt nog — Bild har än så länge inte heller bett mig om en intervju. Självklart är politiker utsugare: de lever av pengar som tagits från andra människor under hot om våld — vilket kallas “beskattning”. Men olyckligtvis är politiker inte lata. Det vore trevligt om allt de gjorde var att slösa bort stöldgodset. Istället är de maniska storhetsvansinniga Bror Duktig -typer, som dessutom gör livet svårt för sina offer med tusentals lagar och regleringar.

Schwarz: Demokrati är bara en av flera möjliga statsformer. Skulle du tycka bättre om någon annan form av stat?

Hoppe: I en monarkisk stat vet alla om vem härskaren och vilka undersåtarna är, och följaktligen finns det ett motstånd mot försök att öka statens makt. I en demokratisk stat blir den här skillnaden utsuddad, och det blir lättare att utöka statens makt.

Schwarz: Vänta nu lite: det är vad domstolar, lagar och grundlagen är till för, att begränsa och kontrollera staten — regering såväl som riksdag.

Hoppe: Maffian har också “verkställande”, “lagstiftande” och “juridiska” grenar. Se filmen Gudfadern en gång till!

Schwarz: En annan invändning: Vad säger du om de nya internet-baserade avfällingarna från staten, som “occupy”-rörelsen eller “piraterna”, som kräver transparens och deltagande, utan att direkt fördöma staten och demokratin i sin helhet?

Hoppe: “Occupy”-rörelsen består av ekonomiska ignoranter som inte förstår att bankernas fula trick, som de med rätta avskyr, bara är möjliga för att det finns en stats-licensierad centralbank som agerar “sista långivare,” och att nuvarande finanskris därför inte är kapitalismens kris utan en kris för etatismen. “Piraterna,” med sina krav på en villkorslös basinkomst är på god väg att bli ännu ett “gratis öl åt alla”-parti. De driver en enda fråga: kritik mot “intellektuell egendom,” som skulle kunna göra dem väldigt populära — och göra dem till fiender med musik-, film- och läkemedelsbranschen. Men till och med i den frågan är de aningslösa mesar. Allt de behöver göra är att googla Stephan Kinsella. Då skulle de få se att intellektuell egendom inte har något med egendom att göra, utan snarare med statsprivilegier. Intellektuell egendom låter uppfinnaren (U) eller “första skaparen” av en produkt — en text, bild, sång eller vad som helst — förbjuda alla andra människor att återskapa denna produkt, eller kräva licensavgifter av dem, även om återskaparen (Å) endast använder sin egen egendom (utan att ta ifrån U något av dennes egendom.) På så sätt upphöjs U till status av delägare av Ås egendom. Detta visar: intellektuella rättigheter är inte egendom, utan tvärtemot en attack på egendom, och därmed helt illegitima.

Schwarz: I “Skurkarnas konkurrens” skisserar du som alternativ en samhällsmodell med privat lag. Hur fungerar det?

Hoppe: Det grundläggande konceptet är enkelt. Tanken med en monopolistisk egendomsbeskyddare och lagupprätthållare är självmotsägande. Denna monopolist, vare sig kung eller president, kommer alltid att vara en beslagtagande egendomsbeskyddare och en lagbrytande lagupprätthållare — som kommer att beskriva sina handlingar som att vara i “det allmännas bästa”. För att garantera skyddet av egendom och försvara lagen måste det råda fri konkurrens även när det gäller lagen. Andra institutioner skilda från staten måste låtas tillhandahålla egendomsskydd och rättsskydd. Staten blir då ett normalt subjekt under den privata rätten, jämbördig med alla andra. Den kan inte höja skatter längre eller upprätta lagar enväldigt. Dess anställda kommer att behöva finansiera sig själva på samma sätt som alla andra: genom att producera och erbjuda något som fria kunder anser vara värt pengarna.

Schwarz: Skulle inte det snabbt leda till krig mellan dessa “leverantörer”?

Hoppe: Krig och aggression är kostsamt. Stater går i krig för att de via skatten kan föra över kostnaden på tredje part som inte är direkt inblandad. För frivilligt finansierade företag är krig däremot ekonomiskt självmord. Som ett subjekt under privat rätt kommer även staten, precis som alla andra säkerhetsleverantörer att behöva erbjuda sina kunder avtal som bara kan ändras genom ömsesidig överenskommelse, vilket i synnerhet reglerar vad som händer vid konflikt mellan den själv och dess kunder, eller mellan den själv och kunderna till andra, konkurrerande säkerhetsleverantörer; Och för att uppnå det finns det bara en lösning som alla kan acceptera: att det i den här sortens konflikter inte är staten, utan en oberoende tredje part som avgör — domare och skiljedomare som i sin tur konkurrerar med varandra, vilkas viktigaste tillgång är deras anseende som upprätthållare av lagen, och vilkas handlingar och bedömningar kan ifrågasättas, och vid behov revideras, precis som alla andras.

