Makten över våra barn

I en debatt-artikel i Aftonbladet ansluter sig Lotta Edholm till den föga smickrande klubb, som tror att de äger och har rätt till våra barn, tillsammans med bland annat Erik Helmerson och Gabriel Wikström. Redan i inledningen gör debattörerna Lotta Edholm skolborgarråd (FP) i Stockholms stad och Ann-Katrin Åslund Gruppledare (FP) i socialnämnden, Stockholms stad klart vad de är ute efter:

I dag kan föräldrar kan hålla sina barn hemma från skolan utan att socialtjänsten kan göra något åt det. Lagen behöver skärpas – långvarigt och medvetet brytande av skolplikten ska vara grund för omhändertagande, menar debattörerna.

Nu är det inte sant att socialtjänsten inte kan göra något åt hemskolning, de behöver bara ljuga ihop en historia och utöva sin makt, det har vi fått lära oss i fallet Domenique. Andra som har uttalat sig i frågan har varit lite mer blyga vad straffet ska vara men Lotta är inte rädd för att berätta att långvarig hemskolning ska leda till omhändertagande av de sociala myndigheterna.

Redan idag så är det alltså inga problem för de sociala myndigheterna att omhänderta barn, det gäller bara att använda rätt metoder. I fallet Domenique räckte det med att inte delta i det frivilliga vaccinationsprogrammet och några tänder med karies i, för att få polisen att storma ett plan på Arlanda och ta Domenique.

Som brukligt är så ger vi Lotta vår vanliga tankeövning när vi har och göra med politiker som vill våldföra sig på andra:
1. Kan du tänka dig att hålla i vapnet själv, Lotta, och tvinga barnet ifrån sina föräldrar? Kan du tänka dig att personligen tvinga det gråtande barnet ifrån sina föräldrar. Om svaret är nej gå vidare till fråga två.
2. Klarar du av att delegera det åt någon annan? Om svaret är nej gå vidare till fråga tre.
3. Om du har kommit hit så finns det hopp för dig.
Nu kommer Lotta aldrig att komma till punkt 3 då hon tydligt säger att hon vill delegera till de sociala myndigheterna och dessutom ge dem ytterligare befogenheter.

Varför blir folk upprörda?

Lotta skriver om sitt inlägg i Aftonbladet på sin blogg där hon även uppmanar Maria Larsson (KD) biträdande socialminister att ”ta initiativ för att ändra socialtjänstlagen så att socialtjänsten har åtgärder att ta till när föräldrar håller barn borta från skolan.” Hon försöker även svara på den kritik hon har fått på sin blogg och förstår inte varför folk är så upprörda.

Ja Lotta varför blir folk så upprörda? Folk tenderar att bli upprörda när du tror att du har rätt till deras liv eller egendom. Denna naturliga upprördhet har ni nästan lyckats tvätta bort efter 70 års socialistisk hjärntvätt så de flesta reagerar faktiskt inte när du hävdar denna rätt. Däremot så blir det ett större antal som blir upprörda när du hävdar att du har rätt till deras barn, även om ännu fler borde bli det. Du ironiserar att du blir jämförd med Hitler och ser inte kopplingen trots att ditt parti var med och förbjöd samma sak den 22 juni 2010 som Hitler gjorde 1938, hemskolning. Alla totalitära stater vet att det är ett viktigt steg på vägen att förbjuda hemskolning för att stöpa alla i samma form.

Jag försöker att hitta något argument någonstans till de här extrema våldet sin Lotta förespråkar, att ta ett barn ifrån sina föräldrar, jag hittar ingenting. Det bästa hon kan komma fram till är att alla barn har rätt till skolgång (varför hon exkluderar hemundervisning som skolgång framgår inte), och om de inte får denna skolgång ska de tas ifrån sina föräldrar.

Våld är den enda väg som Lotta ser framför sig och verkar ovetande om att det går att påverka människor på ett fredligt sätt med sitt budskap. Lotta låt oss nu säga att den statliga skolan är den bästa i världen, varför kan du då inte lita på fredlig övertygelse istället för att luta dig på våld, hot och tvång?

Nidbilden av hemskolning

Lotta far även med osanning när hon försöker måla upp en stereotyp nidbild av hemskolning. Lotta vill få oss att tro att föräldrar som hemskolar är sektmedlemmar, mördar sina barn, religiösa fundamentalister, är emot samhället och har en hemsk bild av världen.

