Bylund och Nevander på AERC i Auburn

I dagarna har schemat för Austrian Economics Research Conference 2013 lagts upp, och schemat innehåller några bekanta namn. Per Bylund kommer att hålla två stycken presentationer. Den första har titeln ”The ’Austrian’ School of Strategy: A Stock-Taking” och kommer att avhandla hur den österrikiska skolan kommit att influera litteraturen inom strategic management under de senaste Läs mer om Bylund och Nevander på AERC i Auburn[…]

Krugman följer den osynliga piskan

Barack Obamas propagandaorgan, som ibland går under namnet Paul Krugman, har nyligen kommit ut för minimilöner och hävdat att de har små eller inga negativa effekter. Orsaken till hans utspel har säkerligen att göra med Obamas tal till nationen, där han utropat att minimilönen ska höjas till 9 dollar i timmen, vilket dagens artikel av Jeffrey Tucker handlar om. Krugman går till och med så långt att han utropar att Obamas förslag skulle ha ”överväldigande positiva effekter”.

Men i sin entusiasm att stödja kejsaren presidenten motsäger han sig själv, vilket Robert Wenzel förtjänstfullt avslöjar. Krugman menar att förslaget är ett bra förslag. Det skulle ha överväldigande positiva effekter. I USA finns det gott om ”naturliga experiment” som visar att minimilöner inte har några negativa effekter. Men, säger han samtidigt, de flesta ekonomer håller med om att om minimilönen höjs till 20 dollar i timmen så skulle en massa problem uppstå.

Vari ligger då motsättningen i det Krugman säger? Jo, det ligger i det faktum att han baserar påståendet att minimilönen inte skulle ha en negativ effekt, på så kallade ”naturliga experiment”. Samtidigt påstår han att en ökning av minimilönen till 20 dollar i timmen skulle skapa problem. Men har han några ”naturliga experiment” att basera detta påstående på? Nej, så klart inte. Och det är inte enbart för att ”naturliga experiment” av detta slag inte existerar inom ekonomi. För att bevisa detta påstående använder han istället den deduktiva logik som otvetydigt visar att minimilöner över marknadsnivån alltid kommer att leda till arbetslöshet. Krugman är en sann fixare, som inte låter saker som logik stå i vägen för det han vill propagera för. Han letar bara tills han hittar något som stöder det han redan har bestämt sig för att tycka och använder det sedan för att rättfärdiga sin position. Om han så ville skulle han säkert kunna hävda att den globala uppvärmningen har att göra med ett minskat antal pirater. […]

Källaren under minimilönens golv

Vissa saker tenderar att driva folk till vansinne, till exempel naglar mot en svart tavla, ett skrikande spädbarn på en lång flygning, eller ett genomträngande visselljud som inte försvinner. Nu kan vi lägga till ytterligare en sak: en president som tror att han kan lagstifta fram högre löner. För alla som känner till grundläggande ekonomi Läs mer om Källaren under minimilönens golv[…]

Det var bättre förr I: Nürnbergrättegångarna och moralen

Ibland har jag lekt med tanken om hur det sett ut om nazismen besegrats på 2000-talet och de vinnande allierade hade upprättat militärdomstolar för att döma ledande nazister för sina brott mot mänskligheten. Anledningen till ett sådant ”tänk om”-experiment är att identifiera hur världen förändrats under de gångna årtiondena. I viss mening hade det givetvis Läs mer om Det var bättre förr I: Nürnbergrättegångarna och moralen[…]

Libertarianer och libertiner

Introduktion Ordet libertarian börjar till alla libertarianers stora glädje faktiskt dyka upp på enstaka håll i debatten, även bland icke-libertarianer. Senast var det i samband med Centerpartiets lanserande av sitt partiprogram, då resultatet blev att den etablerade kretsen av äldre centerpartistiska politiker kände sig tvungna att gå ut i dementi, och förklara att de minsann Läs mer om Libertarianer och libertiner[…]

Framtida ekonomisk förstörelse

Följande översättning är ett läsarbidrag All statlig ekonomisk aktivitet växer på bekostnad av den privata sektorn. Det senaste presidentvalet föreslår att ännu mer ekonomisk aktivitet i USA i framtiden kommer drivas av statligt tvång. Detta är synd eftersom fri prissättning, konkurrens och innovation höjer levnadsstandarden. Dekret, prismanipulation och subventioner – tvångsåtgärder – sänker levnadsstandarden. Kvalitén Läs mer om Framtida ekonomisk förstörelse[…]

Skoverket

Det var en gång en folkvald politruk som funderade på hur han skulle kunna förlänga sitt fixarjobb fyra år till. En dag hörde han talas om en flicka som levde lite knapert. Flickan hade fått ärva begagnade skor av en snäll granne, men politruken såg sin chans: här fanns en oupptäckt orättvisa!

Per Bylund om den svenska myten

Per Bylund, Senior Fellow på Ludwig von Mises – institutet i Sverige, blev nyligen inbjuden att via en live webcast delta i University of Texas egna Mises Circle, som dagen till ära diskuterade Sverige under rubriken ”The Myth of Sweden”. Detta uppmärksammades dessutom i The Daily Texan. Här nedan hittar ni videon:

Riksbanken och räntan

DN har en krönikenotis idag om Riksbankens beslut att inte ytterligare sänka räntan. I denna ställs tre snabba frågor till Johan Schûck, tidningens ”samhällsekonomiske krönikör”, som svarar efter förmåga. Men han låter givetvis bensäker. Liksom vi tidigare konstaterat här på mises.se så är ekonomisk teori ett ämne där expertkunskaper på inget sätt anses bräcka pseudoekonomiska Läs mer om Riksbanken och räntan[…]

Att försvara det oförsvarbara: Förnekaren av akademisk frihet

Av namnet att döma kan man tycka att akademisk frihet verkar ganska oskyldigt. Visst bör ”akademiker”, precis som alla andra, ha frihet — frihet att yttra sig, frihet att resa, frihet att ta och lämna arbeten — de vanliga friheterna alla andra har rätt till. Men det är inte vad begreppet ”akademisk frihet” innebär. Istället har det en mycket annorlunda betydelse: friheten att undervisa i det aktuella ämnet på vilket sätt akademikern så önskar, oavsett alla motsatta önskningar akademikerns arbetsgivare kan tänkas inneha. På det sättet förbjuder ”akademisk frihet” arbetsgivaren att sparka läraren så länge denne undervisar i ämnet i frågan, oavsett hur oacceptabel undervisningen är.

Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 3.1

JURIDISKA FÖRSÖK ATT RÄTTFÄRDIGA FRACTIONAL-RESERVE BANKING   INLEDNING Juridiska läror med mål att rättfärdiga fractional-reserve banking har formulerats retroaktivt. De har inte baserats på redan existerande rättsprinciper som har föranlett vissa rättshandlingar. Tvärtom har banker, som vi förklarade i föregående kapitel, brutit mot grundläggande, universella rättsprinciper som ett resultat av att specifika omständigheter har samverkat Läs mer om Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 3.1[…]

Demokratins kris

Demokratin kanske startade som ett fantastiskt ideal för att göra folket starkare, men efter att ha praktiserats i 150 år kan vi se resultatet, och det är inte positivt. Det är nu tydligt att demokratin är en tyrannisk och inte en befriande kraft. Västerländska demokratier har följt de socialistiska ländernas väg och har stagnerat, korrumperats, Läs mer om Demokratins kris[…]