Schwarz: Vem skulle vara en sådan “tredje part”? Och med vilka maktinstrument skulle den hävda enskilda medborgares intressen gentemot hans motpart — den privata staten, som självfallet är ännu mäktigare?

Hoppe: I lokala konflikter, i en by eller mindre ort, så kommer det för det mesta att finnas universellt respekterade “naturliga aristokrater”. Annars skiljedomsorganisationer och överklagandedomstolar, som försäkringskund och försäkringsbolag har avtalat om redan från start. Vem det än är som inte följer domslutet kommer inte bara att gå i konkurs, utan även bli paria i näringslivet. Ingen vill ha någonting med honom att göra, och han kommer omedelbart att förlora alla sina kunder. Detta är ingen utopisk idé. Det är redan normalt förfarande vid internationella — anarkiska — företagstransaktioner idag. Och en till fråga åt dig: Hur skulle den enskilda medborgaren hävda sina intressen mot en monopolistisk skatte-stat? Den är mycket mäktigare — och har alltid sista ordet!

Schwarz: Förstår du den fortsatta skepsisen gentemot dina förslag?

Hoppe: Självklart, eftersom de flesta aldrig har hört talas om den här idén, och knappast funderat på den på allvar. Jag ogillar bara de som skriker så högt de kan när de hör om den här idén och kräver att dess representanter skall fördömas, utan att ha den minsta kunskap om ekonomi och politisk filosofi.

Schwarz: Det är knappast sannolikt att en majoritet av medborgarna någonsin kommer att stödja en så obekant modell. Men vilka delar av den skulle kunna införas, för att uppnå åtminstone delvisa förbättringar av vårt nuvarande system, utan att överge staten och demokratin helt?

Hoppe: Det finns en lösning på vägen. Det kallas secession och politisk decentralisering. Små stater är med nödvändighet libertarianska, annars överger de produktiva människorna dem. Önskvärt vore därför en värld bestående av tusentals Liechtenstein, Singapore och Hong Kong. En europeisk centralregering däremot — eller ännu värre, en världsregering — med “harmoniserade” skatter och regleringar, skulle vara det värsta hotet mot friheten.

Schwarz: För det finns det antagligen inte majoritet. Hur kommer därför stat och demokrati att utvecklas i framtiden? Var kommer vi att hamna till sist?

Hoppe: Den västerländska “välfärdsmodellen,” “socialism light,” kommmer att kollapsa precis som den “klassiska” socialismen — jag kan så klart inte säga om det sker om fem, tio eller 15 år. Nyckelorden är: statskonkurser, hyperinflation, valutareform och våldsamma fördelningsbataljer. Efter det kommer det antingen att höjas röster för en “stark man” eller — förhoppningsvis — en massiv secessions-rörelse.


Artikeln publicerades ursprungligen på Dissidenten.nu och har översatts från engelska.

17 reaktioner på ”Politikerna har storhetsvansinne”

 1. Jag undrar hur länge EU kommer att kunna hållas ihop. Frankrike och Tyskland börjar hetta till igen och vi alla vet att Frankrike inte gillar att vara nr 2 i Europa. Tyskland är landet som håller ihop Euron, Medelhavsländerna är i stora problem. Undrar om någon kommer att våga gå ur EU och Euron. Italien verkar ju på god väg men de är fortfarande en väldigt lång väg att gå.
  Intressant artikel annars och håller fullkomligt med att makten över ditt eget liv ska vara så nära individen som möjligt. Att låta folk i Bryssel bestämma hur vi i Sverige ska agera är inte nära individen.

 2. När Ron Paul var kongressledamot hade han skylt på sitt skrivbord med texten:

  ”Don’t steal The Government hates competition”

 3. @ MarGul
  Det tragikomiska är, att federalism och subsidiaritetprincipen varit vägledande för EU, men inte för den svenska folkhemsstaten.

 4. Visst har de storhetsvansinne trots att de är så ynkliga själva. Yrket (som det numera är) drar till sig psykopater och på den vägen är det.

  Det jag mest funderar på gällande ”fri konkurrens även när det gäller lagen” är: Kan det fungera och i så fall hur?

