För säkerhets skull

Dödsskjutningarna i Malmö har gett upphov till stor debatt liksom till en mängd manifestationer mot såväl våldet som illegala vapen. Men manifestationer har knappast någon effekt på gärningsmännen, utan endast på politiker. Dessvärre är kraven som ställs orimliga, ologiska och närmast kontraproduktiva. Förbud är inte lösningen – förbud är en del av problemet. Oavsett om Läs mer om För säkerhets skull[…]

För säkerhets skull

Faktum är att den som dödar gör sig skyldig till ett oförlåtligt brott: både den som planerar att mörda och den som faktiskt mördar är en brottsling och riskerar (välförtjänt) långa straff. Därmed är det nativt att tro att den som planerar att döda kommer att rygga tillbaka och välja att istället gå på bio om vapnet som används är olagligt. Oavsett vad man tycker om vapen är det ofrånkomligen intuitivt och uppenbart att vapenlagar inte hindrar mördare från att använda vapen i sitt uppsåt.

Det är lätt att vara generös med andras pengar

Gabriel Wikström, som vi skrivit om tidigare, ger sig in debatten om utbildning på SvD, vilket ju inte är så chockerande. Politiker har ju en närmast religiös övertygelse om att alla problem går att lösa med ”utbildning”.

Jag tror framförallt att detta har att göra med att förslag om ”mer utbildning” (för ”mer” av något är ju alltid lösningen på alla politiska problem) är trevligt för politiker eftersom 1) det ser ut som om de är handlingskraftiga (eftersom den etatistiska ideologin menar att det är bättre att göra något, än att inte göra något) och 2) det gömmer en massa folk från arbetslöshetsstatistiken. Per Bylund har även tidigare i veckan skrivit om den oheliga ”alliansen” mellan utbildning och politiker.

Som förväntat begår Wikström den vanliga politiska blundern, då han påstår att politiker kan ”skapa” jobb. Han skriver,

Fokus i den politiska debatten måste därför ligga på hur vi kan skapa fler jobb åt unga. Men en sådan diskussion måste ta sin utgångspunkt i fakta. När väl ungdomsarbetslösheten debatteras görs det ofta översiktligt, utan att gå på djupet, med en övertro på enkla lösningar som försämrat anställningsskydd eller sänkta ingångslöner. (min kursivering)

Strunt samma att all seriös ekonomisk teori menar att minimilöner (i Sveriges fall regleras detta via kollektivavtalen) och ett inflexibelt system endast håller folk utanför arbetsmarknaden. Politiker av Wikströms rang behöver ju inte bry sig om fakta (trots att han säger sig vilja ta sin utgångspunkt i just fakta), utan ekonomisk teori kan enkelt viftas undan som inget annat än nyliberalism (givetvis förutsatt att vi inte talar om den store Marx, för då är vi tydligen en sanning på spåren). Trots allt är ju politik ”att vilja”, och bara vi vill tillräckligt mycket kan vi upphäva de ekonomiska lagarna.  […]

Jonatan Godtrogen: Kap. 23

Ge produktionen foten ”Det här måste vara maktens hemvist,” sade Jonatan för sig själv och beundrade de storartade marmorstatyerna. ”Ja, de måste ha lagt ner en förmögenhet på det här stället!” Den stora bronsdörren stod på vid gavel och Jonatan kunde se en vidsträckt amfiteater fylld med folk. Diskret gick Jonatan in och ställde sig Läs mer om Jonatan Godtrogen: Kap. 23[…]

Jonatan Godtrogen: Kap. 23

Ge produktionen foten ”Det här måste vara maktens hemvist,” sade Jonatan för sig själv och beundrade de storartade marmorstatyerna. ”Ja, de måste ha lagt ner en förmögenhet på det här stället!” Den stora bronsdörren stod på vid gavel och Jonatan kunde se en vidsträckt amfiteater fylld med folk. Diskret gick Jonatan in och ställde sig Läs mer om Jonatan Godtrogen: Kap. 23[…]

