Per Bylund på SVT Debatt

Idag har Per Bylund, Senior Fellow på Mises Sverige, en artikel på SVT Debatt med titeln ”Vänstern avvisar allt som bevisar socialismens orimlighet”.

Artikeln är en replik på Johan Lönnroths artikel om nationalekonomins kris som tidigare publicerats på SVT Debatt.

Bylund beskriver Lönnroths attack på nationalekonomin som delvis helt rätt och delvis helt felaktig. Även om det stämmer att den så kallade matematiska nationalekonomin är felaktig och har en mängd problem innebär det inte att nationalekonomin som sådan är död. Bylund skriver,

Om man är oerhört generös i sin tolkning kan man möjligen få det till att Johan Lönnroth egentligen syftar på den epok då den matematiska analysen dominerat modern nationalekonomi. Men detta är en strömning – förvisso mittfåran – av många. Nationalekonomin hyser, precis som många andra ämnen, flera skolor. Det förefaller smått otroligt att Lönnroth inte skulle känna till den marxistiska ekonomiska analysen, som han själv skrivit böcker om. Skillnaden är att nationalekonomer ofta, liksom Lönnroth, låtsas som att det endast finns en nationalekonomi.

Detta beror på att en tradition – den neoklassiska – med sina matematiska modeller och beräkningar blivit dominant.

[…]

Det är endast inom ramen för denna tradition som vi finner de ”haverier” som Lönnroth nämner. Övriga traditioner, kanske framför allt den ”österrikiska” skola som följer av Carl Mengers tillvägagångssätt, har snarare gått stärkta ur varje sådant haveri. Men den neoklassiska ekonomin är fortsatt dominant, delvis tack vare illusionen om matematisk vetenskaplighet och därmed nytta för samhällsplanering.

Läs mer på SVT Debatt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *