Migro och äganderätten

Seasteading är intressant, men innan migro ger sig på dylika ämnen vore de bra om de kan visa att de förstår sig på äganderätten först. Att starta något som migro.se utan att unisont kunna klara av att svara på den centrala frågan om invandring ska vara tvångsfinansierad eller inte är smått märkligt. En enkel ja/nej fråga som borde vara enkel att svara på.

Förespråkar ni att invandringen ska finansieras med andras pengar? Ja eller Nej?

Se tidigare inlägg:
http://www.newsmill.se/artikel/2012/06/17/med-kta-gander-tt-r-fri-invandring-inget-problem
http://www.mises.se/2012/08/06/migro-se-det-icke-liberala-manifestet/
http://www.mises.se/2012/08/07/svar-angaende-kommentarer-om-migro-se/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *