Demokratins baksida – Demokratiska myter, 7

Demokrati är nödvändigt för att kunna leva tillsammans i harmoni Folk tror ofta att konflikter kan undvikas genom att beslut fattas demokratiskt, eftersom det påstås att om alla bara skulle följa sina egna ingivelser skulle man ju inte kunna leva tillsammans i fred. Detta stämmer kanske när en grupp människor måste bestämma om de vill Läs mer om Demokratins baksida – Demokratiska myter, 7[…]

Ekonomisk ignorans: Microsoft och Apple

Den ekonomiska ignoransen är såväl välmående som utbredd. Men något jag stört mig på personligen under de senaste åren är hur lätt ekonomiskt kunniga och förstående slänger sin ekonomiska kunskap överbord i sökandet efter bekräftelse av sina egna val. Detta är oerhört tydligt i den så kallade sektfrågan om huruvida man använder Microsofts mjukvaror eller Läs mer om Ekonomisk ignorans: Microsoft och Apple[…]

Fler mediadumheter

Man kan inte annat än förfasas över nyhetsrapporteringen och de lögner som sprids som ”nyheter” av ”journalister”. Sitter med morgonkaffet och scrollar igenom SvD Näringsliv när jag får se den minst sagt skrämmande positiva rubriken Obama strider för konsumentskydd: Uppmanar republikaner att inte riva upp lag. Hur vinklat låter det inte som att den artikeln är? Läs mer om Fler mediadumheter[…]

Häxjakt mot H&M och det man inte ser

Som ett brev på posten efter Henrik Kostets artikel om H&M och socialt ansvar har en ny mediastorm riktats mot den svenska klädjätten. Åtalspunkt: H&M:s leverantörer erbjuder sina arbetare usla löner under hårda arbetsförhållanden. Resonemanget tycks gå enligt följande: Premiss 1, Om H&M anlitar leverantörer som betalar ut dåliga löner är man ansvarigt för arbetarnas Läs mer om Häxjakt mot H&M och det man inte ser[…]

Partigängarundersökningar

Som ett mer eller mindre aristoteliskt zoon politicon kan jag inte avhålla mig ifrån att göra allehanda test på nätet. Förr handlade det om att bekräfta min politiska dumhet, medan det de senast 20 åren eller så handlat om att se (1) hur etatistiskt ledande frågorna är och (2) om systemet klarar att hantera mina Läs mer om Partigängarundersökningar[…]

Demokratins baksida – Demokratiska myter, 6

Myt 6 – Demokrati är nödvändigt för att säkerställa en rättvis välståndsdistribution och hjälpa de fattiga Men är inte demokrati nödvändigt för att säkerställa en rättvis välståndsdistribution? Politiker talar förstås ofta om solidaritet och rättvis fördelning, men hur rättvisa är egentligen deras planer? Till att börja med måste välstånd först produceras innan det kan distribueras. Läs mer om Demokratins baksida – Demokratiska myter, 6[…]

Ekonomisk ignorans långt farligare än flera människor

Följande artikel skickades till SvD Brännpunkt och andra på sveriges nyhetsredaktioner tillsammans med ett pressmeddelande, som svar på Boisens och Norrmans artikel om ”problemet” med jordens överbefolkning. Artikeln återpubliceras här, men finns även att läsa under Press. Lars A. Boisen och Karl-Erik Norrman skriver på SvD Brännpunkt 22/10 om en pågående befolkningsexplosion och jordens påstådda Läs mer om Ekonomisk ignorans långt farligare än flera människor[…]

Om ”problemet” med jordens överbefolkning

Lars A. Boisen och Karl-Erik Norrman skriver på SvD Brännpunkt 22/10 om en pågående befolkningsexplosion och jordens påstådda överbefolkning. Det är ett tema som diskuterats sedan åtminstone Thomas Robert Malthus dagar och som är ständigt återkommande, inte minst i miljö- och djurrättskretsar. Men problemet är att det nästan alltid, liksom hos Boisen och Norrman, bygger Läs mer om Om ”problemet” med jordens överbefolkning[…]

Idioti på SvD Brännpunkt

Lars A Boisen och Karl-Erik Norrman skriver idag på SvD Brännpunkt på ett gammalt tema som aldrig verkar dö: överbefolkningen. Liksom så ofta förr handlar det om någon slags känslomässig panik för att ”vi” blir för många och att det aldrig kan komma att fungera. Boisen och Norrman gör det emellertid lite mer intressant än Läs mer om Idioti på SvD Brännpunkt[…]

Dr. Bolis Fullständiga Världshistoria, kap 10

Kristendomen förstör alltihopa “Och det hände sig vid den tiden att det från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas.” Så skriver en historiker från första århundradet, och utan tvivel visste hans publik vad han talade om. Men vad var denna “skatteskrivning”? Moderna historiker tror att det kan ha rört sig om Läs mer om Dr. Bolis Fullständiga Världshistoria, kap 10[…]