Vetenskapligt stöd för anarkokapitalism

De flesta människor är övertygade om att det behövs en stat. Med en ofantlig mängd av lagar, regler och förordningar skall staten skapa ordning och säkerhet. Utan stat skulle det råda kaos och våld. Men, alla som tror på staten har i grund och botten en pessimistisk och negativ människosyn. Tankarna kring människans ondska härstammar bland annat från Thomas Hobbes och Karl Marx. Hobbes menade att människans naturliga beteende är egoistisk och att det pågår ett ständigt krig alla mot alla. Hobbes menar att människan är ett brutalt odjur som behöver staten som övervakare. Hobbes idéer är djupt förankrade hos människor som därmed legitimerar staten existens. Även Marx har ingen direkt positiv människosyn. ”De giriga kapitalisterna suger ut folket” är hans grundtes. Inget tal om frivillig kooperation och anständiga arbetskontrakt som är en ”win-win” situation för båda anställde och arbetsgivaren.

Nya metoder inom sociologisk forskning har gjort det möjligt att studera stora populationer vilket har varit omöjligt tidigare. Till exempel görs matematisk modellering av sociala interaktioner, spårning av stora databaser t.ex. mobiltelefoni, e-mail, börsdatabaser och analys av MMOG (massive multiplayer online games). ”Online samhällen” har revolutionerad sociologisk forskning. MMOG är fascinerande elektroniska miljöer där människor ”arbeta” och interagera med varandra. Pardus är ett MMOG med över 400 000 deltagare varav 90% män (1,2). Forskarna har sedan 2004, då spelet gick on-line, analyserat miljontals interaktioner mellan spelarna. Resultaten är inte snedvridna genom den så kallade interviewer bias, eftersom spelarna inte visste att alla deras elektroniska handlingar och interaktioner var ”avlyssnade”. Interviewer bias ger systematiska fel vilket betyder att undersökningsledarnas närvaro påverkar resultatet av studierna. I Pardus som inte har några spelregler välja man sin egen virtuell spelkaraktär (avatar). Man lever i en futuristisk universum i vilken man interagerar med andra spelare för att nå sina egna uppsatta mål. Man kommunicerar genom utbyte av privata meddelanden och försöker att generera en virtuell inkomst. MMOG Pardus som ett socio-ekonomisk laboratorium kan därför anses vara ett surrogat för det verkliga livet. Forskarna analyserade sociala och ekonomiska inter-individuella interaktioner och studerade fram för allt sex sociala beteendemönster. Tre positiva beteenden: skapa vänskapliga relationer, kommunikation, det vill säga utbyte av privata meddelanden och handel oftast i syfte att öka sin virtuella inkomst. Tre negativa beteenden: starta fientlighet, starta beväpnad aggression till och med krigsliknande attacker och bestraffning.

Resultaten är häpnadsväckande och motsäger både Hobbes och Marx teorier.

Trots att det inte finns föreskrivna spel regler och alla spelare kan agera och leva som de väljer, är 98% av alla interaktioner positiva, enbart 2% är negativa. De flesta ägnar sig åt kommunikation och ekonomiska transaktioner i syfte att ökar sitt välstånd och status. Positiva beteenden har visat sig vara mycket stabilare än negativa. Negativa beteenden och fientliga relationer flammar upp snabbare, men bränner ut och försvinner snabbt också. Positiva relationer skapar stabila sociala nätverk medan negativa interaktioner skapar instabilitet och är kortlivade. Stabila nätverk skapas mellan spelare som samarbeta och har samma värderingar och intressen. Studierna är överensstämmande med tidigare konventionell sociologisk forskning. Studierna ger vetenskapligt stöd för att människan är ett social och kooperativ väsen och att vår första instinkt är att lita på andra människor. Det mänskliga samspelet skulle inte fungera utan tillit och förtroende för andra. De som lurar och skapar konflikter är en extrem liten grupp. Det finns således vetenskapliga belägg för att människans naturliga beteende inte är egoistisk och aggressivt utan att de flesta litar på andra människor tills motsatsen är bevisad. Alla sociala nätverk i Pardus har utvecklats utan regler. Alla interaktioner och regler har uppstått spontant och i ett socialt kontext. Inget kaos har uppstått. Studierna speglar en typ av anarkokapitalistisk samhälle utan stat och lagar och baserad på oreglerad marknadsekonomi och fri samverkan mellan människorna. Det tycks således fungera med anarkokapitalism.

Sammanfattning: i en ”virtuella värld” kan man studera ursprunget av positiva och negativa sociala beteenden. Båda studierna (1,2) visar att 98% av alla människan i grunden är sociala, goda, kommunikativa, empatiska, och samarbetsvilliga utan förbestämda regler. Reglerna utvecklas spontant och över tiden och inget kaos bryter ut. Det uppstår ett stabilt anarko-kapitalistisk samhälle där reciproka positiva interaktioner dominera. Människan är av naturen således inte alls ond, konfliktbenägen och aggressiv. Kort sagt: folk beter sig väl även utan lagar och den mänskliga naturen är i grunden god.

Peter Bistoletti, specialistläkare och docent vid Karolinska Institutet.

Referenser:
1) Thurner S, Szell M, Sinatra R: Emergence of good conduct, scaling and Zipf laws in human behavioural science in an online-world. PLoS One. 2012;7:e29796.
2) Szell M, Lambiotte R, Thurner S: Multirelational organization of large-scale social networks in an online world. Proc Natl Acad Sci. 2010; 107:13636.
(Red. anm. Proc Natl Acad Sci och PloS One är några av världens främsta vetenskapliga tidskrifter)

15 reaktioner på ”Vetenskapligt stöd för anarkokapitalism”

 1. Intressant. Jag fundera på om det fanns något sådant spel och resultatet är ju glädjande. Men om nu människan är så god varför finns det då så mycket ondska i världen?

 2. Kanske för att goda människor tillåter ondskan.

  Att det finns egoism är en självklarhet och inte alls något dåligt. Det är enligt min mening något helt nödvändigt och något som livets fortgående står och faller med. Det ligger i varje individs intresse att skydda sig själv, sin familj och vänner och se till att de har det som är nödvändigt.

  I början av artikeln nämns egoism och att folk står i krig mot varandra och att staten måste skydda oss från varandra. Men, blir en egoistisk varelse icke-egoistisk när denne får ett anställningskontrakt av staten?

  Självklart inte. I stället sätter vi bara ett instrument i händerna på den egoistiska varelsen som tillsammans med andra ”goda egoister” kan börja utnyttja och förtrycka de ”onda egoisterna”. Något som de inte kan göra utan skydda av statens våldsmakt.

  Politik är i princip bara två åsikter: din eller min. Men i verkligheten precis som artikeln visar, består verkligheten av lika många åsikter som det finns människor. Att leva tillsammans och ett samhälle blir ett ständig givande och tagande och en lösning som de flesta är nöjda med. En lösningar är man väldigt nöjd med och en del lite mindre nöjd med. Det funkar ändå.

  De flesta lösningar går inte att placera på en linje där ena sidan är vänster och den andra höger. Många människors gemensamma kompromisser flyter omkring i tre dimensioner.

  Tänk om politiker kunde förstå att det aldrig finns en enda lösning på ett problem eller ett mål. Tänk om folk i gemen kunde förstå att någon enskild person inte kan lösa allas problem.

  Lyssna bara på massmedias hyllningar till Obama. De verkar tro att han kan eller sitter på lösningen på alla problem. Rent ut sagt: hur blir folk så dumma?

 3. Det var en retorisk fråga, oavsett vilka förklaringar man har så måste man ändå konstatera att trots människans påstådda godhet så ser världen ut som det gör. Är inte det en (skenbar) paradox.

  ”Det enda ondskan behöver för att segra är att de goda ingenting gör”
  /Edmund Burke

  Ja de flesta människor vill nog alla andra väl (även om vi alla någon gång upptäcker sidor hos oss själva som inte är så smickrande.) Men människor är också bekväma. Det är skönt att låta någon annan ta hand om våra liv. Att ansvar för sig själv och sina närmaste är ju jobbigt!! Det är lätt att lyssna när det kommer någon fixare kommer och lovar att allt ska bli så bra.

  Jag vet inte om jag tycker att egoism så som många klassiska liberaler/libertarianer formulerar det verkligen är eogism. Är inte egoism i sig någonting negativt? Vore inte egenintresse vara att bättre ord? Men jag förstår vad som menas.

 4. ”Det enda ondskan behöver för att segra är att de goda ingenting gör”

  Det går väl att vända på det. Struntar vi att gå och rösta så gör vi inget och motarbetar på så sätt det onda.

  Det är möjligt att säga att egoism är något negativt. Men alla människor har det och alla skyr det som pesten och vill inte erkänna att de har det. De som säger något annat är bara hycklare.

  Till och med människor som hjälper andra gör det i något egoistisk syfte.Förra veckan skottade jag fram några bilar på en parkering så att stackarna kunde åka hem. Jag kan villigt säga att det kändes bra när folk var tacksamma, så det var lite egoistiskt i det handlandet eftersom de gav mig tillbaka lite social energi. Sedan så fick jag lite motion och tyckte det var roligt samtidigt. Jag fick till och med en slant av en person. Utan skatteavdrag. Det kändes väldigt bra.

