Property and Freedom Society dag 3 – 30 september

Programmet för dag 3 var:
Stephan Kinsella, The Corruption of Law
Anthony Daniels (Dalrymple), The Ultimate “Freedom:” Choice without Consequences
Jeffrey Tucker, One Million Tiny Miseries, Government Policy in Our Time
Hans-Hermann Hoppe, The Hayek Myth
Benjamin Marks, On H.L. Mencken as a Libertarian Model
Daniels, Kinsella, Marks, Hoppe, Tucker, Discussion, Q&A

Stephan Kinsella, The Corruption of Law
Stephan inledde med att beskriva att vi har olika typer av lagar såsom legal law, moral law, causal law, economic law. Stephan utgick sedan ifrån praxeologi och mänsklig handling och beskrev kort vad det innebär. Vidare pratade han om knapphet och att vi behöver normer för att undvika konflikt, veta vem om har rätt att allokera de knappa resurserna. Sedan gick principerna för självägandeskap och första användning igenom.

De privata lagar som fanns i tidiga samhällen har ersatts med det som kallas ”Continental law” eller ”civil law” och ”common law” som framförallt används i England, USA, Australien och Canada. Många menar att ”common law” är överlägsen ”civil law” för att den är decentraliserad. ”Civil law” är kodifierad romersk lag och du skulle där lika gärna kunna argumentera för att det är överlägest ”common law”. ”Civil law” blev systematiskt kodifierat 1804 i Code Napoléon. Både ”Civil law” och ”common law” har överskridits av ett stort antal speciallagar så båda lagsystemen är förstörda.

Man tänker sig en lag som något som skrivs ner i en bok och därför frågar sig flera libertarianer att de vill bli visade t.ex. var det står att vi ska betala inkomstskatt. Det man glömmer då är att dagens lagar inte har något med rättvisa att göra längre. Staten har tagit över alla institutioner och korrumperat dem, alltifrån skolan, finansiella institutioner och även lagen.

”Private law” har ersatts av ”Public law” som inte har något med rättvisa att göra. T.ex. när någon har sålt droer går det inte på att han har skadat någon utan bara att han har sålt marijuana.

I ett system med lagstiftning så kan du ändra reglerna när som och helst och skapar en osäkerhet över vad som gäller idag och imorgon. Detta ökar osäkerheten i samhället och ökar även tidspreferensen i samhället. Detta i sin tur minska incitamenten att ge sig in i längre produktionsprocesser, mer kriminalitet och ökad konsumtion istället för sparande.

Vi måste se till att det nuvarande systemet där lagar stiftas ifrån tomma intet får ett slut.

Anthony Daniels (Dalrymple), The Ultimate “Freedom:” Choice without Consequences
Anthony är professor i psykiatri. Idag är frihet ifrån konsekvenser den enda frihet som folk i västvärlden beredda att försvara, man kan kalla det ”free lunch”-syndromet. Alla vill ha så många val som möjligt men vill inte ta konsekvenserna av det. Anthony gick igenom de psykologiska effekterna bakom när man försöker eliminera rädsla helt och konsekvenserna av detta.

Anthony gick genom flera roliga exempel på hur absurt detta har blivit i dagens samhälle. Brittiska välfärdssystemet har lyckats skapa fler invalider än hela första världskriget. Vem som helst kan begära vad som helst av vem som helst utan några konsekvenser. Andelen advokater har tredubblats de senaste 30 åren i Storbritannien.

Den allmänna bilden idag är att fattigdom är om man tjänar 60% av medianinkomsten och detta kan bara lösas genom omfördelning på en stor skala även om detta leder till att alla blir fattigare.

Jeffrey Tucker, One Million Tiny Miseries, Government Policy in Our Time
Jeffrey jobbar numera på Laissez-Fair Books, och var tidigare redaktör på mises.org. Han gjorde även reklam för Hoppes nya bok The Great Fiction som ges ut av LFB. När kommunismen föll tänkte Jeffrey först: vad ska jag göra nu för nu har frihet kommit till världen.

Jeffrey tittade i Socialism igen av Mises och läste om de olika typer av socialism som han beskrev (boken innehåller så mycket mer än bara kalkyleringsproblematiken under Socialism). En typ av socialistisk syn baseras på tanken att vi levde i en gyllene tidsålder en gång till att börja med, förr eller senare kom någon form av korruption in så uppdraget blev att rensa ut korruptionen/ondskan för att återställa den gyllene tidsåldern. Den publika sektorn blir fattigare.

Rachel Carson som av många anses vara grundare av miljörörelsen i USA skrev 1962 boken Silent Spring som hade en stor effekt på populärkultur och lagstiftning. Hennes bok ledde bl.a. till förbudet av DDT och modellerade en ny socialistisk syn i USA. Hon menar att kemikalier tar oss ifrån den gyllene tidsåldern.