Flera nya bokade events

Den sista tiden har vi bokat in flera events och föredrag som ni kan läsa mer om under På Gång. Bland annat kommer Klaus Bernpaintner föreläsa på GARP (Global Association of Risk Professionals) på ämnet ”How the Austrian School Looks at Bubbles and Crashes” och jag kommer att föreläsa om Österrikisk ekonomi på Liberala partiets årsmöte där Läs mer om Flera nya bokade events[…]

Gratis är gott

Socialdemokraten Karin Wanngård skriver idag på SvD Brännpunkt att de nyligen införda avgifterna för utländska (utom-europeiska) studenter vid svenska lärosäten betytt en minskning på ”mellan 75 och 90 procent”. Det är ju inte så svårt att förstå – gratis är gott. Men eftersom ingenting är helt gratis i denna värld så måste ju någon plocka Läs mer om Gratis är gott[…]

Det personliga är det ekonomiska

Feministen Carol Hanisch är känd för att ha motsatt sig Miss America på 60-talet. Hon är också den person som 1968 myntade frasen ”det personliga är det politiska”. Hennes uppsats på ämnet förkastade idén att kvinnors befrielse kan komma från individuella handlingar. Frågan, skrev hon, handlar inte om att kvinnor skall göra bättre livsval. Istället Läs mer om Det personliga är det ekonomiska[…]

Det personliga är det ekonomiska

Feministen Carol Hanisch är känd för att ha motsatt sig Miss America på 60-talet. Hon är också den person som 1968 myntade frasen ”det personliga är det politiska”. Hennes uppsats på ämnet förkastade idén att kvinnors befrielse kan komma från individuella handlingar. Frågan, skrev hon, handlar inte om att kvinnor skall göra bättre livsval. Istället Läs mer om Det personliga är det ekonomiska[…]

Beredskapshumor

Enligt en artikel i SvD tryckte svenska staten upp en ”krigskassa” med sedlar för 4,3 miljarder kronor i beredskapssedlar. I dagens penningvärde sägs det motsvara 55 miljarder kronor. Beredskapssedlarna trycktes upp i London under stort hemlighetsmakeri år 1952-53 för den händelse Sovjet skulle invadera Sverige. Artikeln bjuder på lättsmält monetär humor och underhållande självmotsägelser. Några utvalda Läs mer om Beredskapshumor[…]

Det här ska bli intressant…

Daniel Risberg tipsar mig om att ekonomijournalisten Andreas Cervenka i maj kommer ut med en bok med den intressanta titeln ”Vad är pengar?”. Cervenka har nämnts tidigare på den här bloggen i både positiva och negativa ordalag; han är en hit-and-miss-journalist som i bland hittar förvånansvärt rätt men som dessvärre än oftare inte verkar ha Läs mer om Det här ska bli intressant…[…]

Den protestantiska arbetsetiken

Denna vecka ägnades även den åt den presentation jag förbereder för Jesus Huerta de Sotos klass, något jag har skrivit om tidigare veckor. Idag tänkte jag lite kort fokusera på en sak jag blev påmind om via ett mail från Hans Palmstierna: den protestantiska arbetsetiken.

Max Weber förde i början av 1900-talet fram tesen att norra Europas kapitalism utvecklades när den protestantiska etiken uppmuntrade ett stort antal människor till hårt arbete, skapande av egna företag, byteshandel och välståndsackumulering. Den så kallade protestantiska arbetsetiken fördes fram som orsaken bakom kapitalismens utveckling. Denna tes har både hyllats och kritiserats. Bland annat har Murray Rothbard, i An Austrian Perspective on The History of Economic Thought, kritiserat den (han är i allmänhet rätt hård mot protestanter i denna bok [väldigt underhållande, bör tilläggas, om än inte alltid riktigt välförtjänt]) och istället fört fram katolicismen som ”kapitalismens grundare”. Jag tänker inte gå in i debatten om huruvida det var protestanterna eller katolikerna eller någon annan som ”skapade” kapitalismen. Däremot innehåller den protestantiska arbetsetiken vissa element som, om vi kombinerar dem med det österrikiska begreppet tidspreferens, visar sig vara gynnsamma för samhällets och ekonomins utveckling. […]