  Det säga att 5% av befolkningen avviker från den övriga. I denna grupp finner man typ entreprenörer, nobelpristagare, politiker och brottslingar. I denna grupp finner vi säkert den lilla klick människor som ställer till det för de övriga 95% procenten. Massmördare och liknande kan vara väldigt charmiga. Därför röstar vi på dem. Utseende och utstrålning betyder mer än vad en människa säger när folk väljer vem de ska rösta på.

  Sydafrika är ett lysande exempel på hur det kan gå. De satt med all kunskap om makt, förtryck och korruption och valde det framför annat. Eller Egypten för den delen.

 5. Ordet egoism överladdas ofta med ”till varje pris” eller ”på någon annans bekostnad”.
  Egoism är väl rätt och slätt att utgå ifrån det som är bra för en själv.

  Jag är väldigt glad att folk utgår från vad som är bra för dem. Det borde alla vara. Världen vore en mycket sämre plats om folk var självdestruktiva.

  Det som leder till att folk begår övergrepp mot varandra är ofta i grunden socialism. Antingen för att de av någon outgrundlig anledning tycker att det är bra att begå övergrepp mot varandra och att det är god etik eller också beror dessa övergrepp på den fattigdom denna socialism leder fram till.

 6. ”Det går väl att vända på det. Struntar vi att gå och rösta så gör vi inget och motarbetar på så sätt det onda.”

  haha ja i det fallet kanske så stämmer det nog. Jag funderar faktiskt på att strunta i att rösta nästa val av den anledningen och egentligen finns det ju inga alternativ inte ens, SD eller V står egentligen för något annat.

  Om den där skottningen inte var en oegoistiskt handling var är det då? Ordet egoist har förlorat sin betydelse. Jag tycker att det är bra kunna säga till någon att den är egoist utan personen tar det som en komplimang. Joakim von Anka är en egoist till exempel när han håller så hårt i sina pengar och inte ens vill dela med sig till sina närmaste släkt. Han begår ingen felaktigt handling det är hans pengar och han får göra vad han vill med sin egendom, men jag tycker ändå att han är en egoist. Till skillnad från snöskottande grannar. Att man själv får ut något av att göra en god handling tycker jag ligger i sakens natur. Skulle de vara något bra om du efteråt hade muttrat över dina jobbiga grannar för att de tog din dyrbara tid? Eller att du varit neutral över vad du gjort?

  Men jag förstår ändå ert resonemang. Vi skulle haft det bättre om människor skulle vara så som ni menar det ”egoistiska”.

 7. Fallet Depardieu visar ännu ett exempel på hur motsägelsefullt statstänkandet är. Man får ofta höra att om man inte gillar staten så är det bara att flytta, men när man väl gör det så är man en förrädare.

  Att folk går på detta gång efter gång är häpnadsväckande och sorgligt på samma gång.

 8. Jag värjer mig iaf emot att kalla mig själv för egoist. Kanske hela grejen med altruist vs egoist är ett feltänk från början? Det är kanske inte är en motsättning att vara generös mot andra och att själv vinna något på det? Människor som är generösa sig själva och det de äger mår ofta bättre än de som inte gör det. Det är min erfarenhet.

  Ja ord förändra med tiden. När ett ordet slutar att ha samma betydelse som det hade från början så fyller ett annat ord dess tomrum. Liberal blev libertarian. Jepp wikipedia är fantastiskt på många områden.

 9. Jag ser inget motsatsförhållande mellan egoist och generös. Om jag är generös och en gång nekar, är jag då egoist?

  Det finns ett afrikansk samhälle där den som är mest generös eller givmild har högst status. Folk mer eller mindre tävlar om att vara mest generös. Så det måste helt enkelt vara en egoistisk handling att vara den mest generösa.

  Ibland måste man kanske vara egoistisk för att i nästa stund vara givmild. Jag kanske sätter min egen situation bland jämlikar högre för att få möjligheter att var givmild mot sämre lottade personer.

  Egentligen blir det hela som: ”den som är fri från skuld kastar första stenen”.

 10. Kanske frågan man bör ställa sig när man handlar är om det rätt, sant och ”dygdigt”? Man har alltid grumliga motiv men kanske är det bättre att handla istället för att fundera?

 11. Praxeologiskt sunt förnuft i denna studie..de goda agerandet är dessutom hållbarare och mer gemensamhetsskapande än det ”onda”… borde ju vid längre speltid ge att godheten stärks ytterligare..ett strålande resultat..kräver förstås mer detaljer om spelets struktur för att kunna basuneras ut men härlig forskning. Man Tackar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.