Frågor du inte bör ställa om staten och ekonomin

Frihetens logik är väldigt enkel, men tyvärr brukar det ändå krävas att man läser tunga verk inom nationalekonomi och filosofi för att bli övertygad om frihetens fördelar. Detta är något vi på Mises.se försöker ändra på. Man behöver alls inte läsa tjocka böcker för att få upp ögonen för frihet – det räcker med att ställa några enkla (svåra) frågor som träffar roten av problemet. Vi har därför kompilerat en lista med just sådana frågor – kniviga, kluriga, roliga frågor som man med fördel kan ställa till statsförsvarare. Inte ens den mest erfarne proffspolitikern hade kunnat slingra sig ur dessa i en TV-debatt, och det kan vara skälet till varför de heller aldrig ställs – förutom här på Mise.se, förstås. Mycket nöje!

Om alla människor har lika rättigheter, varför har man då inte rätt att bo och jobba i Sverige om man är född på andra sidan jorden?

Om det är stöld och fel att beskatta 100% av någons inkomst, vid vilken procentnivå upphör det då att vara stöld?

Varför har kvinnor rätt att bestämma över sin egen kropp när det gäller abort, men inte när det gäller att röka på eller sälja sex?

Om man är emot privat äganderätt, varför monterar man då inte ner ytterdörren på sin bostad och låter alla som vill få komma in?

Om det är bra med handelstullar mot andra länder, är det då även bra med handelstullar mellan olika kommuner?

Om man anser att alla människor har lika värde så måste väl nazister vara lika mycket värda som ens bästa vänner?

Det är lätt att vara givmild med andras pengar. Om du däremot var tvungen att själv samla in skatter åt staten, skulle du då knacka på hos dina grannar med batong och pistol och be dem betala? Vad skulle du göra om de säger nej?

Hur kan staten skydda vår egendom när den själv tar våra pengar?

Om alla människor har lika rättigheter, varför har då statsanställda rätt att göra sådant som vi andra inte får?

Varför har vi åsikts- och värderingsfrihet om alla barn ändå ska tvingas lära sig ”rätt” värderingar i skolan? Vore det inte enklare att bara förbjuda alla dåliga åsikter?

Om det är majoritetsviljan som avgör vad som är rätt i ett samhälle, skulle det då vara rätt om 51% av befolkningen bestämde att avrätta de resterande 49%? Skulle det vara mer rätt om 99% av befolkningen bestämde att avrätta 1%?

Ju fler patent det finns desto mindre har man rätt att göra med sin privata egendom. Vad bör ha högst prioritet – patent eller äganderätt?

Om konsumenter får diskriminera företag, varför får inte företag diskriminera konsumenter? Om jag kan vägra sälja mina pengar mot ett företags produkter, varför får inte företaget vägra sälja sina produkter mot mina pengar?

När alkohol återlegaliserades på 30-talet i USA sjönk den organiserade brottsligheten kraftigt. Vad skulle hände med den organiserade brottsligheten om vi legaliserade droger?

Om staten borde bevara det ”svenska” samhället mot utländska influenser, hur och vem avgör då vad som är ”svenskt”?

Om vi inte kan låta oss själva bestämma över oss själva, varför får vi då bestämma över alla om vi blir politiker?

Om staten får tvinga på oss sina tjänster i utbyte mot att vi får rösträtt, kan Telia då tvinga på oss sina telefonabonnemang givet att vi får rösträtt på deras bolagsstämmor?

Blir det inte lite konstigt att bry sig om andra så pass mycket att man är beredd att låta staten ta deras pengar för att hjälpa dem?

Maffian säger: “Ge oss dina pengar så ska vi skydda dig i gengäld. Om du vägrar kommer det kanske ske otrevliga saker med dig och din verksamhet”
Staten säger: “Ge oss dina pengar så ska vi skydda dig i gengäld. Om du vägrar kommer det definitivt ske otrevliga saker med dig och din verksamhet”

Om man kopierar en bok så går författaren miste om framtida intäkter. Om man konkurrerar med ett företag så går de miste om framtida intäkter. Borde vi inte förbjuda konkurrens?

Är det säkrare om knarkare köper droger på gatan än på kliniker och apotek?

Om ekonomer anser att monopol är dåliga, varför tycker de då att statsmonopolet är bra?

Om två personer uppfinner samma sak och den ena personen patenterar det, har inte den andra personen då blivit bestulen på rätten att producera sin uppfinning?

Om staten kan skapa jobb i en lågkonjunktur, varför skapar den då inte jobb hela tiden, åt alla?

Varför finns det aldrig något öppet köp eller nöjd-kund-garanti för statens tjänster?

Hur kommer det sig att Holland, enligt EU:s statistikbyrå, har lägre cannabis-användning per invånare än både Sverige, England och USA – där cannabis är olagligt?

Varför ser vi inte längre vapenstrider mellan alkoholförsäljare, men däremot mellan drogförsäljare?

Om man får äga rättigheterna till en bok, hur många ord eller meningar krävs det då för att räknas som en bok?

Om utbudet på en produkt är låg och efterfrågan är hög så ökar produktionen. Vad händer då varje gång staten beslagtar en stor knarkförsändelse och minskar drogutbudet?

Varför har Konkurrensverket inga konkurrenter?

Om lagstiftade minimilöner är bra, varför sätter vi inte minimilönen till 1000 kr/timme för alla?

Om staten kan göra oss alla rikare genom att trycka pengar, varför begränsar den då sedelpressen?

Om målet med beskattning är att omfördela rikedom så att vi blir mer jämställda, varför inte ge alla fattiga rätten att råna de som är aningens rikare? Det skulle åtminstone eliminera statens administrationskostnader.

