Mer stolligheter

Man kan utan tvekan arbeta heltid med att kommentera på och påpeka direkta felaktigheter hos ekonomijournalisters egenutnämnda ”analyser”. Och Daniel Kederstedt på SvD Näringsliv är lite av en favorit, för han är oerhört tydlig i sin ignoranta hållning (vilket han ska ha så kallad ”cred” för). Många andra är långt mer otydliga och det är därmed svårare att identifiera dumheterna om man inte har en god ekonomisk bildning (notera avsaknaden av prefixet ”ut-”).

Jag kommenterade tidigare på Kederstedts diskussion om QE3, BNP och tillväxt. Stolligt värre. Men man behöver inte vänta längre än till nästa inlägg på den så kallade Wall Street Bloggen för att återigen förfäras. Kederstedt skriver om den senaste uppgörelsen i raden av banker som slipper att officiellt pekas ut att ha begått felaktigheter:

Vid det här laget är finansvärlden väl medveten om att det nästan konstant går att hamra fram en uppgörelse utan att behöva erkänna fel. Företagen får visserligen ta en del stryk, men dagens system är tydligt långt ifrån kraftfullt nog för att få dem att hålla fingrarna i styr.

När det handlar om myndigheter så har det med jämna mellanrum pekats på att de, likt företagen, ser en uppgörelse som en enkel väg till en hyfsad lösning. Inte minst eftersom myndigheten saknar resurser för att verkligen dra ett ärende till sin spets. Men jag tror också att det handlar med feghet och till viss del kanske (?) den enorma lobbymaskinen.

Att vända upp och ner på saker och ting i en rättssal och inför allmänheten faktiskt sätta fokus på vad som har hänt och vilka fel som har begåtts för fel kanske skulle lära dem en läxa. Dagens metod fungerar uppenbarligen inte.

Sista meningen håller jag med om. Men resten är rätt underligt. Man måste ha en nästan religiös syn på bankväsendet om det ska gå att tro på det Kederstedt skriver. Ungefär så här: (1) gud (djävulen?) skapar bankerna, som tjänar oerhörda pengar; (2) människan skapar goda byråkratier att reglera bankerna; (3) de goda byråkratierna har inte en chans mot det onda kapitalet, för de har alldeles för dåligt med resurser. Slutsats: bankerna ”kommer undan” – och detta ”trots” myndigheternas arbete.  […]

Förvirring om BNP och tillväxt

Daniel Kederstedt, ni vet han på Wall Street-bloggen som låtsas att han vet något om ekonomi, skriver om det stundande QE3. I artikeln uppges fem skäl till att QE3 dröjer och antagligen kommer att dröja. Att QE3 skulle vara något att hoppas på är underförstått och tydligen uppenbart. Detta trots att Kederstedt uppmärksammar att detta Läs mer om Förvirring om BNP och tillväxt[…]

Gorbatjov och den sovjetiska statens uppgång och fall

Texten nedan (originaltext) är förordet till boken, ”Requiem for Marx”. Texten skrevs ca 1992 av Yuri N. Maltsev som var med i händelsernas centrum som en av Gorbatjevs ekonomiska rådgivare under en av de viktigaste omvälvningarna i modern tid. Han förstod österrikisk ekonomi och kommenterar nedan sina erfarenheter ur det perspektivet. Denna text är viktig Läs mer om Gorbatjov och den sovjetiska statens uppgång och fall[…]

Gorbatjov och den sovjetiska statens uppgång och fall

Texten nedan (originaltext) är förordet till boken, ”Requiem for Marx”. Texten skrevs ca 1992 av Yuri N. Maltsev som var med i händelsernas centrum som en av Gorbatjevs ekonomiska rådgivare under en av de viktigaste omvälvningarna i modern tid. Han förstod österrikisk ekonomi och kommenterar nedan sina erfarenheter ur det perspektivet. Denna text är viktig Läs mer om Gorbatjov och den sovjetiska statens uppgång och fall[…]

Nickels är lagligt betalningsmedel

Trist att se att Apple vänt sig ifrån kapitalism till statskramande. Från innovation till patentskydd. Från konsumenter till byråkrater. Från att leda genom att springa fortast till att lägga hinder i konkurrenternas väg. Först förlorar kunderna och konkurrenterna. Långsiktigt kommer Apple själva att förlora. Den som lierar sig med staten får till slut alltid själv Läs mer om Nickels är lagligt betalningsmedel[…]

Regeringen och bolånepopulismen

Som så många gånger tidigare har vi på sistone kunnat urskilja en del klagovisor i tidningar och TV rörande att bankernas bolåneräntor inte har sänks i betydande mån, trots att vissa estimat tyder på att bankernas egna upplåningskostnader har minskat. Denna gång är det en rapport från finansinspektionen som fått såväl statsminister Fredrik Reinfeldt som finansmarknadsminister Peter Norman att framställa sig som låntagarnas och allmänhetens försvarare gentemot bankerna genom att kräva lägre räntor. Den naiva slutsats som många kritiker vill dra är att bankerna har blivit ännu girigare och att de giriga bankdirektörerna (och, får man förmoda, kapitalister i allmänhet) lite godtyckligt kan styra prisbildningen på marknaden, utan realekonomiska grunder. Många ekonomijournalister tycks ha bestämt sig för att räntorna är ”för höga” – detta utan att ha något direkt kriterium för vad som är ”för högt”. Utgångspunkten verkar vara att inga ekonomiska lagar existerar, utan att bankerna när de vill tjäna mer pengar på konsumenternas bekostnad helt enkelt ser till att höja sina marginaler. Punkt.

Så enkelt är det naturligtvis inte. Och det är verkligen sällan man får läsa ens några raders analys av vad som faktiskt är orsaken till marginalförändringarna. […]

Professor Block om Hayek i NY Times

NY Times nämner idag Professor Walter Blocks kritik av Hayek som han skrev 1996. Ett av passagen som nämns utav Hayek i artikeln: Nor is there any reason why the state should not assist the individuals in providing for those common hazards of life against which, because of their uncertainty, few individuals can make adequate Läs mer om Professor Block om Hayek i NY Times[…]

Relationen mellan USA och Japan före WWII

Japanerna hade betydande handelsintressen i Sydostasien, speciellt i Franska Indokina (numera Vietnam, Laos och Kambodja). Efter att Frankrikes styre föll i juni 1940 hade Japan förhandlat med Vichy-regimen om att få ockupera franska Indokina, att ta över deras militärbaser och upprätthålla ordningen. Den ganska hjälplösa Vichy-regimen gav efter. Allteftersom handeln med USA försvårades blev Japans Läs mer om Relationen mellan USA och Japan före WWII[…]

Relationen mellan USA och Japan före WWII

Japanerna hade betydande handelsintressen i Sydostasien, speciellt i Franska Indokina (numera Vietnam, Laos och Kambodja). Efter att Frankrikes styre föll i juni 1940 hade Japan förhandlat med Vichy-regimen om att få ockupera franska Indokina, att ta över deras militärbaser och upprätthålla ordningen. Den ganska hjälplösa Vichy-regimen gav efter. Allteftersom handeln med USA försvårades blev Japans kommersiella intressen i Indokina allt mer betydelsefulla, och de förlitade sig alltmer på regionen för att införskaffa de livsmedel och råvaror som de behövde. Handelspakter som senare upprättades med Indokina garanterade kontinuerliga leveranser av ris, gummi och andra nödvändiga råvaror åt Japan.