  Vi har ju historien att jämföra med och hur det är idag. Förr var det olika krigsherrar som med rövarband turades om att plundra och döda vanligt folk, och ibland slogs med varandra. Idag är det olika stater och inhemska kriminella ligor som fortsätter på liknande sätt.
  Lite tillspetsat om idag: Det finns flera konkurrerande mc-gäng som erbjuder ”skydd”, dock med hot om våld ifall du nekar. De gängen bekämpar varandra t.o.m. i vår lilla stad där de mördar varandra hit och dit (inte tillräckligt ofta enligt min mening).
  Visst ibland fungerar det indirekt: Min bilmekaniker låste inte sina bilar utanför verkstaden för han hade som nära granne ett mc-gäng. Jag fick reda på det för ett par år sedan efter att jag lämnat en bil för service, då jag klagade på att de inte låst bagageluckan på min bil över natten med en dyrbar stereoanläggning. ”Vi har aldrig haft problem med tjyvar efter att mc-gänget flyttade in här bredvid”, var svaret. Och visst, alla mina grejor var kvar…

  Ett beväpnat folk tror jag mer på och någon form av proffsstyrka som får åtminstone kortsiktigt monopol, typ polis.

  Konkurrerande lagar torde också vara svårt att sy ihop. Alla som haft kontrakt med anglosaxiska företag vet delvis ”varför”; 10-60 sidor avtalstext där de friskriver sig från allt. Öppnar dessutom upp för stämningar hit och dit, som i USA ,som verkar vara juristernas paradis…
  Rättvisa borde inte vara helt subjektivt, utan även små barn har en intuitiv uppfattning som inte sällan är bättre än den svenska lagen. Dock har vi alla en tendens att tycka att vår uppfattning är rätt och andra fel. Särskilt om det gäller stora pengar, då kan du räkna med att bli bedragen även av dina vänner.

 5. @ Tålis
  Överlappande konkurrerande jurisdiktioner har varit vanligt i vår historia, och skapar såvitt jag förstått en del förvirring för forskningen om Skandinaviens historia bortom år 1000, då de första kungarna grundade de nordiska staterna.

  För 100 år sedan betecknades idén att människor inom samma territorium tillhöraolika religion som social anarki. Men skulle möjligheten att välja statstillhörighet vara så mycket värre?

  Någon här på Mises.se tipsade om denna bok, som är intressant:
  http://www.panarchy.org/shihshunliu/presentation.1925.html

 6. Det här var mycket intressant. Det är mycket snarlikt det system som Kina håller på att utveckla. Varje nation, by stad, eller kommun kan utveckla sitt eget system, även politisk system, inom ett ramverk. De bestämmer även sina egna skatter och avgifter. Ledare väljs inte alltid, men kan avlägsnas med kort varsel om dom inte sköter sig. Det ser ut att kunna fungera.

 7. Niklas, jag bor mitt i systemet, jag deltar i systemet, jag deltar i debatterna, det händer bokstavligen utanför fönstret och runt omkring mig. Jag åker och hälsar på andra kommuner, jag gjorde det nyligen, samma sak där. I våran kommun slänges ledarna, administratörerna ut, förra året. Kommunalskatten är 120 kronor i månaden, om vi vill anställa mer folk i kommunen måste vi höja den, om vi vill ha mindre skatt då måste utgifterna begränsas.

 8. Halsingen: Hur det var för mer än tusen år har jag ingen uppfattning om, men gissningsvis var en del bättre då, än idag.

  Vet inte om min kritik gick fram. Säg att muhammedanernas önskan om att Sharialagar skulle införas parallellt med svenska lag. Då vore det lagligt för dem att stena bögar i Sverige. Jag gillar inte bögar, men tycker att vi ska lämna dem ifred. Och jag skulle hellre stena dem som stenar bögar än bögarna. Hur skulle den konflikten lösas? Jag tycker det är ett brott att stena bögar och liksom kasta dotter/syster från balkong; det senare en paradgren bland vissa muhammedaner…

 9. Hoppe antar grundlöst (och felaktigt) att ”säkerhetsleverantörer”, alltså våldsanvändare, behöver ömsesidigt frivilliga avtal. Nej. De kan ju använda våld istället, precis som staten gör. Han kan väl inte mena att de ska ha en ömsesidigt frivillig relation till den som, enlgit lagtexten såsom de hittat på den, har begått ett brott mot en av deras klienter? Jag skulle inte anlita ett så tam ”säkerhetsleverantör”, det finns ju kuratorer och präster för de som bara vill prata.

  Vidare påstås det att ingen tjänar pengar på tvång, som om bedragare och tjuvar inte tjänar på vad de gör.

  Åsså den där fantasin om att brottslingar blir socialt utfrysta. Näe, de blir populära sexiga hjältar och attraktiva kunder och arbetsgivare eftersom de blivit så rika på sin kriminalitet. Och i de fall de har etnisk eller på annat sätt kollektiv selektion för vilka de begår brott mot, så kommer många att tycka att det där är andras problem att hantera, ellre rent av att det är bra.

  Att stå upp för negativa rättihgeter är att kräva monopol på att alla ska tvingas respektera allas negativa rättigheter. Inte att nazism borde ”konkurrera” med islamism med batonger och fängelsen.

 10. Ja Egensinnig, du verkar vara på samma spår som jag här. Våldsverkare kan alltid försöka med våld som de alltid gjort. Jag skulle inte lita på sådana.

  Har funderat på varför/hur jag tänker så. Vi normala människor är inte våldsamma utan fredliga. De som gärna löser konflikter med våld är/borde vara rekryter till vilken våldsstyrka som helst, oavsett form. Så dem kan man inte lita på. Det har ju funnits olika lösningar på det i historien, t.e.x. värnplikt.

  ”Min lösning” är ett väl beväpnat folk. Det är kanske symptomatiskt att svenska staten försöker samla in vapen när våldsbrotten ökar främst av främlingar. Vi ska vara försvarslösa när de kriminella flyttar fram sina positioner? Eller?

 11. Varför skulle monopol för våldsutövning (sk försvarsvåld), rättskipning och säkerhet förhindra islamism eller nationalsocialism? Funkar ganska dåligt i saudiarabien, israel, nordkorea osv 🙁

  Jag har en sten som håller tigrar borta, vill ni köpa den? 🙂

 12. Rolf: Mycket intressant! Bor du i Kina nu och är engagerad där?
  Har läst lite om att man börjat ta tag i korupptionen där, men samtidigt att problemen med inflation osv växer samt gigantisk kreditbubbla… Vissa argumenterar för en total kollaps, och andra för en mjuklandning, vad är din bild?

  Ser precis en dokumentär om Kina på svt2, där får man snarare motsatta bilden där all ifrågasättning av staten tystas och makten är extremt centraliserad..

 13. Jonas Ek
  Inte monopol på våldsutövning. Det har vi inte i Sverige och jag tror inte någonstans i världen. Vi har nödvärnsrätt och även envarsgripande som ger dig rätt att agera polis till eget och andras försvar.

  Jag förespråkar monopol på tvånget mot alla att respektera alla andras rätt att slippa tvång. Alltså själva lagen, mycket av det operativa med polis, domstolar och fängelser kan privatiseras, men inte lagen. Jag accepterar ingen konkurrens mot negativa rättigheter.

  Tänk dig två företag ”libertarianska säkerhetsleverantören” och ”sharia säkerhetsleverantören”. Jag vill inte se dem konkurrera med varandra. Jag vill inte att vem som helst ska kunna välja att föredra sharia framför negativa rättigheter, så att de när de genomför en av sina rutinmässiga visiteringar av ditt hem och upptäcker enligt sin lag opassande kläder i din garderob, dömer dig till tjugo piskrapp och amputering av ett finger, vilket de verkställer på plats. Det säkerhetsföretag som du uppenbarligen skulle anlita ”Hoppe Philosophical Sicherheit GmbH” skulle enligt Hoppe själv inte ta nån strid om saken, för det skulle ju bli för dyrt. Din ”leverantör” skulle bara rulla på tummarna och hoppas på att dina plågoandar råkar tappa i socialt anseende eller nåt.

  Själv skulle jag anlita:
  ”Nuke’em! No one will live to fuck with us twice, Inc”.
  (If you’ve got a lawyer, we’ll kill him too)
  (We have no email. You won’t find us. We’ll find you…)

 14. Va bra då tar jag min pistol och polisuniform och går ut och promenerar då, funderar på att bygga ett kulsprutevärn på balkongen också.

  Egensinnig, nu låter du som Tålis när han diskuterar infrastruktur.

  Primitiv rättvisa frodas i fattiga områden där tex hugga av armarna på en tjuv kan tyckas vettigt; låt oss säga att du stjäl bröd från en svältande människa, ja då kommer huggsexan i de flesta fattiga områden. Är det ett rättssystem som har någon som helst framtid i ett rikt samhälle som det fria samhället tenderar att vara, knappast. Det är fantasier att tro att ett anarkistiskt sverige skulle lamslås av sharialagar som ytterst några få av muslimerna skulle följa.

  Självklart kommer min dörr inte vaktas ENBART av filosofiska resonemang, det är bara du som gång på gång påstår det för dina svaga arguments skull 🙂

 15. Jonas Ek! Är du ett barn eller bara yngling som förläst dig på det bästa tänkbara. Har du kommit fram till din ståndpunkt via Magiskt Tänkande, eller vad?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *