Demokratins baksida – Demokratiska myter, 2

Myt 2 – I en demokrati är det folket som styr

Detta är demokratins grundidé. Det är bokstavligen vad demokrati betyder, folkstyre. Men är det verkligen folket som styr i en demokrati.

Det första problemet är att ‘folket’ inte existerar. Det existerar enbart miljontals individer med lika många åsikter och intressen. Hur kan de regera tillsammans? Det är omöjligt. Som en holländsk komiker sade en gång i tiden: “Demokrati är folkets vilja. Varje morgon blir jag förvånad då jag öppnar morgontidningen och läser vad det är jag vill”.

Låt oss inse att ingen skulle säga något i stil med att ”konsumenterna vill ha Microsoft”, eller att ”folket vill ha Pepsi”. Vissa vill det, och andra inte. Samma sak gäller politiska preferenser.

Dessutom är det egentligen inte ‘folket’ som bestämmer i en demokrati, utan ’majoriteten’ av befolkningen, eller snarare, majoriteten väljare. Minoriteten är tydligen inte en del av ’folket’. Det verkar lite konstigt. Är inte alla en del av ‘folket’? Konsumenter på Wal-Mart vill inte få varor från en konkurrerande kedja nerkörda i halsen, men det är så saker och ting fungerar i en demokrati. Om du råkar tillhöra den sida som förlorar i valet måste du dansa efter segrarens melodi.

Låt oss dock anta att majoriteten är samma som folket. Är det då verkligen sant att folket bestämmer? Låt oss undersöka saken närmare. Det finns två typer av demokratier: direkta och indirekta (eller representativa). I en direkt demokrati röstar alla om alla beslut som tas, som vid en folkomröstning. I en indirekt demokrati röstar folk fram andra människor som tar beslut åt dem. Det är uppenbart att folk i det andra fallet har mycket mindre att säga till om än i det första. Nästan alla moderna demokratier är indirekta, även om de emellanåt kastar in en och annan folkomröstning.

För att rättfärdiga det representativa systemet hävdas det att a) det skulle vara opraktiskt att hålla folkomröstningar gällande alla de beslut som regeringen måste ta varje dag och att b) folk inte har tillräckligt med expertis för att klara av att fatta beslut om alla de komplexa frågorna.

Argument a) kanske var rimligt i det förflutna eftersom det var svårt att tillhandahålla alla med den nödvändiga informationen och låta dem komma till tals annat än i väldigt små samhällen. Idag är detta argument inte längre giltigt. Med internet och andra moderna kommunikationsteknologier är det enkelt att låta stora grupper medverka i beslutsprocessen och hålla folkomröstningar. Ändå händer detta nästan aldrig. Varför inte ha en folkomröstning om huruvida USA borde kriga i Afghanistan eller Libyen eller var som helst? För det är ju folket som styr, eller? Varför kan de då inte ta dessa beslut som är så viktiga för deras liv? Självklart är det så att alla vet att det fattas många beslut som majoriteten aldrig skulle stödja om man fick rösta om det. Idén att ’folket styr’ är helt enkelt en myt.

Men hur står det till med argument b)? Är inte de flesta frågor för komplexa för att röstas om? Knappast. Oavsett om vi har att göra med huruvida en moské får byggas någonstans, vad den lagliga gränsen för att konsumera alkohol borde vara, hur hög minimistraffet för vissa brott borde vara, om vi ska bygga fler eller färre motorvägar, hur hög statsskulden ska vara, om vi borde invadera något annat land, och så vidare – alla dessa är ganska tydliga förslag. Om våra ledare tar demokrati på allvar borde de inte åtminstonde låta folket rösta direkt gällande ett antal av dem?