Om du stödde bombningen av Irak eller Afghanistan, skulle du även ha gjort det ifall din familj bodde där?

Om staten ska reglera företagen, ger inte det företagen väldigt starka incitament att gå i säng med staten för att försöka påverka dess beslut?

Om staten tillhör oss, varför kan vi då inte sälja vår andel i den?

Om vi inte kan ta hand om oss själva och varandra, hur ska då politikerna lyckas ta hand om oss? Är inte de också “vi”?

Väljarna bestämmer över statens verksamhet en gång vart fjärde år. Lobbyisterna bestämmer över statens verksamhet varenda dag under fyra år. Vilka har den verkliga makten i en demokrati?

Om konstnärer får ta copyright på konstverk, varför får inte frisörer ta copyright på frisyrer?

Om forskning som finansieras av näringslivet alltid anses vara vinklad till näringslivets intressen, varför skulle inte forskning finansierad av staten vara vinklad åt statens intressen?

Om alla i världen hade dubbelt så mycket pengar imorgon som idag skulle ingen vara ett dugg rikare. Hur kan man då skapa välstånd genom att trycka mer pengar?

Om alla i världen hade hälften så mycket pengar imorgon som idag skulle ekonomin vara helt oförändrad. Hur kan det då finnas “för lite” guld för en guldmyntfot?

Om deflation hämmar tillväxt och utveckling, varför utvecklas IT- och mobilbranschen så pass mycket när deras produkterpriser brukar halveras på bara något år?

Ekonomin styrs av psykologi och fysik, och båda dessa styrs av naturlagar. Hur kan man då säga att det inte finns några ekonomiska naturlagar?

Om man inte litar på ett statligt matmonopol, varför ska vi då lita på ett statligt skyddsmonopol? Om staten inte kan producera mat åt alla, hur ska den då kunna producera skydd åt alla?

Om man tycker att de flesta människor i samhället är onda eller inkompetenta, varför ska vi då ha rösträtt? Om de flesta människor istället är goda och kompetenta, varför behöver vi då en stat?

Om man borde acceptera statlig övervakning ifall man “inte har något att dölja” så borde man väl även acceptera att gå på toa med öppen dörr?

Om staten och politikerna styrs av företag och lobbyister, varför borde vi då ge staten och politikerna mer makt över ekonomin?

Måste vi ha en stat för 9 miljoner invånare, eller kan vi ha en stat för varje län, varje kommun, varje stad, varje bostadsområde, eller varje hushåll? Om inte; var går gränsen för hur stor en stat måste vara?

Om Somalia kopierade Sveriges lagar och konstitution, skulle landet då förvandlas till Sverige? Om Sverige avskaffade staten, skulle vi då förvandlas till Somalia?

Att försöka bota en lågkonjunktur genom att trycka mer pengar är som att försöka bota en bakfylla genom att supa sig full igen; det dämpar smärtan ett tag, men smällen är oundviklig och blir bara ännu värre

Personer som är bra på att upptäcka kryphål i finanssektorn blir investerare och tjänar pengar på sin kunskap. Personer som inte lyckas med detta börjar jobba som finansreglerare. Hur ska staten kunna ligga steget före marknaden om reglerarna är sämre än investerarna?

Om de flesta investerare inte lyckas förutspå bubblor och krascher, varför skulle statens finansreglerare lyckas med det?

Om staten borde beskatta eller förbjuda billiga importprodukter för att “skydda jobben”, borde den då göra det om produkterna erbjöds gratis?

Vissa menar att staten kan finansieras frivilligt. Vad händer då om den får in för lite pengar? Hur vet man att den har fått in “tillräckligt mycket” pengar? Vad händer om folk ger sina pengar åt privata säkerhetsbolag istället?

Om ett system såsom demokrati är baserat på löften, lockar det inte då till sig lögnare?

Om jag inte har rätt att göra vad som helst med min egen kropp, kan man då säga att jag äger mig själv? Om inte, vem äger då min kropp och varför?

Om vi inte har rätt att bestämma fritt över våra egna kroppar, varför har vi då rätt att bestämma över alla andras kroppar genom politiska val?

Om det är okej att massera någons rygg mot betalning, varför får man då inte massera deras könsorgan mot betalning?

Om din lön betalas med skattemedel, är du då en skattebetalare?

Om alla ska tvingas betala för den statliga televisionen eftersom vi “måste ha objektiva nyheter”, varför har vi då inte en statlig dagstidning som delas ut i allas brevlådor?

Om nu staten och dess tjänster är så bra, varför behöver man då tvinga folk att köpa dem?

Varför får man bara ta betalt för att ha sex om man spelar in det på film, men inte annars?

Om staten krävs för att kontrollera onda människor, finns det inte då en risk att de onda tar över staten och kontrollerar goda människor?

Varför borde staten reglera Microsofts ”monopol” när det är staten som ger Microsoft patentmonopol på sina produkter?

Om vi ska värna om minoriteter, varför värnar vi då inte mest om den minsta minoriteten, dvs. individen?

Är det möjligt att gå med i en liten stöldliga och förvandla den till Röda Korset? Om inte, är det då möjligt att göra det med samhällets största stöldliga, d.v.s. staten?

Om konkurrens ger lägre pris och bättre produkter, varför har vi då bara en stat?

Om människan är girig och självisk till naturen, varför ger vi då vissa människor – politiker – makten att bestämma över samhällets resurser?

Om skolans syfte är att ge barnen kunskaper, varför ska man då bestraffa de barn som lär sig bättre genom hemskolning eller andra metoder?

Både toapapper och statliga papperspengar produceras hejdlöst och tappar kraftigt i värde vid användning. Vad är skillnaden?

Om staten är nödvändig för att vi måste ha samma lagar för alla, då måste vi väl i sådana fall ha en enda världsstat?