Flera ”nyheter” i svensk media

På nyhetsplats i Aftonbladet

Jag har tidigare skrivit om hur media alltmer undviker att rapportera nyheter och istället levererar åsikter paketerade som vore de faktarapporteringar. Det är oerhört skrämmande, för vi har sedan barnsben lärt oss att det som står i tidningen är att betrakta som ”sant”. Visserligen ska man ha ett kritiskt öga och ta det med en nypa salt (inte minst 1 april), men generellt sett är nyheter just vad de utges för att vara: rapporter om vad som händer i Sverige och övriga världen.

Men den bilden stämmer inte alls. Om man t ex går till Aftonbladets hemsida (man kan i och för sig lika gärna gå till SvD eller DN, för det är ungefär lika dåligt ställt med dessa tidningar) så hittar man inte mycket nyheter. Även om man tar bort sådant som tidigare hörde hemma endast i Svensk Damtidning och Se & Hör, dvs kändisskvaller och annat helt värdelöst material, så är det inte mycket nyheter i det som återstår. Det är svårt att säga varför det är på det sättet, men jag tror att man kan hitta en del av svaren i karaktären Gail Wynand i Ayn Rands roman Urkällan.

Den senare är en mediemogul som tror sig leda populasen genom sina nyheter – och av den anledningen försöker han också vid ett tillfälle i boken att byta spår från skvaller och skitrapportering till att leda läsarna rätt. Detta straffar sig omedelbart (såsom felsteg på marknaden alltid gör) och det blir uppenbart att Wynands medier helt enkelt speglade folks uppfattning snarare än skapade den. Kanske är det även så med Aftonbladet och andra bedrägliga produkter som utger sig för att vara ”nyheter”.

Se på detta exempel från dagens (19 oktober) tidning. Det är Oisin Cantwell som rapporterar från Pär Ströms presskonferens – under Aftonbladets hemsidas avdelning för Nyheter. […]

Kenyas svarta marknader, del 2: Korruption och kommers

Polisen visiterade mig och Becky innan vi hoppade på en överfull Matatu som for fram längs den dåligt asfalterade vägen till Nakuru. Körfält och vägmärken betraktas mest som förslag här i Kenya: Matatu-förare är ivriga att transportera sina passagerare till deras destinationer så snabbt som möjligt så att de kan plocka upp nya betalande kunder. Resultatet blir Läs mer om Kenyas svarta marknader, del 2: Korruption och kommers[…]

Kenyas svarta marknader, del 2: Korruption och kommers

Något som definitivt inte ses som blotta förslag är poliskontroller, vilket det kryllade av längs vägen mellan Nairobi och Nakuru. Polisen väljer ut bilar och viftar in dem åt sidan och blockerar ofta trafiken rent fysiskt. De kikar in genom fönstren och skriver frenetiskt i sina anteckningsblock. Becky hävdar att polisen i andra delar av landet avkräver mutor från Matatu-förare som bryter mot olika (och ibland nästan omöjliga) trafikföreskrifter.

 

Jonatan Godtrogen: Kap. 7

Två djurparker Medan Jonatan fortsatte sin väg funderade han över lagarna som rådde på den här hårt drabbade stackars ön. Inte gick väl människor med på att leva med en massa regler som gjorde dem olyckliga? Det måste bara finnas en förnuftig förklaring på problemet, en som han har bara inte hade upptäckt ännu. För Läs mer om Jonatan Godtrogen: Kap. 7[…]

Nedsläckningens tid och demokratiska bakslag

Allt som har att göra med demokrati verkar nästan definitionsmässigt vara ”gott” – alldeles oavsett vad det är. Är det möjligen den moderna tidens masspsykos eller hjärntvätt? Kanske.

Det är i alla fall oerhört sorgligt, tragiskt och skrämmande med den snabba nedmontering som nu görs av de framsteg som mänskligheten gjorde filosofiskt, moraliskt och politiskt under Upplysningen. Detta var tiden då människan upptäckte att hon bestod av individer, att varje individ har ett värde och måste vara politiskt och moraliskt okränkbar, att grupper endast är en abstraktion av individer som delar något karaktärsdrag, intresse, el dyl. Oavsett vilket, så är individen viktigare än gruppen. Med andra ord har individen vissa rättigheter, som gruppen endast kan få genom explicit delegering.

Därav har vi t ex den juridiska principen att individen är oskyldig tills dess motsatsen bevisats. Individen har att försvara sig mot anklagelser, men bevisbördan ligger på den som beskyller, anklagar och vill påvisa skuld. Inte tvärtom. Individen kan nämligen samla fakta och styrka sådant som hänt, men det är omöjligt att finna bevis för, bestyrka och redovisa fastställda fakta om att något inte har hänt. Det är alltså inte möjligt för mig att bevisa att jag inte stulit från dig, för det betyder att jag måste dokumentera precis allting som hänt i mitt liv – för att därigenom visa att jag inte kunde ha stulit. Men jag kan fortfarande inte bevisa att jag inte stal; bara att det inte verkar som att jag kunde ha gjort det.