Eller betyder argument b) att folk inte är intelligenta nog att bilda sig rimliga uppfattningar om allehanda samhälleliga och ekonomiska frågor? Om det vore så hur kan man då hävda att de är smarta nog att förstå de olika valprogrammen och rösta på dem? Alla som förespråkar demokrati måste åtminstone anta att folk har tillräckligt vett och kapacitet att förstå språket. Oavsett vilket, varför skulle det nödvändigtvis vara så att de politiker som väljs är smartare än de väljare som väljer dem? Har politiker på något mystiskt sätt fått tillgång till visdomens källa medan väljarna inte har det? Eller har de högre moraliska värderingar än gemene man? Det finns inga bevis för detta.

Demokratiförsvarare försöker kanske argumentera att även om folket inte är dumma så har ingen enskild person tillräckligt med kunskap och intelligens för att fatta beslut gällande alla de komplexa frågor som djupgående påverkar miljontals individers liv. Det är helt klart sant, men detta gäller också för politiker och tjänstemän som fattar beslut i en demokrati. Hur kan de till exempel veta vilken sorts utbldning föräldrar, lärare och studenter vill ha. Eller vilken som är den bästa utbildningen. Alla människor har sina egna önskningar och sina egna synpunkter om vad som är en bra utbildning. Och de flesta av dem är tillräckligt intelligenta för att åtminstone bestämma vad som är bra för dem själva och deras barn. Men detta går stick i stäv med demokratins centraliserade enhetslösningar.

Det verkar alltså som att folket i vår demokrati inte alls styr, och detta är egentligen ingen överraskning. Alla vet att staten regelbundet fattar beslut som de flesta människor motsätter sig. Det är inte ‘folkets vilja’ utan politikers vilja – påhejad av grupper av professionella lobbyister, intressegrupper och aktivister – som råder i en demokrati. Alla de stora oljebolagen, jordbruksbolagen, läkemedelsindustrin, det militärindustriella komplexet och Wall Street vet hur man utnyttjar systemet till sin fördel. En liten elit fattar besluten – ofta bakom kulisserna. Då de inte bryr sig om vad “folket” vill slösar de våra sparpengar på krig och biståndsprogram, tillåter en massinvandring som få medborgare vill ha, bygger upp enorma underskott, spionerar på sina medborgare, startar krig som få väljare efterfrågat, spenderar våra pengar på bidrag till speciella intressegrupper, ingår avtal – som EMU eller NAFTA – som gynnar de oproduktiva på bekostnad av de produktiva. Ville vi alla ha detta demokratiskt eller var det vad våra ledare ville?

Hur många människor skulle frivilligt föra över tusentals dollar till regeringens bankkonto så att soldater kan kriga i deras namn i Afghanistan? Varför frågar de inte ens folket? Är det inte de som styr?

Det påstås ofta att demokrati är ett bra sätt att begränsa ledarnas makt men som vi sett är detta endast ytterligare en myt. Lederna kan göra i stort sett vad de vill!

Vidare sträcker sig politikernas makt mycket längre än deras handlingar i parlamentet och regeringen. Då de kastas ut av väljarna får de ofta lukrativa jobb inom de oräkneliga antal organisationer som existerar i nära symbios med staten – TV-bolag, fackföreningar, bostads- och hyresrättsföreningar, universitet, ideella organisationer (eng. NGOs), lobbygrupper, tankesmedjor, och de tusentals rådgivningsfirmor som lever av staten precis på samma sätt som mögel på en rutten trädstam. Med andra innebär inte ett regeringsbyte nödvändigtvis en förändring av vem som innehar makten i samhället. Den demokratiska ansvarigheten är mycket mera begränsad än den verkar.

Det är också värt att notera att det särskilt i USA är långt ifrån enkelt att delta i val. För att tillåtas ställa upp i de federala valen måste du följa en lagstiftning på över 500 sidor. Reglerna är så komplexa att de inte kan förstås av lekmän.

Men trots allt detta insisterar alltid demokratiförespråkarna att ”vi röstade för det” när regeringen inför någon ny lag. Detta innebär att ”vi” inte längre har någon rätt att motsätta oss en sådan åtgärd. Men detta argument används sällan konsekvent. Homosexuella använder det för att försvara homosexuellas rättigheter, men de accepterar det inte när ett demokratiskt land förbjuder homosexualitet. Miljöaktivister kräver att de demokratiskt beslutade åtgärderna upprätthålls men tycker samtidigt att de har rätt att utföra illegala protester som de inte håller med andra demokratiska beslut. I dessa fall röstade ”vi” tydligen inte för det.

7 reaktioner på ”Demokratins baksida – Demokratiska myter, 2”

 1. Profilbild

  Fantastiskt artikel! Exakt detta har jag försökt förklara för demokrati förespråkare. Inte minst förortsrörelsen där jag kommer ifrån, där man klagat på att politikerna inte lyssnar på lokalbefolkningen utan att ifrågasätta systemet som möjliggör detta, hela rörelsen utstrålar ignorans.
  Det finns ytterliggare ett problem, med demokrati och det är centraliseringen av makten. Tar man stockholm som exempel ser vi att stockholms kommun styrs ifrån stadshuset, och den domineras av alliansen, de ger senare direktiv och sätter agenda för stadsdelsnämnderna. Problemet med denna centralisering är att det har skapat stadsdelsnämder som inte representerar lokalbefolkningen i vissa stadsdelar, det problemet har stadsdelarna i järvaområdet. Så i järva området finns varken representativ demokrati eller direkt demokrati, summa summarum det finns ingen demokrati i förorten. Detta är bara ett exempel av tusen. Jag menar samma sak hade hänt om vi hade fått ett röttstyre, då skulle många blåa stadsdelar köras över och styras av en stadsdelsnämd som inte representerar dem, så det är knappast en fråga om vänster eller höger, utan en fråga om att själv bestämma över sitt område.

  Adminstratör, varför tas möligheten att kommentera bort i vissa artiklar? Det är andra gånger det händer, och alltid mitt när man är inne i en diskussion, mycket märkligt.

 2. Profilbild

  Alltid lika trevligt att läsa en text där man personligen skulle kunna skriva under på >99%.

  Skriv till FNs säkerhetsråd och vädja om ett upprättande av en no-fly zone över Järvaområdet.

 3. Profilbild

  Mr X.,

  Vi har en spärr som stänger kommentarer efter 60 dagar. Vi gör detta för att minska antalet spam-kommentarer som vi måste hantera. Det är möjligt att vi kan se över att öka den. Var det någon specifik artikel du tänkte på?

  Joakim

 4. Profilbild

  Ok, kämpe, det låter rimligt att ni gör så. Jag tänkte på Artikeln ”Bokrecension: Papperspengarnas kollaps, av Detlev Schlichter”.

 5. Profilbild

  Mr X

  Då det bara var du och jag som diskuterade på nämnda tråd och vår diskussion hade ganska litet med artikeln att göra så kan vi kanske fortsätta den via epost? Du kan skicka ditt svar på min senaste kommentar till:

  vindician (at) gmail (dot) com

  Om du vill fortsätta diskussionen det vill säga 🙂

 6. Profilbild

  Mycket bra artikel. Ta en titt på vad som pågår i Asien, speciellt Kina. Här utvecklar man nya former av folkstyre, om folket verkligen kan styra med verkan, då behöver man ju inte välja ledarna. Speciellt gäller detta tjänstemännen, som också kan styras, och dom har ofta mer makt än politikerna. Det eliminerar även maktmissbruk av en majoritet. Om ett ärende bara berör 100 av 1,000 personer, då kan dom styra det ärendet, och dom 900 som inte berörs kan hållas utanför. Politiska eller affärs missbrukare av makt ogillar naturligtvis ett sådant system starkt. Det blir svårt att manipulera, medan som vi vet, det svenska och andra liknande demokratiska system är lätta att manipulera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *