Att försvara det oförsvarbara: Svarttaxin

Minoriteter och fattiga skulle inte ha sådana problem att få tag på en taxi om marknaden var fri. Ingen skulle behöva känna att deras hudfärg gjorde dem till en andra klassens medborgare för att taxin vägrade stanna. Det är naturligtvis beklagligt att människor bor i osäkra, oroliga och farliga områden, men ingenting blir bättre av att det dessutom är stört omöjligt för dem att få tag på en taxi.

Skapar banker pengar ur tomma intet?

De processer som pågår i moderna banker är abstrakta och komplexa. Därför uppstår det lätt missförstånd kring vad banker egentligen gör och vilka som är konsekvenserna för samhället i stort. En vanligt påstående i debatten är att banker har en enorm makt då de besitter ”möjligheten att skapa pengar ur tomma intet”. Att banker ruvar Läs mer om Skapar banker pengar ur tomma intet?[…]

Vad är pengar?

Vår gode vän Michael McKay gav nyligen en föreläsning på Carthage College i USA där han förklarade vad pengar egentligen är och hur de fungerar ur ett österrikiskt perspektiv. Eftersom han är en utmärkt pedagog rekommenderar vi alla att lyssna på den (finns enbart på engelska). Föreläsningen finns här, och slides finns här och här.

Ska JAG ta hand om MIN mamma?

Det borde vid det här laget stå klart att en av välfärdsstatens trista biprodukter är bidragsberoende varelser med nedsatt förmåga att förstå orsak-verkan, och som anser att eftersom de kan andas har de rätt till frukten av andras arbete. Utan att behöva tacka och bocka. En mer stinkande restprodukt är varelser med underutvecklad empati, och efterbliven Läs mer om Ska JAG ta hand om MIN mamma?[…]

Den döende välfärdsstaten

I tidningen kunde vi nyligen läsa att välfärdsstaten har ett problem. Allt färre måste försörja allt fler. Enligt en rapport [1] beställd av “Framtidskommissionen” kan vi läsa att utvecklingen går i en problematisk riktning – det blir allt fler äldre i förhållande till allt färre i arbetsför ålder. Risken för en “skatte-chock”, där kommunalskatten måste Läs mer om Den döende välfärdsstaten[…]

Privat transparens och statlig skenhelighet

Kolumn i Åbo Underrättelser, publicerad 5.12.2012.   Storföretagens skatteplanering har länge varit föremål för tämligen livlig diskussion i offentligheten. I synnerhet Helsingin Sanomat, som får Pravda att framstå som den fria pressens ikon, har under en längre tid förbannat sig över detta och likställer skatteplanering med skattebrott, ivrigt påhejad av politikerna. Det senaste utspelet i Läs mer om Privat transparens och statlig skenhelighet[…]

Kommunism orsakar gigantiska krokodiler

Möt Gustave. Gustave är världens största nilkrokodil. Med sina dryga 6 meter i längd och 1 ton i vikt uppskattas Gustave vara mellan 60 och 70 år gammal, och han har under sin livstid lyckats samla på sig den mest imponerande mordresumén någonsin. Han har personligen dödat fler än 300 människor, vilket gör honom till Läs mer om Kommunism orsakar gigantiska krokodiler[…]

Kapitalismen och dess under

Som Birgersson själv konstaterar i sin ledare så ”har ingen uppfunnit ett ekonomiskt system som bättre än kapitalismen förmår resa människor ur fattigdom, skapa värde som möjliggör omfördelning, frambringa tekniska lösningar på gemensamma problem och som dessutom rymmer potentialen att ta till vara och återanvända ändliga resurser” och hon slår huvudet på spiken även om jag vill utveckla det hela än mera.