Att bevisa skuld, däremot, är enklare att fastslå om det verkligen hänt: då finns objektiva fakta, då har det hänt i verkligheten och därmed finns också spår som kan dokumenteras, bestyrkas och påvisas bortom rimliga tvivel. Därför ligger bevisbördan och bevisningskravet på åklagaren – den som hävdar brott måste visa (1) att brott begåtts och (2) att den anklagade begått det.

Det låter självklart – för visst har varje individ rätt att anses oskyldig om man inte bevisats skyldig till någonting? Om man inte bevisats skyldig så kan man ju inte med säkerhet säga att personen ifråga agerat brottsligt.

Men detta är något vi nu i snabb takt går ifrån. Varför? Jo, staten har alltid ansett detta vara ett rejält problem: genom att lägga bevisbördan på den som anklagar så måste staten förlita sig på fakta och öppet och tydligt bevisa att ett brott begåtts och vem som är skyldig. Men det kostar pengar, tar tid, samt betyder att man måste spela med öppna kort. Dessutom kan man inte särdeles enkelt slå undan benen från fiender och ”icke önskvärda element” – att fabricera brott och bevis för brott är svårt och dyrt. Alltför svårt och dyrt om man har intresse av att hålla ett samhälle under full kontroll.

Så terrorismen utgör en fantastisk möjlighet för de styrande. […]

Till spekulantens försvar

”Död åt spekulanterna!” är ett rop som har hörts under varenda hungersnöd som någonsin existerat. Det yttras av demagoger som menar att det är spekulanten som orsakar att folk svälter ihjäl genom att höja livsmedelspriserna, och denna anklagelse får ett entusiastiskt stöd av den stora massan av ekonomiska analfabeter. Denna typ av tänkande, eller snarare Läs mer om Till spekulantens försvar[…]

Till spekulantens försvar

”Död åt spekulanterna!” är ett rop som har hörts under varenda hungersnöd som någonsin existerat. Det yttras av demagoger som menar att det är spekulanten som orsakar att folk svälter ihjäl genom att höja livsmedelspriserna, och denna anklagelse får ett entusiastiskt stöd av den stora massan av ekonomiska analfabeter.  Men sanningen är att, långt ifrån att orsaka svält och hungersnöd så är det spekulanterna som förhindrar dem.

Vecka 6 i Madrid

Metodologi, med Philipp Bagus:
Till idag skulle vi ha läst Economic Science and the Austrian Method, som är Hoppes, i mina ögon fantastiska, genomgång av Mises bidrag till epistemologi. Det är en kort liten bok som dels består av två tal, och dels en text (som jag tror är med i Economics and Ethics of Private Property också), som hanterar och utvecklar Mises Kantianska influenser samt sågar empiricismen grundligt.

I sin introduktion till Hoppes bok, förklarar Lew Rockwell,

Det var en tragisk dag då den ekonomiska vetenskapen, samhällsvetenskapens drottning, anammade naturvetenskapens metoder: empirism och positivism. Denna förändring skedde otroligt nog ungefär samtidigt som de intellektuella och politikerna började tro att statlig planering var effektiv. Trots deras misslyckanden förblir de båda doktrinerna vår tids gudlösa trossatser.

Som av en slump annonserades årets låtsas-nobelpris i ekonomi samma dag. Formuleringen som gavs för årets låtsaspris var för ”[Sargent och Sims] empriska forskning om orsak och verkan i makroekonomin”. Jag är inte insatt i varken Sargent eller Sims arbeten, men formuleringen i sig är väl ungefär så långt ifrån Österrikisk ekonomi man kan komma. […]

Är alla människor lika mycket värda?

Har alla människor lika värde? De flesta svenskar skulle garanterat svara ja på den frågan. Om man däremot frågar folk ifall deras bästa vän är lika värdefull för dem som en nazist så får man plötsligt ett helt annat svar. Det misstag som de flesta gör här är att helt enkelt förväxla ”lika värde” med ”lika Läs mer om Är alla människor lika mycket värda?[…]

Juholt gynnar politikerföraktet

Det talas ibland om det tilltagande politikerföraktet som att det skulle vara ett problem. Och visst, det är antagligen sant att det är en ”fara för demokratin”. Men eftersom politikerföraktet hjälper till att underminera den naiva tron på den demokratiska ordningen är det till stor hjälp för frihetens sak. Demokrati är nämligen inte synonymt med frihet, Läs mer om Juholt gynnar politikerföraktet[…]