Pensionssveket

Joel Dahlberg skrev nyligen på SvD om hur ”Tryggheten gick upp i rök”, och om hur 50- och 60-talisterna har blivit lurade på den pension som de blev utlovade*. Det är en läsvärd artikel, som tar upp mycket av problematiken med det svenska pensionssystemet, och hur reformen på 90-talet har urholkat den framtida pensionen för Läs mer om Pensionssveket[…]

Olika typer av socialism

Jag håller för närvarande på att skriva en uppsats om socialism för Jesus Huerta de Soto. Uppsatsen skall dels summera hans bok ”Socialism, Economic Calculation and Entrepreneurship”, kapitel för kapitel (inte jättekul men delvis givande), och dels kompletteras med en kritisk analys av innehållet. En del av boken tar upp de olika typer av socialism som existerar, och följer helt och hållet det som Hoppe tidigare skrivit i ”A Theory of Socialism and Capitalism”. En invändning jag har är att även om Huerta de Soto och Hoppe pratar om socialism, menar jag att ett bättre namn skulle vara etatism (eng. statism). Socialism, av den klassiska varianten där produktionsmedlen är offentliga ägda, visar sig dock vara blott en variant av etatism. För att följa Huerta de Sotos definition kommer jag dock att använda ordet socialism, som skall förstås som ”all institutionell aggression mot människor och mänskliga handlingar”. […]

Staten har spelat ut sin roll

Per Bylund, senior fellow vid Ludwig von Mises – institutet i Sverige, har idag en debattartikel i Aftonbladet om datalagringsdirektivet som är det senaste steget i den oroande utvecklingen mot ett statligt övervaknings- och kontrollsamhälle. I artikeln visar Bylund hur övervakningsapparaten stegvis vecklas ut, givetvis med motiveringen att det är för allas bästa, på ett Läs mer om Staten har spelat ut sin roll[…]

Staten som högteknologi

Karl Smith är en ekonom ur det keynesianska lägret. Han driver bloggen Modeled Behavior. För något år sedan debatterade han live mot Mises-institutets Bob Murphy över frågan om staten kunde förbättra ekonomin. Bob hade egentligen utmanat Paul Krugman, men denne insåg antagligen sitt eget bästa och ställde inte upp.

För några dagar sedan lade Smith upp ännu en en bloggpost som ska övertyga oss om hur mycket nytta staten gör för ekonomin. Han tar hjälp av det spelteoretiska problemet fångarnas dilemma som beskriver svårigheten att koordinera beslut. Koordineringen underlättas om man låter maffian hota att döda fångarna om de erkänner någon skuld alls.

Men resonemanget är inte precis Rothbardiskt kristallklart. Snarare rejält snurrigt — som det alltid måste bli när man försöker sälja in staten. Efter att ha läst det många gånger tror jag i alla fall att jag förstår vad han försöker säga.

Hans grundläggande problem är hur man ”överför resurser i tiden”, det vill säga sparar. Tydligen är detta jätte-jätte-svårt. Han berör två fall.

1. Man lagrar resurser, men det kostar pengar och är jätte-jätte-jobbigt.

2. Man lånar ut dem till någon och får tillbaka dem senare. Men här löper man risken att löften bryts: ”This is a major problem”. […]

Jämlikhet och kapitalism

Via Facebook blir jag tipsad om följande bloggpost av Richard Posner, med titeln ”Is capitalism in crisis?”. Jag motsatte mig specifikt följande passage:

Det finns inget i den kapitalismens ekonomiska logik, som inte finns i den biologiska evolutionslogiken, som driver en ekonomi mot inkomstjämlikhet. Den grundläggande logiken för båda systemen är konkurrens, och konkurrens skapar förlorare och vinnare.

Jag har två invändningar.

Den första är en mindre poäng: mänskligt samarbete och biologiskt naturligt urval är inte samma sak. Detta är en olycklig mekanistisk/biologisk liknelse som tyvärr är rätt vanlig hos mainstream-ekonomer. Samhället i sig är samarbete, inte urval/uteslutning. […]

En kritik av Hayeks syn på samhällets evolution

Denna artikel har delats upp i två delar i enlighet med artikelns två teser. I dag publicerar vi den återstående delen, det vill säga tes 2 (Hayeks syn på samhällets evolution). Tes två Den fundamentala kunskapsteoretiska orsaken till Hayeks nonsensteori om staten och tvång står att finna i Hayeks systematiska anti-rationalism. 1)      Denna anti-rationalism tar Läs mer om En kritik av Hayeks syn på samhällets evolution[…]

En kritik av Hayeks syn på samhällets evolution

Hayeks anti-rationalism tar sig uttryck i hans ”teori om samhällelig evolution”, där målmedvetna handlingar, egenintresse, trial-and-error och lärande, våld och frihet, såväl som staten och marknaden (samhället) systematiskt har eliminerats som förklarande faktorer för samhällsförändring och istället ersatts med en obskyr ”spontanitet” och en kollektivistisk-holistisk-organiserande princip om ”kulturellt gruppval”.

Det handlar egentligen inte om skulderna

Den 13:e februari 2012 presenterar den ansedde ekonomi-kommentatorn John Mauldin en intervju med dr. Lacy Hunt, en välrenommered amerikansk finansekonom, i sitt elektroniska nyhetsbrev Outside the Box. Enligt Hunt är nyckelfaktorn bakom den nuvarande ekonomiska krisen världen över – framför allt i Europa och Förenta staterna – en väldigt hög skuldsättning i förhållande till bruttonationalprodukt Läs mer om Det handlar egentligen inte om skulderna[…]

Det handlar egentligen inte om skulderna

Den 13:e februari 2012 presenterar den ansedde ekonomi-kommentatorn John Mauldin en intervju med dr. Lacy Hunt, en välrenommered amerikansk finansekonom, i sitt elektroniska nyhetsbrev Outside the Box. Enligt Hunt är nyckelfaktorn bakom den nuvarande ekonomiska krisen världen över – framför allt i Europa och Förenta staterna – en väldigt hög skuldsättning i förhållande till bruttonationalprodukt Läs mer om Det handlar egentligen inte om skulderna[…]

Skrattretande okunnigt

Ronny Siggelin, vd för Maxkompetens, skriver på SvD Brännpunkt om att ”kostnaderna” för att anställa unga måste sänkas för att man ska kunna komma åt ungdomsarbetslöheten. Artikeln är i sin helhet ett fantastiskt exempel på hur man på ett obehagligt och oförståbart sätt kan kombinera okunnigt resonerande med ignoranta uttalanden och ändå lyckas komma till någon slags slutsats.

Maxkompetens sägs vara ett företag som ”rekryterar och hyr ut studenter och unga akademiker”, men man hoppas med tanke på artikeln att Siggelin själv inte har en akademisk utbildning. Och man får verkligen mer hoppas att han inte anser sig ha bildning i ekonomi.

Men till substansen: vad är fel på argumentet? Tja, det verkar inte riktigt finnas något. Siggelin säger att det är dyrt att anställa ungdomar, så kostnaderna måste ned. Så långt är vi överens. Men det har inte med lönerna att göra:

Vad gäller Folkpartiets förslag på sänkta ingångslöner så talar ekonomisk teori mot detta. Detta har också tidigare påpekats av kända ekonomer, däribland Paul Krugman upprepade gånger i exempelvis The New York Times.

Uppenbarligen har Siggelin aldrig hört talas om ekonomisk teori, för den säger ju faktiskt precis motsatsen till vad Siggelin tror. […]