Jeffrey läste ett citat ur boken där hon skriver att bara under 1900-talet har människan kunnat ändra på naturen och det här måste vi stoppa och börja med kemikalier. Hon skriver vidare att kontrollera naturen är arrogant och att det även är arrogant att tro att människan finns för naturen (så om du planterar en blomma är du arrogant).

Idag är ändå Rachel moderat jämfört med de mer extrema åsikter som finns idag där man försöka rulla tillbaka och förbjuda flera uppfinningar under 1900-talet. Jeffrey har listat flera regleringar där han undersökt vad som ligger bakom. Fosfater är någon som gör saker rena, drar ur smuts i kläder osv. Fosfater har i princip blivit förbjudna. Detta har lätt till att vår tvätt och disk är smutsigare än någon syn.

Luftkonditionering är ett annat område där freon används till att börja med men som sedan förbjöds. Jeffrey gick vidare till flera andra områden som avloppssystem/toaletter, varmvatten i duschen och diskmaskinen (bara senaste året har det kommit en reglering där vattenmängden minskats betydligt). För att inte tala om riktiga glödlampor som inte går att hitta längre.

Du är kriminell oavsett vad du gör i dagens värld hur mycket du än försöker hålla dig uppdaterad på alla lagar. I boken Stealth of nations av Robert Neuwirth, beskrivs det hur 2/3 av alla arbetare i världen jobbar i den informella sektorn och går utanför lagen. Jeffrey menar att vi måste gå utanför staten och bygga vår egen värld av frihet, han menar att detta är den enda vägen för att kunna bevara en civiliserad värld vid huvudtaget.

Hans-Hermann Hoppe, The Hayek Myth
Professor Hoppe pratade om Hayek-myten, själv var han vänsterorienterad under sin studietid. Under den tiden nämndes ofta Friedman och Hayek som motståndare till vänstern. Det var via den vägen Hoppe upptäckte de första argumenten och fick honom att hitta Mises och Rothbard.

Friedman och Hayek beskrivs fortfarande som de mest radikala opponenterna mot vänstern framförallt i Europa. I själva verket är de en del av vänstern, inte den marxistiska vänstern utan istället någon form av mjuk version av socialdemokrati. Man skulle kunna kalla det ”Friedman-Hayek-myten” men det här talet fokuserade på Hayek.

Friedman blev nog kändare för han är amerikan och för att han skriver tydligare och klarare än Hayek. Hayek var helt klart en bättre ekonom än Friedman. Friedman var i de flesta fall betydligt värre än Hayek. Både ekonomer som följer Mises-Hayeks idéer har kunna förutsäga många kriser. Men Hayek är inte kändast för de mer tekniska delarna i ekonomi utan främst genom sitt arbete in politisk teori och speciellt i boken Constitution of Liberty.

Redan i sina definitioner av vad frihet och tvång är rör Hayek till det vilket även leder till de märkliga slutsatser som han gör. Hayek menar även att handlingar som inte innefattar tvång kan beskrivas som tvång ändå. T.ex. om en törstig man går i öknen och möter någon som har ett glas vatten men den person vägrar att sälja vattnet till den törstande mannen. Enligt Hayek så har den som äger vattnet utövat tvång genom att inte hjälpa till.

Hayek menar att staten behövs för lagar och försvar av externa fiender. Men han nöjer sig inte med det utan säger att i ett avancerat samhälle måste vi ta ut skatter för tjänster som inte tillhandahålls på marknaden i tillräckligt stor utsträckning. Hayek nämner bland annat följande områden som ska skötas av staten : katastrofhjälp vid naturkatastrofer, vägar, landregister, statistik, kvalitetskontroll av olika tjänster på marknaden, minimilöner, skolor, forskning, livsmedelslagar, certifieringar för olika yrken, farlig gods och vapen, droger, teater och idrottsplatser.

Man kan tro att det inte finns så mycket kvar efter detta men det fortsätter med obligatorisk försäkring, stadsplanering, historiska platser och i alla fall där summan av vinsterna överstiger summan av förlusterna går det att motivera att staten griper in enligt Hayek.

För Hayek är det irrelevant hur stor staten är utan det viktiga för honom är karaktären. Hayek menar att det är ok med allmän värnplikt och skatter så länge individen kan förutsäga vilka tvångsmässiga åtgärder och program som finns. T.ex. bara du vet om att du ska vara slav i 20 år så är det ok om man känner till det innan eller att du ska beskattas med 80%. Med Hayeks definition så innebär detta inte tvång så länge det går att förutse.

Hur kommer det sig att denna myten existerar fortfarande? En förklaring kan vara att media och journalister sällan läser själva utan bara kopierar vad någon sagt tidigare. Under en period nämndes inte heller Mises och Rothbard och det var väldigt svårt att få tag på deras böcker på bibliotek.

Ett vanligt argument är att flera vänsterdebattörer kan säga att t.o.m. Hayek håller med dem i någon fråga och detta kan tyvärr ofta var sant. Det är därför inte märkligt att Friedmaniter och Hayekaner, politiker och krigshetsare samlas kring Mont Pelerin Society varje år.