För att ta några exempel så skriver Lotta i Aftonbladet att:

I Stockholm finns det barn vars föräldrar av religiösa skäl håller dem borta från skolundervisning, termin efter termin. Trots flera anmälningar till socialtjänsten händer i praktiken ingenting.

Ja tänk vad hemskt Lotta, nu kanske barnen får lära sig att respektera andra människor och att det är fel att stjäla istället för att genomgå socialistisk och demokratisk hjärntvätt i skolan, vad får vi då för samhälle!

Nu är långt ifrån alla som hemskolar religiösa även om det är en vanlig uppfattning. Vad jag vet så råder det fortfarande religionsfrihet i Sverige och föräldrar har rätt att fostra sin barn i sin religion utan att Lotta har någonting med det att göra.

Självklart finns det en hel drös med ideologiska och religiösa motsättningar när man jämför den statliga skolans undervisning och föräldrarnas ideologi och religion. Vad är det som säger att statens ideologi ska stå över föräldrarnas ideologi? Det enda Lotta lyckas med här är att underkänna vår själväganderätt.

Lotta fortsätter att måla upp sin nidbild över de som hemskolar med ett exempel där en mamma har mördat sina två barn:

Nyligen kritiserades skolan och socialtjänsten i Sigtuna för att de inte reagerade snabbt nog när två barn hölls hemma från skolan. Barnen mördades ­sedan av sin mamma. Det som borde kommit fram i den påföljande debatten är att kvarhållna barn i hemmet inte ensamt är skäl nog för ett ingripande från ­socialtjänsten.

Jag blir till och med förvånad att Aftonbladet väljer att ta med något sådant grovt påhopp i en av sina debattartiklar. På vilket sätt är detta relaterat till hemskolning? Med den typen av insinuationer så diskvalificerar sig Lotta ifrån all seriös debatt och förlorar all heder. Vad vill hon säga? Att de som hemskolar är mördare? Och om vi inte ser till att barnen kommer till skolan så kanske de blir mördade. Hur ska vi då göra utanför skoltid? Detta implicerar att barnen måste vara i en statlig institution hela tiden enligt Lotta. Snälla Lotta även om du hatar hemskolning, religion och andra ideologier så kan du höja nivån något i debatten.

En annan bild av hemskolning

Lotta tycker att hon har rätt till dina barn.

Lotta jag förslår att du tar dig lite tid och sätter dig in i alla de positiv effekter som hemskolning ger i en alldeles färsk artikel av Aaron Smith på mises.org, vårt världscentrum för frihet.

Aaron skriver om föräldrar som är entreprenörer och som inte har tid att vänta på politiker ska fixa den offentliga skolan. Dessa föräldrar når fantastiska resultat med mycket små medel.

I sin artikel beskriver Aaron hur inget kan vara bättre än ett individuellt lärande anpassat till individen. Sannolikheten att detta uppnås i hemmet är mycket större än i ett stort klassrum där en individ ska instruera flera. Aaron går även igenom den forskning som visar att hemskolade barn gör bättre ifrån sig på prov och tester.

En vanlig kritik är att barn som hemskolas inte får tillräckligt mycket sociala kontakter. Inget kunde vara mer fel, föräldrar som hemskolar ser världen som sitt klassrum och undersökningar visar att de är betydligt mer sociala. Redan John Stuart Mill varnade om farorna med en statligt kontrollerad utbildning där han beskrev statlig utbildning som något där man stöper människor i samma form enligt det recept som behagar staten. Mill är ändå någon som ert parti högaktar Lotta varför lyssnar ni inte på honom mer?

Problem i statliga skolan skylls ofta på för lite pengar till både lärare och skolan, ändå uppnår föräldrar som hemskolar fantastiska resultat. De behöver inte dras med det som drabbar alla statliga verksamheter, ineffektivitet, byråkrati, inkompetens och korruption.

Aaron beskriver också det som är det viktigaste för de som hemskolar. Om du t.ex. libertarian så uppskattar du inte att dina barn har en marxistisk ekonomilärare. Eller att skollitteraturen är starkt färgad av socialism. Föräldrar vill helt enkelt inte att deras barn fostras i värderingar som de inte delar, detta är fullt naturligt och inget vi ska bekämpa.

Värderingar och principer

Men du tar nog ändå priset Lotta när du börjar prata om värderingar:

Enligt skollagen ska ”utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande ­demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna”. Vilken världsbild förmedlar föräldrar som vänder sig så emot sam­hället att de vägrar skicka sina barn till skolan?

Lotta först måste du lära dig skilja på samhället och staten, samhället är vi alla en del av i fredligt samförstånd, staten är du, en parasit på samhällskroppen. Lotta vilken världsbild förmedlar skolan? Är automatiskt alla andra världsbilder utanför skolan felaktiga och onda? Vilken världsbild skolan förmedlar vet alla som har gått igenom en socialistisk skola. Våld, hot och stöld är motiverat så länge du tillhör en organisation som kallar sig staten, annars är det fel. Vad är det för världsbild Lotta?

Lotta fortsätter att visa sin okunskap när hon pratar om FN:

FN:s barnkonvention slår fast att barn har rätt till gratis grundskoleutbildning. ”Undervisningen bör förbereda barnet för ­livet, utveckla respekt för mänskliga rättigheter och fostra i en anda av förståelse, fred, ­tolerans och vänskap mellan ­folken.” På vilket sätt kan det tillgodoses när det ­inte är förbjudet att hålla barn borta från skolan?

Hur ska du tillgodose det i en statlig skola Lotta? Ska du berätta och undervisa om hur stater löser konflikter världen över, det vill säga med krig och elände. Staten är motsatsen till fred och tolerans och det är bara ett hån att påstå att föräldrar inte är kapabla att lära ut detta.

Sen kan vi ta det faktum att FN har bjudit in bland annat Jonas Himmelstrand för att prata om hemundervisning. Jag vet att du och regeringen tycker att det är pinsamt internationellt i och med att ni försöker tysta denna opinionen i Sverige. Däremot är man mycket oroad och intresserad av hur illa vi behandlar och stigmatiserar de som hemskolar i Sverige. Lotta borde även känna till att enligt de internationella MR-konventionerna, inklusive Europakonventionen som är svensk lag så är hemundervisning tillåtet.

Lotta väljer även att prata om principer:

Hemundervisning är en mycket liten fråga i Stockholm men som kan vara intressant av principiella skäl. De senaste åren har vi fått in en handfull ansökningar varav några kommer från en sekt. Jag är i princip emot hemundervisning. Forskning visar att barnen mår bra av att gå i skolan.

Självklart tar du även här tillfället att försöka måla upp hemundervisning som något bara sekter är intresserade av. Ja Lotta principer är viktiga, men du har inga. Jag utmanar dig att motivera principiellt ditt maktutövande och att bruka våld mot andra människor. Hur försvarar du det? Vem gav dig denna rätt? Det kan du inte. Forskning visar dessutom också att barn mår dåligt av gå i skolan. Det finns även forskning som visar att hemundervisning ger alldeles utmärkta resultat.

Stöpta i samma form

Här kommer också din märkliga bild in att människor är ett kollektiv som fungerar likadant och mår bra av att stöpas i samma form. I praktiken och verkligheten är det precis tvärtom, vi är individer som behöver olika typer av utbildning och bemötande. Detta kan inte den statliga socialistiska skolan leverera.

En grupp människor kan aldrig ha rätt att göra något som en individ inte har rätt att göra mot någon annan. Ändå förbehåller du dig denna rätt genom att tro att du godtyckligt kan bruka våld och ta barn ifrån deras föräldrar.

Lotta för att utvärdera hela din värdegrund och de principer du anse dig ha så tycker jag att du ska avsluta med följande tankeövning:
Jag äger mig själv, om jag inte äger mig själv så finns det bara två alternativ:
1. Någon annan äger mig och jag är alltså slav.
2. Vi äger alla en bit av varandra.
Punkt 1 skulle helt klart bryta den gyllene etiska regeln att samma regler ska gälla för alla. Vi skulle få två uppsättningar av lagsystem och två klasser av människor, herrarna och slavarna. Dina principer och din världsbild passar bra in under punkt 1.

Om punkt två skulle vara sann så skulle vi aldrig kunna företa oss något vid huvudtaget då vi skulle vara tvungna att be alla om tillstånd först och människosläktet skulle snabbt dö ut. Punkt två är alltså inte heller realistiskt.

Den logiska konsekvensen är alltså att vi äger oss själva, inte Lotta Edholm och staten.

Kommentera på bloggen.

1 reaktion på ”Makten över våra barn”

  1. Pingback: Ron Paul stödjer hemundervisning, FP vill ta barnen istället | Ron Paul

Kommentarer är stängda.