Försvaret ett särintresse

Staten Reinfeldt har nyligen utpekat det nationella försvaret som ett särintresse. Antar att försvaret därmed är lika prioriterat som vindkraftindustrin, genuslobbyn, exportlobbyn, bland otalet andra påtryckargrupper. Inget fel i det. Därmed förpassar den en av sina tre paradgrenar till Fria Aktiviter; en av de tre grenar som traditionellt brukar anföras som dess existensberättigande är inte Läs mer om Försvaret ett särintresse[…]

Räcker pengarna till ränta?

Det påstås ibland att en ekonomi med krediter kräver en ständigt växande penningmängd för att räntan ska kunna betalas. Detta är falskt. Ränta kan betalas utan att nya pengar skapas. Inte ens ett system med fractional reserves kräver att penningmängden expanderar för att ränta på den utestående penningstocken ska kunna betalas.

Att försvara det oförsvarbara: Arvtagaren

Ett arv är helt enkelt en form av gåva – en gåva som ges vid ögonblicket då döden inträder. Precis som gåvor som ges vis någons födelse, dop, giftermål eller födelsedag kan de definieras som en frivillig överföring av resurser från en person till en annan. Man kan därför inte vara emot arv och samtidigt vara för andra typer av gåvor. Trots detta är många just det.

Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 2.4

BANKVÄSENDE UNDER KARL DEN FEMTES STYRE OCH SALAMANCASKOLANS LÄRA[1] Bankväsendet under Karl den femte är ett bra exempel på det scenario vi har beskrivit. För det första orsakade, åtminstone till att börja med, inflödet av ädelmetaller från den amerikanska kontinenten ett skiftande av ekonomiskt fokus från handelsstäderna i norra Italien till Spanien, mer specifikt till Läs mer om Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 2.4[…]

Demokratins baksida – Demokratiska myter, 13

Det finns inget (bättre) alternativ Om du säger att du är emot demokrati tror folk omedelbart att du är för diktatur. Men det är nonsens. Diktatur är inte det enda alternativet till demokrati. Alternativet till att köpa en bil på demokratisk väg är inte att en diktator köper bilen åt dig, utan att du köper Läs mer om Demokratins baksida – Demokratiska myter, 13[…]

Vad staten är

Ur ”Anatomy of the State”. Föregånde kapitel: Vad staten inte är. Människan kommer till världen naken och behöver använda sitt förstånd till att lära sig hur han tar de resurser naturen ger honom för att omvandla dem (exempelvis genom att investera i ”kapital”) till strukturer och former och platser där resurserna kan användas för att Läs mer om Vad staten är[…]

Anatomy of the State

Vad staten inte är

Ur ”Anatomy of the State” . Följande kapitel: Vad staten är De allra flesta håller staten för en välfärdsinstitution. Vissa teoretiker upphöjer staten till en gudomlig sida av samhället. Andra ser den som en älskvärd, om än ofta ineffektiv, organisation för att fylla sociala ändamål. Men nästan alla ser den som nödvändig för att uppnå Läs mer om Vad staten inte är[…]

Dagens gåta

I Danmark har domstol beslutat att frisörer måste ta samma pris för både män och kvinnor. Prissystemet är avskaffat och oavsiktliga konsekvenser kommer följaktligen att inträda. Dagens gåta: Vad kommer hända med frisörbranschen och priserna på deras tjänster i Danmark?

Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 2.3

BANKIRER UNDER SENMEDELTIDEN Romarrikets fall innebar ett upphörande av det mesta av handeln och början på en feodal ekonomisk och social ordning. Den enorma nedgången i handel och arbetsfördelning var ett hårt slag för bedrivandet av finansiella tjänster, speciellt bankverksamhet. Effekten av denna nedgång varade i flera århundraden. Endast kloster, stabila centra för ekonomisk och Läs mer om Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 2.3[…]

Successionsordningen: Sveriges bästa lag

Man frågar sig allt oftare hur det svenska rättsystemet blivit så korrumperat och varför domstolarna dömer på tvärs mot det allmänna rättsmedvetandet. I folkmun hånas spektaklet med uttryck som ”felsystem och dumstolar”. Kriminella våldsverkare blir friade på teknikaliteter. Häktade som inte kunnat fällas på grund av polisiär inkompetens får högre ersättning än offret får i Läs mer om Successionsordningen: Sveriges bästa lag[…]

Ren idioti på SvD Brännpunkt

Det är numera standard i både media och diskussion att en personlig erfarenhet slår allt vad vetenskap heter. Ännu så länge har jag inte hört någon hävda att gravitationen inte existerar eftersom personen ifråga tyckte att han/hon svävade fram över marken. Men det ligger nog inte långt borta.

Ett ypperligt exempel på dårskapen publicerades på SvD Brännpunkt. Det är en ”replik” om marknadshyror skriven av ”brittiske journalisten” (mer kompetens än så gick tydligen inte att vaska fram) Anthony Lane. Vad har Lane att bidra med i diskussionen om huruvida marknadshyror skulle vara bra i Stockholm? Tja, utöver det vanliga socialistiska murveldravlet gör Lane klart redan i första meningen varför man ska lyssna på honom:

Med en nylig flytt från London till Stockholm i bagaget…

Ja men då så! Då finns ju inget att diskutera längre, för London har någon slags marknadsanpassade hyror och där är det, om man får tro Lane, hemskt. Punkt slut.

Det intressanta är ändå vad Lane diskuterar, vilket med all önskvärd tydlighet visar på dennes totala oförståelse. Problemet med marknaden är att ”efterfrågan alltid överstiger tillgången”. Så marknadshyror för med sig att:

den genomsnittliga hyresnivån har gått upp mer än en tredjedel under de senaste tre åren – trots två lågkonjunkturer under den perioden

Jo, priset går upp om efterfrågan vida överstiger tillgången. Det betyder helt enkelt att det finns en massa människor som är villiga att (frivilligt) betala mycket, mycket mer än de idag behöver betala. Det är liksom inget konstigt. Om priset går upp så går det plötsligt att göra vinst på att bygga nya hus, även om de ligger utanför staden, som kan hyras ut till en billigare penning. Med andra ord: de som vill betala ”överpriser” kan bo mitt i stan, vilket skapar möjlighet för billigare bostäder att växa fram lite längre ut. Resultatet är att alla får bostäder till ett pris som de tycker är rimligt. Hu så orättvist!

[…]