För vår del måste vi säga som det är, och ta de tillfällen vi har att visa folk rätt som kanske själva har upptäckt att det är något fel med Hayek och Friedman men som inte har hittat en väg ut.

Constitution of Liberty skickades till Rothbard innan den gavs ut. Rothbard skrev två memon. Det ena var en kritik sida för sida av hela boken som skickades till Hayek. Det andra memot skickades till Volker fund där han redan i första meningen skriver att detta är en överraskande dålig och farlig bok. I sista stycket skrev han om det är denna bok en ung man ska läsa så kommer det att göra honom till vänsteranhängare och libertarianer måste attackera boken istället för att applådera den som tränade sälar. Boken attackerar den fria marknaden och är motsatsen till förnuft och rättvisa.

Benjamin Marks, On H.L. Mencken as a Libertarian Model
Benjamin driver siten Economics.org.au och är redaktör för tidningen Capitalism.HK. Han arrangerar även Mises-seminarium årligen, nästa nu i december.

Benjamin började med att berätta personligt om den nyligen avlidna Neville Kennard som var en framgångsrik affärsman och även en av dem som har bidragit mest till PFS. En av de sista gångerna han träffade honom låg han svårt sjuk i hemmet men hoppade genast upp ur sängen när Benjamin kom in i rummet iklädd i sin Rothbard Enemy of the State t-shirts.

Benjamin saknade speciellt Richard Lynn på konferensen och hans tal ”Why are jews smarter than others” (Benjamin har judiskt ursprung).

Benjamin berättad ingående om Mencken och varför är han annorlunda jämfört med Rothbard och vilka strategier han hade.

Daniels, Kinsella, Marks, Hoppe, Tucker, Discussion, Q&A
Under frågestunden förtydligade Hoppe att han betraktade Hayek som en väldigt duktig ekonom men att det inte är många som läst Pure Capital Theory och Prices and Production utan andra verk som han har blivit mer känd för. Kritiken gällde Hayeks arbete inom poltiks teori. Hayek kan vara en väg in men sen gäller det att se till att folk upptäcker andra.

Tucker pratade mer om att bygga ett samhälle utanför staten som blir så bra att staten blir ovikitg till slut.

Benjamin berättade om Mencken och alkoholförbudet i USA. Varje dag i 30 dagar skrev han en artikel mot förbudet och drack under hela förbudstiden och skrev om alkohol varje dag i sin dagbok.

Även den libertarianska inställningen till ”pre-emptive strike” diskuterades. Det här är ett oerhört farligt koncept som ofta leder till ett sluttande plan där alla möjliga attacker kan motiverars. Helt klart är att bevisbördan för den som attackerar skulle vara mycket stark för den som attackerar i ett fritt samhälle.

Någon undrar varför Hayek var så dålig inom politisk filosofi trots att han hade Mises som lärare. Hayek hade bara Mises som som lärare en kort tid i början när han skrev om ekonomi men senare kom han under andras inflytande.

Även MPS diskuterades och MPS var något som Mises var extremt skeptiskt till ifrån början och det skulle senare visa sig att han hade rätt. MPS bliv förvirrat av socialister som låtsades vara liberaler och ville diskutera om inkomstskatten skulle vara 25% eller 30% och diskutera statliga interventioner. Detta är en av anledningarna till att PFS startades som ett alternativ till MPS.

Även strategier för hur man kan arbeta för ett friare samhälle diskuterades. Någon i panelen föreslog att bli en bra affärsman för att tjäna mycket pengar och skydda dig på det sättet.

Tucker påpekade att vi kan skriva fler välskrivna böcker. Utav de flesta bokutkast han får skickade till sig idag så är 7/10 introduktioner till libertarianism. Vi behöver inte fler introduktioner däremot välskrivna böcker om t.ex. Wikileaks, Anonymous, internationell kopiering, bankernas utveckling sedan 2008 eller varför inte någon mindre historisk bok som beskriver någon utveckling ur ett libertarianskt perspektiv.

Professor Hoppe tror på att leva ett exemplariskt liv för få andra att efterlikna dig, bli inte korrumperad själv utan försök vara en ärlig man, var goda själva, eftersträva att förbättra dig själv hela tiden.

Daniels trodde på att Insistera att använda ord rätt, många försöker ändra språket och använda ord fel och missbruka ord. Det är en massa rädsla idag och ofta mer än nödvändigt. Vi står inte emot tillräckligt, bör inte vara så rädda det går att göra mer och vi kan protestera mer.

Även Nock och Reed har skrivit mycket om att leva ett bra liv.

Kinsella påpekade med att vi oftare kan vara sanningsenliga och säga vad vi tror på utan att vara otrevliga vid t.ex. middagsbord.

Concluding remarks
Professor Hoppe avslutade med att minnas tre medlemmar av PFS som avled under året, där ibland Neville Kennard.

Kvällen avslutades med en stor födelsedagsfest för Ludwig von Mises med underhållning.

Läs om dag 1 här.
Läs om dag 2 här.
Läs om dag 4 här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.