Månad: mars 2012

Pensionssveket

Joel Dahlberg skrev nyligen på SvD om hur ”Tryggheten gick upp i rök”, och om hur 50- och 60-talisterna har blivit lurade på den pension som de blev utlovade*. Det …

Pensionssveket Läs mer »

Pensionssveket

Joel Dahlberg skrev nyligen på SvD om hur ”Tryggheten gick upp i rök”, och om hur 50- och 60-talisterna har blivit lurade på den pension som de blev utlovade*. Det …

Pensionssveket Läs mer »

En kritik av Hayeks syn på samhällets evolution

Hayeks anti-rationalism tar sig uttryck i hans ”teori om samhällelig evolution”, där målmedvetna handlingar, egenintresse, trial-and-error och lärande, våld och frihet, såväl som staten och marknaden (samhället) systematiskt har eliminerats som förklarande faktorer för samhällsförändring och istället ersatts med en obskyr ”spontanitet” och en kollektivistisk-holistisk-organiserande princip om ”kulturellt gruppval”.