Varför dåliga människor har makten

I kontrast till detta gör demokratiska massval att det nästan blir omöjligt att en bra eller harmlös person kommer klättra till toppen. Premiärminstrar och presidenter väljs utifrån deras effektivitet som moraliskt ohämmade demagoger. Demokrati försäkrar således i princip att enbart dåliga och farliga människor kommer nå statsapparatens topp. Faktum är att den fria politiska konkurrensen Läs mer om Varför dåliga människor har makten[…]

Varför dåliga människor har makten

En av de mest utbredda och accepterade föreställningarna hos nationalekonomer är följande: alla monopol är dåliga utifrån konsumentens synvinkel. Den klassiska definitionen av monopol är ett exklusivt privilegium tilldelat en enskild producent av en vara eller tjänst, d.v.s. frånvaron av fritt inträde till detta specifika produktionsområde. Med andra ord, en enda verksamhet, A, tillåts producera Läs mer om Varför dåliga människor har makten[…]

Jobbhysterin i den politiska debatten

Det finns få saker som diskuteras så mycket och ofta i den politiska debatten som ”jobben”: regeringens arbetslinje, nivåerna på a-kassan, facket ställer krav på ”rimlig” lön, socialdemokratiska arbetarepartiet, osv. Och liksom alltid i samhällsdebatten blir det totalförvirring mellan vad man talar om, vad man menar, vilka mål man har – och huruvida medlen över huvud taget passar målen.

Liksom politiker i hela världen talar den svenska avarten om att man ska ”skapa” arbetstillfällen. Arbetslösheten måste bekämpas genom allehanda subventioner till företag, statliga ”investeringar” i infrastruktur och utbildning. Men egentligen är det inte så svårt att skapa jobb. Faktum är att det är väldigt enkelt. Ibland omnämns att om man vill ha fler jobb är det bara att förbjuda grävmaskiner, för då måste alla gropar och diken grävas med spadar. Och visst – detta stämmer ju, det skulle bli fler jobb (allt annat lika). Om man vill ha ännu fler jobb så kan man ju också förbjuda spadar, för då måste alla gropar grävas med händerna.

Att skapa jobb är helt enkelt väldigt lätt. Det svåra är det som aldrig nämns, vilket antagligen har sin förklaring. Nämligen frågan om värde. Ett arbete är nämligen ingenting annat än en börda om inte det som utförs har ett faktiskt (marknadsvärderat) värde; om staten skapar arbeten genom att sänka produktiviteten (t ex genom att förbjuda maskiner) så blir varje arbete i verkligeheten en kostnad för hela samhället. […]

Har våldet ökat?

Pinker konstaterar att den tidsålder vi lever i just nu är, statistiskt sett, den fredligaste i världshistorien; det är mycket mindre risk att bli nerslagen eller våldtagen på offentliga platser, dagens krig är färre och mindre blodiga än tidigare, och offentliga avrättningar och tortyr är inte längre populär underhållning. Trots 1900-talets många masskrig och folkmord Läs mer om Har våldet ökat?[…]

Har våldet ökat?

Pinker konstaterar att den tidsålder vi lever i just nu är, statistiskt sett, den fredligaste i världshistorien; det är mycket mindre risk att bli nerslagen eller våldtagen på offentliga platser, dagens krig är färre och mindre blodiga än tidigare, och offentliga avrättningar och tortyr är inte längre populär underhållning. Trots 1900-talets många masskrig och folkmord visar Pinker att risken för att bli dödad av en annan människa var bra mycket högre innan dess. Ändå tror många att samhällsklimatet har blivit allt hårdare och våldsammare. Pinker försöker hitta svaret på båda dessa frågor; varför har våldet minskat, och varför tror vi det motsatta?

Heja Högskoleverket!

DN noterar att en tredjedel av Sveriges universitetsutbildningar i nationalekonomi får underkänt av Högskoleverket, och om de inte har blivit bättre (vad nu det innebär) kommer de läggas ner om ett år. Varför vänta så länge? Världen behöver inte fler nobelekonomer. Lägg ner och gå vidare vetja! De som vill lära sig hur ekonomin fungerar på riktigt Läs mer om Heja Högskoleverket![…]

Debatten om extraterritorialitet i Kina

Extraterritorialitet är en rättsprincip som innebär att lagarna man lyder under, följer ens person, istället för något område.[1] Under ett sådant system skulle, exempelvis, tyskar i Sverige leva under tysk lag, medan svenskar i Tyskland skulle leva under svensk lag. Tysk eller svensk lag syftar alltså inte på lagen som gäller i Tyskland eller Sverige, Läs mer om Debatten om extraterritorialitet i Kina[…]

Debatten om extraterritorialitet i Kina

Extraterritorialitet är en rättsprincip som innebär att lagarna man lyder under, följer ens person, istället för något område.[1] Under ett sådant system skulle, exempelvis, tyskar i Sverige leva under tysk lag, medan svenskar i Tyskland skulle leva under svensk lag. Tysk eller svensk lag syftar alltså inte på lagen som gäller i Tyskland eller Sverige, Läs mer om Debatten om extraterritorialitet i Kina[…]

Ekonomisk lag håller — Professor förvånad

Förvånande effekt av restaurangmomssänkningen. Det blev 14.500 nya jobb på tre månader! Varför då? Jo enligt restaurangerna själva är det enkelt: Enligt restaurangföretagen är orsaken den sänkta momsen, uppger Ekot. Professor Göran Bostedt, ”statsvetare” på Mittuniversitetet, sågade förslaget när det lyftes fram. Han försöker desperat hitta andra förklaringar, men det är svårt. – Det är Läs mer om Ekonomisk lag håller — Professor förvånad[…]

Jonatan Godtrogen: Kap. 31

Stämningen När männen i hörnet såg hur George begav sig mot dörren plockade de upp sina portföljer och följde tätt efter. ”Nummer två,” sade George, ”var vänlig och förklara problemet med ansvar för mig en gång.” Det var tydligt att George ville visa Jonatan hur duktiga hans advokater var. Hela gänget marscherade raskt genom hallen Läs mer om Jonatan Godtrogen: Kap. 31[…]